Popis projektu

Jednou z priorít mesta Košice je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov. Našim zámerom je budovanie IKT platforiem zameraných na prepojenie mestského informačného systému s externými systémami a zariadeniami za účelom prepojenia, získavania dát a ich následného poskytovania. Mesto potrebuje zlepšiť úroveň technického stavu verejného osvetlenia a zaviesť systém on-line zberu dát a údajov z inštalovaných kamier, ktoré sú umiestnené  na našom území za účelom zberu údajov o doprave, snímanie kvality ovzdušia a údajov o počasí modernými meteostanicami s využitím a prepojením ich funkcionalít.

. Modernizáciou technológií zvýšime ich kvalitu, štandardy, efektivitu a zabezpečíme zber dát vrátane ich analýz.

Merateľný ukazovateľ projektu:

    • Počet senzorov na environmentálnych staniciach  (Meteostanice) -  30 ks.

    • Počet diaľkovo riadených svietidiel s IoT - 632 ks 

    • Počet riadených RVO - 43ks

Harmonogram projektu:
 

Súlad predkladaného projektu s programovou štruktúrou OP II  je dodržaný prostredníctvom priradenia k špecifickému cieľu 7.4. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov a typu aktivít

Projekt je v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (2016) a Strategickým dokumentom pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Džungľa, Košice - mestská časť Kavečany, Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Ťahanovce, Košice - mestská časť Lorinčík, Košice - mestská časť Myslava, Košice - mestská časť Pereš, Košice - mestská časť Poľov, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Košice - mestská časť Šaca, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Košice - mestská časť Košická Nová Ves, Košice - mestská časť Barca, Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Krásna, Košice - mestská časť Nad jazerom, Košice - mestská časť Šebastovce, Košice - mestská časť Vyšné Opátske
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2022 - 01.08.2023
Celková suma
997,007 €
Vlastné zdroje
49,850 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
E. Podpora budovani…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
E. Podpora budovani…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
E. Podpora budovani…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
E. Podpora budovani…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
E. Podpora budovani…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
705,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.