Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
06.12.2016
Dátum uzavretia
29.06.2018
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
81,008,467 €
Prijaté žiadosti
312
Suma schválených žiadostí
78,649,796 €
Subjekty s najväčším čerpaním vo výzve
mestská časť Bratislava-Dúbravka 0,67% 540,145 €
Mesto Skalica 0,44% 352,596 €
Mesto Dubnica nad Váhom 0,43% 350,492 €
Mesto Vrútky 0,40% 327,649 €
Obec Zvolenská Slatina 0,37% 299,405 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Mesto Banská Bystrica 5
Mesto Žilina 4
Mesto Košice 4
Mesto Brezno 2
Mesto Humenné 2

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družste…

Mesto Šaľa

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
690,100 €
Vlastné zdroje
34,505 €
Projekt

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na Ulici Ľud…

Mesto Svidník

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
534,000 €
Vlastné zdroje
26,700 €
Projekt

Rekonštrukcia a nadstavba M.Š. Hviezdoslavova Iva…

Obec Ivanka pri Dunaji

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
476,000 €
Vlastné zdroje
23,800 €
Projekt

Modernizácia, nadstavba a prístavba materskej ško…

obec Výborná

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
463,636 €
Vlastné zdroje
23,182 €
Projekt

Zvýšenie kapacity materskej školy na Třebíčskej u…

Mesto Humenné

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
458,200 €
Vlastné zdroje
22,910 €
Projekt

Rekonštrukcia ZŠ Turnianska za účelom navýšenia k…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
383,036 €
Vlastné zdroje
19,152 €
Projekt

Rozšírenie MŠ Zborov - prestavba

Obec Zborov

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
361,603 €
Vlastné zdroje
18,080 €
Projekt

Rozšírenie kapacít a rekonštrukcia materskej škol…

Obec Komjatná

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
248,300 €
Vlastné zdroje
12,415 €
Projekt

Prestavba a prístavba materskej škôlky Svetluška

Obec Abrahám

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
229,800 €
Vlastné zdroje
11,490 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy v Ľubotíne = …

Obec Ľubotín

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
181,999 €
Vlastné zdroje
9,100 €
Projekt

Prístavba materskej školy v obci Čab, zvýšenie ka…

Obec Čab

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,095 €
Vlastné zdroje
8,305 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Prístavba a nadstavba objektu Základnej školy Kat…

Mestská časť Bratislava - Vaj…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
703 €
Vyčerpané z projektu
587,482 €
Suma
588,813 €
Vlastné zdroje
29,441 €
Projekt

Rekonštrukcia MŠ Fedákova

mestská časť Bratislava-Dúbra…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
540,145 €
Suma
548,163 €
Vlastné zdroje
27,408 €
Projekt

Prístavba a prestavba materskej školy vo Veľkom Z…

Obec Veľké Zálužie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
514,229 €
Suma
521,111 €
Vlastné zdroje
26,056 €
Projekt

Materská škola Trenčianska Turná – revitalizácia …

obec Trenčianska Turná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
444,816 €
Suma
444,816 €
Vlastné zdroje
22,241 €
Projekt

Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, B…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
441,763 €
Suma
442,200 €
Vlastné zdroje
22,110 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok

Obec Močenok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
391,680 €
Suma
394,348 €
Vlastné zdroje
19,717 €
Projekt

Zvýšenie kapacity Materskej školy Francúzskych pa…

Mesto Vrútky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
327,649 €
Suma
328,300 €
Vlastné zdroje
16,415 €
Projekt

Vytvorenie kapacít materskej školy v existujúcom …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
270,032 €
Suma
272,219 €
Vlastné zdroje
13,611 €
Projekt

Zvýšenie kapacít materskej školy v obci Komjatice

Obec Komjatice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
244,183 €
Suma
245,143 €
Vlastné zdroje
12,257 €
Projekt

Zvýšenie kapacity MŠ v obci Vavrečka

Obec Vavrečka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
240,048 €
Suma
241,389 €
Vlastné zdroje
12,069 €
Projekt

Prístavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ Lietavská Svi…

Obec Lietavská Svinná - Babkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
202,908 €
Suma
216,540 €
Vlastné zdroje
10,827 €
Projekt

Rozšírenie kapacít materskej školy v Bušinciach

Obec Bušince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,075 €
Vyčerpané z projektu
211,239 €
Suma
211,239 €
Vlastné zdroje
10,562 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Oravsk…

