Prešovský samosprávny kraj

Prešov

Projekty
59

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,990,921 €
Vlastné zdroje
399,546 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej š…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,104,145 €
Vlastné zdroje
355,207 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,037,223 €
Vlastné zdroje
351,861 €
Projekt

Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovsk…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,545,590 €
Vlastné zdroje
523,647 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,795,839 €
Vlastné zdroje
289,792 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,392,466 €
Vlastné zdroje
269,623 €
Projekt

Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demj…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
22,993 €
Vyčerpané z projektu
2,462,158 €
Suma
5,014,575 €
Vlastné zdroje
250,729 €
Projekt

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,982,057 €
Vlastné zdroje
249,103 €
Projekt

Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovsk…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,957,766 €
Vlastné zdroje
247,888 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a opor…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,649,946 €
Vlastné zdroje
232,497 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ces…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,457 €
Vyčerpané z projektu
1,897,632 €
Suma
4,151,375 €
Vlastné zdroje
207,569 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,031,086 €
Vlastné zdroje
201,554 €
Projekt

Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
14,304 €
Vyčerpané z projektu
1,989,830 €
Suma
3,586,541 €
Vlastné zdroje
179,327 €
Projekt

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,512,174 €
Vlastné zdroje
175,609 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Kleno…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
27,963 €
Vyčerpané z projektu
1,285,942 €
Suma
3,458,677 €
Vlastné zdroje
172,934 €
Projekt

Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,264,238 €
Vlastné zdroje
163,212 €
Projekt

Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,999,887 €
Vlastné zdroje
149,994 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej š…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,587,707 €
Vlastné zdroje
129,385 €
Projekt

Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,437,071 €
Vlastné zdroje
121,854 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
688,745 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,367,164 €
Vlastné zdroje
118,358 €
Projekt

Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce - Kľušov

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
13,124 €
Vyčerpané z projektu
1,730,428 €
Suma
2,219,947 €
Vlastné zdroje
110,997 €
Projekt

Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,812,732 €
Vlastné zdroje
90,637 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej š…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,481,566 €
Vlastné zdroje
74,078 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,445,722 €
Vlastné zdroje
72,286 €
Projekt

Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežma…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,127,525 €
Vlastné zdroje
56,376 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,087,744 €
Vlastné zdroje
54,387 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ tech…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
961,237 €
Suma
1,060,564 €
Vlastné zdroje
53,028 €
Projekt

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,024,904 €
Vlastné zdroje
51,245 €
Projekt

Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, z…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
955,471 €
Vlastné zdroje
47,774 €
Projekt

Poprad - obchodná akadémia zníženie energetickej …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
855,208 €
Suma
941,220 €
Vlastné zdroje
47,061 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidní…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
877,702 €
Vlastné zdroje
43,885 €
Projekt

Zabezpečenie ochrany verejného zdravia v Prešovsk…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
754,337 €
Vlastné zdroje
37,717 €
Projekt

Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
667,665 €
Vlastné zdroje
33,383 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
639,368 €
Vlastné zdroje
31,968 €
Projekt

LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kra…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
603,687 €
Vlastné zdroje
30,184 €
Projekt

TEPO 2016-2017

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
568,416 €
Suma
568,418 €
Vlastné zdroje
28,421 €
Projekt

TEPO 2022-2023

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
556,459 €
Vlastné zdroje
27,823 €
Projekt

TEPO 2018-2019

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
551,940 €
Suma
551,940 €
Vlastné zdroje
27,597 €
Projekt

Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
543,335 €
Vlastné zdroje
27,167 €
Projekt

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
541,913 €
Vlastné zdroje
27,096 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej š…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
536,845 €
Vlastné zdroje
26,842 €
Projekt

TEPO 2020-2021

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
497,778 €
Vlastné zdroje
24,889 €
Projekt

Eliminácia bezpečnotných rizík na ceste II/537, S…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
447,462 €
Vlastné zdroje
22,373 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávne…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
400,140 €
Vlastné zdroje
20,007 €
Projekt

Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
292,612 €
Vlastné zdroje
14,631 €
Projekt

Obnova administratívnej budovy areálu SÚCPSK 789,…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
243,616 €
Vlastné zdroje
12,181 €
Projekt

Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
237,294 €
Vlastné zdroje
11,865 €
Projekt

Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
220,071 €
Vlastné zdroje
11,004 €
Projekt

Príprava projektov iniciatívy Catching-up Regions…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
196,927 €
Vlastné zdroje
9,846 €
Projekt

