Popis projektu

Cieľom projektu je dosiahnuť komplexné riešenie energetickej hospodárnosti administratívnej budovy s ubytovňou zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádza v areály Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce.  Ubytovanie situované v objekte sa využíva hlavne na ubytovanie vlastných príslušníkov a zamestnancov zboru zo všetkých 18 ústavov zboru počas organizovaných aktivít bezodplatne. Zbor vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

Úlohou projektu je riešiť problematiku znižovania náročnosti a spotreby energie v budove zlepšením tepelnej ochrany budovy vrátane jej zateplenia, zmenami v technických systémoch a vybudovaním nových udržateľných technológií, ktoré trvalo znížia emisie spôsobené tradičným vykurovaním budovy. Projekt zahŕňa aj realizáciu zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov energie.

 Navrhovanými technologickými opatreniami sa dosiahne výrazná úspora potreby energie verejnej budovy.

Viac
Subjekt
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Želiezovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.11.2019
Celková suma
459,147 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
442,350 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
komplexná obnova
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
24.03.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
27.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
10.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
20.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
32,7179 (Kg/rok)
Cieľ
22,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
262,134 (MWh/rok)
Cieľ
262,134 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
51,086 (MWh/rok)
Cieľ
60,786 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
113,78 (t ekviv. CO2)
Cieľ
41,905 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1526,0 (m2)
Cieľ
1477,4 (m2)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
52,952 (MWh/rok)
Cieľ
104,7966 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0485 (MW)
Cieľ
0,0485 (MW)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0485 (MWt)
Cieľ
0,0485 (MWt)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
209182,0 (kWh/rok)
Cieľ
157337,3547 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
183481,34 (kWh/rok)
Cieľ
163252,7 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
167044,413 (kWh/rok)
Cieľ
186220,501 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
1,596 (Kg/rok)
Cieľ
1,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 4.8 ZoD

Faktúra č.: 19100012

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 11.06.2019 - 18.07.2019 vo výške 90%

Faktúra č.: 19100012

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,603 €
Schválené na preplatenie
204,603 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 11.06.2019 - 18.07.2019 vo výške 90%

Faktúra č.: 19100012

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2019
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 4.8 ZoD

Faktúra č.: 19100012

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,734 €
Schválené na preplatenie
22,734 €
Realizácia
-
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 4.8 ZoD

Faktúra č.: 19100012

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,734 €
Schválené na preplatenie
22,734 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Dodávka a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 11.06.2019 - 18.07.2019 vo výške 90%

Faktúra č.: 19100012

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2019
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 4.8 ZoD

Faktúra č.: 19100012

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 11.06.2019 - 18.07.2019 vo výške 90%

Faktúra č.: 19100012

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,603 €
Schválené na preplatenie
204,603 €
Realizácia
22.08.2019
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 4.8 ZoD

Faktúra č.: 19100015

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,190 €
Schválené na preplatenie
16,190 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 19.07.2019 - 10.09.2019 vo výške 90%

Faktúra č.: 19100015

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Dodávka a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 19.07.2019 - 10.09.2019 vo výške 90%

Faktúra č.: 19100015

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 4.8 ZoD

Faktúra č.: 19100015

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,190 €
Schválené na preplatenie
16,190 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 4.8 ZoD

Faktúra č.: 19100015

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 19.07.2019 - 10.09.2019 vo výške 90%

Faktúra č.: 19100015

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,712 €
Schválené na preplatenie
145,712 €
Realizácia
-
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 4.8 ZoD

Faktúra č.: 19100015

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 19.07.2019 - 10.09.2019 vo výške 90%

Faktúra č.: 19100015

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,712 €
Schválené na preplatenie
145,712 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
3,081 €
Schválené na preplatenie
3,081 €
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
850 €
Realizácia
-
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 4.8 ZoD

Faktúra č. 19100026

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,351 €
Schválené na preplatenie
4,351 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 11.09.2019 - 17.10.2019 vo výške 90%

Faktúra č. 19100026

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

Dodávka a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 11.09.2019 - 17.10.2019 vo výške 90%

Faktúra č. 19100026

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,158 €
Schválené na preplatenie
39,158 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 4.8 ZoD

Faktúra č. 19100026

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,351 €
Schválené na preplatenie
4,351 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Dodávka a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 11.09.2019 - 17.10.2019 vo výške 90%

Faktúra č. 19100026

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 4.8 ZoD

Faktúra č. 19100026

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka a montáž na základe súpisu vykonaných prác za obdobie 11.09.2019 - 17.10.2019 vo výške 90%

Faktúra č. 19100026

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,158 €
Schválené na preplatenie
39,158 €
Realizácia
-
Názov

Kolaudačná rata vo výške 10 % v súlade s bodom 4.8 ZoD

Faktúra č. 19100026

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru v zmysle Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVTOS-nh-51-7/36-2018 a v znení Dodatku č. 1 obdobie jún-október 2019

Faktúra č. 191023

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,854 €
Schválené na preplatenie
3,854 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru v zmysle Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVTOS-nh-51-7/36-2018 a v znení Dodatku č. 1 obdobie jún-október 2019

Faktúra č. 191023

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,854 €
Schválené na preplatenie
3,854 €
Realizácia
-
Názov

Inzercia

Faktúra č. 5012900258

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Mesto Želiezovce
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér - v služobnom pomere /interné riadenie/

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO
00738298
Názov
Mesto Želiezovce
IČO
00307696
Názov
Slovholding a.s.
IČO
31389163
Názov
Jozef Majtán
IČO
51450429
Názov
KAMA Hydroizol, s.r.o.
IČO
43962122
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.