Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
21.12.2016
Dátum uzavretia
09.03.2020
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
83,293,724 €
Prijaté žiadosti
221
Suma schválených žiadostí
90,754,485 €
Subjekty s najväčším čerpaním vo výzve
Obec Rimavské Janovce 0,32% 266,843 €
Mesto Pezinok 0,02% 12,636 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Mesto Trenčín 10
Mesto Nitra 8
Mesto Prešov 7
Mesto Žilina 6
Mesto Trnava 5

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Ekologický a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

Mesto Spišská Nová Ves

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
960,730 €
Vlastné zdroje
48,036 €
Projekt

Zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy prostred…

Železničná spoločnosť Slovens…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
580,239 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cyklotrasy mesta Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
448,209 €
Vlastné zdroje
22,410 €
Projekt

Cyklotrasa, Sielnica - Sliač - Kováčová

Mesto Sliač

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
419,604 €
Vlastné zdroje
20,980 €
Projekt

Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ul., Nitra

Mesto Nitra

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,525 €
Suma
223,626 €
Vlastné zdroje
11,181 €
Projekt

Bližšie k práci, Zdravšie v živote cyklistická do…

Obec Vígľaš

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
211,882 €
Vlastné zdroje
10,594 €
Projekt

Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej Hati – Madaras

Mesto Spišská Nová Ves

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,390 €
Vlastné zdroje
8,519 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - čas…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
208,386 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,199,443 €
Vlastné zdroje
209,972 €
Projekt

Cyklotrasa Martin-Vrútky, časť Martin

Mesto Martin

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,640 €
Suma
1,620,372 €
Vlastné zdroje
81,019 €
Projekt

Obnova existujúcich komunikácií pre nemotorovú do…

Obec Harichovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,543,140 €
Vlastné zdroje
77,157 €
Projekt

Podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v m…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,522,261 €
Vlastné zdroje
76,113 €
Projekt

Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice

Mesto Prievidza

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,424,923 €
Vlastné zdroje
71,246 €
Projekt

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,280,942 €
Vlastné zdroje
64,047 €
Projekt

Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,103,509 €
Suma
1,225,095 €
Vlastné zdroje
61,255 €
Projekt

Cyklistické trasy v Želiezovciach -zvýšenie atrak…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
114,898 €
Vyčerpané z projektu
1,027,438 €
Suma
1,218,914 €
Vlastné zdroje
60,946 €
Projekt

Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistick…

Mesto Turzovka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
294,486 €
Suma
1,168,107 €
Vlastné zdroje
58,405 €
Projekt

Eurovelo 11 – Sabinov a Orkucany

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
110 €
Vyčerpané z projektu
564,792 €
Suma
1,025,917 €
Vlastné zdroje
51,296 €
Projekt

Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu

Mesto Šaľa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
992,673 €
Suma
1,005,124 €
Vlastné zdroje
50,256 €
Projekt

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklis…

Mesto Veľký Šariš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
919,445 €
Suma
924,948 €
Vlastné zdroje
46,247 €
Projekt

Cyklotrasa Družstevná - Radlinského Malacky

Mesto Malacky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,897 €
Vyčerpané z projektu
15,300 €
Suma
907,825 €
Vlastné zdroje
45,391 €
Projekt

Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. etapa

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
731,437 €
Suma
897,742 €
Vlastné zdroje
44,887 €
Projekt

Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY

Mesto Lučenec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
867,597 €
Vlastné zdroje
43,380 €
Projekt

Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická …

Náš región -Podpoľanie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
771,769 €
Suma
864,647 €
Vlastné zdroje
43,232 €
Projekt

Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park

Mesto Malacky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
852,512 €
Vlastné zdroje
42,626 €
Projekt

Cyklocesta Modra - Šenkvice

Združenie obcí Modra - Šenkvi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
781,000 €
Vlastné zdroje
39,050 €
Projekt

Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš…

Obec Pečovská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
608,383 €
Suma
746,431 €
Vlastné zdroje
37,322 €
Projekt

Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
718,802 €
Vlastné zdroje
35,940 €
Projekt

Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica - cyk…

Mestská časť Bratislava - Sta…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
706,348 €
Vlastné zdroje
35,317 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
693,372 €
Vlastné zdroje
34,669 €
Projekt

Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach

Mesto Pezinok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,636 €
Suma
680,224 €
Vlastné zdroje
34,011 €
Projekt

