Mesto Nitra

Nitra

Počet žiadostí
61
Projekty
64
Úspešnosť žiadostí
85%
Celková suma
28,020,005 €
Nezrovnalosti
77,864 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Kreatívne centrum Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
106,299 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,692,967 €
Vlastné zdroje
784,648 €
Projekt

Obnova Starého parku v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,936,480 €
Vlastné zdroje
296,824 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,884,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,280,942 €
Vlastné zdroje
64,047 €
Projekt

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
17,550 €
Suma
1,225,345 €
Vlastné zdroje
61,267 €
Projekt

Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
69,844 €
Vyčerpané z projektu
479,568 €
Suma
964,800 €
Vlastné zdroje
48,240 €
Projekt

Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. etapa

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
731,437 €
Suma
897,742 €
Vlastné zdroje
44,887 €
Projekt

Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
796,590 €
Vlastné zdroje
39,829 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajsk…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
640,088 €
Suma
741,528 €
Vlastné zdroje
37,076 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
662,543 €
Vlastné zdroje
33,127 €
Projekt

Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
622,965 €
Vlastné zdroje
31,148 €
Projekt

Základná škola Cabajská – školský pavilón, stravo…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
236 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
557,680 €
Vlastné zdroje
27,884 €
Projekt

Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
503,313 €
Suma
503,313 €
Vlastné zdroje
25,166 €
Projekt

Komunitné centrum Nitra - Dražovce

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
451,689 €
Vlastné zdroje
22,584 €
Projekt

Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
907 €
Vyčerpané z projektu
249,848 €
Suma
427,889 €
Vlastné zdroje
21,394 €
Projekt

Komunitné centrum Orechov Dvor

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,248 €
Suma
337,204 €
Vlastné zdroje
16,860 €
Projekt

Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dl…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,973 €
Vyčerpané z projektu
260,936 €
Suma
311,064 €
Vlastné zdroje
15,553 €
Projekt

BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej in…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
299,936 €
Vlastné zdroje
14,997 €
Projekt

Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
289,735 €
Vlastné zdroje
14,487 €
Projekt

Cyklotrasa Nitra – Dražovce

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
255,428 €
Vlastné zdroje
12,771 €
Projekt

Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
236,440 €
Vlastné zdroje
11,822 €
Projekt

Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ul., Nitra

Mesto Nitra

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,525 €
Suma
223,626 €
Vlastné zdroje
11,181 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,022 €
Vlastné zdroje
8,351 €
Projekt

Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska u…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
162,584 €
Vlastné zdroje
8,129 €
Projekt

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,533 €
Vlastné zdroje
7,527 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činností …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,140 €
Vyčerpané z projektu
136,485 €
Suma
144,620 €
Vlastné zdroje
7,231 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činností …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
130,000 €
Vlastné zdroje
6,500 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Škultét…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
112,779 €
Vlastné zdroje
5,639 €
Projekt

Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
112,596 €
Vlastné zdroje
5,630 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
95,311 €
Vlastné zdroje
4,766 €
Projekt

Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
94,704 €
Vlastné zdroje
4,735 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Na Hôrk…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
86,055 €
Vlastné zdroje
4,303 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Beethov…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,937 €
Vlastné zdroje
4,197 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nábreži…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
74,712 €
Vlastné zdroje
3,736 €
Projekt

Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,032 €
Vlastné zdroje
3,202 €
Projekt

Refundácia PD pre projekt „Reorganizácia ulice Ho…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,775 €
Vlastné zdroje
3,189 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
63,158 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Tulipán…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,758 €
Vlastné zdroje
3,138 €
Projekt

Refundácia PD pre projekt „Radlinského–dokončenie…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,640 €
Vlastné zdroje
3,132 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ kniežať…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,337 €
Vlastné zdroje
2,667 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Fatrans…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
51,944 €
Vlastné zdroje
2,597 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Topoľov…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,421 €
Vlastné zdroje
2,521 €
Projekt

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,565 €
Suma
50,245 €
Vlastné zdroje
2,512 €
Projekt

Generálny plán zelene pre mesto Nitra

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,500 €
Vlastné zdroje
2,475 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,443 €
Vlastné zdroje
2,472 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,216 €
Vlastné zdroje
2,361 €
Projekt

Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
39,339 €
Vlastné zdroje
1,967 €
Projekt

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto N…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
35,160 €
Vlastné zdroje
1,758 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít UMR Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Refundácia PD pre projekt „Skatepark Chrenová“