Obec Oravská Polhora

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
199,799 €
Suma
207,613 €
Vlastné zdroje
10,381 €
Projekt

Zvyšovanie kapacít infraštruktúry materských škôl…

Tesárske Mlyňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
184,709 €
Suma
190,665 €
Vlastné zdroje
9,533 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov

Obec Bobrov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
187,898 €
Suma
190,447 €
Vlastné zdroje
9,522 €
Projekt

Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Obec Nové Sady

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
176,647 €
Suma
177,000 €
Vlastné zdroje
8,850 €
Projekt

Stavebné úpravy za účelom zvýšenia kapacity mater…

Obec Starý Tekov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
172,000 €
Suma
172,000 €
Vlastné zdroje
8,600 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy Krušetnica

Obec Krušetnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
166,453 €
Suma
167,200 €
Vlastné zdroje
8,360 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Palárikovo

Obec Palárikovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
155,124 €
Suma
155,124 €
Vlastné zdroje
7,756 €
Projekt

Zlepšenie podmienok súčasného stavu detí v MŠ Bab…

Obec Babindol

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
153,000 €
Suma
153,000 €
Vlastné zdroje
7,650 €
Projekt

Materská škola Šelpice formou modulov

Obec Šelpice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
147,065 €
Suma
151,159 €
Vlastné zdroje
7,558 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy Stará Kremnič…

Obec Stará Kremnička

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
143,445 €
Suma
143,445 €
Vlastné zdroje
7,172 €
Projekt

Rekonštrukcia, prístavba, rozšírenie kapacity a i…

Obec Beladice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
139,111 €
Suma
139,111 €
Vlastné zdroje
6,956 €
Projekt

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v…

Mesto Vráble

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
134,289 €
Suma
138,591 €
Vlastné zdroje
6,930 €
Projekt

Rekonštrukcia priestorov, areálu a zvýšenie kapac…

Obec Torysa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
134,791 €
Suma
135,359 €
Vlastné zdroje
6,768 €
Projekt

Rozšírenie kapacity MŠ Machulince prístavbou, úpr…

Obec Machulince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
127,000 €
Suma
127,000 €
Vlastné zdroje
6,350 €
Projekt

Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu

Obec Ivanka pri Nitre

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
126,747 €
Suma
126,747 €
Vlastné zdroje
6,337 €
Projekt

Zvyšovanie kapacít MŠ Papradno

Obec Papradno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
125,941 €
Suma
125,941 €
Vlastné zdroje
6,297 €
Projekt

Stavebné úpravy Materskej školy v Bátovciach

Obec Bátovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
117,299 €
Suma
118,246 €
Vlastné zdroje
5,912 €
Projekt

Rekonštrukcia Materskej školy Záhorce

Obec Záhorce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,096 €
Suma
89,627 €
Vlastné zdroje
4,481 €
Projekt

Vytvorenie novej triedy MŠ Ťapešovo

Obec Ťapešovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
64,292 €
Suma
79,758 €
Vlastné zdroje
3,988 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
305,775 €
Suma
964,800 €
Vlastné zdroje
48,240 €
Projekt

Rekonštrukcia budovy MŠ – Kreatívne centrum s.r.o.

Kreatívne centrum s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
963,600 €
Vlastné zdroje
96,360 €
Projekt

Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká …

Mesto Senec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
480 €
Suma
927,500 €
Vlastné zdroje
46,375 €
Projekt

Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej …

Mesto Spišská Belá

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
824,167 €
Vlastné zdroje
41,208 €
Projekt

Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave

Mesto Myjava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
713,961 €
Suma
805,375 €
Vlastné zdroje
40,269 €
Projekt

Novostavba materskej školy v obci Markušovce

Obec Markušovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
709,600 €
Vlastné zdroje
35,480 €
Projekt

Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a sta…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
701,922 €
Vlastné zdroje
35,096 €
Projekt

Materská škola SNP 742 Čadca - zvýšenie kapacity,…

Mesto Čadca

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
15,214 €
Vyčerpané z projektu
638,687 €
Suma
693,575 €
Vlastné zdroje
34,679 €
Projekt

Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou

Mestská časť Bratislava - Záh…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
449,452 €
Suma
685,714 €
Vlastné zdroje
34,286 €
Projekt

Rozšírenie kapacít materskej školy Centrum I 32, …

Mesto Dubnica nad Váhom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
350,492 €
Suma
671,500 €
Vlastné zdroje
33,575 €
Projekt

