MONASTER, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Petržalka

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2019 - 2023

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,417 €
Vyčerpané z projektu
5,042,788 €
Suma
15,353,806 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spojená škola Detva - Modernizácia odborného vzde…

Spojená škola

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,184,042 €
Vlastné zdroje
259,202 €
Projekt

Rozvoj Spojenej školy v Banskej Bystrici

Spojená škola

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,230,371 €
Vlastné zdroje
161,519 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej šk…

Stredná Odborná škola Informa…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,896,195 €
Vlastné zdroje
94,810 €
Projekt

Novostavba materskej školy v obci Jarovnice

Obec Jarovnice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,742,582 €
Vlastné zdroje
87,129 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropo…

Stredná odborná škola agropot…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,229,995 €
Vlastné zdroje
61,500 €
Projekt

Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odb…

Ministerstvo školstva, výskum…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
48 €
Vyčerpané z projektu
129,433 €
Suma
1,098,996 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Implementácie stratégie CLLD na území MAS Zemplín…

Miestna akčná skupina Zemplín…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,078,947 €
Vlastné zdroje
53,947 €
Projekt

Rozšírenie kapacity MŠ, Poľovnícka ul. 2039/12, N…

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,017,448 €
Vlastné zdroje
50,872 €
Projekt

Envirocentrum - areál SIM Martin - Priekopa

Mesto Martin

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
894,809 €
Vlastné zdroje
44,740 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropo…

Stredná odborná škola agropot…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
826,978 €
Vlastné zdroje
41,349 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polyte…

Spojená škola, Duchnovičova 5…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
772,275 €
Vlastné zdroje
38,614 €
Projekt

Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Teplička…

Obec Teplička nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,339 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
638,637 €
Vlastné zdroje
31,932 €
Projekt

Zariadenie pre seniorov - prístavba + prestavba

Debra, n.o. - Zariadenie pre …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
632,306 €
Vlastné zdroje
31,615 €
Projekt

Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
585,835 €
Vlastné zdroje
29,292 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšie…

Obec Rabča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
542,866 €
Suma
577,261 €
Vlastné zdroje
28,863 €
Projekt

Nadstavba objektu Materskej školy Kendice na účel…

Obec Kendice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
514,933 €
Vlastné zdroje
25,747 €
Projekt

Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany

Obec Veľké Úľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
508,124 €
Vlastné zdroje
25,406 €
Projekt

Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci…

Obec Skalité

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
167 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
415,604 €
Vlastné zdroje
20,780 €
Projekt

Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
415,433 €
Vlastné zdroje
20,772 €
Projekt

Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odb…

Ministerstvo školstva, výskum…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
215 €
Vyčerpané z projektu
28,882 €
Suma
387,045 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie podmienok pre vznik RCOVaP v stavebníc…

Stredná odborná škola technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
321,430 €
Vlastné zdroje
16,072 €
Projekt

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi

Mesto Sereď

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
316,267 €
Vlastné zdroje
15,813 €
Projekt

Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach

Obec Budmerice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
293,609 €
Suma
293,609 €
Vlastné zdroje
14,680 €
Projekt

Modernizácia materiálno-technického vybavenia odb…

Deutsch-Slowakische Akademien…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
264,203 €
Vlastné zdroje
26,420 €
Projekt

Komunitné centrum v obci Krivany

Obec Krivany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
232,137 €
Vlastné zdroje
11,607 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Konštant…

Gymnázium Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,600 €
Suma
230,195 €
Vlastné zdroje
11,510 €
Projekt

Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Alejová

Obec Raslavice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
223,881 €
Vlastné zdroje
11,194 €
Projekt

Denný stacionár Kamienka

Obec Kamienka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
188,147 €
Vlastné zdroje
9,407 €
Projekt

Modernizácia učební pre ZŠ Stropkov

Mesto Stropkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,527 €
Vlastné zdroje
9,326 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
185,348 €
Vlastné zdroje
9,267 €
Projekt

Zdokonalenie čitateľskej, matematickej, finančnej…

GYMNÁZIUM

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,104 €
Suma
182,821 €
Vlastné zdroje
9,141 €
Projekt

