Popis projektu

Projekt s názvom: Rekonštrukcia priestorov MŠ Radatice, ktorého hlavný cieľ je: Sprístupnenie predprimárneho vzdelania v obci Radatice.

Realizáciou uvedeného projektu budú naplnené špecifické ciele:

ŠC 1: Sprístupnenie kvalitného predprimárneho vzdelávania;

ŠC 2: Vytvorenie predpokladov na športové vyžitie detí;

ŠC 3: Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia;

ŠC 4: Vytvorenie podmienok na prehlbovanie inklúzie vo vzdelávacom procese.

Hlavné aktivity projektu:

Aktivita 1: Rozširovanie kapacít existujúcej materskej školy v obci Radatice jej rekonštrukciou.

Aktivita 2. Stavebno-technické úpravy areálu Materskej školy v obci Radatice.

Aktivita 3. Materiálno-technické vybavenie Materskej školy v obci Radatice.

Naplnením špecifických cieľov sa dosiahne hlavný cieľ projektu a zabezpečí sa výučba v materskej škole v obci Radatice s vytvorenou novou kapacitou pre 10 detí.

Dĺžka realizácie projektu: 7 mesiacov, miesto realizácie: 082 42 Radatice 210, parcela KN-C par. č. 210/2, KN-E 461, KN-E 462.

Projektom sa dosiahnu nasledovné merateľné ukazovatele: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ v počte 34 detí, podporí sa jedna MŠ, zrenovuje sa 1 verejná budova s podlahovou plochou 212 m2, podporí sa jeden areál MŠ a 1 podporenej MŠ sa taktiež zabezpečí materiálno-technické vybavenie.

Viac
Subjekt
Obec Radatice
Miesta realizácie
Radatice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.11.2021
Celková suma
92,864 €
Vlastné zdroje
4,643 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
6,422 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické vybavenie Materske…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
29.10.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov
Stavebno-technické úpravy areálu Maters…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Rozširovanie kapacít existujúcej maters…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
15.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
19.08.2019
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
34,0 (osoby)
Cieľ
34,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
212,0 (m2)
Cieľ
212,0 (m2)
Naposledy aktualizované
21.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Pracovný stôl antikorový

fa č. 21161

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Plynové pvaridlo 6 horákové

fa č. 21161

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Drezový stôl antikorový

fa č. 21161

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Konvektomat

fa č. 21161

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Drezový stôl

fa č. 21161

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Umývačka

fa č. 21161

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Pracovný stôl antikorový

fa č. 21161

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Stavebné práce: Stavebno-technické úpravy areálu Materskej školy v obci Radatice.

Faktúra č. 282021

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Projektová dokumentácia Aktivita č.1

Faktúra č. 03/2019

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

Projektová dokumentácia Aktivita č.2

Faktúra č. 03/2019

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

Rozširovanie kapacít existujúcej materskej školy v obci Radatice jej rekonštrukciou

Fa č. 362020

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Rozširovanie kapacít existujúcej materskej školy v obci Radatice jej rekonštrukciou

Fa č. 142019

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 3002021

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Riadenie projektu- projektový manažér

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
Obec Radatice
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Riadenie rojektu projektový manažér 08/2021

Sumarizačný hárok 05-10/2021

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
Obec Radatice
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Riadenie projektu- projektový manažér 05/2021

Sumarizačný hárok 05-10/2021

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
Obec Radatice
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Riadenie projektu- projektový manažér 07/2021

Sumarizačný hárok 05-10/2021

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
Obec Radatice
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Riadenie projektu- projektový manažér 06/2021

Sumarizačný hárok 05-10/2021

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
Obec Radatice
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Materiálno technické vybavenie- IKT

Faktúra č. 212000299

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Materiálno technické vybavenie- Nábytok

Faktúra č. 212000301

Vlastník dokladu
Obec Radatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
6,422 €
Vrátená suma
6,422 €
Suma na vymáhanie
6,422 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Radatice
IČO
00327662
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
TIMEO, s.r.o.
IČO
46946039
Názov
MULTI-CLUB, spol. s r.o.
IČO
36477575
Názov
mArchus Plus, s. r. o.
IČO
44652101
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.