MATERSKÁ ŠKOLA obec Bernolákovo

Obec Bernolákovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
627,176 €
Suma
670,000 €
Vlastné zdroje
33,500 €
Projekt

Novostavba MŠ Teplická

Mestská časť Bratislava- Nové…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
670,000 €
Vlastné zdroje
33,500 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvor…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
668,878 €
Vlastné zdroje
33,444 €
Projekt

Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Teplička…

Obec Teplička nad Váhom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
664,272 €
Vlastné zdroje
33,214 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v …

Mesto Kysucké Nové Mesto

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
542,079 €
Suma
639,309 €
Vlastné zdroje
31,965 €
Projekt

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY, UL. A. SLÁDKOVIČA …

Mesto Žarnovica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
559,392 €
Suma
618,071 €
Vlastné zdroje
30,904 €
Projekt

Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo

Obec Hamuliakovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,968 €
Suma
609,000 €
Vlastné zdroje
30,450 €
Projekt

Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou mo…

Obec Hviezdoslavov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
323,246 €
Suma
588,300 €
Vlastné zdroje
29,415 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšie…

Obec Rabča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
461,675 €
Suma
577,507 €
Vlastné zdroje
28,875 €
Projekt

Vytvorenie infraštruktúry pre materskú školu na N…

Mestská časť Bratislava - Rača

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
2,280 €
Vyčerpané z projektu
203,743 €
Suma
565,502 €
Vlastné zdroje
28,275 €
Projekt

MŠ Čapajevova 17, Prešov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
468,229 €
Suma
558,124 €
Vlastné zdroje
27,906 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Oravsk…

Obec Oravská Lesná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
453,673 €
Suma
534,778 €
Vlastné zdroje
26,739 €
Projekt

Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany

Obec Veľké Úľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
529,735 €
Vlastné zdroje
26,487 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Podtatran…

Mesto Poprad

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
529,100 €
Vlastné zdroje
26,455 €
Projekt

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA ČASTI MŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE

Mesto Spišské Podhradie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
503,995 €
Suma
524,200 €
Vlastné zdroje
26,210 €
Projekt

Zvýšenie kapacity materskej školy na ulici Bartók…

Mesto Štúrovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
510,000 €
Vlastné zdroje
25,500 €
Projekt

Čaňa - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci

Obec Čaňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
200,158 €
Suma
506,397 €
Vlastné zdroje
25,320 €
Projekt

Rozšírenie materskej školy Chorvátsky Grob

Obec Chorvátsky Grob

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
288,264 €
Suma
504,800 €
Vlastné zdroje
25,240 €
Projekt

Materská škola Špačince - nadstavba

obec Špačince

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
481,456 €
Suma
501,060 €
Vlastné zdroje
25,053 €
Projekt

Zvýšenie kapacity MŠ Rohožník

Obec Rohožník

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
471,254 €
Suma
500,859 €
Vlastné zdroje
25,043 €
Projekt

Rozšírenie kapacít Materskej školy v obci Varín

Obec Varín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,614 €
Suma
489,900 €
Vlastné zdroje
24,495 €
Projekt

Výstavba materskej školy Bratislava - Čunovo

Mestská časť Bratislava - Čun…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
481,838 €
Vlastné zdroje
24,092 €
Projekt

Zvýšenie kapacity MŠ Gajary

Obec Gajary

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
473,800 €
Vlastné zdroje
23,690 €
Projekt

Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v…

Mesto Rožňava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
471,045 €
Vlastné zdroje
23,552 €
Projekt

PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY - Beluša

Obec Beluša

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
466,178 €
Vlastné zdroje
23,309 €
Projekt

Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škô…

Obec Horná Súča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
326,608 €
Suma
465,500 €
Vlastné zdroje
23,275 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Železničná 74, Považská Bys…

Mesto Považská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
380,261 €
Suma
459,272 €
Vlastné zdroje
22,964 €
Projekt

Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy - Óvod…

Mesto Fiľakovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
447,448 €
Suma
451,202 €
Vlastné zdroje
22,560 €
Projekt

Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy Gagari…

Mesto Topoľčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
445,512 €
Vlastné zdroje
22,276 €
Projekt

Zvýšenie kapacít infraštruktúry budovy MŠ v Ilava…

Mesto Ilava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
441,600 €
Vlastné zdroje
22,080 €
Projekt

Zvýšenie kapacity Materskej školy Stráňavy, ulica…

obec Stráňavy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
167,238 €
Suma
440,263 €
Vlastné zdroje
22,013 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. 9. mája 2…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
439,800 €
Vlastné zdroje
21,990 €
Projekt

Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce

Mesto Sečovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
439,750 €
Vlastné zdroje
21,987 €
Projekt

Rekonštrukcia objektu materskej školy Ul. kpt. Ná…

Mesto Svit

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
431,309 €
Vlastné zdroje
21,565 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
427,060 €
Suma
427,060 €
Vlastné zdroje
21,353 €
Projekt

Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
415,973 €
Vlastné zdroje
20,799 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
263,263 €
Suma
414,899 €
Vlastné zdroje
20,745 €
Projekt

Rozšírenie kapacity MŠ v Terchovej

Obec Terchová

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
250,228 €
Suma
413,971 €
Vlastné zdroje
20,699 €
Projekt

Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 2…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
362,141 €
Suma
402,000 €
Vlastné zdroje
20,100 €
Projekt

Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. A…

Rímskokatolícka cirkev - Trna…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
229,105 €
Suma
401,907 €
Vlastné zdroje
20,095 €
Projekt

Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej …

Rímskokatolícka cirkev - Trna…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
250,252 €
Suma
401,736 €
Vlastné zdroje
20,087 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3,…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
399,900 €
Vlastné zdroje
19,995 €
Projekt

Rekonštrukcia objektu s rozšírením kapacity a so …

Mesto Šamorín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
381,848 €
Suma
398,124 €
Vlastné zdroje
19,906 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Dr. Cleme…

Mesto Brezno

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
397,200 €
Vlastné zdroje
19,860 €
Projekt

Zvýšenie kapacity materskej školy a rozšírenie in…

Obec Višňové

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
232,361 €
Suma
389,480 €
Vlastné zdroje
19,474 €
Projekt

Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza

Mesto Prievidza

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
388,816 €
Vlastné zdroje
19,441 €
Projekt

Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce

Bratislava - mestská časť Jar…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
384,898 €
Vlastné zdroje
19,245 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Nálepkova 50,…

Mesto Brezno

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
383,800 €
Vlastné zdroje
19,190 €
Projekt

MŠ Kúty - 2.etapa

Obec Kúty

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
381,514 €
Vlastné zdroje
19,076 €
Projekt

Prístavba a stavebné úpravy MŠ Lednické Rovne – r…

Obec Lednické Rovne

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
381,220 €
Vlastné zdroje
19,061 €
Projekt

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy …

Obec Trenčianske Stankovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
379,900 €
Vlastné zdroje
18,995 €
Projekt

Prístavba a prestavba materskej školy Zvolenská S…

Obec Zvolenská Slatina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
299,405 €
Suma
377,400 €
Vlastné zdroje
18,870 €
Projekt

Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská

Mestská časť Bratislava - Pod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
324,132 €
Suma
375,200 €
Vlastné zdroje
18,760 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závod…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
373,356 €
Vlastné zdroje
18,668 €
Projekt

Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitneni…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
364,419 €
Vlastné zdroje
18,221 €
Projekt

MŠ Važecká 18, Prešov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
344,077 €
Suma
360,859 €
Vlastné zdroje
18,043 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajak…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
360,474 €
Vlastné zdroje
18,024 €
Projekt

Revitalizácia MŠ Skalica - pracovisko: Pod kalvár…

Mesto Skalica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
352,596 €
Suma
357,300 €
Vlastné zdroje
17,865 €
Projekt

Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Nižná

Obec Nižná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
356,752 €
Vlastné zdroje
17,838 €
Projekt

Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obc…

Obec Bobrovec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,645 €
Vyčerpané z projektu
331,690 €
Suma
351,000 €
Vlastné zdroje
17,550 €
Projekt

Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Tekovsk…

Obec Tekovské Lužany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
350,174 €
Vlastné zdroje
17,509 €
Projekt

Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčian…

Mesto Nemšová

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
348,970 €
Vlastné zdroje
17,448 €
Projekt

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi

Mesto Sereď

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
345,084 €
Vlastné zdroje
17,254 €
Projekt

MŠ – prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod

Obec Závod

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
107,092 €
Suma
338,000 €
Vlastné zdroje
16,900 €
Projekt

Zvýšenie kapacity MŠ Veľké Leváre

Obec Veľké Leváre

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
334,500 €
Vlastné zdroje
16,725 €
Projekt

Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptov…

Mesto Liptovský Mikuláš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
837 €
Vyčerpané z projektu
299,243 €
Suma
334,480 €
Vlastné zdroje
16,724 €
Projekt

