Žilinská univerzita v Žiline

Žilina

Počet žiadostí
79
Projekty
50
Úspešnosť žiadostí
65%
Celková suma
83,838,591 €
Nezrovnalosti
27,046 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,235 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,534,646 €
Vlastné zdroje
2,502,594 €
Projekt

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systém…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,199,719 €
Vlastné zdroje
609,381 €
Projekt

Progresívne systémy a technológie pre priemysel a…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,808,955 €
Vlastné zdroje
190,448 €
Projekt

Nezávislý výskum a vývoj technologických zostáv n…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,390,853 €
Vlastné zdroje
169,543 €
Projekt

Strategická implementácia aditívnych technológií …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,110,616 €
Vlastné zdroje
155,531 €
Projekt

Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,005,926 €
Vlastné zdroje
150,296 €
Projekt

IKT pre smart spoločnosť

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,977,193 €
Vlastné zdroje
148,860 €
Projekt

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Ž…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,352 €
Vyčerpané z projektu
1,794,832 €
Suma
2,056,662 €
Vlastné zdroje
102,833 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov BA, BB, BC…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
389,629 €
Suma
2,031,070 €
Vlastné zdroje
101,553 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,974,967 €
Vlastné zdroje
98,748 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,879,508 €
Vlastné zdroje
93,975 €
Projekt

Podpora výskumno-vývojových kapacít na poli gener…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,759,424 €
Vlastné zdroje
261,572 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
14,705 €
Vyčerpané z projektu
841,360 €
Suma
1,670,251 €
Vlastné zdroje
83,513 €
Projekt

Identifikácia a možnosti implementácie nových tec…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,670,038 €
Vlastné zdroje
83,502 €
Projekt

Syntéza najnovších poznatkov z konštrukčného, tec…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
374,357 €
Suma
1,657,380 €
Vlastné zdroje
82,869 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov BD, BE - o…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,654,518 €
Vlastné zdroje
82,726 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,312,817 €
Suma
1,645,002 €
Vlastné zdroje
82,250 €
Projekt

Koncepcia, bezpečnosť a súvisiaci priemyselný výs…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,612,738 €
Vlastné zdroje
405,564 €
Projekt

Aplikácia inovatívnych technológií zameraných na …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
260 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,591,569 €
Vlastné zdroje
183,591 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,578,152 €
Vlastné zdroje
78,908 €
Projekt

Implementačný rámec a business model internetu ve…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,561,283 €
Vlastné zdroje
202,586 €
Projekt

IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentný…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
651,973 €
Suma
1,421,809 €
Vlastné zdroje
71,090 €
Projekt

Hybridné úložiská energie pre zvýšenie nezávislos…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,330,350 €
Vlastné zdroje
393,015 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy BI – obje…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,267,236 €
Vlastné zdroje
63,362 €
Projekt

Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravný…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
800,403 €
Suma
1,234,751 €
Vlastné zdroje
61,738 €
Projekt

Výskum energeticky optimálnych technológií a zari…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,135,902 €
Vlastné zdroje
56,795 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy BJ – obje…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,560 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,011,268 €
Vlastné zdroje
50,563 €
Projekt

Adaptácia technológií 21 storočia pre nekonvenčné…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
868,533 €
Vlastné zdroje
135,261 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,181 €
Vyčerpané z projektu
550,775 €
Suma
777,006 €
Vlastné zdroje
38,850 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NR Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
740,676 €
Suma
746,807 €
Vlastné zdroje
37,340 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NS Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
726,140 €
Suma
744,098 €
Vlastné zdroje
37,205 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
624,724 €
Suma
635,890 €
Vlastné zdroje
31,795 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej un…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
562,739 €
Suma
570,398 €
Vlastné zdroje
28,520 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzit…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
518,876 €
Suma
535,902 €
Vlastné zdroje
26,795 €
Projekt

Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
533,409 €
Vlastné zdroje
37,611 €
Projekt

Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
487,160 €
Vlastné zdroje
33,228 €
Projekt

Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezh…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
480,143 €
Vlastné zdroje
49,759 €
Projekt

Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
373,055 €
Suma
475,686 €
Vlastné zdroje
23,784 €
Projekt

Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhra…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
225,762 €
Suma
435,180 €
Vlastné zdroje
33,343 €
Projekt

Pedagogická prax ako determinujúci faktor adaptác…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
386,251 €
Vlastné zdroje
19,313 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
372,538 €
Vlastné zdroje
18,627 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
350,157 €
Vlastné zdroje
17,508 €
Projekt

Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chla…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
321,335 €
Vlastné zdroje
23,857 €
Projekt

Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
315,755 €
Vlastné zdroje
15,788 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Fakulty b…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
294,829 €
Suma
301,876 €
Vlastné zdroje
15,094 €
Projekt

