Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

V základnej škole úspešnejší

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Vyhlásená OTVORENA 394 50,000,000 € 49,421,746 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie ne...

Ministerstvo hospodárstva SR

Uzavretá OTVORENA 331 300,000,000 € 548,368,105 €
Volanie

6. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ ...

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 296 160,000,000 € 150,417,424 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie ne...

Ministerstvo hospodárstva SR

Uzavretá OTVORENA 268 58,300,000 € 115,339,052 €
Volanie

23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Uzavretá OTVORENA 253 31,000,000 € 35,289,547 €
Volanie

19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTI...

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 222 177,000,000 € 158,707,111 €
Volanie

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Uzavretá OTVORENA 203 81,008,467 € 72,356,332 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie ne...

Ministerstvo hospodárstva SR

Uzavretá OTVORENA 157 40,300,000 € 65,395,139 €
Volanie

Podpora komplexného poskytovania miestnej občia...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 145 19,223,529 € 20,629,324 €
Volanie

10. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Uzavretá OTVORENA 117 55,000,000 € 57,199,329 €
Volanie

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jaz...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Uzavretá OTVORENA 111 37,101,822 € 40,696,367 €
Volanie

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovani...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 101 20,296,800 € 14,469,330 €
Volanie

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojený...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vyhlásená OTVORENA 84 16,800,000 € 10,983,042 €
Volanie

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Uzavretá OTVORENA 74 99,335,473 € 63,987,275 €
Volanie

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vyhlásená OTVORENA 63 33,328,116 € 28,686,026 €
Volanie

NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Vyhlásená OTVORENA 62 26,000,000 € 23,280,504 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný fin...

Výskumná agentúra

Uzavretá OTVORENA 58 301,000,000 € 375,630,674 €
Volanie

11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Uzavretá OTVORENA 51 40,000,000 € 37,113,382 €
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ -...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 50 35,000,000 € 24,519,842 €
Volanie

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemo...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vyhlásená OTVORENA 49 81,830,693 € 40,244,955 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.