Mesto Humenné

Humenné

Počet žiadostí
27
Projekty
27
Úspešnosť žiadostí
85%
Celková suma
4,700,500 €
Nezrovnalosti
881 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,876,938 €
Vlastné zdroje
93,847 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partiz…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
903,158 €
Vlastné zdroje
45,158 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenn…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
582,262 €
Vlastné zdroje
29,113 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mes…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
634 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
516,677 €
Vlastné zdroje
25,834 €
Projekt

Zvýšenie kapacity materskej školy na Třebíčskej u…

Mesto Humenné

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
458,200 €
Vlastné zdroje
22,910 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenn…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
346,175 €
Vlastné zdroje
17,309 €
Projekt

Miestne občianske a preventívne služby v meste Hu…

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
333,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej š…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
75,855 €
Suma
299,588 €
Vlastné zdroje
14,979 €
Projekt

Materská škola v osade Podskalka

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
263,732 €
Vlastné zdroje
13,187 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Humenné

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
262,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunitné centrum Humenné

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
137,111 €
Suma
241,080 €
Vlastné zdroje
12,054 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
217,036 €
Vlastné zdroje
10,852 €
Projekt

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložite…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
208,440 €
Suma
210,318 €
Vlastné zdroje
10,516 €
Projekt

Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na …

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,619 €
Vlastné zdroje
9,881 €
Projekt

MOPS na území mesta Humenné

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,041 €
Suma
176,815 €
Vlastné zdroje
8,841 €
Projekt

Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevov…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,207 €
Vyčerpané z projektu
15,501 €
Suma
160,714 €
Vlastné zdroje
8,036 €
Projekt

Podpora dobudovania základnej technickej infraštr…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,615 €
Vlastné zdroje
8,031 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,748 €
Vlastné zdroje
7,387 €
Projekt

MOPS na území mesta Humenné II.

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
135,062 €
Vlastné zdroje
6,753 €
Projekt

Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,581 €
Vlastné zdroje
6,179 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
122,095 €
Vlastné zdroje
6,105 €
Projekt

Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na úz…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
112,006 €
Suma
112,006 €
Vlastné zdroje
5,600 €
Projekt

Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Hum…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
195 €
Vyčerpané z projektu
22,023 €
Suma
111,772 €
Vlastné zdroje
5,589 €
Projekt

Príprava regionálnych projektov v meste Humenné

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
55,440 €
Vlastné zdroje
2,772 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
142 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Šverm…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
27,328 €
Vlastné zdroje
1,366 €
Projekt

Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,501 €
Vlastné zdroje
1,325 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,876,938 €
Vlastné zdroje
93,847 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenn…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
582,262 €
Vlastné zdroje
29,113 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mes…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
634 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
516,677 €
Vlastné zdroje
25,834 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenn…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
346,175 €
Vlastné zdroje
17,309 €
Projekt

Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej š…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
75,855 €
Suma
299,588 €
Vlastné zdroje
14,979 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Humenné

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
262,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
217,036 €
Vlastné zdroje
10,852 €
Projekt

Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na …

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,619 €
Vlastné zdroje
9,881 €
Projekt

MOPS na území mesta Humenné

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,041 €
Suma
176,815 €
Vlastné zdroje
8,841 €
Projekt

Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevov…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,207 €
Vyčerpané z projektu
15,501 €
Suma
160,714 €
Vlastné zdroje
8,036 €
Projekt

Podpora dobudovania základnej technickej infraštr…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,615 €
Vlastné zdroje
8,031 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,748 €
Vlastné zdroje
7,387 €
Projekt

MOPS na území mesta Humenné II.

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
135,062 €
Vlastné zdroje
6,753 €
Projekt

Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,581 €
Vlastné zdroje
6,179 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
122,095 €
Vlastné zdroje
6,105 €
Projekt

Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na úz…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
112,006 €
Suma
112,006 €
Vlastné zdroje
5,600 €
Projekt

Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Hum…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
195 €
Vyčerpané z projektu
22,023 €
Suma
111,772 €
Vlastné zdroje
5,589 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
142 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.