Žilinská univerzita v Žiline

Žilina

IČO
00397563
DIČ
2020677824
IČ DPH
SK2020677824
Vznik subjektu
5. jún 1982 0:00
Zisk
90,733 € (-95%)
Tržby
5,779,470 € (-8%)
Počet žiadostí
40
Projekty
18
Úspešnosť žiadostí
55%
Celková suma
17,535,802 €
Nezrovnalosti
8,600 €
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
Vladimír Urban, Ing. Peter Blaško CSc., Ing. Lucia Hrebeňárová PhD., PaedDr. Róbert Janikovský, Ing. Ľubica Sokolíková, PhDr. Alena Mičicová, Ing. Pavol Podhora, doc. Ing. Branislav Hadzima PhD., doc. Ing, Michal Zábovský PhD., doc. Ing. Peter Fabián PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký PhD., prof. RNDr. Marián Janiga CSc., prof. Ing. Gustáv Kasanický CSc., Ing. Veronika Kunová, JUDr. Janka Staníková, doc. Ing. Jozef Ristvej PhD., Ing. Štefánia Kadorová, prof. Ing. Karol Matiaško PhD., prof. Ing. Pavol Špánik PhD., doc. Ing. Emil Kršák PhD., Ing. Jana Gjašíková, Ing. Miroslav Stromček, Ing. Daniela Slováková, Mgr. Oľga Šeböková, Ing. Alena Michálková, prof. Ing. Jozef Jandačka PhD., Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD., doc. Ing. Vladimír Konečný PhD., prof. Ing. Pavol Rafajdus PhD., prof. Ing. Josef Vičan CSc., prof. Ing. Marián Drusa PhD., prof. Ing. Miloš Poliak PhD., prof. Dr. Ing. Milan Sága, doc. Ing. Eva Sventeková PhD., PhDr. Slavka Pitoňáková PhD.

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Ž…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
8,352 €
Vyčerpané z projektu
1,794,832 €
Suma
2,284,602 €
Vlastné zdroje
114,230 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov BA, BB, BC…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,091,601 €
Vlastné zdroje
104,580 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,727,155 €
Vlastné zdroje
86,358 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,874 €
Suma
1,670,251 €
Vlastné zdroje
83,513 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
385,973 €
Suma
1,645,002 €
Vlastné zdroje
82,250 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy BI – obje…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,298,718 €
Vlastné zdroje
64,936 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy BJ – obje…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,148,719 €
Vlastné zdroje
57,436 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
798,606 €
Vlastné zdroje
39,930 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NR Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
740,676 €
Suma
746,807 €
Vlastné zdroje
37,340 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NS Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
726,140 €
Suma
744,098 €
Vlastné zdroje
37,205 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
624,724 €
Suma
635,890 €
Vlastné zdroje
31,795 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej un…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
479,914 €
Suma
570,398 €
Vlastné zdroje
28,520 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzit…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
518,876 €
Suma
535,902 €
Vlastné zdroje
26,795 €
Projekt

Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
487,160 €
Vlastné zdroje
33,228 €
Projekt

Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhra…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
435,180 €
Vlastné zdroje
33,343 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Fakulty b…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
294,829 €
Suma
301,876 €
Vlastné zdroje
15,094 €
Projekt

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
152,051 €
Suma
261,565 €
Vlastné zdroje
19,400 €
Projekt

Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochr…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,270 €
Vlastné zdroje
7,614 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,830,595 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
374,078 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre dátové analýzy zame…

J.R.G. s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,878,940 €
Vlastné zdroje
923,597 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA"

TNtech, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,618,280 €
Vlastné zdroje
625,423 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „AcuEnergy“

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,336,516 €
Vlastné zdroje
654,568 €
Projekt

Vedecko-výskumné centrum zdravia Liptov

MEDICAL SPINE, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,188,049 €
Vlastné zdroje
736,522 €
Projekt

Výskum vplyvu tepelného spracovania na štruktúru …

KINEX BEARINGS, a.s.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,946,780 €
Vlastné zdroje
1,376,138 €
Projekt

Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho sys…

GA Drilling, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,937,733 €
Vlastné zdroje
1,937,804 €
Projekt

Výskum a vývoj monitorovacieho bezdrôtového systé…

Amicus SK, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,860,565 €
Vlastné zdroje
1,099,144 €
Projekt

Výskum a vývoj novej generácie ekologických veľko…

HT, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,835,421 €
Vlastné zdroje
514,560 €
Projekt

Univerzálny virtuálny inteligentný priestor pre d…

BETAMONT s.r.o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,524,169 €
Vlastné zdroje
1,093,953 €
Projekt

Nová generácia nákladných železničných vozidiel

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,254,830 €
Vlastné zdroje
1,371,413 €
Projekt

Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktic…

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,443 €
Suma
307,802 €
Vlastné zdroje
23,136 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktú…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
64,575 €
Vyčerpané z projektu
18,057,317 €
Suma
37,500,366 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,830,595 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
374,078 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „TRENZA"

TNtech, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,618,280 €
Vlastné zdroje
625,423 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum „AcuEnergy“

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,336,516 €
Vlastné zdroje
654,568 €
Projekt

Nová generácia nákladných železničných vozidiel

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,254,830 €
Vlastné zdroje
1,371,413 €
Projekt

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Ž…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
8,352 €
Vyčerpané z projektu
1,794,832 €
Suma
2,284,602 €
Vlastné zdroje
114,230 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,727,155 €
Vlastné zdroje
86,358 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NR Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
740,676 €
Suma
746,807 €
Vlastné zdroje
37,340 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NS Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
726,140 €
Suma
744,098 €
Vlastné zdroje
37,205 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilins…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
624,724 €
Suma
635,890 €
Vlastné zdroje
31,795 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej un…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
479,914 €
Suma
570,398 €
Vlastné zdroje
28,520 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzit…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
518,876 €
Suma
535,902 €
Vlastné zdroje
26,795 €
Projekt

Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhra…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
435,180 €
Vlastné zdroje
33,343 €
Projekt

Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktic…

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,443 €
Suma
307,802 €
Vlastné zdroje
23,136 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Fakulty b…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
294,829 €
Suma
301,876 €
Vlastné zdroje
15,094 €
Projekt

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobilit…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
274,155 €
Vlastné zdroje
13,708 €
Projekt

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
152,051 €
Suma
261,565 €
Vlastné zdroje
19,400 €
Projekt

Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochr…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,270 €
Vlastné zdroje
7,614 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.