Cyklistický chodník ESC-Podlavice, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
667,838 €
Suma
670,115 €
Vlastné zdroje
33,506 €
Projekt

Cyklotrasa – I. etapa, Veľké Úľany

Obec Veľké Úľany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
643,242 €
Suma
643,242 €
Vlastné zdroje
32,162 €
Projekt

Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejo…

Mesto Poprad

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
630,316 €
Vlastné zdroje
31,516 €
Projekt

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklis…

Mesto Veľký Šariš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
558,163 €
Suma
562,337 €
Vlastné zdroje
28,117 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany - I. etapa

Mesto Piešťany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
368,703 €
Suma
545,783 €
Vlastné zdroje
27,289 €
Projekt

Automatický parkovací dom pre bicykle pri železni…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
531,915 €
Suma
531,915 €
Vlastné zdroje
26,596 €
Projekt

Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hyperte…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
516,245 €
Vlastné zdroje
25,812 €
Projekt

Cyklotrasa Liptovský Hrádok - II. etapa

Mesto Liptovský Hrádok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
506,807 €
Vlastné zdroje
25,340 €
Projekt

Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS …

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
503,313 €
Suma
503,313 €
Vlastné zdroje
25,166 €
Projekt

Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta

Mesto Spišská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,669 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
487,948 €
Vlastné zdroje
24,397 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna - B…

Mesto Michalovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
474,348 €
Suma
474,348 €
Vlastné zdroje
23,717 €
Projekt

Cyklotrasa zo smeru Kolónia- Samsung

Mesto Galanta

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,735 €
Vyčerpané z projektu
466,645 €
Suma
471,851 €
Vlastné zdroje
23,593 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany

Mesto Piešťany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
454,710 €
Suma
463,526 €
Vlastné zdroje
23,176 €
Projekt

Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž…

Mesto Svit

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
215,030 €
Suma
454,827 €
Vlastné zdroje
22,741 €
Projekt

Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
907 €
Vyčerpané z projektu
249,848 €
Suma
427,889 €
Vlastné zdroje
21,394 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
67,195 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
426,254 €
Vlastné zdroje
21,313 €
Projekt

Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar na…

Mesto Žiar nad Hronom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,614 €
Vyčerpané z projektu
422,079 €
Suma
422,079 €
Vlastné zdroje
21,104 €
Projekt

Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva …

Mesto Liptovský Mikuláš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
32,758 €
Vyčerpané z projektu
400,462 €
Suma
418,929 €
Vlastné zdroje
20,946 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Špačinská cesta v meste …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
417,644 €
Vlastné zdroje
20,882 €
Projekt

Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej…

Združenie obcí JURAVA

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
387,766 €
Suma
411,129 €
Vlastné zdroje
20,556 €
Projekt

Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistick…

Mesto Turzovka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
149,122 €
Suma
406,591 €
Vlastné zdroje
20,330 €
Projekt

Cyklochodník Rožňava

Mesto Rožňava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
402,664 €
Vlastné zdroje
20,133 €
Projekt

Cyklistická cesta Orechová Potôň

Obec Orechová Potôň

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
401,303 €
Vlastné zdroje
20,065 €
Projekt

Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania

Mesto Detva

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
381,606 €
Suma
398,713 €
Vlastné zdroje
19,936 €
Projekt

Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 2. etapa

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
233,601 €
Suma
397,486 €
Vlastné zdroje
19,874 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Spartakovská ulica v mes…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
371,049 €
Vlastné zdroje
18,552 €
Projekt

Cyklistický chodník v k.ú. Smižany

Obec Smižany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,479 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
363,147 €
Vlastné zdroje
18,157 €
Projekt

Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežm…

Mesto Kežmarok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
361,747 €
Vlastné zdroje
18,087 €
Projekt

Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
252,140 €
Suma
354,385 €
Vlastné zdroje
17,719 €
Projekt

Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány, Mikroregi…

Obec Veľké Dvorníky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
344,967 €
Suma
344,967 €
Vlastné zdroje
17,248 €
Projekt

Cyklistický chodník Nitra - Vráble III. etapa

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
305,475 €
Suma
341,386 €
Vlastné zdroje
17,069 €
Projekt

Cyklochodníky Mesta Nemšová

Mesto Nemšová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
339,291 €
Vlastné zdroje
16,965 €
Projekt

Cyklokomunikácia Čierny Balog - Hronec

Obec Čierny Balog

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
336,505 €
Suma
336,505 €
Vlastné zdroje
16,825 €
Projekt

Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce

Obec Spišské Tomášovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
760 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
323,913 €
Vlastné zdroje
16,196 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v mest…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
313,893 €
Vlastné zdroje
15,695 €
Projekt

Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dl…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,973 €
Vyčerpané z projektu
260,936 €
Suma
311,064 €
Vlastné zdroje
15,553 €
Projekt

Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené-Most…

Obec Most pri Bratislave

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
307,113 €
Vlastné zdroje
15,356 €
Projekt

Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska,…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
757 €
Vyčerpané z projektu
213,438 €
Suma
284,227 €
Vlastné zdroje
14,211 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
279,474 €
Vlastné zdroje
13,974 €
Projekt

Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste P…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
24,488 €
Vyčerpané z projektu
244,636 €
Suma
275,931 €
Vlastné zdroje
13,797 €
Projekt

Cyklotrasa Močiar - Rimavské Janovce

Obec Rimavské Janovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
65,766 €
Vyčerpané z projektu
266,843 €
Suma
266,843 €
Vlastné zdroje
13,342 €
Projekt

Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčo…

Mesto Nemšová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
265,826 €
Vlastné zdroje
13,291 €
Projekt

Cyklotrasa Smolenice

Smolenice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
263,507 €
Vlastné zdroje
13,175 €
Projekt

Cyklotrasa Nitra – Dražovce

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
255,428 €
Vlastné zdroje
12,771 €
Projekt

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklis…

Mesto Veľký Šariš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
246,670 €
Suma
249,327 €
Vlastné zdroje
12,466 €
Projekt

PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ…

Združenie obcí JURAVA

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
231,537 €
Vlastné zdroje
11,577 €
Projekt

Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho …

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
224,878 €
Suma
230,878 €
Vlastné zdroje
11,544 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
213,808 €
Suma
219,704 €
Vlastné zdroje
10,985 €
Projekt

Cyklotrasa Rakúsy - Mlynčeky

Obec Rakúsy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
214,908 €
Vlastné zdroje
10,745 €
Projekt

Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 1.…

Mesto Spišská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,869 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
212,827 €
Vlastné zdroje
10,641 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
199,265 €
Suma
205,781 €
Vlastné zdroje
10,289 €
Projekt

Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici …

Mesto Dubnica nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
202,519 €
Vlastné zdroje
10,126 €
Projekt

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úloží…

Mesto Dunajská Streda

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
90,750 €
Suma
199,452 €
Vlastné zdroje
9,973 €
Projekt

Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné

Obec Slovenský Grob

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
195,123 €
Vlastné zdroje
9,756 €
Projekt

Cyklotrasa Michal na Ostrove - Michal na Ostrove …

Obec Michal na Ostrove

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
135,825 €
Suma
169,804 €
Vlastné zdroje
8,490 €
Projekt

Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
161,512 €
Suma
164,936 €
Vlastné zdroje
8,247 €
Projekt

Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,454 €
Suma
155,421 €
Vlastné zdroje
7,771 €
Projekt

Cyklochodník ul. Bajkalská – konečná zastávka MHD…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
35,919 €
Vyčerpané z projektu
143,845 €
Suma
148,359 €
Vlastné zdroje
7,418 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,816 €
Vlastné zdroje
7,391 €
Projekt

Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
130,169 €
Vlastné zdroje
6,508 €
Projekt

Cyklistický chodník v obci Stožok

Obec Stožok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
129,116 €
Suma
129,116 €
Vlastné zdroje
6,456 €
Projekt

Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie M…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
127,882 €
Suma
127,882 €
Vlastné zdroje
6,394 €
Projekt

Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,581 €
Vlastné zdroje
6,179 €
Projekt

Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná…

Mesto Spišská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,058 €
Vlastné zdroje
5,853 €
Projekt

Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce

Obec Letanovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
379 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,011 €
Vlastné zdroje
5,851 €
Projekt

"Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Cykl…

Mestská časť Bratislava - Vaj…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,225 €
Suma
106,983 €
Vlastné zdroje
5,349 €
Projekt

Systém zapožičania bicyklov „BIKESHARING SMOLENIC…

Smolenice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
106,248 €
Vlastné zdroje
5,312 €
Projekt

Cyklistický chodník KROMPACHY centrum smer SLOVIN…

Mesto Krompachy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
98,834 €
Suma
101,201 €
Vlastné zdroje
5,060 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
100,614 €
Suma
100,614 €
Vlastné zdroje
5,031 €
Projekt

