Žilinská univerzita v Žiline

Žilina

IČO
00397563
DIČ
2020677824
IČ DPH
SK2020677824
Vznik subjektu
5. jún 1982 0:00
Tržby
-8%
Počet žiadostí
64
Projekty
38
Úspešnosť žiadostí
65%
Celková suma
81,465,562 €
Nezrovnalosti
10,781 €
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
Vladimír Urban, Ing. Peter Blaško CSc., Ing. Lucia Hrebeňárová PhD., PaedDr. Róbert Janikovský, Ing. Ľubica Sokolíková, PhDr. Alena Mičicová, Ing. Pavol Podhora, doc. Ing. Branislav Hadzima PhD., doc. Ing, Michal Zábovský PhD., doc. Ing. Peter Fabián PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký PhD., prof. RNDr. Marián Janiga CSc., prof. Ing. Gustáv Kasanický CSc., Ing. Veronika Kunová, JUDr. Janka Staníková, doc. Ing. Jozef Ristvej PhD., Ing. Štefánia Kadorová, prof. Ing. Karol Matiaško PhD., prof. Ing. Pavol Špánik PhD., doc. Ing. Emil Kršák PhD., Ing. Jana Gjašíková, Ing. Miroslav Stromček, Ing. Daniela Slováková, Mgr. Oľga Šeböková, Ing. Alena Michálková, prof. Ing. Jozef Jandačka PhD., Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD., doc. Ing. Vladimír Konečný PhD., prof. Ing. Pavol Rafajdus PhD., prof. Ing. Josef Vičan CSc., prof. Ing. Marián Drusa PhD., prof. Ing. Miloš Poliak PhD., prof. Dr. Ing. Milan Sága, doc. Ing. Eva Sventeková PhD., PhDr. Slavka Pitoňáková PhD.

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,536,667 €
Vlastné zdroje
2,502,695 €
Projekt

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systém…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,199,719 €
Vlastné zdroje
609,381 €
Projekt

Progresívne systémy a technológie pre priemysel a…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,432,175 €
Vlastné zdroje
321,609 €
Projekt

Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,150,648 €
Vlastné zdroje
207,532 €
Projekt

IKT pre smart spoločnosť

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,804,995 €
Vlastné zdroje
190,250 €
Projekt

Nezávislý výskum a vývoj technologických zostáv n…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,413,706 €
Vlastné zdroje
170,685 €
Projekt

Výskum energeticky optimálnych technológií a zari…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,221,668 €
Vlastné zdroje
111,083 €
Projekt

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Ž…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,352 €
Vyčerpané z projektu
1,794,832 €
Suma
2,056,662 €
Vlastné zdroje
102,833 €
Projekt

Syntéza najnovších poznatkov z konštrukčného, tec…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
374,357 €
Suma
2,035,052 €
Vlastné zdroje
101,753 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov BA, BB, BC…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,031,070 €
Vlastné zdroje
101,553 €
Projekt

IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentný…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
651,973 €
Suma
1,976,700 €
Vlastné zdroje
98,835 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,974,967 €
Vlastné zdroje
98,748 €
Projekt

Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravný…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
800,403 €
Suma
1,942,611 €
Vlastné zdroje
97,131 €
Projekt

Identifikácia a možnosti implementácie nových tec…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,899,570 €
Vlastné zdroje
94,978 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,879,508 €
Vlastné zdroje
93,975 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
841,360 €
Suma
1,670,251 €
Vlastné zdroje
83,513 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov BD, BE - o…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,658,090 €
Vlastné zdroje
82,726 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,312,817 €
Suma
1,645,002 €
Vlastné zdroje
82,250 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,578,152 €
Vlastné zdroje
78,908 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy BI – obje…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,267,236 €
Vlastné zdroje
63,362 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy BJ – obje…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,011,268 €
Vlastné zdroje
50,563 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,181 €
Vyčerpané z projektu
550,775 €
Suma
777,006 €
Vlastné zdroje
38,850 €
Projekt

Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
373,055 €
Suma
747,783 €
Vlastné zdroje
37,389 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NR Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
740,676 €
Suma
746,807 €
Vlastné zdroje
37,340 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NS Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
726,140 €
Suma
744,098 €
Vlastné zdroje
37,205 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
624,724 €
Suma
635,890 €
Vlastné zdroje
31,795 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej un…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
562,739 €
Suma
570,398 €
Vlastné zdroje
28,520 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzit…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
518,876 €
Suma
535,902 €
Vlastné zdroje
26,795 €
Projekt

Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
533,409 €
Vlastné zdroje
37,611 €
Projekt

Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
487,160 €
Vlastné zdroje
33,228 €
Projekt

Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhra…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
225,762 €
Suma
435,180 €
Vlastné zdroje
33,343 €
Projekt

Pedagogická prax ako determinujúci faktor adaptác…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
386,251 €
Vlastné zdroje
19,313 €
Projekt

Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chla…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
321,335 €
Vlastné zdroje
23,857 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Fakulty b…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
294,829 €
Suma
301,876 €
Vlastné zdroje
15,094 €
Projekt

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
223,152 €
Suma
261,565 €
Vlastné zdroje
19,400 €
Projekt

Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých od…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
232,830 €
Vlastné zdroje
16,232 €
Projekt

Hodnota cestovného času a jej význam pre cestujúc…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,083 €
Vlastné zdroje
10,504 €
Projekt

Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochr…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
21,326 €
Suma
152,270 €
Vlastné zdroje
7,614 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
19,440 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
415,194 €
Projekt

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biob…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,734,882 €
Vlastné zdroje
840,753 €
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,773,811 €
Vlastné zdroje
2,075,505 €
Projekt

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavani…

Národné lesnícke centrum

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,456,107 €
Vlastné zdroje
703,802 €
Projekt

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pr…

GLOBESY, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,609,283 €
Vlastné zdroje
1,598,292 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre dátové analýzy zame…

J.R.G. s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,878,940 €
Vlastné zdroje
923,597 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA"

TNtech, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,618,280 €
Vlastné zdroje
625,423 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „AcuEnergy“

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,336,516 €
Vlastné zdroje
654,568 €
Projekt

Vedecko-výskumné centrum zdravia Liptov

MEDICAL SPINE, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,188,049 €
Vlastné zdroje
736,522 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Výskum vplyvu tepelného spracovania na štruktúru …

KINEX BEARINGS, a.s.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,946,780 €
Vlastné zdroje
1,376,138 €
Projekt

Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho sys…

GA Drilling, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,914 €
Suma
5,937,733 €
Vlastné zdroje
1,937,804 €
Projekt

Výskum a vývoj monitorovacieho bezdrôtového systé…

Amicus SK, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,860,565 €
Vlastné zdroje
1,099,144 €
Projekt

Výskum a vývoj novej generácie ekologických veľko…

HT, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,835,421 €
Vlastné zdroje
514,560 €
Projekt

Univerzálny virtuálny inteligentný priestor pre d…

BETAMONT s.r.o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,524,169 €
Vlastné zdroje
1,093,953 €
Projekt

Nová generácia nákladných železničných vozidiel

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
217,369 €
Suma
4,254,830 €
Vlastné zdroje
1,401,803 €
Projekt

Inovácia výrobných a distribučných procesov v Žil…

Žilinská teplárenská, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,322,949 €
Vlastné zdroje
934,897 €
Projekt

Inovatívne autonómne logistické vozidlo

Asseco CEIT, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,081,434 €
Vlastné zdroje
653,680 €
Projekt

Vytvorenie zariadenia na automatický a manuálny z…

Digital Systems a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,655,043 €
Vlastné zdroje
306,167 €
Projekt

Malý obchodný dispečing pre inteligentný manažmen…

IPESOFT spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,432,611 €
Vlastné zdroje
503,982 €
Projekt

Inteligentné senzorické štruktúry pre autonómne p…

Asseco CEIT, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,424,494 €
Vlastné zdroje
425,080 €
Projekt

Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktiv…

R & D MOLD MACHINING s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,387,904 €
Vlastné zdroje
425,270 €
Projekt

Vývoj telemetrického systému pre diaľkové meranie…

IPESOFT spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,224,207 €
Vlastné zdroje
425,378 €
Projekt

Výskum a vývoj najvhodnejších podmienok na prevád…

iLO, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
2,013 €
Vyčerpané z projektu
745,750 €
Suma
1,196,910 €
Vlastné zdroje
225,009 €
Projekt

Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre in…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
697,340 €
Vlastné zdroje
45,982 €
Projekt

Inovace pro zdroje energie

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
310,412 €
Vlastné zdroje
23,246 €
Projekt

Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktic…

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
242,840 €
Suma
307,802 €
Vlastné zdroje
23,136 €
Projekt

Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
156,400 €
Vlastné zdroje
11,770 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktú…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
64,575 €
Vyčerpané z projektu
18,314,719 €
Suma
37,500,366 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
19,440 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
415,194 €
Projekt

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biob…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,734,882 €
Vlastné zdroje
840,753 €
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,536,667 €
Vlastné zdroje
2,502,695 €
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,773,811 €
Vlastné zdroje
2,075,505 €
Projekt

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systém…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,199,719 €
Vlastné zdroje
609,381 €
Projekt

