Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Želiezovce rozšírením priestorov materskej školy prístavbou v mestskej časti Mikula

Mesto Želiezovce

Popis projektu

je zvýšenie kapacity Materskej školy Mikula, Želiezovce prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby MŠ, zlepšením tepelno-technických vlastností budovy MŠ a obstaraním moderného materiálno-technického vybavenia. Prostredníctvom stavebných prác sa v prístavbe MŠ vytvoria priestory jedálne, dennej miestnosti, šatne pre deti a personál, WC pre deti a personál, kúpeľne a spálne a zároveň sa zateplí celý objekt MŠ. je zvýšiť kapacitu existujúcej materskej školy v mestskej časti Želiezovce – Mikula. Realizáciou projektu sa žiadateľovi podarí . Vytýčený cieľ bude dosiahnutý zrealizovaním s dĺžkou trvania . Prostredníctvom realizácie sa dosiahnu : kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl (45 detí), počet podporených materských škôl (1), počet renovovaných verejných budov (1), podlahová plocha renovovaných verejných budov (600,17 m2), počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením (1), odhadované ročné zníženie emisii skleníkových plynov (14,83 t ekviv.CO2) a zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (247,53 kWh/rok). je mesto Želiezovce, k. ú. Mikula.

Viac
Subjekt
Mesto Želiezovce
Miesta realizácie
Želiezovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2020 - 01.10.2021
Celková suma
200,700 €
Vlastné zdroje
10,035 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
05.10.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
10.05.2021
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
26.07.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
18.10.2021
Názov
Rekonštrukcia a prístavba materskej ško…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
05.10.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
10.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
42,0 (osoby)
Cieľ
45,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,83 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
247,53 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
489,1 (m2)
Cieľ
489,1 (m2)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Realizácia stavby - 1. časť (HA č. 3)

Faktúra č. 2021005

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia stavby - 1. časť (HA č. 1)

Faktúra č. 2021005

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia stavby - 1. časť (HA č. 1)

Faktúra č. 2021005

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Realizácia stavby - 1. časť (HA č. 3)

Faktúra č. 2021005

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Stavebné práce časť 2 - HA 3

Faktúra č. 2021020

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce časť 2 - HA 1

Faktúra č. 2021020

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce časť 2 - HA 3

Faktúra č. 2021020

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Stavebné práce časť 2 - HA 1

Faktúra č. 2021020

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

interiérové vybavenie MŠ MIKULA

interiérové vybavenie MŠ MIKULA - NOMILAND

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

TV + CD prehávač_MŠ MIKULA

TV + CD prehávač_MŠ MIKULA

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov IČO
Názov
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
IČO
30346461
Názov
NOMIland s.r.o.
IČO
36174319
Názov
Tomáš Pohori
IČO
40058328
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.