Novými učebňami ku kľúčovým kompetenciám

Obec Zborov nad Bystricou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,294 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
182,110 €
Vlastné zdroje
9,106 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Soľ

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,189 €
Vlastné zdroje
9,009 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia škols…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
179,114 €
Vlastné zdroje
8,956 €
Projekt

Vybudovanie a modernizácia odborných učební v ZŠ…

Obec Budmerice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
178,343 €
Vlastné zdroje
8,917 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Kysak

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
177,936 €
Vlastné zdroje
8,897 €
Projekt

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Gi…

Mesto Giraltovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
177,096 €
Vlastné zdroje
8,855 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
175,412 €
Vlastné zdroje
8,771 €
Projekt

Rekonštrukcia a vybavenie učební ZŠ Mojmírovce

Obec Mojmírovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
173,932 €
Vlastné zdroje
8,697 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej š…

Obec Zborov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
25,898 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
172,546 €
Vlastné zdroje
8,627 €
Projekt

Budovanie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Piešťany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
171,609 €
Vlastné zdroje
8,580 €
Projekt

Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ M. R. Št…

Mesto Spišská Belá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
171,028 €
Vlastné zdroje
8,551 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Klačno v Ružom…

Mesto Ružomberok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,323 €
Vlastné zdroje
8,516 €
Projekt

Modernizácia odborných učební Základnej školy s M…

Obec Spišské Bystré

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
169,739 €
Vlastné zdroje
8,487 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ s MŠ,…

Obec Višňové

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,735 €
Vlastné zdroje
8,387 €
Projekt

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komensk…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,565 €
Vlastné zdroje
8,378 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Sečovská Polianka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,479 €
Vlastné zdroje
8,374 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
44 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,446 €
Vlastné zdroje
8,372 €
Projekt

Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Šarišské Dra…

Obec Šarišské Dravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,465 €
Vlastné zdroje
8,323 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Bystrická cest…

Mesto Ružomberok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,185 €
Vlastné zdroje
8,309 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Rasla…

Obec Raslavice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,184 €
Vlastné zdroje
8,309 €
Projekt

Učebne pre základnú školu

Obec Liptovská Teplička

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
164,938 €
Vlastné zdroje
8,247 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pl…

Obec Pliešovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
164,908 €
Vlastné zdroje
8,245 €
Projekt

Zriadenie nových učební v ZŠ Čierny Brod

Obec Čierny Brod

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,094 €
Suma
163,635 €
Vlastné zdroje
8,182 €
Projekt

Vybudovaním odborných učební v ZŠ Župkov zlepšiť …

Obec Župkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
163,574 €
Vlastné zdroje
8,179 €
Projekt

Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ J. M. Pe…

Mesto Spišská Belá

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,962 €
Vlastné zdroje
8,098 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Sládkovičova v…

Mesto Ružomberok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,768 €
Vlastné zdroje
8,088 €
Projekt

Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska 1 Zvolen

Mesto Zvolen

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,500 €
Vlastné zdroje
8,025 €
Projekt

Modernizácia technického vybavenia Základnej škol…

Obec Predajná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
250 €
Vyčerpané z projektu
25,810 €
Suma
159,804 €
Vlastné zdroje
7,990 €
Projekt

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky Z…

Obec Kračúnovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
85 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
158,781 €
Vlastné zdroje
7,939 €
Projekt

Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 Zvolen

Mesto Zvolen

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
158,726 €
Vlastné zdroje
7,936 €
Projekt

ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební

Obec Spišský Štvrtok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
158,311 €
Vlastné zdroje
7,916 €
Projekt

Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a…

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,248 €
Suma
158,204 €
Vlastné zdroje
7,910 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,855 €
Vlastné zdroje
7,893 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne …

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,830 €
Vlastné zdroje
7,691 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,957 €
Vlastné zdroje
7,598 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Obec Borský Svätý Jur

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,881 €
Vlastné zdroje
7,594 €
Projekt

Odborne a moderne- ZŠ v Spišskej Teplici.

