Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov

Mesto Košice

Popis projektu

je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít MŠ Húskova 45, Košice – Sídlisko KVP, zlepšenie kvality života a zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ a dostupnosti predprimárneho vzdelávania. 2. Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania prostredníctvom rozvoja vzdelávacej infraštruktúry. Projektom rozšírime kapacity v MŠ Húskova 45, MČ Košice – Sídlisko KVP a to rekonštrukciou existujúceho objektu stavebno-technickými úpravami. V súčasnosti obsadenosť predškolského zariadenia je 93 detí a naprojektovaným riešením nevyužitých priestorov vytvoríme priestory pre 2 triedy, t.j. 44 detí, čím navýšime kapacity pre užívateľov a zlepšíme podmienky pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov. • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;• obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl. Aktivitami projektu dosiahneme naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov. Projekt je v súlade s IÚS URM MFO Mesta Košice 2015-2020 (2023), ktorá je súčasťou RIÚS.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.05.2021
Celková suma
182,572 €
Vlastné zdroje
9,129 €
Vyčerpané z projektu
51,202 €
Nezrovnalosti
3,779 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie interiérového vybavenia
Typ
E. UMR_Obstaranie m…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
21.08.2018
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
16.11.2018
Názov
Zvýšenie kapacít existujúceho objektu m…
Typ
B. UMR_Rozširovanie…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
13.03.2018
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
28.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
28.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2021
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
1805,0 (m2)
Cieľ
1805,0 (m2)
Naposledy aktualizované
10.06.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
144,0 (osoby)
Cieľ
137,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1805,0 (m2)
Cieľ
1805,0 (m2)
Naposledy aktualizované
10.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DPH za 05/2018 za stavebné práce k FA č. 2018029

DPH za 05/2018 k FA č. 2018029

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,622 €
Schválené na preplatenie
5,622 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 05/2018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,112 €
Schválené na preplatenie
28,112 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 05/2018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,112 €
Schválené na preplatenie
28,112 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za interiérové vybavenie

Faktúra MŠ Húskova

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,534 €
Schválené na preplatenie
13,534 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za interiérové vybavenie

Faktúra MŠ Húskova

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,534 €
Schválené na preplatenie
13,534 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Súbor IKT pre MŠ Húskova

Faktúra za súbor IKT pre MŠ Húskova

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,933 €
Schválené na preplatenie
3,933 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

DPH za 12/2020 za stavebné práce k fa č. 20200010

DPH za 12/2020_stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Košice

Suma celkom
3,779 €
Vrátená suma
3,779 €
Suma na vymáhanie
3,779 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
HESTON s.r.o.
IČO
46751378
Názov
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
IČO
30346461
Názov
NOMIland s.r.o.
IČO
36174319
Názov
PPSK invest družstvo
IČO
50476246
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.