Mesto Želiezovce

Želiezovce

Počet žiadostí
22
Projekty
16
Úspešnosť žiadostí
72%
Celková suma
12,999,724 €
Nezrovnalosti
121,329 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Želiezovce - dobudovanie kanalizačnej siete

Mesto Želiezovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
306,692 €
Suma
8,013,097 €
Vlastné zdroje
400,655 €
Projekt

Cyklistické trasy v Želiezovciach -zvýšenie atrak…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
114,898 €
Vyčerpané z projektu
1,027,438 €
Suma
1,218,914 €
Vlastné zdroje
60,946 €
Projekt

Rekonštrukcia telocvične v Želiezovciach

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,431 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
721,313 €
Vlastné zdroje
36,066 €
Projekt

Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na …

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
481,776 €
Suma
487,249 €
Vlastné zdroje
24,362 €
Projekt

Zníženie spotreby energie pri prevádzke Mestského…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
390,945 €
Vlastné zdroje
19,547 €
Projekt

Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt maters…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
307,000 €
Vlastné zdroje
15,350 €
Projekt

Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezov…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
304,674 €
Vlastné zdroje
15,234 €
Projekt

Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt maters…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
288,739 €
Vlastné zdroje
14,437 €
Projekt

Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelen…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
274,930 €
Vlastné zdroje
13,747 €
Projekt

Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezov…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
261,456 €
Vlastné zdroje
13,073 €
Projekt

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Želiezo…

Mesto Želiezovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
200,700 €
Vlastné zdroje
10,035 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,970 €
Vlastné zdroje
7,898 €
Projekt

Zriadenie nových učební v ZŠ Želiezovce

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
125,530 €
Suma
129,296 €
Vlastné zdroje
6,465 €
Projekt

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v m…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,320 €
Suma
49,071 €
Vlastné zdroje
2,454 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Želiezovce

Mesto Želiezovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

WIFI pre Teba v meste Želiezovce

Mesto Želiezovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Želiezovce - dobudovanie kanalizačnej siete

Mesto Želiezovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
306,692 €
Suma
8,013,097 €
Vlastné zdroje
400,655 €
Projekt

Cyklistické trasy v Želiezovciach -zvýšenie atrak…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
114,898 €
Vyčerpané z projektu
1,027,438 €
Suma
1,218,914 €
Vlastné zdroje
60,946 €
Projekt

Rekonštrukcia telocvične v Želiezovciach

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,431 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
721,313 €
Vlastné zdroje
36,066 €
Projekt

Komplexná obnova objektu č. 48 - Sociálno-prevádz…

Ústav na výkon trestu odňatia…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
442,350 €
Suma
459,147 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytov…

Ústav na výkon trestu odňatia…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
330,811 €
Suma
341,790 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zriadenie nových učební v ZŠ Želiezovce

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
125,530 €
Suma
129,296 €
Vlastné zdroje
6,465 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Želiezovce

Mesto Želiezovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,400 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.