Rozširovanie kapacít Materskej školy Hlavná 117, …

Mesto Gelnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
315,651 €
Suma
329,300 €
Vlastné zdroje
16,465 €
Projekt

Zvýšenie kapacity Materskej školy Boleráz nadstav…

Obec Boleráz

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
328,791 €
Suma
328,791 €
Vlastné zdroje
16,440 €
Projekt

Prístavba materská škola Óvoda Jesenské

Obec Jesenské

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
325,000 €
Vlastné zdroje
16,250 €
Projekt

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím ja…

Mesto Gabčíkovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
319,314 €
Vlastné zdroje
15,966 €
Projekt

Rekonštrukcia a prístavba dokončenej stavby Mater…

Obec Moravany nad Váhom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
314,369 €
Suma
314,864 €
Vlastné zdroje
15,743 €
Projekt

Nadstavba prístavba a stavebné úpravy MŠ Lietavs…

Obec Lietavská Lúčka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
6,819 €
Vyčerpané z projektu
287,179 €
Suma
311,490 €
Vlastné zdroje
15,575 €
Projekt

Rozšírenie materskej škôlky Haniska

Obec Haniska

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
308,600 €
Vlastné zdroje
15,430 €
Projekt

Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej š…

Mesto Humenné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
305,445 €
Vlastné zdroje
15,272 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany

Obec Ihľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
301,507 €
Vlastné zdroje
15,075 €
Projekt

Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
301,500 €
Vlastné zdroje
15,075 €
Projekt

Revitalizácia a rozšírenie kapacity Materskej ško…

Obec Mníchova Lehota

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
297,415 €
Vlastné zdroje
14,871 €
Projekt

Investujme do predprimárneho vzdelávania!

Rímskokatolícka cirkev, Žilin…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
294,800 €
Suma
294,800 €
Vlastné zdroje
14,740 €
Projekt

Zvýšenie kapacít materskej školy v obci Dolná Súča

Obec Dolná Súča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
294,625 €
Vlastné zdroje
14,731 €
Projekt

Materská škola Sládkovičovo, zvýšenie kapacity.

Mesto Sládkovičovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
282,081 €
Suma
293,638 €
Vlastné zdroje
14,682 €
Projekt

Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach

Obec Budmerice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
293,609 €
Vlastné zdroje
14,680 €
Projekt

Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany

Obec Krasňany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
266,425 €
Suma
286,308 €
Vlastné zdroje
14,315 €
Projekt

Zvyšovanie kapacít materskej školy Jablonové - re…

Obec Jablonové

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
281,474 €
Vlastné zdroje
14,074 €
Projekt

KROMPACHY - Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníck…

Mesto Krompachy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
279,325 €
Vlastné zdroje
13,966 €
Projekt

Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej maters…

Kongregácia sestier dominikán…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
270,693 €
Suma
279,250 €
Vlastné zdroje
13,300 €
Projekt

Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít M…

Mesto Kežmarok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
272,726 €
Vlastné zdroje
13,636 €
Projekt

Rozšírenie MŠ Nesluša

Obec Nesluša

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
262,810 €
Suma
272,100 €
Vlastné zdroje
13,605 €
Projekt

Materská škola – dostavba Pusté Úľany

Obec Pusté Úľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
272,000 €
Vlastné zdroje
13,600 €
Projekt

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY, Hlavná 264, 930 41…

Obec Kvetoslavov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
271,316 €
Vlastné zdroje
13,566 €
Projekt

Cirkevná materská škôlka Rusovce

Rímskokatolícka cirkev Farnos…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
268,000 €
Vlastné zdroje
13,400 €
Projekt

Výstavba Materskej školy Motýlik, Nový Cabaj

AZET SERVIS s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
268,000 €
Vlastné zdroje
26,800 €
Projekt

Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti D…

MESTO BOJNICE

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
268,000 €
Vlastné zdroje
13,400 €
Projekt

Výstavba materskej školy v obci Hermanovce

Obec Hermanovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
268,000 €
Vlastné zdroje
13,400 €
Projekt

Zriadenie Evanjelickej materskej školy v Liptovsk…

Liptovsko-oravský seniorát Ev…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
10,122 €
Vyčerpané z projektu
264,741 €
Suma
267,100 €
Vlastné zdroje
13,355 €
Projekt

Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriad…

Spišská katolícka charita

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
264,658 €
Vlastné zdroje
13,233 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy "Lienka" na U…

