Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT

Šaľa

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
346,494 €
Vyčerpané z projektu
47,221,942 €
Suma
49,892,539 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
23,001 €
Vyčerpané z projektu
22,796,687 €
Suma
29,340,353 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej int…

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,962 €
Vyčerpané z projektu
13,040,983 €
Suma
20,915,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2014-2018

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,434,488 €
Suma
14,774,433 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská B…

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,520,239 €
Vlastné zdroje
76,012 €
Projekt

Dobudovanie COVP v SOŠ Šurany

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
135,869 €
Suma
1,394,928 €
Vlastné zdroje
69,746 €
Projekt

Moderná technika pre praktické vyučovanie študent…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
775,932 €
Vlastné zdroje
38,797 €
Projekt

Zavádzanie nových technológií

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
86 €
Vyčerpané z projektu
3,954 €
Suma
710,574 €
Vlastné zdroje
35,529 €
Projekt

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NS…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
686,478 €
Vlastné zdroje
34,324 €
Projekt

Modernizácia dielní pre odbor autoopravár

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
681,348 €
Vlastné zdroje
34,067 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
427,060 €
Suma
427,060 €
Vlastné zdroje
21,353 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Bánov

Obec Bánov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
225,000 €
Vlastné zdroje
11,250 €
Projekt

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Želiezo…

Mesto Želiezovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
200,700 €
Vlastné zdroje
10,035 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďars…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
153,694 €
Suma
199,102 €
Vlastné zdroje
9,955 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP sta…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,779 €
Vyčerpané z projektu
51,202 €
Suma
182,572 €
Vlastné zdroje
9,129 €
Projekt

Materiálne zabezpečenie, rekonštrukcia a rozšíren…

FORESTA Kids, s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
20,970 €
Suma
142,547 €
Vlastné zdroje
14,255 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Dobrá škola, n.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,412 €
Suma
141,705 €
Vlastné zdroje
7,085 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jaz…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
55 €
Vyčerpané z projektu
118,216 €
Suma
122,588 €
Vlastné zdroje
6,129 €
Projekt

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia od…

Mesto Dubnica nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
115,251 €
Vlastné zdroje
5,763 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Zámutov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
113,143 €
Vlastné zdroje
5,657 €
Projekt

Vybavenie odborných učební Základnej školy v obci…

Obec Štrba

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
89,575 €
Vlastné zdroje
4,479 €
Projekt

Zlepšenie vybavenia Základnej školy Bučany

Obec Bučany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,210 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,261 €
Vlastné zdroje
3,163 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.