Popis projektu

Súčasný stav v doprave v Prešovskom kraji negatívne ovplyvňuje efektivitu uspokojovania potrieb mobility osôb, tovaru a služieb, bezpečnosť cestnej premávky a zaťažuje životné prostredie. Práve z toho dôvodu má PSK záujem o to, aby implementácia dokumentu PUM PSK, ktorý bude výstupom realizácie aktivity projektu, zabezpečila systémový prístup pri plánovaní udržateľnej mobility. Cieľom  prípravy dokumentu je zároveň posilnenie regionálnej mobility a vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy, prostredníctvom investičných a neinvestičných opatrení, ktoré budú navrhované na základe aktualizovaných dát a informácií, výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb charakterizujúcich dopravnú situáciu v PSK. Ich priemet do reálneho návrhu riešenia bude zohľadňovať dostupnosť finančných prostriedkov, zahŕňajúc aj fondy EU. Výsledný dokument bude rešpektovať princípy plánovania udržateľnej mobility (v súlade s dokumentom "Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility", Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2015) a strategické dokumenty na krajskej, národnej a nadnárodnej úrovni a zohľadní prístup šetriaci životné prostredie. Súčasťou projektu je aj Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Viac
Subjekt
Prešovský samosprávny kraj
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.12.2019
Celková suma
400,140 €
Vlastné zdroje
20,007 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie Plánu udržateľlnej mobilit…
Typ
RIUS_bez UMR_Spraco…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
09.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
05.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
09.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet spracovaných strategických dokumentov pre oblasť dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Časť 3. Dopravné modelovanie

Faktúra č. 2

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2019
Názov

Časť 4. Analýzy

Faktúra č. 2

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2019
Názov

1. etapa Prieskumy a zber dát vrátane podrobných manuálov k prieskumom a spôsobom zberu dát z dôvodu následných aktualizácií PUM PSK

Faktúra č.1

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2019
Názov

Časť 6. Strategické enviromentálne hodnotenie (SEA)

Faktúra č. 3

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Časť 5. Navrhovaná časť

Faktúra č. 3

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Časť 7. Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility

Faktúra č. 3

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Nitra
IČO
00308307
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
AF&partners, zastúpená AF-CITYPLAN s.r.o
IČO
47307218
Názov
Praha
IČO
64939511
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.