Mesto Nitra

Nitra

IČO
00308307
DIČ
2021102853
IČ DPH
SK2021102853
Vznik subjektu
1. júl 1973 0:00
Tržby
+6%
Počet žiadostí
44
Projekty
40
Úspešnosť žiadostí
90%
Celková suma
27,018,559 €
Nezrovnalosti
56,147 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Kreatívne centrum Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,387,976 €
Vlastné zdroje
819,399 €
Projekt

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
17,550 €
Suma
1,433,357 €
Vlastné zdroje
71,668 €
Projekt

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,366,708 €
Vlastné zdroje
68,335 €
Projekt

Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
48,127 €
Vyčerpané z projektu
479,568 €
Suma
964,800 €
Vlastné zdroje
48,240 €
Projekt

Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. etapa

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
731,437 €
Suma
897,742 €
Vlastné zdroje
44,887 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajsk…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
640,088 €
Suma
741,528 €
Vlastné zdroje
37,076 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
662,543 €
Vlastné zdroje
33,127 €
Projekt

Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
503,313 €
Suma
503,313 €
Vlastné zdroje
25,166 €
Projekt

Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
907 €
Vyčerpané z projektu
249,848 €
Suma
427,889 €
Vlastné zdroje
21,394 €
Projekt

Komunitné centrum Orechov Dvor

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,248 €
Suma
337,204 €
Vlastné zdroje
16,860 €
Projekt

Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dl…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,973 €
Vyčerpané z projektu
260,936 €
Suma
311,064 €
Vlastné zdroje
15,553 €
Projekt

BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej in…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
299,936 €
Vlastné zdroje
14,997 €
Projekt

Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
289,735 €
Vlastné zdroje
14,487 €
Projekt

Cyklotrasa Nitra – Dražovce

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
255,428 €
Vlastné zdroje
12,771 €
Projekt

Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
236,440 €
Vlastné zdroje
11,822 €
Projekt

Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ul., Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,525 €
Suma
223,626 €
Vlastné zdroje
11,181 €
Projekt

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,533 €
Vlastné zdroje
7,527 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činností …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,140 €
Vyčerpané z projektu
136,485 €
Suma
144,620 €
Vlastné zdroje
7,231 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činností …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
130,000 €
Vlastné zdroje
6,500 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Škultét…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
119,342 €
Vlastné zdroje
5,967 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Na Hôrk…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
90,789 €
Vlastné zdroje
4,539 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Beethov…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
86,491 €
Vlastné zdroje
4,325 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nábreži…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
78,884 €
Vlastné zdroje
3,944 €
Projekt

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,565 €
Suma
66,993 €
Vlastné zdroje
3,350 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Topoľov…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
65,380 €
Vlastné zdroje
3,269 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,739 €
Vlastné zdroje
3,237 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ kniežať…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,934 €
Vlastné zdroje
3,197 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
63,158 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Tulipán…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,477 €
Vlastné zdroje
3,124 €
Projekt

Generálny plán zelene pre mesto Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
60,133 €
Vlastné zdroje
3,007 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Fatrans…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
56,365 €
Vlastné zdroje
2,818 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,381 €
Vlastné zdroje
2,669 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,358 €
Vlastné zdroje
2,668 €
Projekt

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto N…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
45,660 €
Vlastné zdroje
2,283 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Kráľa S…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
42,350 €
Vlastné zdroje
2,118 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Cabajsk…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,456 €
Vlastné zdroje
1,473 €
Projekt

Stratégia adaptačných opatrení na zmenu klímy pre…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,880 €
Vlastné zdroje
994 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Benkova…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,200 €
Vlastné zdroje
910 €
Projekt

Nitra - Wifi pre Teba

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,070,876 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,796,687 €
Suma
29,340,353 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,070,876 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,366,708 €
Vlastné zdroje
68,335 €
Projekt

Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
48,127 €
Vyčerpané z projektu
479,568 €
Suma
964,800 €
Vlastné zdroje
48,240 €
Projekt

Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. etapa

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
731,437 €
Suma
897,742 €
Vlastné zdroje
44,887 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajsk…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
640,088 €
Suma
741,528 €
Vlastné zdroje
37,076 €
Projekt

Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
503,313 €
Suma
503,313 €
Vlastné zdroje
25,166 €
Projekt

Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavskéh…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
307,452 €
Suma
466,468 €
Vlastné zdroje
23,323 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samospráv…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
424,844 €
Suma
459,336 €
Vlastné zdroje
22,967 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility Košického kraja

Košický samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
113,580 €
Vyčerpané z projektu
394,350 €
Suma
454,320 €
Vlastné zdroje
22,716 €
Projekt

Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
907 €
Vyčerpané z projektu
249,848 €
Suma
427,889 €
Vlastné zdroje
21,394 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávne…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
400,140 €
Vlastné zdroje
20,007 €
Projekt

Komunitné centrum Orechov Dvor

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,248 €
Suma
337,204 €
Vlastné zdroje
16,860 €
Projekt

Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dl…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,973 €
Vyčerpané z projektu
260,936 €
Suma
311,064 €
Vlastné zdroje
15,553 €
Projekt

Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
289,735 €
Vlastné zdroje
14,487 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činností …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,140 €
Vyčerpané z projektu
136,485 €
Suma
144,620 €
Vlastné zdroje
7,231 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činností …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
130,000 €
Vlastné zdroje
6,500 €
Projekt

Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kul…

Centire s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,291 €
Vyčerpané z projektu
58,685 €
Suma
106,044 €
Vlastné zdroje
5,302 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
63,158 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.