STAKČÍN – Areál SÚC PSK, ul. SNP č. 640/81 – zníž…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
150,669 €
Suma
155,533 €
Vlastné zdroje
7,777 €
Projekt

Vytvorenie technického sekretariátu PSK

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,931 €
Vlastné zdroje
7,497 €
Projekt

Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č. 939/16

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
142,611 €
Suma
145,162 €
Vlastné zdroje
7,258 €
Projekt

Predprojektová príprava potrebná pre dobudovanie …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
138,664 €
Vlastné zdroje
6,933 €
Projekt

TEPO REACT-EÚ 2022-2023

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,454 €
Vlastné zdroje
6,723 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo v…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
93,852 €
Vlastné zdroje
4,693 €
Projekt

Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v bud…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
82,442 €
Vlastné zdroje
4,122 €
Projekt

Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovci…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,600 €
Vlastné zdroje
2,880 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,271 €
Vlastné zdroje
1,714 €
Projekt

TEPO-VO-2019

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,992 €
Vlastné zdroje
1,100 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,206,445 €
Vlastné zdroje
59,354 €
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Rozšírenie informačno-poradenského centra v Prešo…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,951 €
Vlastné zdroje
6,981 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch (finanč…

Slovak Investment Holding, a.…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
56,950,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,990,921 €
Vlastné zdroje
399,546 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,037,223 €
Vlastné zdroje
351,861 €
Projekt

Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovsk…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,545,590 €
Vlastné zdroje
523,647 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,795,839 €
Vlastné zdroje
289,792 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,392,466 €
Vlastné zdroje
269,623 €
Projekt

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,982,057 €
Vlastné zdroje
249,103 €
Projekt

Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovsk…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,957,766 €
Vlastné zdroje
247,888 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a opor…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,649,946 €
Vlastné zdroje
232,497 €
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,206,445 €
Vlastné zdroje
59,354 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,031,086 €
Vlastné zdroje
201,554 €
Projekt

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,512,174 €
Vlastné zdroje
175,609 €
Projekt

Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,264,238 €
Vlastné zdroje
163,212 €
Projekt

Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,999,887 €
Vlastné zdroje
149,994 €
Projekt

Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,437,071 €
Vlastné zdroje
121,854 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
688,745 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,367,164 €
Vlastné zdroje
118,358 €
Projekt

Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,812,732 €
Vlastné zdroje
90,637 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,445,722 €
Vlastné zdroje
72,286 €
Projekt

Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežma…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,127,525 €
Vlastné zdroje
56,376 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ tech…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
961,237 €
Suma
1,060,564 €
Vlastné zdroje
53,028 €
Projekt

Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, z…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
955,471 €
Vlastné zdroje
47,774 €
Projekt

Poprad - obchodná akadémia zníženie energetickej …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
855,208 €
Suma
941,220 €
Vlastné zdroje
47,061 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidní…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
877,702 €
Vlastné zdroje
43,885 €
Projekt

Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
667,665 €
Vlastné zdroje
33,383 €
Projekt

LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kra…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
603,687 €
Vlastné zdroje
30,184 €
Projekt

TEPO 2016-2017

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
568,416 €
Suma
568,418 €
Vlastné zdroje
28,421 €
Projekt

TEPO 2022-2023

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
556,459 €
Vlastné zdroje
27,823 €
Projekt

TEPO 2018-2019

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
551,940 €
Suma
551,940 €
Vlastné zdroje
27,597 €
Projekt

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
541,913 €
Vlastné zdroje
27,096 €
Projekt

TEPO 2020-2021

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
497,778 €
Vlastné zdroje
24,889 €
Projekt

Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
237,294 €
Vlastné zdroje
11,865 €
Projekt

Príprava projektov iniciatívy Catching-up Regions…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
196,927 €
Vlastné zdroje
9,846 €
Projekt

STAKČÍN – Areál SÚC PSK, ul. SNP č. 640/81 – zníž…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
150,669 €
Suma
155,533 €
Vlastné zdroje
7,777 €
Projekt

Vytvorenie technického sekretariátu PSK

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,931 €
Vlastné zdroje
7,497 €
Projekt

Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č. 939/16

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
142,611 €
Suma
145,162 €
Vlastné zdroje
7,258 €
Projekt

TEPO REACT-EÚ 2022-2023

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,454 €
Vlastné zdroje
6,723 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo v…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
93,852 €
Vlastné zdroje
4,693 €
Projekt

Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v bud…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
82,442 €
Vlastné zdroje
4,122 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,271 €
Vlastné zdroje
1,714 €
Projekt

TEPO-VO-2019

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,992 €
Vlastné zdroje
1,100 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.