Na tejto stránke nájdete všetky firmy, mimovládky, obce, ministerstvá ... , ktoré o eurofondy žiadali a ak boli úspešné, riadia projekty.

Názov Projekty Úspešnosť Nezrovnalosti Celková suma Tržby
Názov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 120
 • Bežiace: 75
 • Ukončené: 6
 • Partner: 3
Úspešnosť
83%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
365,845,339 €
Tržby
-
Názov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej repub…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 61
 • Bežiace: 45
 • Ukončené: 7
 • Partner: 18
Úspešnosť
93%
Nezrovnalosti
441,045 €
Celková suma
140,374,209 €
Tržby
-
Názov

Žilinská univerzita v Žiline

Terciárne vzdelávanie

Projekty
 • Počet žiadostí: 51
 • Bežiace: 23
 • Ukončené: 5
 • Partner: 15
Úspešnosť
60%
Nezrovnalosti
8,600 €
Celková suma
44,693,435 €
Tržby
Názov

Úrad vlády Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 42
 • Bežiace: 25
 • Ukončené: 9
 • Partner: 5
Úspešnosť
100%
Nezrovnalosti
14,927 €
Celková suma
47,245,083 €
Tržby
-
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 52
 • Bežiace: 40
 • Ukončené: 10
 • Partner: 3
Úspešnosť
96%
Nezrovnalosti
2,571,111 €
Celková suma
1,323,681,708 €
Tržby
-
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 39
 • Bežiace: 36
 • Ukončené: 1
 • Partner: 1
Úspešnosť
97%
Nezrovnalosti
1,289,276 €
Celková suma
1,020,184,869 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 22
 • Bežiace: 16
 • Ukončené: 3
 • Partner: 2
Úspešnosť
86%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
94,803,943 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 34
 • Bežiace: 24
 • Ukončené: 7
 • Partner: 3
Úspešnosť
91%
Nezrovnalosti
211,265 €
Celková suma
138,324,027 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 23
 • Bežiace: 13
 • Ukončené: 1
 • Partner: 7
Úspešnosť
60%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
20,686,957 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 9
 • Bežiace: 6
 • Ukončené: 1
 • Partner: 5
Úspešnosť
77%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
11,328,530 €
Tržby
-
Názov

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štát…

Zber, úprava a dodávka ostatnej vody

Projekty
 • Počet žiadostí: 36
 • Bežiace: 19
 • Ukončené: 1
 • Partner: 1
Úspešnosť
61%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
74,358,898 €
Tržby
Názov

Mesto Trenčín

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 34
 • Bežiace: 18
 • Ukončené: 1
 • Partner: 1
Úspešnosť
70%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
6,801,674 €
Tržby
-
Názov

Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 24
 • Bežiace: 19
 • Ukončené: 1
 • Partner: 2
Úspešnosť
95%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
35,760,066 €
Tržby
-
Názov

Mesto Prešov

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 30
 • Bežiace: 16
 • Ukončené: 2
 • Partner: -
Úspešnosť
63%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
8,782,718 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo financií Slovenskej republ…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 21
 • Bežiace: 16
 • Ukončené: -
 • Partner: 1
Úspešnosť
85%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
85,796,675 €
Tržby
-
Názov

Mesto Nitra

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 38
 • Bežiace: 33
 • Ukončené: 3
 • Partner: 1
Úspešnosť
94%
Nezrovnalosti
2,047 €
Celková suma
10,418,699 €
Tržby
-
Názov

Univerzita Komenského v Bratislave

Terciárne vzdelávanie

Projekty
 • Počet žiadostí: 13
 • Bežiace: 2
 • Ukončené: -
 • Partner: 11
Úspešnosť
38%
Nezrovnalosti
503 €
Celková suma
2,317,252 €
Tržby
Názov

Mesto Žilina

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 34
 • Bežiace: 28
 • Ukončené: 2
 • Partner: -
Úspešnosť
91%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
10,520,909 €
Tržby
-
Názov

Nitriansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 26
 • Bežiace: 22
 • Ukončené: 1
 • Partner: 2
Úspešnosť
88%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
37,491,356 €
Tržby
-
Názov

Žilinský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 30
 • Bežiace: 24
 • Ukončené: 1
 • Partner: 5
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
17,443 €
Celková suma
27,679,623 €
Tržby
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.