Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Banská Bystrica

Počet žiadostí
3
Projekty
3
Úspešnosť žiadostí
100%
Celková suma
42,122,004 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného info…

Finančné riaditeľstvo Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
40,123,515 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnenie správy daní a cla

Finančné riaditeľstvo Slovens…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,630 €
Suma
11,121,768 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy…

Finančné riaditeľstvo Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,998,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie inte…

Horská záchranná služba

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
8,777 €
Suma
5,519,086 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexný systém včasného varovania, pripravenost…

Horská záchranná služba

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,211,433 €
Suma
2,557,429 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Modernizácia priestorov a vybavenia praktického v…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,250,521 €
Vlastné zdroje
112,526 €
Projekt

Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemys…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,010,142 €
Vlastné zdroje
100,507 €
Projekt

Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobi…

Stredná odborná škola technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75,657 €
Vyčerpané z projektu
400,351 €
Suma
1,817,085 €
Vlastné zdroje
90,854 €
Projekt

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,280,942 €
Vlastné zdroje
64,047 €
Projekt

Modernizácia praktického vyučovania

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
25,740 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,269,529 €
Vlastné zdroje
63,476 €
Projekt

Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
69,844 €
Vyčerpané z projektu
479,568 €
Suma
964,800 €
Vlastné zdroje
48,240 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partiz…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
903,158 €
Vlastné zdroje
45,158 €
Projekt

Budovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy…

Stredná odborná škola strojní…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
891,836 €
Vlastné zdroje
44,592 €
Projekt

Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
116,898 €
Suma
878,544 €
Vlastné zdroje
43,927 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
568 €
Vyčerpané z projektu
11,273 €
Suma
753,772 €
Vlastné zdroje
37,689 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajsk…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
640,088 €
Suma
741,528 €
Vlastné zdroje
37,076 €
Projekt

Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavskéh…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
307,452 €
Suma
461,044 €
Vlastné zdroje
23,052 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samospráv…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
424,844 €
Suma
459,336 €
Vlastné zdroje
22,967 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajsk…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
309,760 €
Suma
455,585 €
Vlastné zdroje
22,779 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility Košického kraja

Košický samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
113,580 €
Vyčerpané z projektu
394,350 €
Suma
454,320 €
Vlastné zdroje
22,716 €
Projekt

Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a p…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,017 €
Suma
453,688 €
Vlastné zdroje
22,684 €
Projekt

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
155,163 €
Suma
432,356 €
Vlastné zdroje
21,618 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávne…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
400,140 €
Vlastné zdroje
20,007 €
Projekt

Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej š…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
75,855 €
Suma
299,588 €
Vlastné zdroje
14,979 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,292 €
Suma
299,422 €
Vlastné zdroje
14,971 €
Projekt

Materská škola v osade Podskalka

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
263,732 €
Vlastné zdroje
13,187 €
Projekt

Komunitné centrum Humenné

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
137,111 €
Suma
241,080 €
Vlastné zdroje
12,054 €
Projekt

Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste L…

Mesto Liptovský Hrádok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,143 €
Vlastné zdroje
9,957 €
Projekt

Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevov…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,207 €
Vyčerpané z projektu
15,501 €
Suma
160,714 €
Vlastné zdroje
8,036 €
Projekt

Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,581 €
Vlastné zdroje
6,179 €
Projekt

Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Hum…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
195 €
Vyčerpané z projektu
22,023 €
Suma
111,772 €
Vlastné zdroje
5,589 €
Projekt

Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp

AI-MAPS s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
18,360 €
Suma
51,212 €
Vlastné zdroje
5,121 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.