Popis projektu

"Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné" je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy - cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb a to prostredníctvom dvoch hlavných aktivít, ktoré spočívajú vo výstavbe prepojovacieho cyklochodníka od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v rámci ktorej sa rieši umiestnenie cyklostojanov s prestrešením a cyklostojanov pozdĺž vybudovaného a plánovaného cyklochodníka. mesta tým, že prispeje k dostatočne vybudovanej  a kompaktnej sieti cyklotrás v meste. Ďalej prispeje k zmene deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy a k zvýšeniu podielu využívania cyklistickej dopravy, čím odľahčí centrá miest  od postupne narastajúcej miery automobilizácie a vytvorí pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií.  Projekt je v súlade s oprávnenými aktivitami, nakoľko sa bude venovať infraštruktúre pre nemotorovú dopravu a propagácii a zvyšovaniu atraktivity cyklistickej dopravy pre verejnosť. Predkladaným projektom sa zabezpečí prepojenosť existujúcej resp.

plánovanej cyklistickej infraštruktúry s občianskou infraštruktúrou, priemyselnou zónou a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy. Projekt plne korešponduje s príslušnými strategickými dokumentmi pre oblasť dopravy. : Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií= 0,2174     km; Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry= 7.         

Viac
Subjekt
Mesto Humenné
Miesta realizácie
Humenné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.05.2021
Celková suma
123,581 €
Vlastné zdroje
6,179 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prepojovací cyklochodník od starého Val…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
12.06.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
24.05.2021
Názov
Doplnková cyklistická infraštruktúra
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
12.06.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
24.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
12.06.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,218 (km)
Cieľ
0,2174 (km)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 10/2020 k FA č. 20102901

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 10/2020 k FA č. 20102901

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 09/2020 k FA č. 20092501

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 09/2020 k FA č. 20092501

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 12/2020 k FA č. 20121101

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 12/2020 k FA č. 20121101

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Mesto Humenné
Žiadaná suma
7,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 12/2020 k FA č. 20121101

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 12/2020 k FA č. 20121101

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Mesto Humenné
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Mesto Humenné
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Mesto Humenné
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Humenné
IČO
00323021
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
Patrik Šuchta - EUROSTAV
IČO
34565477
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.