Popis projektu

Navrhovaný úsek cyklistickej trasy a cyklolávky cez rieku Nitra, ktorý sa bude realizovať pod názvom projektu "Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU)" sa nachádza v meste Nitra, na katastrálnom území Chrenová. Vzhľadom k tomu, že stávajúci stav chodníka na ľavom brehu rieky Nitra a absencia lávky pre cyklistov a peších cez rieku nespĺňajú základné požiadavky na vedenie cyklistických trás na území mesta Nitra,  možno  vymenovaných  cieľov  dosiahnuť  iba  realizáciou  predmetnej  stavby  cyklotrasy  a lávky pre cyklistov cez rieku Nitra. Po realizácii predmetnej stavby a nadväzujúcej stavby CYKLOTRASA  CHRENOVÁ  I.  ETAPA  -  TRIEDA  A.  HLINKU  -  AKADEMICKÁ  ULICA  -  NÁBREŽIE  MLÁDEŽE bude vytvorený ucelený úsek cyklotrasy v oblasti. Navrhnutá  cyklistická  trasa  pozdĺž  ľavého  brehu  rieky  Nitra  vrátane  lávky  cez  rieku  vhodným spôsobom  systém  cyklistických  trás  doplňuje  a ďalej ho  rozširuje.  Po  realizácii  stavby  budú prepojené cyklistické a pešie trasy vedúce po ľavoma pravom brehu rieky Nitra a pozdĺž tr. Andreja Hlinku, čo povedie ku zvýšeniu bezpečnosti užívateľov týchto komunikácií. Celková dĺžka cyklotrasy bude 789,792 m a cyklolávky 62,10 m.

Viac
Subjekt
Mesto Nitra
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.03.2021
Celková suma
1,280,942 €
Vlastné zdroje
64,047 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A.1. cyklistické komunikácie - obnova a…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
25.05.2016
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
0,873 (km)
Naposledy aktualizované
05.05.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra - 2

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra - 2

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti - cyklolávka 06/2020

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 06/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
25,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra - 3

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra - 3

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti - cyklolávka 08/2020

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 08/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
16,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Stavebné práce - 4

Stavebné práce na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra - 4

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Stavebné práce - 4

Stavebné práce na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra - 4

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti - cyklolávka 12/2020

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
66,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - 5

Stavebné práce na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra - 5

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebné práce - 5

Stavebné práce na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra - 5

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti - cyklolávka 02/2021

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 02/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
24,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

DPH k fa. SK1/2021

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 02/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
6,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti - cyklolávka 03/2021

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 03/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
17,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Stavebné práce - 6

Stavebné práce na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra - 6

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
87,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce - 6

Stavebné práce na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra - 6

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
87,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplnenie PD pre stavebné povolenie

Doplnenie PD pre stavebné povolenie_Cyklolávka cez rieku Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2016
Názov

Vypracovanie PD pre stavebné povolenie_Cyklolávka cez rieku Nitra

Vypracovanie PD pre stavebné povolenie_Cyklolávka cez rieku Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2015
Názov

Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu Cyklolávka cez rieku Nitra

Dokumentácia pre realizáciu stavby_Cyklolávka cez rieku Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2016
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Nitra

Suma celkom
320,236 €
Vrátená suma
64,047 €
Suma na vymáhanie
320,236 €
Typ
Výrazná zmena param… Zmena podmienok úča… Nesprávne uplatneni… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.