Popis projektu

Cieľom projektu vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali je integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Šaľa, ktorá prispeje k zvýšeniu počtu lekárov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto, zlepší manažment pacienta (zlepšením servisu poskytovaných služieb pre klientov na jednotnom kontaktnom mieste), posilní význam poskytovateľov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ako hlavných manažérov pacienta. Projekt bude realizovaný v nevyužívaných priestoroch pôvodnej polikliniky a to ich rekonštrukciou a modernizáciou, nákupom materiálno-technického vybavenia ambulancií, zdravotníckej a výpočtovej techniky. V CIZS predpokladáme na začiatok umiestnenie všeobecného lekára pre dospelých, všeobecného lekára pre deti a dorast a gynekológa ako lekárov prvého kontaktu ako aj následnej zdravotnej starostlivosti špecialistami v odbore neurológia, chirurgia a ortopédia. Zároveň realizáciou projektu dôjde k zníženiu prevádzkových nákladov budovy zateplením vonkajších múrov a strechy. Vybudovaním IKT infraštruktúry sa  zefektívni komunikácia a spolupráca lekárov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti za možnej účasti konziliárnej starostlivosti poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. V novovybudovaných priestoroch bude zriadená tiež sociálna služba včasnej intervencie, ktorou tiež vytvoríme vhodný priestor pre prepájanie primárnej zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre občanov .

Viac
Subjekt
Nitriansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.01.2022
Celková suma
686,478 €
Vlastné zdroje
34,324 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zateplenie budovy CIZS NSK v Šali
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
26.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
26.05.2021
Názov
Vybudovanie IKT infraštruktúry CIZS NSK…
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
21.05.2021
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
11.01.2022
Názov
Vybavenie ambulancií CIZS NSK v Šali zd…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
14.09.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Materiálno- technické vybavenie CIZS NS…
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
19.10.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
30.12.2021
Názov
Stavebné úpravy budovy CIZS NSK v Šali
Typ
Modernizácia a reko…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
26.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
26.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
02.02.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
11.01.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.02.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
354708,17 (kWh/rok)
Cieľ
336167,08 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.02.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
50,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.02.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
709,82 (m2)
Cieľ
709,82 (m2)
Naposledy aktualizované
16.02.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra 620114

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra 620114

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

čiastkovo vykonané stavebné práce

Faktúra č. 620149

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

čiastkovo vykonané stavebné práce

Faktúra č. 620149

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čiastkovo vykonané stavebné práce

Faktúra č. 620187

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čiastkovo vykonané stavebné práce

Faktúra č. 620187

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Výkon stevebného dozoru na stavbe CIZS NSK v Šali

Faktúa č. 202104

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Výkon stevebného dozoru na stavbe CIZS NSK v Šali

Faktúa č. 202104

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 621051

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 621051

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na stavbe CIZS NSK v Šali

Faktúra č. 202107

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru na stavbe CIZS NSK v Šali

Faktúra č. 202107

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 621090

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 621090

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie ambulancií zdravotníckou technikou

Faktúra č. 2021029

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Vybavenie ambulancií zdravotníckou technikou

Faktúra č. 2021029

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok a vybavenie ambulancie, čakárne a oddychovej miestnosti

Faktúra č. 20210052

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
WoodX, s.r.o.
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Nábytok a vybavenie ambulancie, čakárne a oddychovej miestnosti

Faktúra č. 20210052

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
WoodX, s.r.o.
Žiadaná suma
5,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Nitriansky samosprávny kraj

Suma celkom
18,251 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nesprávne uplatneni…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
WoodX, s.r.o.
IČO
50281712
Názov
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
IČO
30346461
Názov
INTEVO - SK s.r.o.
IČO
36542229
Názov
STEDO s.r.o.
IČO
52573346
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.