Mesto Púchov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
259,000 €
Vlastné zdroje
12,950 €
Projekt

Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany

Mesto Šurany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,070 €
Suma
254,635 €
Vlastné zdroje
12,732 €
Projekt

Rekonštrukcia materskej školy – Dechtice

Obec Dechtice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
253,000 €
Suma
254,000 €
Vlastné zdroje
12,700 €
Projekt

Prístavba materskej školy v obci Široké

Obec Široké

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
253,024 €
Vlastné zdroje
12,651 €
Projekt

Rozšírenie MŠ Veľká Ida - Prestavba

Obec Veľká Ida

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,961 €
Suma
252,400 €
Vlastné zdroje
12,620 €
Projekt

Materská škola Príbovce, zvýšenie kapacity

Obec Príbovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
251,493 €
Vlastné zdroje
12,575 €
Projekt

Vybudovanie novej súkromnej materskej školy Lobel…

Lobelka, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
245,546 €
Suma
251,014 €
Vlastné zdroje
25,101 €
Projekt

Obnova materskej školy

Obec Kajal

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
249,000 €
Vlastné zdroje
12,450 €
Projekt

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad T…

Mesto Hanušovce nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
247,358 €
Vlastné zdroje
12,368 €
Projekt

Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov mate…

Obec Plavecký Štvrtok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
242,851 €
Vlastné zdroje
12,143 €
Projekt

Rozšírenie kapacít materskej školy v Sirku

Obec Sirk

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
242,600 €
Vlastné zdroje
12,130 €
Projekt

Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Par…

Obec Suchá nad Parnou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
241,400 €
Suma
242,400 €
Vlastné zdroje
12,120 €
Projekt

Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok

Obec Jarok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
242,093 €
Vlastné zdroje
12,105 €
Projekt

Zvýšenie a skvalitnenie úrovne zaškolenosti detí …

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
241,012 €
Vlastné zdroje
12,051 €
Projekt

Nadstavba materskej školy v Liptovskej Tepličke

Obec Liptovská Teplička

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
239,441 €
Vlastné zdroje
11,972 €
Projekt

Prístavba MŠ Liptovská Štiavnica

Obec Liptovská Štiavnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
223,106 €
Suma
239,227 €
Vlastné zdroje
11,961 €
Projekt

Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej ško…

Obec Babín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
238,810 €
Suma
238,903 €
Vlastné zdroje
11,945 €
Projekt

Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenie …

Obec Spišské Bystré

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
238,792 €
Vlastné zdroje
11,940 €
Projekt

Prístavba MŠ Lužianky a úprava areálu MŠ

Obec Lužianky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
236,755 €
Vlastné zdroje
11,838 €
Projekt

Zvýšenie kapacity a stavebné úpravy Materskej ško…

Obec Pružina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
227,000 €
Suma
236,637 €
Vlastné zdroje
11,832 €
Projekt

BIDOVCE – prístavba pavilónu materskej školy

Bidovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
235,755 €
Vlastné zdroje
11,788 €
Projekt

Rozšírenie kapacity MŠ Margecany

Obec Margecany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
231,867 €
Suma
235,520 €
Vlastné zdroje
11,776 €
Projekt

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej

Mesto Handlová

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
480 €
Vyčerpané z projektu
137,856 €
Suma
232,655 €
Vlastné zdroje
11,633 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany

Obec Kopčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
231,835 €
Suma
231,835 €
Vlastné zdroje
11,592 €
Projekt

Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Alejová

Obec Raslavice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
231,060 €
Vlastné zdroje
11,553 €
Projekt

Prístavba a stavebné úpravy MŠ v areáli ZŠ Čečejo…

Obec Čečejovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
229,500 €
Vlastné zdroje
11,475 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Bánov

Obec Bánov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
227,766 €
Vlastné zdroje
11,388 €
Projekt

Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy Kráľo…

Kongregácia Dcér Božskej Lásk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
210,815 €
Suma
227,500 €
Vlastné zdroje
11,375 €
Projekt

Výstavba MŠ Športíkovo

Občianské združenie ŠPORTÍKOVO

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
227,496 €
Vlastné zdroje
11,375 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Solčany

Obec Solčany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
226,033 €
Vlastné zdroje
11,302 €
Projekt

Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v …

Rímskokatolícka cirkev Biskup…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
143,779 €
Suma
224,085 €
Vlastné zdroje
11,204 €
Projekt

Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Obec Suchá Hora

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
88,217 €
Suma
221,394 €
Vlastné zdroje
11,070 €
Projekt

Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-…

Obec Dvory nad Žitavou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
219,372 €
Vlastné zdroje
10,969 €
Projekt

MATERSKÁ ŠKOLA – OBORA

LS Company s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
217,750 €
Vlastné zdroje
21,775 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Sihelné

Obec Sihelné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
213,308 €
Vlastné zdroje
10,665 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov

Mesto SABINOV

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
212,760 €
Vlastné zdroje
10,638 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďars…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
153,694 €
Suma
212,499 €
Vlastné zdroje
10,625 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš

Obec Vígľaš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
10,317 €
Vyčerpané z projektu
183,389 €
Suma
211,577 €
Vlastné zdroje
10,579 €
Projekt

Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej…

Obec Dolná Streda

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
211,225 €
Vlastné zdroje
10,561 €
Projekt

Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v…

Obec Dunajov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,106 €
Suma
208,800 €
Vlastné zdroje
10,440 €
Projekt

Materská škola – prístavba a zníženie energeticke…

Obec Malé Leváre

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
204,500 €
Vlastné zdroje
10,225 €
Projekt

Rekonštrukcia budovy materskej školy Horné Orešan…

Obec Horné Orešany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
203,211 €
Suma
203,211 €
Vlastné zdroje
10,161 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Nová Bystrica

Obec Nová Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
203,172 €
Vlastné zdroje
10,159 €
Projekt

Prístavba - rozšírenie kapacity materskej školy

Obec Veľké Ripňany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
142,406 €
Suma
202,406 €
Vlastné zdroje
10,120 €
Projekt

Výstavba nového objektu materskej škôlky v obci R…

Obec Ražňany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
201,445 €
Vlastné zdroje
10,072 €
Projekt

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Želiezo…

Mesto Želiezovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
200,700 €
Vlastné zdroje
10,035 €
Projekt

Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118

Obec Súľov - Hradná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
172,791 €
Suma
197,429 €
Vlastné zdroje
9,871 €
Projekt

Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Zámutov

Obec Zámutov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
190,461 €
Vlastné zdroje
9,523 €
Projekt

Materská škola- „Hospodársky pavilón“-Zmena stavb…

Obec Bzince pod Javorinou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
189,518 €
Vlastné zdroje
9,476 €
Projekt

Zvýšenie kapacity materskej školy Horná Potôň

Obec Horná Potôň

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
186,559 €
Suma
186,559 €
Vlastné zdroje
9,328 €
Projekt

Zvýšenie kapacit MŠ v obci Gánovce

Obec Gánovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
108,133 €
Suma
186,500 €
Vlastné zdroje
9,325 €
Projekt

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy …

Obec Bátorove Kosihy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
185,317 €
Suma
185,384 €
Vlastné zdroje
9,269 €
Projekt

Prestavba materskej školy Michalová

Obec Michalová

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
170,122 €
Suma
183,800 €
Vlastné zdroje
9,190 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP sta…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,268 €
Suma
182,572 €
Vlastné zdroje
9,129 €
Projekt

Skvalitnenie predprimárneho vzdelávacieho procesu…

Obec Pliešovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
136,911 €
Suma
179,398 €
Vlastné zdroje
8,970 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy v Bošáci

Obec Bošáca

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
178,747 €
Vlastné zdroje
8,937 €
Projekt

Zmena užívania podkrovia na materskú škôlku

Obec Hrubý Šúr

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
163,066 €
Suma
175,078 €
Vlastné zdroje
8,754 €
Projekt

Zvýšenie kapacity budovy MŠ v Nitrianskej Blatnici

Obec Nitrianska Blatnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
169,796 €
Suma
174,663 €
Vlastné zdroje
8,733 €
Projekt

Vytvorenie kapacít pre vznik MŠ v obci Veľký Lapáš

Obec Veľký Lapáš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
174,200 €
Vlastné zdroje
8,710 €
Projekt

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v…

Obec Častkovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
172,331 €
Vlastné zdroje
8,617 €
Projekt

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZVÝŠENIA KAPACÍT MŠ BRE…

Obec Brekov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
239 €
Vyčerpané z projektu
158,415 €
Suma
172,000 €
Vlastné zdroje
8,600 €
Projekt

Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vz…

OBEC JELENEC

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,202 €
Vlastné zdroje
8,510 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy Udavské

Obec Udavské

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
168,305 €
Vlastné zdroje
8,415 €
Projekt