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
223,152 €
Suma
261,565 €
Vlastné zdroje
19,400 €
Projekt

Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých od…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
232,830 €
Vlastné zdroje
16,232 €
Projekt

Hodnota cestovného času a jej význam pre cestujúc…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,083 €
Vlastné zdroje
10,504 €
Projekt

Podpora spoločných odborných vzdelávacích aktivít…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
168,298 €
Vlastné zdroje
11,133 €
Projekt

Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochr…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
21,326 €
Suma
152,270 €
Vlastné zdroje
7,614 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
20,186 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
417,895 €
Projekt

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biob…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
130 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,734,882 €
Vlastné zdroje
878,459 €
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
14,005 €
Vyčerpané z projektu
64,354 €
Suma
12,742,099 €
Vlastné zdroje
2,105,693 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre dátové analýzy zame…

J.R.G. s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,878,940 €
Vlastné zdroje
923,597 €
Projekt

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pr…

GLOBESY, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,580 €
Suma
7,862,103 €
Vlastné zdroje
1,478,882 €
Projekt

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavani…

Národné lesnícke centrum

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,732,813 €
Vlastné zdroje
505,041 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA"

TNtech, s. r. o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,618,280 €
Vlastné zdroje
625,423 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „AcuEnergy“

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r…

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,336,516 €
Vlastné zdroje
654,568 €
Projekt

Vedecko-výskumné centrum zdravia Liptov

MEDICAL SPINE, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,188,049 €
Vlastné zdroje
736,522 €
Projekt

Založenie a podpora Priemyselného výskumno-vývojo…

F.M. Servis s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,726,661 €
Vlastné zdroje
651,817 €
Projekt

Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúc…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
241,930 €
Suma
6,353,865 €
Vlastné zdroje
360,424 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Výskum vplyvu tepelného spracovania na štruktúru …

KINEX BEARINGS, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,946,780 €
Vlastné zdroje
1,376,138 €
Projekt

Výskum a vývoj monitorovacieho bezdrôtového systé…

Amicus SK, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,860,565 €
Vlastné zdroje
1,099,144 €
Projekt

Výskum a vývoj novej generácie ekologických veľko…

HT, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,835,421 €
Vlastné zdroje
514,560 €
Projekt

Univerzálny virtuálny inteligentný priestor pre d…

BETAMONT s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,524,169 €
Vlastné zdroje
1,093,953 €
Projekt

Inovácia výrobných a distribučných procesov v Žil…

Žilinská Teplárenská a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,322,949 €
Vlastné zdroje
934,897 €
Projekt

Nová generácia nákladných železničných vozidiel

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
50,417 €
Vyčerpané z projektu
217,369 €
Suma
3,049,991 €
Vlastné zdroje
929,944 €
Projekt

Inovatívne autonómne logistické vozidlo

Asseco CEIT, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,076,799 €
Vlastné zdroje
652,133 €
Projekt

Výskum a vývoj nového plazmového vrtného a frézov…

GA Drilling, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,732 €
Vyčerpané z projektu
78,914 €
Suma
1,868,519 €
Vlastné zdroje
364,238 €
Projekt

Vytvorenie zariadenia na automatický a manuálny z…

Digital Systems a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,461,991 €
Vlastné zdroje
267,557 €
Projekt

Malý obchodný dispečing pre inteligentný manažmen…

IPESOFT spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,428,109 €
Vlastné zdroje
502,215 €
Projekt

Inteligentné senzorické štruktúry pre autonómne p…

Asseco CEIT, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,344,705 €
Vlastné zdroje
405,132 €
Projekt

Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktiv…

R & D MOLD MACHINING s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,297,872 €
Vlastné zdroje
404,398 €
Projekt

Vývoj telemetrického systému pre diaľkové meranie…

IPESOFT spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,195,575 €
Vlastné zdroje
416,723 €
Projekt

Výskum a vývoj najvhodnejších podmienok na prevád…

iLO, s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,013 €
Vyčerpané z projektu
745,750 €
Suma
1,191,607 €
Vlastné zdroje
223,539 €
Projekt

Vývoj unikátneho produktu smart mini hybridného t…

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,223 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
760,836 €
Vlastné zdroje
226,718 €
Projekt

Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre in…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
697,340 €
Vlastné zdroje
45,982 €
Projekt

Podpora distančních metod v technickém vzdělávání

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
421,820 €
Vlastné zdroje
31,845 €
Projekt

Inovace pro zdroje energie

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
310,412 €
Vlastné zdroje
23,246 €
Projekt

Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktic…

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
242,840 €
Suma
307,802 €
Vlastné zdroje
23,136 €
Projekt

Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
156,400 €
Vlastné zdroje
11,770 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Národný projekt NPC v regiónoch

Slovak Business Agency

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
10,494 €
Vyčerpané z projektu
11,269,846 €
Suma
39,126,426 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktú…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
65,418 €
Vyčerpané z projektu
18,314,719 €
Suma
33,259,712 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Národná infraštruktúra pre podporu transferu tech…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
485,725 €
Suma
20,564,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,794 €
Vyčerpané z projektu
5,729,923 €
Suma
19,522,896 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
20,186 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
417,895 €
Projekt

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biob…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
130 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,734,882 €
Vlastné zdroje
878,459 €
Projekt

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poraden…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,841 €
Vyčerpané z projektu
5,088,117 €
Suma
18,324,336 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,235 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,534,646 €
Vlastné zdroje
2,502,594 €
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
14,005 €
Vyčerpané z projektu
64,354 €
Suma
12,742,099 €
Vlastné zdroje
2,105,693 €
Projekt

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systém…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,199,719 €
Vlastné zdroje
609,381 €
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,910 €
Vyčerpané z projektu
34,396 €
Suma
7,999,927 €
Vlastné zdroje
518,982 €
Projekt

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pr…

GLOBESY, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,580 €
Suma
7,862,103 €
Vlastné zdroje
1,478,882 €
Projekt

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavani…

Národné lesnícke centrum

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,732,813 €
Vlastné zdroje
505,041 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA"

TNtech, s. r. o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,618,280 €
Vlastné zdroje
625,423 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „AcuEnergy“

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r…

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,336,516 €
Vlastné zdroje
654,568 €
Projekt

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, in…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
666 €
Vyčerpané z projektu
360,816 €
Suma
6,486,652 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúc…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
241,930 €
Suma
6,353,865 €
Vlastné zdroje
360,424 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Progresívne systémy a technológie pre priemysel a…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,808,955 €
Vlastné zdroje
190,448 €
Projekt

Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskum…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,251 €
Vyčerpané z projektu
653,424 €
Suma
3,499,360 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nezávislý výskum a vývoj technologických zostáv n…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,390,853 €
Vlastné zdroje
169,543 €
Projekt

Strategická implementácia aditívnych technológií …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,110,616 €
Vlastné zdroje
155,531 €
Projekt

Nová generácia nákladných železničných vozidiel

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
50,417 €
Vyčerpané z projektu
217,369 €
Suma
3,049,991 €
Vlastné zdroje
929,944 €
Projekt

Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,005,926 €
Vlastné zdroje
150,296 €
Projekt

IKT pre smart spoločnosť

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,977,193 €
Vlastné zdroje
148,860 €
Projekt

Inovatívne autonómne logistické vozidlo

Asseco CEIT, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,076,799 €
Vlastné zdroje
652,133 €
Projekt

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Ž…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,352 €
Vyčerpané z projektu
1,794,832 €
Suma
2,056,662 €
Vlastné zdroje
102,833 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov BA, BB, BC…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
389,629 €
Suma
2,031,070 €
Vlastné zdroje
101,553 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,879,508 €
Vlastné zdroje
93,975 €
Projekt

Výskum a vývoj nového plazmového vrtného a frézov…

GA Drilling, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,732 €
Vyčerpané z projektu
78,914 €
Suma
1,868,519 €
Vlastné zdroje
364,238 €
Projekt

Podpora výskumno-vývojových kapacít na poli gener…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,759,424 €
Vlastné zdroje
261,572 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
14,705 €
Vyčerpané z projektu
841,360 €
Suma
1,670,251 €
Vlastné zdroje
83,513 €
Projekt

Identifikácia a možnosti implementácie nových tec…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,670,038 €
Vlastné zdroje
83,502 €
Projekt

Syntéza najnovších poznatkov z konštrukčného, tec…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
374,357 €
Suma
1,657,380 €
Vlastné zdroje
82,869 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov BD, BE - o…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,654,518 €
Vlastné zdroje
82,726 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,312,817 €
Suma
1,645,002 €
Vlastné zdroje
82,250 €
Projekt

Koncepcia, bezpečnosť a súvisiaci priemyselný výs…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,612,738 €
Vlastné zdroje
405,564 €
Projekt

Aplikácia inovatívnych technológií zameraných na …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
260 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,591,569 €
Vlastné zdroje
183,591 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,578,152 €
Vlastné zdroje
78,908 €
Projekt

Implementačný rámec a business model internetu ve…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,561,283 €
Vlastné zdroje
202,586 €
Projekt

Vytvorenie zariadenia na automatický a manuálny z…

Digital Systems a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,461,991 €
Vlastné zdroje
267,557 €
Projekt

