Nitriansky samosprávny kraj

Nitra

IČO
37861298
DIČ
2021611999
Vznik subjektu
1. január 2002 0:00
Počet žiadostí
41
Projekty
33
Úspešnosť žiadostí
82%
Celková suma
62,315,221 €
Nezrovnalosti
31 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Cesta II/509 Bajč - Štúrovo

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,747,627 €
Vlastné zdroje
437,381 €
Projekt

Modernizácia cesty II/564 - časť 1.: Cesta II/564…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,025,070 €
Vlastné zdroje
301,254 €
Projekt

Cesta Šurany - Podhájska - Kalná nad Hronom

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,971,390 €
Suma
5,986,158 €
Vlastné zdroje
299,308 €
Projekt

Cesta II/499 Nemčice - Radošina - hranica kraja

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,245,037 €
Suma
5,253,226 €
Vlastné zdroje
262,661 €
Projekt

Cesta II/562 Šaľa - Nitra

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,651,092 €
Suma
3,662,101 €
Vlastné zdroje
183,105 €
Projekt

Cesta II/513 Nitra – Alekšince – hranica kraja

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,239,685 €
Vlastné zdroje
161,984 €
Projekt

Cesta II/511 Topoľčianky – Skýcov

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,951,819 €
Suma
2,957,647 €
Vlastné zdroje
147,882 €
Projekt

Cesta II/511 Vráble - Tesárske Mlyňany

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,641,173 €
Suma
2,641,173 €
Vlastné zdroje
132,059 €
Projekt

Obnova technického vybavenia pre moderné odborné …

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,285,646 €
Vlastné zdroje
114,282 €
Projekt

Modernizácia cesty II/514 - časť 1.: Cesta II/514…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,165,115 €
Vlastné zdroje
108,256 €
Projekt

Inteligentný a lepší Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,770,318 €
Vlastné zdroje
88,516 €
Projekt

Dobudovanie COVP v SOŠ Šurany

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,394,928 €
Vlastné zdroje
69,746 €
Projekt

Inováciami k zvýšeniu odbornej pripravenosti štud…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,380,096 €
Vlastné zdroje
69,005 €
Projekt

Technici budúcnosti z Tlmáč

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
239,400 €
Suma
1,332,649 €
Vlastné zdroje
66,632 €
Projekt

Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,151,254 €
Vlastné zdroje
57,563 €
Projekt

Učíme sa pre prax

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,147,494 €
Vlastné zdroje
57,375 €
Projekt

Odborné vzdelávanie SOŠ drevárskej - úspech v pra…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,094,025 €
Vlastné zdroje
54,701 €
Projekt

IROP pre modernizáciu COVP pre automatizáciu, ele…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
125,634 €
Suma
916,850 €
Vlastné zdroje
45,843 €
Projekt

Moderná technika pre praktické vyučovanie študent…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
870,228 €
Vlastné zdroje
43,511 €
Projekt

Kvalitným odborným vzdelaním v SOŠT ZM k dobrému …

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
383,235 €
Suma
859,221 €
Vlastné zdroje
42,961 €
Projekt

Modernizáciou školy k lepšiemu uplatneniu v techn…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
779,350 €
Vlastné zdroje
38,968 €
Projekt

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NS…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
774,989 €
Vlastné zdroje
38,749 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technic…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
773,787 €
Vlastné zdroje
38,689 €
Projekt

Modernizácia dielní pre odbor autoopravár

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
753,787 €
Vlastné zdroje
37,689 €
Projekt

Škola pre prax - úspech na trhu práce

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
701,071 €
Vlastné zdroje
35,054 €
Projekt

Moderné agropodnikanie

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
31 €
Vyčerpané z projektu
108,436 €
Suma
700,341 €
Vlastné zdroje
35,017 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
528,770 €
Suma
578,770 €
Vlastné zdroje
28,938 €
Projekt

Rekonštrukcia priestorov na praktické vyučovanie …

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
527,733 €
Suma
576,412 €
Vlastné zdroje
28,821 €
Projekt

Strategický dokument Regionálny plán udržateľnej …

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
424,422 €
Suma
460,889 €
Vlastné zdroje
23,044 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
446,669 €
Suma
447,800 €
Vlastné zdroje
22,390 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
403,834 €
Vlastné zdroje
20,192 €
Projekt

Cyklistický chodník Nitra - Vráble III. etapa

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
305,475 €
Suma
341,386 €
Vlastné zdroje
17,069 €
Projekt

Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
142,290 €
Suma
142,290 €
Vlastné zdroje
7,114 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,395,374 €
Vlastné zdroje
113,932 €
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilo…

Evropská kulturní stezka sv. …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
405,737 €
Suma
453,102 €
Vlastné zdroje
33,655 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Inteligentný a lepší Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,770,318 €
Vlastné zdroje
88,516 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
528,770 €
Suma
578,770 €
Vlastné zdroje
28,938 €
Projekt

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilo…

Evropská kulturní stezka sv. …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
405,737 €
Suma
453,102 €
Vlastné zdroje
33,655 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
446,669 €
Suma
447,800 €
Vlastné zdroje
22,390 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
403,834 €
Vlastné zdroje
20,192 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.