Na tejto stránke nájdete všetky firmy, mimovládky, obce, ministerstvá ... , ktoré o eurofondy žiadali a ak boli úspešné, riadia projekty.

Názov Projekty Úspešnosť Nezrovnalosti Celková suma Tržby
Názov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 148
 • Bežiace: 90
 • Ukončené: 25
 • Partner: 6
Úspešnosť
81%
Nezrovnalosti
925,819 €
Celková suma
591,175,243 €
Tržby
-
Názov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej repub…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 91
 • Bežiace: 45
 • Ukončené: 31
 • Partner: 43
Úspešnosť
91%
Nezrovnalosti
457,946 €
Celková suma
200,583,688 €
Tržby
-
Názov

Úrad vlády Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 66
 • Bežiace: 29
 • Ukončené: 29
 • Partner: 5
Úspešnosť
100%
Nezrovnalosti
14,927 €
Celková suma
66,147,506 €
Tržby
-
Názov

Žilinská univerzita v Žiline

Terciárne vzdelávanie

Projekty
 • Počet žiadostí: 54
 • Bežiace: 24
 • Ukončené: 6
 • Partner: 20
Úspešnosť
61%
Nezrovnalosti
10,781 €
Celková suma
46,501,542 €
Tržby
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 63
 • Bežiace: 40
 • Ukončené: 12
 • Partner: 3
Úspešnosť
96%
Nezrovnalosti
3,064,956 €
Celková suma
1,396,109,308 €
Tržby
-
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 63
 • Bežiace: 40
 • Ukončené: 12
 • Partner: 3
Úspešnosť
96%
Nezrovnalosti
3,064,956 €
Celková suma
1,396,109,308 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 40
 • Bežiace: 13
 • Ukončené: 1
 • Partner: 7
Úspešnosť
50%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
23,186,027 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 40
 • Bežiace: 13
 • Ukončené: 1
 • Partner: 7
Úspešnosť
50%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
23,186,027 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 48
 • Bežiace: 28
 • Ukončené: 11
 • Partner: 3
Úspešnosť
93%
Nezrovnalosti
228,449 €
Celková suma
163,053,866 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 48
 • Bežiace: 28
 • Ukončené: 11
 • Partner: 3
Úspešnosť
93%
Nezrovnalosti
228,449 €
Celková suma
163,053,866 €
Tržby
-
Názov

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štát…

Zber, úprava a dodávka ostatnej vody

Projekty
 • Počet žiadostí: 45
 • Bežiace: 22
 • Ukončené: 6
 • Partner: 1
Úspešnosť
62%
Nezrovnalosti
156 €
Celková suma
102,277,398 €
Tržby
Názov

Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 39
 • Bežiace: 26
 • Ukončené: 2
 • Partner: 3
Úspešnosť
79%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
47,734,280 €
Tržby
-
Názov

Žilinský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 36
 • Bežiace: 24
 • Ukončené: 3
 • Partner: 5
Úspešnosť
91%
Nezrovnalosti
36,874 €
Celková suma
34,490,543 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo financií Slovenskej republ…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 41
 • Bežiace: 21
 • Ukončené: 12
 • Partner: 3
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
85 €
Celková suma
110,195,543 €
Tržby
-
Názov

Mesto Prešov

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 44
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 5
 • Partner: -
Úspešnosť
75%
Nezrovnalosti
16,866 €
Celková suma
12,846,178 €
Tržby
-
Názov

Mesto Nitra

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 42
 • Bežiace: 33
 • Ukončené: 3
 • Partner: 1
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
8,020 €
Celková suma
10,418,699 €
Tržby
-
Názov

Mesto Trenčín

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 41
 • Bežiace: 23
 • Ukončené: 3
 • Partner: 1
Úspešnosť
82%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
9,429,274 €
Tržby
-
Názov

Mesto Žilina

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 35
 • Bežiace: 29
 • Ukončené: 2
 • Partner: -
Úspešnosť
91%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
10,856,663 €
Tržby
-
Názov

Nitriansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 37
 • Bežiace: 19
 • Ukončené: 6
 • Partner: 3
Úspešnosť
86%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
39,608,738 €
Tržby
-
Názov

Prešovský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 25
 • Bežiace: 14
 • Ukončené: 3
 • Partner: 2
Úspešnosť
80%
Nezrovnalosti
5,328 €
Celková suma
27,404,689 €
Tržby
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.