Malý obchodný dispečing pre inteligentný manažmen…

IPESOFT spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,428,109 €
Vlastné zdroje
502,215 €
Projekt

IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentný…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
651,973 €
Suma
1,421,809 €
Vlastné zdroje
71,090 €
Projekt

Inteligentné senzorické štruktúry pre autonómne p…

Asseco CEIT, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,344,705 €
Vlastné zdroje
405,132 €
Projekt

Hybridné úložiská energie pre zvýšenie nezávislos…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,330,350 €
Vlastné zdroje
393,015 €
Projekt

Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktiv…

R & D MOLD MACHINING s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,297,872 €
Vlastné zdroje
404,398 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy BI – obje…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,267,236 €
Vlastné zdroje
63,362 €
Projekt

Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravný…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
800,403 €
Suma
1,234,751 €
Vlastné zdroje
61,738 €
Projekt

Vývoj telemetrického systému pre diaľkové meranie…

IPESOFT spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,195,575 €
Vlastné zdroje
416,723 €
Projekt

Výskum a vývoj najvhodnejších podmienok na prevád…

iLO, s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,013 €
Vyčerpané z projektu
745,750 €
Suma
1,191,607 €
Vlastné zdroje
223,539 €
Projekt

Výskum energeticky optimálnych technológií a zari…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,135,902 €
Vlastné zdroje
56,795 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy BJ – obje…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,560 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,011,268 €
Vlastné zdroje
50,563 €
Projekt

Adaptácia technológií 21 storočia pre nekonvenčné…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
868,533 €
Vlastné zdroje
135,261 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,181 €
Vyčerpané z projektu
550,775 €
Suma
777,006 €
Vlastné zdroje
38,850 €
Projekt

Vývoj unikátneho produktu smart mini hybridného t…

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,223 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
760,836 €
Vlastné zdroje
226,718 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NR Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
740,676 €
Suma
746,807 €
Vlastné zdroje
37,340 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NS Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
726,140 €
Suma
744,098 €
Vlastné zdroje
37,205 €
Projekt

Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre in…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
697,340 €
Vlastné zdroje
45,982 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
624,724 €
Suma
635,890 €
Vlastné zdroje
31,795 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej un…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
562,739 €
Suma
570,398 €
Vlastné zdroje
28,520 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzit…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
518,876 €
Suma
535,902 €
Vlastné zdroje
26,795 €
Projekt

Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
533,409 €
Vlastné zdroje
37,611 €
Projekt

Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
487,160 €
Vlastné zdroje
33,228 €
Projekt

Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezh…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
480,143 €
Vlastné zdroje
49,759 €
Projekt

Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
373,055 €
Suma
475,686 €
Vlastné zdroje
23,784 €
Projekt

Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhra…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
225,762 €
Suma
435,180 €
Vlastné zdroje
33,343 €
Projekt

Podpora distančních metod v technickém vzdělávání

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
421,820 €
Vlastné zdroje
31,845 €
Projekt

Pedagogická prax ako determinujúci faktor adaptác…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
386,251 €
Vlastné zdroje
19,313 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajsk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
384,000 €
Vlastné zdroje
19,200 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
372,538 €
Vlastné zdroje
18,627 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
350,157 €
Vlastné zdroje
17,508 €
Projekt

Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chla…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
321,335 €
Vlastné zdroje
23,857 €
Projekt

Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
315,755 €
Vlastné zdroje
15,788 €
Projekt

Inovace pro zdroje energie

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
310,412 €
Vlastné zdroje
23,246 €
Projekt

Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktic…

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
242,840 €
Suma
307,802 €
Vlastné zdroje
23,136 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Fakulty b…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
294,829 €
Suma
301,876 €
Vlastné zdroje
15,094 €
Projekt

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobilit…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
260,436 €
Suma
274,155 €
Vlastné zdroje
13,708 €
Projekt

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
223,152 €
Suma
261,565 €
Vlastné zdroje
19,400 €
Projekt

Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých od…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
232,830 €
Vlastné zdroje
16,232 €
Projekt

Hodnota cestovného času a jej význam pre cestujúc…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,083 €
Vlastné zdroje
10,504 €
Projekt

Modernizácia Vlastivedného múzea v Krásne nad Kys…

Kysucké múzeum

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
10,000 €
Projekt

Komunikačné a informačné aktivity, publicita OPII

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,046 €
Vyčerpané z projektu
57,031 €
Suma
181,731 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora spoločných odborných vzdelávacích aktivít…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
168,298 €
Vlastné zdroje
11,133 €
Projekt

Štúdia uskutočniteľnosti k Národnému plánu široko…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,680 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
156,400 €
Vlastné zdroje
11,770 €
Projekt

Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochr…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
21,326 €
Suma
152,270 €
Vlastné zdroje
7,614 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.