Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
31.03.2017
Dátum uzavretia
09.04.2020
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
39,644,132 €
Prijaté žiadosti
192
Suma schválených žiadostí
46,226,241 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Mesto Trenčín 9
Mesto Nitra 9
Mesto Trnava 7
Mesto Prešov 5
Mesto Košice 5

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - …

Obec Selce

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
713,805 €
Vlastné zdroje
35,690 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vl…

Obec Vlkanová

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
602,050 €
Vlastné zdroje
30,102 €
Projekt

Revitalizácia vnútroblokov Dukelská, Považská Bys…

Mesto Považská Bystrica

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
538,920 €
Vlastné zdroje
26,946 €
Projekt

Hluková mapa pre Mesto Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
410,000 €
Vlastné zdroje
20,500 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste S…

Mesto Spišské Vlachy

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
296,918 €
Vlastné zdroje
14,846 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infra…

Obec Podkonice

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
194,544 €
Vlastné zdroje
9,727 €
Projekt

Park medzi ulicami Blavská – Mlynská – Obec Zavar

Obec Zavar

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,153 €
Vlastné zdroje
2,858 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca

Mesto Revúca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
800,000 €
Vlastné zdroje
40,000 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
800,000 €
Vlastné zdroje
40,000 €
Projekt

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisk…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
157,283 €
Suma
783,557 €
Vlastné zdroje
39,178 €
Projekt

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLI…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
263,972 €
Suma
764,185 €
Vlastné zdroje
38,209 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sá…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
740,855 €
Vlastné zdroje
37,043 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átri…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
702,336 €
Vlastné zdroje
35,117 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Se…

Mesto Senica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
684,158 €
Suma
688,956 €
Vlastné zdroje
34,448 €
Projekt

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystri…

Mesto Zvolen

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
575,788 €
Suma
636,254 €
Vlastné zdroje
31,813 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej un…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
562,739 €
Suma
570,398 €
Vlastné zdroje
28,520 €
Projekt

Revitalizácia sídliska Vŕšok

Mesto Myjava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
568,700 €
Suma
568,700 €
Vlastné zdroje
28,435 €
Projekt

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Zá…

Mesto Michalovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
539,999 €
Vlastné zdroje
27,000 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mes…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
634 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
516,677 €
Vlastné zdroje
25,834 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Dr…

Obec Drienovská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,321 €
Vyčerpané z projektu
465,430 €
Suma
516,646 €
Vlastné zdroje
25,832 €
Projekt

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídli…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
516,253 €
Vlastné zdroje
25,813 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta

Mesto Handlová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,112 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
513,479 €
Vlastné zdroje
25,674 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku…

Mesto Detva

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,595 €
Vyčerpané z projektu
483,306 €
Suma
493,184 €
Vlastné zdroje
24,659 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka v mest…

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
461,416 €
Suma
484,519 €
Vlastné zdroje
24,226 €
Projekt

Revitalizácia verejných medziblokových priestorov…

Mesto Šaľa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
461,501 €
Suma
461,501 €
Vlastné zdroje
23,075 €
Projekt

Rekultivácia vnútroblokov sídlisk mesta Topoľčany

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,389 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
442,745 €
Vlastné zdroje
22,137 €
Projekt

Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
433,683 €
Suma
439,562 €
Vlastné zdroje
21,978 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,076 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
438,073 €
Vlastné zdroje
21,904 €
Projekt

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídli…

Mesto Žiar nad Hronom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
399,984 €
Suma
428,288 €
Vlastné zdroje
21,414 €
Projekt

Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na síd…

Mesto Rožňava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
419,156 €
Vlastné zdroje
20,958 €
Projekt

Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - M…

Mesto Brezno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,309 €
Vyčerpané z projektu
13,884 €
Suma
390,939 €
Vlastné zdroje
19,547 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. Št…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
370,669 €
Suma
379,685 €
Vlastné zdroje
18,984 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr.A.Stodolu L…

Mesto Liptovský Mikuláš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
376,497 €
Vlastné zdroje
18,825 €
Projekt

SPU v Nitre - Zelená infraštruktúra na zelenej un…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
370,278 €
Vlastné zdroje
18,514 €
Projekt

Revitalizácia areálu Prešovskej univerzity pre zl…

Prešovská univerzita v Prešove

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
23,582 €
Vyčerpané z projektu
16,386 €
Suma
366,191 €
Vlastné zdroje
18,310 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sá…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,829 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
342,431 €
Vlastné zdroje
17,122 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul.…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
338,878 €
Vlastné zdroje
16,944 €
Projekt

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste…

Mesto Krompachy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
336,735 €
Vlastné zdroje
16,837 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a U…

