Na tejto stránke nájdete všetky firmy, mimovládky, obce, ministerstvá ... , ktoré o eurofondy žiadali a ak boli úspešné, riadia projekty.

Názov Projekty Úspešnosť Nezrovnalosti Celková suma Tržby
Názov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 163
 • Bežiace: 94
 • Ukončené: 26
 • Partner: 6
Úspešnosť
82%
Nezrovnalosti
927,337 €
Celková suma
627,235,417 €
Tržby
-
Názov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej repub…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 96
 • Bežiace: 61
 • Ukončené: 44
 • Partner: 44
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
3,265,802 €
Celková suma
257,622,117 €
Tržby
-
Názov

Úrad vlády Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 66
 • Bežiace: 13
 • Ukončené: 35
 • Partner: 5
Úspešnosť
100%
Nezrovnalosti
14,927 €
Celková suma
56,792,409 €
Tržby
-
Názov

Žilinská univerzita v Žiline

Terciárne vzdelávanie

Projekty
 • Počet žiadostí: 59
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 6
 • Partner: 26
Úspešnosť
64%
Nezrovnalosti
10,781 €
Celková suma
75,470,758 €
Tržby
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 69
 • Bežiace: 52
 • Ukončené: 12
 • Partner: 3
Úspešnosť
95%
Nezrovnalosti
3,544,295 €
Celková suma
1,986,239,271 €
Tržby
-
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 69
 • Bežiace: 52
 • Ukončené: 12
 • Partner: 3
Úspešnosť
95%
Nezrovnalosti
3,544,295 €
Celková suma
1,986,239,271 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 54
 • Bežiace: 18
 • Ukončené: 2
 • Partner: 7
Úspešnosť
57%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
32,078,014 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 54
 • Bežiace: 18
 • Ukončené: 2
 • Partner: 7
Úspešnosť
57%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
32,078,014 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 50
 • Bežiace: 31
 • Ukončené: 13
 • Partner: 3
Úspešnosť
94%
Nezrovnalosti
431,710 €
Celková suma
164,158,976 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 50
 • Bežiace: 31
 • Ukončené: 13
 • Partner: 3
Úspešnosť
94%
Nezrovnalosti
431,710 €
Celková suma
164,158,976 €
Tržby
-
Názov

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štát…

Zber, úprava a dodávka ostatnej vody

Projekty
 • Počet žiadostí: 47
 • Bežiace: 22
 • Ukončené: 6
 • Partner: 1
Úspešnosť
63%
Nezrovnalosti
8,635 €
Celková suma
102,277,398 €
Tržby
Názov

Žilinský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 44
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 4
 • Partner: 5
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
36,874 €
Celková suma
41,307,895 €
Tržby
-
Názov

Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 44
 • Bežiace: 29
 • Ukončené: 4
 • Partner: 3
Úspešnosť
84%
Nezrovnalosti
426 €
Celková suma
79,521,746 €
Tržby
-
Názov

Mesto Trenčín

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 44
 • Bežiace: 29
 • Ukončené: 5
 • Partner: 1
Úspešnosť
84%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
10,719,306 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo financií Slovenskej republ…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 43
 • Bežiace: 23
 • Ukončené: 13
 • Partner: 3
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
85 €
Celková suma
115,809,404 €
Tržby
-
Názov

Mesto Prešov

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 45
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 5
 • Partner: -
Úspešnosť
77%
Nezrovnalosti
167,024 €
Celková suma
12,969,376 €
Tržby
-
Názov

Mesto Nitra

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 43
 • Bežiace: 33
 • Ukončené: 4
 • Partner: 1
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
56,147 €
Celková suma
10,520,184 €
Tržby
-
Názov

Slovenská technická univerzita v Bratis…

Terciárne vzdelávanie

Projekty
 • Počet žiadostí: 32
 • Bežiace: 14
 • Ukončené: -
 • Partner: 46
Úspešnosť
59%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
137,960,264 €
Tržby
Názov

Mesto Žilina

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 41
 • Bežiace: 28
 • Ukončené: 5
 • Partner: -
Úspešnosť
92%
Nezrovnalosti
532 €
Celková suma
11,209,661 €
Tržby
-
Názov

Nitriansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 41
 • Bežiace: 26
 • Ukončené: 6
 • Partner: 3
Úspešnosť
82%
Nezrovnalosti
31 €
Celková suma
61,616,352 €
Tržby
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.