Cyklochodníky v obci Trenčianska Turná – Cyklotra…

obec Trenčianska Turná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,809 €
Suma
97,833 €
Vlastné zdroje
4,892 €
Projekt

Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského p…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
270 €
Vyčerpané z projektu
76,904 €
Suma
85,223 €
Vlastné zdroje
4,261 €
Projekt

Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva …

Mesto Liptovský Mikuláš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
79,026 €
Vlastné zdroje
3,951 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
11,992 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
74,763 €
Vlastné zdroje
3,738 €
Projekt

Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po ar…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,221 €
Suma
72,583 €
Vlastné zdroje
3,629 €
Projekt

Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány, Mikroregi…

Obec Lehnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
71,472 €
Suma
71,472 €
Vlastné zdroje
3,574 €
Projekt

Cyklotrasa Martin – Vrútky, časť Vrútky

Mesto Vrútky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
56,410 €
Vlastné zdroje
2,820 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,305 €
Vlastné zdroje
2,615 €
Projekt

Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva …

Mesto Liptovský Mikuláš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,444 €
Suma
51,232 €
Vlastné zdroje
2,562 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,031 €
Vlastné zdroje
2,452 €
Projekt

Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky – …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,301 €
Vlastné zdroje
1,915 €
Projekt

Nové cykloprístrešky v centre mesta

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,394 €
Vlastné zdroje
1,720 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Cyklomagistrála - Terchovská dolina

Malá Fatra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
779 €
Vyčerpané z projektu
18,585 €
Suma
6,270,027 €
Vlastné zdroje
313,501 €
Projekt

Na bicykloch vôkol Váhu

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,731,700 €
Vlastné zdroje
286,585 €
Projekt

Cyklotrasa Leopoldov – Červeník – Madunice – Kopl…

Obec Madunice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,448,025 €
Vlastné zdroje
172,401 €
Projekt

Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže

Mesto Malacky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,644,916 €
Vlastné zdroje
82,246 €
Projekt

Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa

Mesto Senica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,419,076 €
Vlastné zdroje
70,954 €
Projekt

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
17,550 €
Suma
1,225,345 €
Vlastné zdroje
61,267 €
Projekt

Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1.č…

Mesto Vráble

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
743,520 €
Vlastné zdroje
37,176 €
Projekt

Cyklotrasa Dolný Bar – Topoľníky, 2. etapa výstav…

Obec Dolný Bar

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
673,757 €
Vlastné zdroje
33,688 €
Projekt

Cyklochodník Toplianska ulica, Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
180,790 €
Suma
671,443 €
Vlastné zdroje
33,572 €
Projekt

Cyklotrasy v obci Cífer - I. etapa

Obec Cífer

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
522,700 €
Vlastné zdroje
26,135 €
Projekt

Cyklotrasa – II. etapa, Veľké Úľany

Obec Veľké Úľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
513,000 €
Vlastné zdroje
25,650 €
Projekt

Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
419,852 €
Vlastné zdroje
20,993 €
Projekt

Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre

Obec Veľké Leváre

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
410,939 €
Vlastné zdroje
20,547 €
Projekt

Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš…

Obec Šarišské Michaľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
400,338 €
Vlastné zdroje
20,017 €
Projekt

Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány, Mikroregi…

Obec Malé Dvorníky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
186 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
387,521 €
Vlastné zdroje
19,376 €
Projekt

Cyklotrasy v obci Cífer II. etapa

Obec Cífer

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
996 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
386,212 €
Vlastné zdroje
19,311 €
Projekt

Cyklotrasa Viničné - Slovenský Grob

Obec Viničné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
373,893 €
Vlastné zdroje
18,695 €
Projekt

Cyklotrasa Zálesie – Ivanka pri Dunaji

Obec Ivanka pri Dunaji

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
361,596 €
Vlastné zdroje
18,080 €
Projekt

Cyklotrasa Zálesie – Ivanka pri Dunaji

Obec Zálesie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
336,531 €
Vlastné zdroje
16,827 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,003 €
Vlastné zdroje
7,850 €
Projekt

Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,600 €
Vlastné zdroje
7,030 €
Projekt

Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,487 €
Vlastné zdroje
4,424 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Cyklotrasa Brezno - Valaská

Mesto Brezno

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,351 €
Suma
1,402,622 €
Vlastné zdroje
70,131 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.