Mesto Prievidza

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
244,373 €
Suma
326,121 €
Vlastné zdroje
16,306 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Hr…

Obec Hronsek

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
19,451 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
314,859 €
Vlastné zdroje
15,743 €
Projekt

BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej in…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
299,936 €
Vlastné zdroje
14,997 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
288,428 €
Vlastné zdroje
14,421 €
Projekt

Revitalizácia vnúrobloku Luhy I. v Partizánskom

Mesto Partizánske

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
281,395 €
Vlastné zdroje
14,070 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča

Mesto Levoča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
275,705 €
Vlastné zdroje
13,785 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové st…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
11,897 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
260,815 €
Vlastné zdroje
13,041 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci D…

Obec Drienov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
111,707 €
Suma
253,254 €
Vlastné zdroje
12,663 €
Projekt

Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sa…

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
179 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
253,051 €
Vlastné zdroje
12,653 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
237,340 €
Vlastné zdroje
11,867 €
Projekt

Zelená infraštruktúra v obci Suchá nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
236,357 €
Vlastné zdroje
11,818 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
84 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
234,386 €
Vlastné zdroje
11,719 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku – Sídlisko E

Mesto Svit

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
226,001 €
Suma
227,471 €
Vlastné zdroje
11,374 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vy…

Obec Vyšná Hutka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
207,198 €
Suma
220,894 €
Vlastné zdroje
11,045 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infra…

Obec Nemce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
200,524 €
Vlastné zdroje
10,026 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ča…

Obec Čakajovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,500 €
Suma
198,709 €
Vlastné zdroje
9,935 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra…

Mesto Sereď

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
195,729 €
Vlastné zdroje
9,786 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ky…

Obec Kynceľová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,895 €
Vyčerpané z projektu
187,109 €
Suma
187,109 €
Vlastné zdroje
9,355 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
14,862 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,353 €
Vlastné zdroje
9,318 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ru…

Obec Ruská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,000 €
Suma
186,194 €
Vlastné zdroje
9,310 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku – Tatranská Štrba

Obec Štrba

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
185,231 €
Vlastné zdroje
9,262 €
Projekt

Revitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce…

Obec Vyšná Šebastová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
183,004 €
Suma
182,784 €
Vlastné zdroje
9,139 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Margecany

Obec Margecany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
179,916 €
Vlastné zdroje
8,996 €
Projekt

Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska v…

Obec Cinobaňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,170 €
Vyčerpané z projektu
178,347 €
Suma
178,347 €
Vlastné zdroje
8,917 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ma…

Obec Malý Šariš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,164 €
Vyčerpané z projektu
4,000 €
Suma
177,972 €
Vlastné zdroje
8,899 €
Projekt

Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnav…

Obec Bohdanovce nad Trnavou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
14,824 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
176,262 €
Vlastné zdroje
8,813 €
Projekt

Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M.…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,976 €
Vlastné zdroje
8,349 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul.…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,542 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,182 €
Vlastné zdroje
8,309 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého

Mesto Skalica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,982 €
Vlastné zdroje
8,099 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova- Št…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,371 €
Vlastné zdroje
8,019 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
37,230 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,707 €
Vlastné zdroje
7,685 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,052 €
Vlastné zdroje
7,653 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku ÚSPECH, …

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,642 €
Vlastné zdroje
7,632 €
Projekt

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,533 €
Vlastné zdroje
7,527 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku s. Žitava

Mesto Vráble

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
148,656 €
Suma
148,656 €
Vlastné zdroje
7,433 €
Projekt

Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa, Brezno

Mesto Brezno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
356 €
Vyčerpané z projektu
144,970 €
Suma
146,415 €
Vlastné zdroje
7,321 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Li…

Obec Ličartovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
25,911 €
Suma
145,141 €
Vlastné zdroje
7,257 €
Projekt

Obnova a výsadba zelene v obci Baška

Obec Baška

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
136,956 €
Suma
141,456 €
Vlastné zdroje
7,073 €
Projekt

Zelená infraštruktúra v obci Špačince

obec Špačince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
10,720 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
131,505 €
Vlastné zdroje
6,575 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Če…

Obec Čechynce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,606 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
122,940 €
Vlastné zdroje
6,147 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
119,224 €
Suma
121,159 €
Vlastné zdroje
6,058 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,851 €
Vlastné zdroje
6,043 €
Projekt

Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vy…

Obec Kojatice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
115,391 €
Vlastné zdroje
5,770 €
Projekt

Revitalizácia parku - Gudernova ulica, Košice

Mestská časť Košice-Západ

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,458 €
Suma
106,423 €
Vlastné zdroje
5,321 €
Projekt

Zelený športový areál ADIGAŠ Jelšovce

Obec Jelšovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,104 €
Suma
103,104 €
Vlastné zdroje
5,155 €
Projekt

Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč

Obec Zeleneč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
86,517 €
Suma
93,659 €
Vlastné zdroje
4,683 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku ul. 17 Novembra 126-130

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
92,453 €
Vlastné zdroje
4,623 €
Projekt

Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parn…

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,868 €
Suma
73,868 €
Vlastné zdroje
3,693 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Koš…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
68,009 €
Suma
68,009 €
Vlastné zdroje
3,400 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska v meste Žarnovica

Mesto Žarnovica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,468 €
Suma
57,927 €
Vlastné zdroje
2,896 €
Projekt

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatick…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,820 €
Suma
57,587 €
Vlastné zdroje
2,879 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
51,154 €
Suma
51,154 €
Vlastné zdroje
2,558 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdi…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,823 €
Suma
50,823 €
Vlastné zdroje
2,541 €
Projekt

Generálny plán zelene pre mesto Nitra

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,500 €
Vlastné zdroje
2,475 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,443 €
Vlastné zdroje
2,472 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,216 €
Vlastné zdroje
2,361 €
Projekt

Stratégia adaptačných opatrení na zmenu klímy pre…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,880 €
Vlastné zdroje
994 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno

Mesto Brezno

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
785,581 €
Vlastné zdroje
39,279 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestranstva - park medz…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
758,487 €
Vlastné zdroje
37,924 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku – sídlisko Stred v Torn…

Mesto Tornaľa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
382,612 €
Suma
738,218 €
Vlastné zdroje
36,911 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
694,950 €
Suma
713,849 €
Vlastné zdroje
35,692 €
Projekt

Zelená infraštruktúra Železničnej ulice

Obec Veľká Lomnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
663,765 €
Vlastné zdroje
33,188 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
662,543 €
Vlastné zdroje
33,127 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Sl…

Obec Slovenská Ľupča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
648,310 €
Vlastné zdroje
32,415 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Sl…

Obec Slovenská Ľupča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
610,384 €
Vlastné zdroje
30,519 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Belanská št…

Mesto Liptovský Hrádok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
598,486 €
Vlastné zdroje
29,924 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok

Mesto Kežmarok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
2,309 €
Vyčerpané z projektu
9,530 €
Suma
520,090 €
Vlastné zdroje
26,004 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska Pol…

Mesto Poltár

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
502,794 €
Vlastné zdroje
25,140 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michals…

Mesto Hlohovec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
484,446 €
Vlastné zdroje
24,222 €
Projekt

Revitalizácia centrálneho parku Poprad - Kvetnica

SENIORPARK n.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,992 €
Vyčerpané z projektu
4,992 €
Suma
483,563 €
Vlastné zdroje
24,178 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infračtruktúry v obci Ge…

Obec Geča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
473,789 €
Vlastné zdroje
23,689 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zb…

Obec Zbehy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
727 €
Vyčerpané z projektu
445,910 €
Suma
453,164 €
Vlastné zdroje
22,658 €
Projekt

Rekonštrukcia vnútrobloku Tabán v meste Šahy

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
432,884 €
Vlastné zdroje
21,644 €
Projekt

Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska …

Mesto Krupina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
421,920 €
Vlastné zdroje
21,096 €
Projekt

Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska J. Dalloša v m…

Mesto Sládkovičovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
393,190 €
Vlastné zdroje
19,659 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku v Lietavskej Lúčke

Obec Lietavská Lúčka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
351,906 €
Vlastné zdroje
17,595 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infra…

Obec Košolná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
273,018 €
Vlastné zdroje
13,651 €
Projekt

Revitalizácia verejných priestranstiev - ulica Sl…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
251,170 €
Vlastné zdroje
12,558 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Sl…

Obec Slovenská Ľupča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
249,500 €
Vlastné zdroje
12,475 €
Projekt

Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
236,440 €
Vlastné zdroje
11,822 €
Projekt

Zelená infraštruktúra a drobná infraštruktúra urb…

Obec Brestovany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,358 €
Suma
213,787 €
Vlastné zdroje
10,689 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
205,165 €
Vlastné zdroje
10,258 €
Projekt

Sobrance – Revitalizácia plochy medzi bytovými do…

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
190,701 €
Vlastné zdroje
9,535 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Lúčanská cesta…

Obec Lietavská Lúčka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,602 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
171,066 €
Vlastné zdroje
8,553 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Mirka Nešpora s …

Mesto Holíč

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
159,230 €
Vlastné zdroje
7,962 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
575 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,449 €
Vlastné zdroje
7,872 €
Projekt

Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch

Mesto Piešťany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
75,207 €
Vlastné zdroje
3,760 €
Projekt

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,565 €
Suma
50,245 €
Vlastné zdroje
2,512 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.