Mesto Košice

Košice - mestská časť Západ

Počet žiadostí
58
Projekty
55
Úspešnosť žiadostí
86%
Celková suma
121,149,340 €
Nezrovnalosti
3,834 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,103,712 €
Suma
94,427,834 €
Vlastné zdroje
4,721,392 €
Projekt

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – S…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
237,759 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,235,178 €
Vlastné zdroje
761,759 €
Projekt

Rozvoj nemotorovej (cyklistickej) dopravy v mest…

Mesto Košice

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,070,661 €
Vlastné zdroje
153,533 €
Projekt

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,265,600 €
Vlastné zdroje
113,280 €
Projekt

Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,450,000 €
Vlastné zdroje
72,500 €
Projekt

Regenerácia vnútroblokov v meste Košice

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,151,185 €
Vlastné zdroje
57,559 €
Projekt

SMART CITY Košice

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
997,007 €
Vlastné zdroje
49,850 €
Projekt

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informač…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
987,551 €
Suma
987,551 €
Vlastné zdroje
49,378 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
678,868 €
Vlastné zdroje
33,943 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice - elok…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
676,359 €
Vlastné zdroje
33,818 €
Projekt

Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto (Branis…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
586,929 €
Vlastné zdroje
29,346 €
Projekt

Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a ada…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
578,613 €
Vlastné zdroje
28,931 €
Projekt

Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hreb…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
212,849 €
Suma
552,400 €
Vlastné zdroje
27,620 €
Projekt

Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9, Koš…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
510,559 €
Vlastné zdroje
25,528 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
457,955 €
Suma
461,346 €
Vlastné zdroje
23,067 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
427,060 €
Suma
427,060 €
Vlastné zdroje
21,353 €
Projekt

Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
419,852 €
Vlastné zdroje
20,993 €
Projekt

Hluková mapa pre Mesto Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
410,000 €
Vlastné zdroje
20,500 €
Projekt

Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
358,293 €
Vlastné zdroje
17,915 €
Projekt

Cyklistická komunikácia Moskovská – Kremnická, Ko…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
338,571 €
Vlastné zdroje
16,929 €
Projekt

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informač…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
326,519 €
Vlastné zdroje
16,326 €
Projekt

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koro…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
269,935 €
Vlastné zdroje
13,497 €
Projekt

Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. Etapa, …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
260,415 €
Vlastné zdroje
13,021 €
Projekt

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrne…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,000 €
Vlastné zdroje
10,500 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďars…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
153,694 €
Suma
199,102 €
Vlastné zdroje
9,955 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,576 €
Suma
191,727 €
Vlastné zdroje
9,586 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP sta…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,779 €
Vyčerpané z projektu
51,202 €
Suma
182,572 €
Vlastné zdroje
9,129 €
Projekt

Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
177,543 €
Vlastné zdroje
8,877 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,239 €
Vlastné zdroje
8,062 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
24,999 €
Suma
156,124 €
Vlastné zdroje
7,806 €
Projekt

Revitalizácia parkov v meste Košice

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,108 €
Vlastné zdroje
7,555 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
142,788 €
Vlastné zdroje
7,139 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh III. v rámc…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,542 €
Vlastné zdroje
7,027 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh II. v rámci…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
139,063 €
Suma
139,120 €
Vlastné zdroje
6,956 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,209 €
Suma
137,243 €
Vlastné zdroje
6,862 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mi…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
135,797 €
Vlastné zdroje
6,790 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
130,875 €
Vlastné zdroje
6,544 €
Projekt

Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie M…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
127,882 €
Suma
127,882 €
Vlastné zdroje
6,394 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jaz…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
55 €
Vyčerpané z projektu
118,216 €
Suma
122,588 €
Vlastné zdroje
6,129 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
119,224 €
Suma
121,159 €
Vlastné zdroje
6,058 €
Projekt

Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská -…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
107,574 €
Vlastné zdroje
5,379 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
93,987 €
Vlastné zdroje
4,699 €
Projekt

Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,487 €
Vlastné zdroje
4,424 €
Projekt

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informač…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
73,684 €
Vlastné zdroje
3,684 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
72,405 €
Vlastné zdroje
3,620 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Koš…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
68,009 €
Suma
68,009 €
Vlastné zdroje
3,400 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,394 €
Suma
60,619 €
Vlastné zdroje
3,031 €
Projekt

Podpora SO pre IROP Košice pri implementácii REAC…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
56,516 €
Vlastné zdroje
2,826 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,584 €
Vlastné zdroje
2,629 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
51,154 €
Suma
51,154 €
Vlastné zdroje
2,558 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdi…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,823 €
Suma
50,823 €
Vlastné zdroje
2,541 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh IV. v rámci…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,649 €
Vlastné zdroje
2,432 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít pre UMR Košice

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,797 €
Vlastné zdroje
1,440 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na území mesta Košic…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,512 €
Vlastné zdroje
976 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,103,712 €
Suma
94,427,834 €
Vlastné zdroje
4,721,392 €
Projekt

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2. úsek) - I. f…

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,354,540 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – S…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
237,759 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,235,178 €
Vlastné zdroje
761,759 €
Projekt

Regenerácia vnútroblokov v meste Košice

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,151,185 €
Vlastné zdroje
57,559 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
678,868 €
Vlastné zdroje
33,943 €
Projekt

Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto (Branis…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
586,929 €
Vlastné zdroje
29,346 €
Projekt

Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a ada…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
578,613 €
Vlastné zdroje
28,931 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
457,955 €
Suma
461,346 €
Vlastné zdroje
23,067 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
427,060 €
Suma
427,060 €
Vlastné zdroje
21,353 €
Projekt

Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
358,293 €
Vlastné zdroje
17,915 €
Projekt

Cyklistická komunikácia Moskovská – Kremnická, Ko…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
338,571 €
Vlastné zdroje
16,929 €
Projekt

Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
177,543 €
Vlastné zdroje
8,877 €
Projekt

Revitalizácia parkov v meste Košice

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,108 €
Vlastné zdroje
7,555 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh III. v rámc…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,542 €
Vlastné zdroje
7,027 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh II. v rámci…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
139,063 €
Suma
139,120 €
Vlastné zdroje
6,956 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,394 €
Suma
60,619 €
Vlastné zdroje
3,031 €
Projekt

Podpora SO pre IROP Košice pri implementácii REAC…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
56,516 €
Vlastné zdroje
2,826 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,584 €
Vlastné zdroje
2,629 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh IV. v rámci…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,649 €
Vlastné zdroje
2,432 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít pre UMR Košice

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,797 €
Vlastné zdroje
1,440 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na území mesta Košic…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,512 €
Vlastné zdroje
976 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.