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,200 €
Vlastné zdroje
1,510 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Kráľa S…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,434 €
Vlastné zdroje
1,472 €
Projekt

Efektívna implementácia IROP - KM Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,718 €
Vlastné zdroje
1,436 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP kra…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
27,863 €
Vlastné zdroje
1,393 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Cabajsk…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,673 €
Vlastné zdroje
1,284 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Nitra

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,080 €
Vlastné zdroje
1,254 €
Projekt

Refundácia PD pre projekt „Preferencia vozidiel V…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,460 €
Vlastné zdroje
1,173 €
Projekt

CVČ Domino – Realizačná PD + výkaz, výmer a rozpo…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,940 €
Vlastné zdroje
1,047 €
Projekt

Refundácia PD pre projekt ,,Cyklotrasa Hydrocentr…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,300 €
Vlastné zdroje
1,015 €
Projekt

Stratégia adaptačných opatrení na zmenu klímy pre…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,880 €
Vlastné zdroje
994 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Benkova…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,200 €
Vlastné zdroje
910 €
Projekt

Nitra - Wifi pre Teba

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Projekt

Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneh…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,283 €
Vlastné zdroje
514 €
Projekt

Refundácia PD pre projekt „Revitalizácia lokálneh…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,950 €
Vlastné zdroje
498 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,070,876 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
23,001 €
Vyčerpané z projektu
22,796,687 €
Suma
29,340,353 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kreatívne centrum Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
106,299 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,692,967 €
Vlastné zdroje
784,648 €
Projekt

Obnova Starého parku v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,936,480 €
Vlastné zdroje
296,824 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,884,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,070,876 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,280,942 €
Vlastné zdroje
64,047 €
Projekt

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
17,550 €
Suma
1,225,345 €
Vlastné zdroje
61,267 €
Projekt

Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
69,844 €
Vyčerpané z projektu
479,568 €
Suma
964,800 €
Vlastné zdroje
48,240 €
Projekt

Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. etapa

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
731,437 €
Suma
897,742 €
Vlastné zdroje
44,887 €
Projekt

Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
796,590 €
Vlastné zdroje
39,829 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajsk…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
640,088 €
Suma
741,528 €
Vlastné zdroje
37,076 €
Projekt

Základná škola Cabajská – školský pavilón, stravo…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
236 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
557,680 €
Vlastné zdroje
27,884 €
Projekt

Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
503,313 €
Suma
503,313 €
Vlastné zdroje
25,166 €
Projekt

Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavskéh…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
307,452 €
Suma
461,044 €
Vlastné zdroje
23,052 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samospráv…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
424,844 €
Suma
459,336 €
Vlastné zdroje
22,967 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility Košického kraja

Košický samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
113,580 €
Vyčerpané z projektu
394,350 €
Suma
454,320 €
Vlastné zdroje
22,716 €
Projekt

Komunitné centrum Nitra - Dražovce

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
451,689 €
Vlastné zdroje
22,584 €
Projekt

Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
907 €
Vyčerpané z projektu
249,848 €
Suma
427,889 €
Vlastné zdroje
21,394 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávne…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
400,140 €
Vlastné zdroje
20,007 €
Projekt

Komunitné centrum Orechov Dvor

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,248 €
Suma
337,204 €
Vlastné zdroje
16,860 €
Projekt

Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dl…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,973 €
Vyčerpané z projektu
260,936 €
Suma
311,064 €
Vlastné zdroje
15,553 €
Projekt

Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
289,735 €
Vlastné zdroje
14,487 €
Projekt

Cyklotrasa Nitra – Dražovce

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
255,428 €
Vlastné zdroje
12,771 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,022 €
Vlastné zdroje
8,351 €
Projekt

Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska u…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
162,584 €
Vlastné zdroje
8,129 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činností …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,140 €
Vyčerpané z projektu
136,485 €
Suma
144,620 €
Vlastné zdroje
7,231 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činností …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
130,000 €
Vlastné zdroje
6,500 €
Projekt

Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kul…

Centire s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,291 €
Vyčerpané z projektu
58,685 €
Suma
106,044 €
Vlastné zdroje
5,302 €
Projekt

Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Projekt

Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a …

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
94,704 €
Vlastné zdroje
4,735 €
Projekt

Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služ…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,032 €
Vlastné zdroje
3,202 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
63,158 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ kniežať…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,337 €
Vlastné zdroje
2,667 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít UMR Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Efektívna implementácia IROP - KM Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,718 €
Vlastné zdroje
1,436 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP kra…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
27,863 €
Vlastné zdroje
1,393 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.