Obec Spišská Teplica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,378 €
Vlastné zdroje
7,569 €
Projekt

Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ…

Obec Horné Saliby

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,173 €
Vlastné zdroje
7,559 €
Projekt

Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ…

Obec Ľubotín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,502 €
Vlastné zdroje
7,475 €
Projekt

Nové technické vybavenie ZŠ v obci Budča

Obec Budča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,004 €
Vlastné zdroje
7,450 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Chlebnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
143,564 €
Suma
147,658 €
Vlastné zdroje
7,383 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Zarevúca v Ruž…

Mesto Ružomberok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
145,159 €
Vlastné zdroje
7,258 €
Projekt

Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská

Obec Sedliská

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
143,724 €
Vlastné zdroje
7,186 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Svit

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
142,234 €
Vlastné zdroje
7,112 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Obec Bracovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,478 €
Vlastné zdroje
7,024 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
138,727 €
Vlastné zdroje
6,936 €
Projekt

Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Plaveč

Obec Plaveč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
136,991 €
Vlastné zdroje
6,850 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Svidník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
136,885 €
Vlastné zdroje
6,844 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
650 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
135,772 €
Vlastné zdroje
6,789 €
Projekt

Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovedne…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,586 €
Suma
135,118 €
Vlastné zdroje
6,756 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Bystré

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
133,787 €
Vlastné zdroje
6,689 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Kurima

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
133,203 €
Vlastné zdroje
6,660 €
Projekt

Vybavenie odborných učební v SZŠ Giraltovce

Súkromná základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
133,013 €
Vlastné zdroje
6,651 €
Projekt

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učeb…

Obec Slovenský Grob

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
132,758 €
Vlastné zdroje
6,638 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 976 71Š…

Obec Šumiac

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
131,278 €
Vlastné zdroje
6,564 €
Projekt

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodo…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
129,615 €
Vlastné zdroje
6,481 €
Projekt

Modernizácia učební v ZŠ, Nám. mládeže 587/ 17, Z…

Mesto Zvolen

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
129,321 €
Vlastné zdroje
6,466 €
Projekt

Zriadenie nových učební v ZŠ Želiezovce

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
125,530 €
Suma
129,296 €
Vlastné zdroje
6,465 €
Projekt

Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ P…

Obec Plavnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
124,722 €
Vlastné zdroje
6,236 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Kapušany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
8,012 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
124,470 €
Vlastné zdroje
6,224 €
Projekt

Rozšírenie materskej školy Jakubovany

Obec Jakubovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,201 €
Suma
124,319 €
Vlastné zdroje
6,216 €
Projekt

Zvýšenie technickej úrovne vzdelania ZŠ Levočská …

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
124,238 €
Vlastné zdroje
6,212 €
Projekt

Rekonštrukcia hygienických zariadení využívaných …

Múzeum v Kežmarku

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
122,528 €
Vlastné zdroje
6,126 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Ilav…

Mesto Ilava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,879 €
Vlastné zdroje
6,044 €
Projekt

Vybudovanie školskej knižnice a polyfunkčnej učeb…

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,149 €
Vlastné zdroje
6,007 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Svidník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
119,830 €
Vlastné zdroje
5,991 €
Projekt

Rekonštrukcia odborných učební Základnej školy, K…

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,551 €
Vlastné zdroje
5,928 €
Projekt

Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ…

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,392 €
Vlastné zdroje
5,920 €
Projekt

Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 2 Zvolen

Mesto Zvolen

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
116,488 €
Vlastné zdroje
5,824 €
Projekt

Podpora základného vzdelávania žiakov ZŠ Janka M…

Mesto Dolný Kubín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
113,411 €
Suma
116,383 €
Vlastné zdroje
5,819 €
Projekt

Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chm…

Obec Chminianska Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
116,165 €
Vlastné zdroje
5,808 €
Projekt

Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce

Obec Koškovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
115,320 €
Vlastné zdroje
5,766 €
Projekt

Zriadenie nových učební v ZŠ Demandice

Obec Demandice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
111,829 €
Suma
115,252 €
Vlastné zdroje
5,763 €
Projekt

