Na tejto stránke nájdete všetky firmy, mimovládky, obce, ministerstvá ... , ktoré o eurofondy žiadali a ak boli úspešné, riadia projekty.

Názov Projekty Úspešnosť Nezrovnalosti Celková suma Tržby
Názov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 145
 • Bežiace: 86
 • Ukončené: 21
 • Partner: 5
Úspešnosť
81%
Nezrovnalosti
923,848 €
Celková suma
572,725,177 €
Tržby
-
Názov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej repub…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 78
 • Bežiace: 46
 • Ukončené: 21
 • Partner: 42
Úspešnosť
89%
Nezrovnalosti
408,621 €
Celková suma
172,554,855 €
Tržby
-
Názov

Žilinská univerzita v Žiline

Terciárne vzdelávanie

Projekty
 • Počet žiadostí: 51
 • Bežiace: 23
 • Ukončené: 5
 • Partner: 15
Úspešnosť
60%
Nezrovnalosti
8,600 €
Celková suma
44,693,435 €
Tržby
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 54
 • Bežiace: 40
 • Ukončené: 10
 • Partner: 3
Úspešnosť
96%
Nezrovnalosti
2,647,268 €
Celková suma
1,323,678,058 €
Tržby
-
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 54
 • Bežiace: 40
 • Ukončené: 10
 • Partner: 3
Úspešnosť
96%
Nezrovnalosti
2,647,268 €
Celková suma
1,323,678,058 €
Tržby
-
Názov

Úrad vlády Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 50
 • Bežiace: 25
 • Ukončené: 19
 • Partner: 5
Úspešnosť
100%
Nezrovnalosti
14,927 €
Celková suma
56,608,592 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 42
 • Bežiace: 29
 • Ukončené: 8
 • Partner: 3
Úspešnosť
92%
Nezrovnalosti
211,340 €
Celková suma
154,030,588 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 42
 • Bežiace: 29
 • Ukončené: 8
 • Partner: 3
Úspešnosť
92%
Nezrovnalosti
211,340 €
Celková suma
154,030,588 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 25
 • Bežiace: 13
 • Ukončené: 1
 • Partner: 7
Úspešnosť
56%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
20,686,957 €
Tržby
-
Názov

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štát…

Zber, úprava a dodávka ostatnej vody

Projekty
 • Počet žiadostí: 45
 • Bežiace: 22
 • Ukončené: 5
 • Partner: 1
Úspešnosť
62%
Nezrovnalosti
156 €
Celková suma
102,201,175 €
Tržby
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 25
 • Bežiace: 13
 • Ukončené: 1
 • Partner: 7
Úspešnosť
56%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
20,686,957 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo financií Slovenskej republ…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 36
 • Bežiace: 23
 • Ukončené: 8
 • Partner: 3
Úspešnosť
88%
Nezrovnalosti
85 €
Celková suma
106,390,685 €
Tržby
-
Názov

Mesto Prešov

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 42
 • Bežiace: 29
 • Ukončené: 3
 • Partner: -
Úspešnosť
76%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
12,846,178 €
Tržby
-
Názov

Žilinský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 31
 • Bežiace: 24
 • Ukončené: 1
 • Partner: 5
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
17,443 €
Celková suma
27,679,623 €
Tržby
-
Názov

Mesto Nitra

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 40
 • Bežiace: 33
 • Ukončené: 3
 • Partner: 1
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
8,020 €
Celková suma
10,418,699 €
Tržby
-
Názov

Mesto Trenčín

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 38
 • Bežiace: 23
 • Ukončené: 3
 • Partner: 1
Úspešnosť
81%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
9,429,274 €
Tržby
-
Názov

Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 30
 • Bežiace: 25
 • Ukončené: 2
 • Partner: 3
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
44,373,812 €
Tržby
-
Názov

Univerzita Komenského v Bratislave

Terciárne vzdelávanie

Projekty
 • Počet žiadostí: 23
 • Bežiace: 10
 • Ukončené: -
 • Partner: 14
Úspešnosť
56%
Nezrovnalosti
503 €
Celková suma
27,840,682 €
Tržby
Názov

Mesto Žilina

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 35
 • Bežiace: 28
 • Ukončené: 2
 • Partner: -
Úspešnosť
91%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
10,473,843 €
Tržby
-
Názov

Nitriansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 28
 • Bežiace: 20
 • Ukončené: 3
 • Partner: 3
Úspešnosť
85%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
37,133,045 €
Tržby
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.