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavani…

Národné lesnícke centrum

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,456,107 €
Vlastné zdroje
703,802 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA"

TNtech, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,618,280 €
Vlastné zdroje
625,423 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „AcuEnergy“

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,336,516 €
Vlastné zdroje
654,568 €
Projekt

Progresívne systémy a technológie pre priemysel a…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,432,175 €
Vlastné zdroje
321,609 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho sys…

GA Drilling, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,914 €
Suma
5,937,733 €
Vlastné zdroje
1,937,804 €
Projekt

Nová generácia nákladných železničných vozidiel

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
217,369 €
Suma
4,254,830 €
Vlastné zdroje
1,401,803 €
Projekt

Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,150,648 €
Vlastné zdroje
207,532 €
Projekt

IKT pre smart spoločnosť

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,804,995 €
Vlastné zdroje
190,250 €
Projekt

Výskum energeticky optimálnych technológií a zari…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,221,668 €
Vlastné zdroje
111,083 €
Projekt

Inovatívne autonómne logistické vozidlo

Asseco CEIT, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,081,434 €
Vlastné zdroje
653,680 €
Projekt

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Ž…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,352 €
Vyčerpané z projektu
1,794,832 €
Suma
2,056,662 €
Vlastné zdroje
102,833 €
Projekt

Syntéza najnovších poznatkov z konštrukčného, tec…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
374,357 €
Suma
2,035,052 €
Vlastné zdroje
101,753 €
Projekt

IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentný…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
651,973 €
Suma
1,976,700 €
Vlastné zdroje
98,835 €
Projekt

Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravný…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
800,403 €
Suma
1,942,611 €
Vlastné zdroje
97,131 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
841,360 €
Suma
1,670,251 €
Vlastné zdroje
83,513 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,312,817 €
Suma
1,645,002 €
Vlastné zdroje
82,250 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,578,152 €
Vlastné zdroje
78,908 €
Projekt

Malý obchodný dispečing pre inteligentný manažmen…

IPESOFT spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,432,611 €
Vlastné zdroje
503,982 €
Projekt

Inteligentné senzorické štruktúry pre autonómne p…

Asseco CEIT, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,424,494 €
Vlastné zdroje
425,080 €
Projekt

Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktiv…

R & D MOLD MACHINING s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,387,904 €
Vlastné zdroje
425,270 €
Projekt

Vývoj telemetrického systému pre diaľkové meranie…

IPESOFT spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,224,207 €
Vlastné zdroje
425,378 €
Projekt

Výskum a vývoj najvhodnejších podmienok na prevád…

iLO, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
2,013 €
Vyčerpané z projektu
745,750 €
Suma
1,196,910 €
Vlastné zdroje
225,009 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,181 €
Vyčerpané z projektu
550,775 €
Suma
777,006 €
Vlastné zdroje
38,850 €
Projekt

Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
373,055 €
Suma
747,783 €
Vlastné zdroje
37,389 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NR Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
740,676 €
Suma
746,807 €
Vlastné zdroje
37,340 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NS Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
726,140 €
Suma
744,098 €
Vlastné zdroje
37,205 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
624,724 €
Suma
635,890 €
Vlastné zdroje
31,795 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej un…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
562,739 €
Suma
570,398 €
Vlastné zdroje
28,520 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzit…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
518,876 €
Suma
535,902 €
Vlastné zdroje
26,795 €
Projekt

Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
487,160 €
Vlastné zdroje
33,228 €
Projekt

Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhra…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
225,762 €
Suma
435,180 €
Vlastné zdroje
33,343 €
Projekt

Inovace pro zdroje energie

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
310,412 €
Vlastné zdroje
23,246 €
Projekt

Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktic…

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
242,840 €
Suma
307,802 €
Vlastné zdroje
23,136 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Fakulty b…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
294,829 €
Suma
301,876 €
Vlastné zdroje
15,094 €
Projekt

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobilit…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
260,436 €
Suma
274,155 €
Vlastné zdroje
13,708 €
Projekt

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
223,152 €
Suma
261,565 €
Vlastné zdroje
19,400 €
Projekt

Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých od…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
232,830 €
Vlastné zdroje
16,232 €
Projekt

Hodnota cestovného času a jej význam pre cestujúc…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,083 €
Vlastné zdroje
10,504 €
Projekt

Komunikačné a informačné aktivity, publicita OPII

Ministerstvo dopravy a výstav…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,046 €
Vyčerpané z projektu
53,362 €
Suma
181,731 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
156,400 €
Vlastné zdroje
11,770 €
Projekt

Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochr…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
21,326 €
Suma
152,270 €
Vlastné zdroje
7,614 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.