Popis projektu

„Skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice,  zvýšiť  biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu  riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Nad jazerom, opravou  kompozície zelene a ozdravením existujúceho porastu zelene.“

Naplnenie cieľa povedie k dosiahnutiu cieľov a výsledkov podpory IROP, konkrétne sadovými úpravami, zatrávnením asanovaných plôch, obnovou chodníkov a športového ihriska.

Hlavnou aktivitou je

je mesto Košice, MČ Košice – Nad Jazerom, sídlisko Nad Jazerom.

Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach – 23 660 m²

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.03.2019
Celková suma
68,009 €
Vlastné zdroje
3,400 €
Vyčerpané z projektu
68,009 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
je Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad…
Typ
J. UMR_Regenerácia …
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
17.05.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
29.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
24.03.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
29.10.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
23642,3 (m2)
Cieľ
23660,0 (m2)
Naposledy aktualizované
30.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Fakúra č. OF18100012 Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,445 €
Schválené na preplatenie
55,445 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fakúra č. OF18100012 Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,445 €
Schválené na preplatenie
55,445 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č.072018 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
1,475 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č.072018 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
1,475 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

DPH za 10/2018 k FA č. OF18100012

DPH za 10/2018 k FA č.OF18100012

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,089 €
Schválené na preplatenie
11,089 €
Realizácia
26.11.2018
Názov IČO
Názov
REKOM - Košice s.r.o.
IČO
31685226
Názov
Ing. Miroslav Bartko - MiBa
IČO
40261441
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.