Na tejto stránke nájdete všetky firmy, mimovládky, obce, ministerstvá ... , ktoré o eurofondy žiadali a ak boli úspešné, riadia projekty.

Názov Projekty Úspešnosť Nezrovnalosti Celková suma Tržby
Názov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 153
 • Bežiace: 93
 • Ukončené: 26
 • Partner: 6
Úspešnosť
82%
Nezrovnalosti
926,468 €
Celková suma
626,665,925 €
Tržby
-
Názov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej repub…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 94
 • Bežiace: 53
 • Ukončené: 37
 • Partner: 43
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
2,522,288 €
Celková suma
237,136,014 €
Tržby
-
Názov

Úrad vlády Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 66
 • Bežiace: 16
 • Ukončené: 37
 • Partner: 5
Úspešnosť
100%
Nezrovnalosti
14,927 €
Celková suma
60,675,228 €
Tržby
-
Názov

Žilinská univerzita v Žiline

Terciárne vzdelávanie

Projekty
 • Počet žiadostí: 54
 • Bežiace: 25
 • Ukončené: 6
 • Partner: 24
Úspešnosť
61%
Nezrovnalosti
10,781 €
Celková suma
46,734,372 €
Tržby
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 65
 • Bežiace: 50
 • Ukončené: 12
 • Partner: 3
Úspešnosť
95%
Nezrovnalosti
3,234,467 €
Celková suma
1,963,813,269 €
Tržby
-
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 65
 • Bežiace: 50
 • Ukončené: 12
 • Partner: 3
Úspešnosť
95%
Nezrovnalosti
3,234,467 €
Celková suma
1,963,813,269 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 49
 • Bežiace: 18
 • Ukončené: 2
 • Partner: 7
Úspešnosť
53%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
32,078,014 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 49
 • Bežiace: 18
 • Ukončené: 2
 • Partner: 7
Úspešnosť
53%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
32,078,014 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 49
 • Bežiace: 30
 • Ukončené: 13
 • Partner: 3
Úspešnosť
93%
Nezrovnalosti
228,449 €
Celková suma
164,047,977 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 49
 • Bežiace: 30
 • Ukončené: 13
 • Partner: 3
Úspešnosť
93%
Nezrovnalosti
228,449 €
Celková suma
164,047,977 €
Tržby
-
Názov

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štát…

Zber, úprava a dodávka ostatnej vody

Projekty
 • Počet žiadostí: 45
 • Bežiace: 22
 • Ukončené: 6
 • Partner: 1
Úspešnosť
62%
Nezrovnalosti
6,971 €
Celková suma
102,277,398 €
Tržby
Názov

Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 42
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 4
 • Partner: 3
Úspešnosť
80%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
62,704,074 €
Tržby
-
Názov

Žilinský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 44
 • Bežiace: 26
 • Ukončené: 4
 • Partner: 5
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
36,874 €
Celková suma
41,204,619 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo financií Slovenskej republ…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 43
 • Bežiace: 22
 • Ukončené: 13
 • Partner: 3
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
85 €
Celková suma
112,845,469 €
Tržby
-
Názov

Mesto Prešov

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 45
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 5
 • Partner: -
Úspešnosť
77%
Nezrovnalosti
41,624 €
Celková suma
12,969,376 €
Tržby
-
Názov

Mesto Trenčín

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 43
 • Bežiace: 28
 • Ukončené: 5
 • Partner: 1
Úspešnosť
83%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
10,532,506 €
Tržby
-
Názov

Mesto Nitra

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 42
 • Bežiace: 33
 • Ukončené: 4
 • Partner: 1
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
8,020 €
Celková suma
10,520,184 €
Tržby
-
Názov

Mesto Žilina

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 40
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 5
 • Partner: -
Úspešnosť
92%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
11,061,251 €
Tržby
-
Názov

Nitriansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 41
 • Bežiace: 26
 • Ukončené: 6
 • Partner: 3
Úspešnosť
82%
Nezrovnalosti
31 €
Celková suma
61,616,352 €
Tržby
-
Názov

Mesto Košice

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 32
 • Bežiace: 13
 • Ukončené: 12
 • Partner: -
Úspešnosť
87%
Nezrovnalosti
55 €
Celková suma
100,102,385 €
Tržby
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.