Vybudovanie a zlepšenie technického stavu učební …

Obec Rakovec nad Ondavou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
114,981 €
Vlastné zdroje
5,749 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
114,384 €
Vlastné zdroje
5,719 €
Projekt

Vybavenie odborných učební základnej školy v Nižn…

Obec Nižný Hrabovec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,390 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
113,112 €
Vlastné zdroje
5,656 €
Projekt

Budovanie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Piešťany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
112,809 €
Vlastné zdroje
5,640 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábr…

Mesto Kysucké Nové Mesto

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
111,745 €
Suma
111,745 €
Vlastné zdroje
5,587 €
Projekt

Nové učebne pre ZŠ Rozhanovce

Obec Rozhanovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
111,078 €
Vlastné zdroje
5,554 €
Projekt

Od textov k činom

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,000 €
Suma
109,675 €
Vlastné zdroje
5,484 €
Projekt

Rozšírenie prevádzky materskej školy v obci Víťaz

Obec Víťaz

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,235 €
Suma
109,488 €
Vlastné zdroje
5,474 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Oravský Podzámok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
108,382 €
Vlastné zdroje
5,419 €
Projekt

Obstaranie učební pre ZŠ Malá Ida

Obec Malá Ida

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
104,948 €
Suma
108,159 €
Vlastné zdroje
5,408 €
Projekt

Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,544 €
Suma
106,536 €
Vlastné zdroje
5,327 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
105,912 €
Vlastné zdroje
5,296 €
Projekt

Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ…

Obec Ždiar

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
103,139 €
Vlastné zdroje
5,157 €
Projekt

ZŠ Biskupická 21 - Zlepšenie kľúčových kompetenci…

Mestská časť Bratislava - Pod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
102,940 €
Vlastné zdroje
5,147 €
Projekt

Vybavenie odborných učební na Základnej škole Vaz…

Mestská časť Bratislava - Sta…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
99,816 €
Suma
102,834 €
Vlastné zdroje
5,142 €
Projekt

Moderné vyučovanie v moderných učebniach

Obec Okoč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
101,491 €
Vlastné zdroje
5,075 €
Projekt

Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica

Obec Oravská Jasenica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
100,255 €
Vlastné zdroje
5,013 €
Projekt

Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
98,921 €
Vlastné zdroje
4,946 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Malcov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
97,173 €
Vlastné zdroje
4,859 €
Projekt

Modernizácia vybavenia galérie - bezpečnostné zab…

Tatranská galéria v Poprade

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
95,445 €
Vlastné zdroje
4,772 €
Projekt

Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejovce

Obec Čečejovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
95,363 €
Vlastné zdroje
4,768 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Svidník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
93,193 €
Vlastné zdroje
4,660 €
Projekt

Rekonštrukcia priestorov MŠ Radatice

Obec Radatice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,422 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
92,864 €
Vlastné zdroje
4,643 €
Projekt

Zriadenie moderných učební v ZŠ Seňa

Obec Seňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,586 €
Suma
92,819 €
Vlastné zdroje
4,641 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská pre zlepšeni…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,026 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Slovenská Kajňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,543 €
Suma
87,126 €
Vlastné zdroje
4,356 €
Projekt

ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybav…

Obec Pečovská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,188 €
Vlastné zdroje
4,259 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Svinia

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,044 €
Vlastné zdroje
4,252 €
Projekt

Modernými technológiami ku kvalitnejším, dostupne…

Ľubovnianska knižnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
84,761 €
Vlastné zdroje
4,238 €
Projekt

Zvyšujeme technické zručnosti žiakov ZŠ Košťany n…

Obec Košťany nad Turcom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,843 €
Vlastné zdroje
4,192 €
Projekt

Moderné učebne pre ZŠ Haniska

Obec Haniska

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,418 €
Vlastné zdroje
4,171 €
Projekt

Zlepšenie vybavenosti odborných učební na ZŠ 17. …

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
82,113 €
Vlastné zdroje
4,106 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Svit

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
81,924 €
Vlastné zdroje
4,096 €
Projekt

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsade…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
81,057 €
Vlastné zdroje
4,053 €
Projekt

