Žilinská univerzita v Žiline

Žilina

IČO
00397563
DIČ
2020677824
IČ DPH
SK2020677824
Vznik subjektu
5. jún 1982 0:00
Zisk
90,733 € (-95%)
Tržby
5,779,470 € (-8%)
Počet žiadostí
27
Projekty
16
Úspešnosť žiadostí
55%
Celková suma
11,505,715 €
Nezrovnalosti
247 €
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
Vladimír Urban, Ing. Peter Blaško CSc., Ing. Lucia Hrebeňárová PhD., PaedDr. Róbert Janikovský, Ing. Ľubica Sokolíková, PhDr. Alena Mičicová, Ing. Pavol Podhora, doc. Ing. Branislav Hadzima PhD., doc. Ing, Michal Zábovský PhD., doc. Ing. Peter Fabián PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký PhD., prof. RNDr. Marián Janiga CSc., prof. Ing. Gustáv Kasanický CSc., Ing. Veronika Kunová, JUDr. Janka Staníková, doc. Ing. Jozef Ristvej PhD., Ing. Štefánia Kadorová, prof. Ing. Karol Matiaško PhD., prof. Ing. Pavol Špánik PhD., doc. Ing. Emil Kršák PhD., Ing. Jana Gjašíková, Ing. Miroslav Stromček, Ing. Daniela Slováková, Mgr. Oľga Šeböková, Ing. Alena Michálková, prof. Ing. Jozef Jandačka PhD., Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD., doc. Ing. Vladimír Konečný PhD., prof. Ing. Pavol Rafajdus PhD., prof. Ing. Josef Vičan CSc., prof. Ing. Marián Drusa PhD., prof. Ing. Miloš Poliak PhD., prof. Dr. Ing. Milan Sága, doc. PaedDr. Vlasta Cabanová PhD., doc. Ing. Eva Sventeková PhD.

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Ž…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
8,352 €
Vyčerpané z projektu
1,794,832 €
Suma
2,284,602 €
Vlastné zdroje
114,230 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov BA, BB, BC…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,091,601 €
Vlastné zdroje
104,580 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,860,448 €
Vlastné zdroje
93,022 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,727,155 €
Vlastné zdroje
86,358 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,645,002 €
Vlastné zdroje
82,250 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy BI – obje…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,298,718 €
Vlastné zdroje
64,936 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy BJ – obje…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,148,719 €
Vlastné zdroje
57,436 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy …

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
798,606 €
Vlastné zdroje
39,930 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NR Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
740,676 €
Suma
746,807 €
Vlastné zdroje
37,340 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NS Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
726,140 €
Suma
744,098 €
Vlastné zdroje
37,205 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
624,724 €
Suma
635,890 €
Vlastné zdroje
31,795 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej un…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
309,231 €
Suma
570,398 €
Vlastné zdroje
28,520 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzit…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
518,876 €
Suma
535,902 €
Vlastné zdroje
26,795 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Fakulty b…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
294,829 €
Suma
301,876 €
Vlastné zdroje
15,094 €
Projekt

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
64,024 €
Suma
261,565 €
Vlastné zdroje
19,400 €
Projekt

Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochr…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,270 €
Vlastné zdroje
7,614 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
10,310,384 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
374,078 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre dátové analýzy zame…

J.R.G. s.r.o.

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,878,940 €
Vlastné zdroje
923,597 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA"

TNtech, s. r. o.

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,618,280 €
Vlastné zdroje
625,423 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „AcuEnergy“

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,336,516 €
Vlastné zdroje
654,568 €
Projekt

Vedecko-výskumné centrum zdravia Liptov

MEDICAL SPINE, s.r.o.

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,188,049 €
Vlastné zdroje
736,522 €
Projekt

Výskum vplyvu tepelného spracovania na štruktúru …

KINEX BEARINGS, a.s.

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený -…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,946,780 €
Vlastné zdroje
1,376,138 €
Projekt

Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho sys…

GA Drilling, a.s.

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,937,733 €
Vlastné zdroje
1,937,804 €
Projekt

Výskum a vývoj monitorovacieho bezdrôtového systé…

Amicus SK, s.r.o.

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,860,565 €
Vlastné zdroje
1,099,144 €
Projekt

Výskum a vývoj novej generácie ekologických veľko…

HT, s.r.o.

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,835,421 €
Vlastné zdroje
514,560 €
Projekt

Univerzálny virtuálny inteligentný priestor pre d…

BETAMONT s.r.o.

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený -…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,524,169 €
Vlastné zdroje
1,093,953 €
Projekt

Nová generácia nákladných železničných vozidiel

TATRAVAGÓNKA a.s.

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,254,830 €
Vlastné zdroje
1,371,413 €
Projekt

Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktic…

Vysoká škola báňská - Technic…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
29,896 €
Suma
307,802 €
Vlastné zdroje
23,136 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktú…

Centrum vedecko-technických i…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
17,940,139 €
Suma
37,500,366 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
10,310,384 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
374,078 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA"

TNtech, s. r. o.

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,618,280 €
Vlastné zdroje
625,423 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „AcuEnergy“

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,336,516 €
Vlastné zdroje
654,568 €
Projekt

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Ž…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
8,352 €
Vyčerpané z projektu
1,794,832 €
Suma
2,284,602 €
Vlastné zdroje
114,230 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,727,155 €
Vlastné zdroje
86,358 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NR Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
740,676 €
Suma
746,807 €
Vlastné zdroje
37,340 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NS Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
726,140 €
Suma
744,098 €
Vlastné zdroje
37,205 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
624,724 €
Suma
635,890 €
Vlastné zdroje
31,795 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej un…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
309,231 €
Suma
570,398 €
Vlastné zdroje
28,520 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzit…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
518,876 €
Suma
535,902 €
Vlastné zdroje
26,795 €
Projekt

Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktic…

Vysoká škola báňská - Technic…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
29,896 €
Suma
307,802 €
Vlastné zdroje
23,136 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Fakulty b…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
294,829 €
Suma
301,876 €
Vlastné zdroje
15,094 €
Projekt

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí…

Žilinská univerzita v Žiline

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
64,024 €
Suma
261,565 €
Vlastné zdroje
19,400 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.