Materská škola Kolysočka – Kolíska

Občianske združenie Kolysočka…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,800 €
Vlastné zdroje
8,040 €
Projekt

Prístavba k Materskej škole Mýtna

Obec Mýtna

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,400 €
Vlastné zdroje
8,020 €
Projekt

Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít materskej škol…

Obec Kyjov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,847 €
Suma
154,734 €
Vlastné zdroje
7,737 €
Projekt

Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská

Obec Sedliská

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,170 €
Vlastné zdroje
7,458 €
Projekt

Prístavba existujúceho objektu materskej školy a …

Mária Alušíková - Súkromná ma…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
146,692 €
Suma
147,079 €
Vlastné zdroje
14,708 €
Projekt

Materská škôlka – prístavba k školskej jedálni

Obec Čierny Brod

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,000 €
Vlastné zdroje
7,350 €
Projekt

Materiálne zabezpečenie, rekonštrukcia a rozšíren…

FORESTA Kids, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,544 €
Vlastné zdroje
14,454 €
Projekt

Výstavba materskej školy v obci Uzovce

Obec Uzovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,610 €
Vlastné zdroje
7,030 €
Projekt

Rozšírenie kapacít Materskej školy rekonštrukciou…

Obec Sokolovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
136,599 €
Suma
140,370 €
Vlastné zdroje
7,018 €
Projekt

Materská škola v Hronseku

Obec Hronsek

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
132,637 €
Suma
132,637 €
Vlastné zdroje
6,632 €
Projekt

Zriadenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária K…

Spišská katolícka charita

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
90,846 €
Suma
127,300 €
Vlastné zdroje
6,365 €
Projekt

Rekonštrukcia objektu, zvýšenie kapacity a úprava…

Obec Krivany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,106 €
Suma
126,234 €
Vlastné zdroje
6,312 €
Projekt

Rozšírenie materskej školy Jakubovany

Obec Jakubovany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,201 €
Suma
124,679 €
Vlastné zdroje
6,234 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jaz…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
55 €
Vyčerpané z projektu
118,216 €
Suma
122,588 €
Vlastné zdroje
6,129 €
Projekt

Rozšírenie kapacity MŠ v obci Nižné Ružbachy

Obec Nižné Ružbachy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
115,308 €
Vlastné zdroje
5,765 €
Projekt

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA – STAVEBNÉ ÚPRAVY

Mgr. Michaela Šarišská - MAGI…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
114,658 €
Vlastné zdroje
11,466 €
Projekt

Rozšírenie materskej školy Ulič

Obec Ulič

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
113,414 €
Vlastné zdroje
5,671 €
Projekt

Areál lesnej pedagogiky – materská škola

Krásne Sady Mlynica - servisn…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,989 €
Suma
111,234 €
Vlastné zdroje
11,123 €
Projekt

Rozšírenie prevádzky materskej školy v obci Víťaz

Obec Víťaz

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,235 €
Suma
109,786 €
Vlastné zdroje
5,489 €
Projekt

Rozšírenie kapacity MŠ Jedľové Kostoľany formou r…

Obec Jedľové Kostoľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
95,987 €
Suma
106,427 €
Vlastné zdroje
5,321 €
Projekt

Materská škôlka

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,884 €
Suma
100,434 €
Vlastné zdroje
5,022 €
Projekt

Rekonštrukcia predškolského zariadenia AURA

Občianske združenie AURA

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
98,541 €
Vlastné zdroje
4,927 €
Projekt

Prestavba spoločenského centra na MŠ Tešedíkovo

Obec Tešedíkovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
71,800 €
Suma
95,570 €
Vlastné zdroje
4,778 €
Projekt

Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ v obci Nižn…

Obec Nižný Hrušov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,894 €
Suma
94,445 €
Vlastné zdroje
4,722 €
Projekt

Modernizácia a rozšírenie priestorov materskej šk…

Obec Čakajovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
81,869 €
Vlastné zdroje
4,093 €
Projekt

Obnova materskej školy v Trstíne

Obec Trstín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
72,302 €
Suma
76,245 €
Vlastné zdroje
3,812 €
Projekt

Rozšírenie budovy ZŠ o MŠ so zníž. energ. náročno…

Obec Hervartov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
66,946 €
Vlastné zdroje
3,347 €
Projekt

Stavebno technické úpravy existujúceho objektu pr…

Obec Podtureň

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,753 €
Suma
25,157 €
Vlastné zdroje
1,258 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.