ZŠ Bieloruská 1 - Zlepšenie kľúčových kompetencií…

Mestská časť Bratislava - Pod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
72,989 €
Vlastné zdroje
3,649 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mestská časť Bratislava - Sta…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,714 €
Suma
72,608 €
Vlastné zdroje
3,630 €
Projekt

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ĎANOVÁ

Obec Ďanová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,238 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
71,690 €
Vlastné zdroje
3,584 €
Projekt

ZŠ Podzáhradna 51 - Zlepšenie kľúčových kompetenc…

Mestská časť Bratislava - Pod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
71,645 €
Vlastné zdroje
3,582 €
Projekt

Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice

Obec Komjatice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
71,115 €
Vlastné zdroje
3,556 €
Projekt

Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ…

Obec Horné Saliby

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,740 €
Vlastné zdroje
3,537 €
Projekt

Skvalitnenie vybavenia učební ZŠ Komenského 13 v …

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,555 €
Vlastné zdroje
3,528 €
Projekt

Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Teplička nad Vá…

Obec Teplička nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,406 €
Vlastné zdroje
3,520 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
69,167 €
Vlastné zdroje
3,458 €
Projekt

Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ…

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,547 €
Vlastné zdroje
3,377 €
Projekt

Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Draho…

Obec Drahovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
65,699 €
Vlastné zdroje
3,285 €
Projekt

Modernizácia a vybavenie odborných učební a knižn…

Obec Ružindol

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,713 €
Vlastné zdroje
3,236 €
Projekt

Zariadenie a vybavenie odborných učební

Mesto Sereď

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,591 €
Vlastné zdroje
3,230 €
Projekt

Vytvorenie polytechnickej učebne a jazykovej učeb…

Deutsch-Slowakische Akademien…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,481 €
Vlastné zdroje
6,448 €
Projekt

Obec Bojná - Fyzikálna učebňa pre základnú školu

Obec Bojná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,497 €
Vlastné zdroje
3,125 €
Projekt

ZŠ Československej armády- zriadenie špecializova…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
59,995 €
Vlastné zdroje
3,000 €
Projekt

Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestoro…

Okresná knižnica Dávida Gutge…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
59,805 €
Vlastné zdroje
2,990 €
Projekt

Obstaranie polytechnickej a jazykovej učebne na …

Deutsch-Slowakische Akademien…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,251 €
Vlastné zdroje
5,725 €
Projekt

Technici na Devínskej škole

Mesto Nové Zámky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,565 €
Suma
56,611 €
Vlastné zdroje
2,831 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Budimír

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,888 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
54,879 €
Vlastné zdroje
2,744 €
Projekt

Obstaranie biologicko/chemickej učebne pre ZŠ Ale…

Obec Alekšince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
54,868 €
Vlastné zdroje
2,743 €
Projekt

Moderná polytechnická učebňa pre Základnú školu, …

Obec Ždaňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
54,853 €
Vlastné zdroje
2,743 €
Projekt

Skvalitnenie zručností a kompetencií žiakov ZŠ M…

Mesto Dolný Kubín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
54,190 €
Suma
54,549 €
Vlastné zdroje
2,727 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova pre zlepšeni…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,415 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,952 €
Vlastné zdroje
2,648 €
Projekt

Modernizácia odborných učební základnej školy

Obec Zavar

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,357 €
Suma
50,868 €
Vlastné zdroje
2,543 €
Projekt

Vzdelávanie na Nábrežnej

Mesto Nové Zámky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,293 €
Vlastné zdroje
2,415 €
Projekt

Zabezpečenie materiálno-technického vybavenie pol…

Mestská časť Bratislava - Sta…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,806 €
Suma
47,107 €
Vlastné zdroje
2,355 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Habovka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,076 €
Vlastné zdroje
2,054 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách pre zlepše…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,614 €
Vlastné zdroje
1,531 €
Projekt

Vybavenie jazykovej učebne a učebne IKT v ZŠ Blat…

Obec Blatné Remety

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,891 €
Vlastné zdroje
1,495 €
Projekt

Zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mudroňov…

Mestská časť Bratislava - Sta…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,388 €
Suma
10,648 €
Vlastné zdroje
532 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.