Aplikácia inovatívnych technológií zameraných na interakciu inžinierskych stavieb dopravnej infraštruktúry a geologického prostredia

Žilinská univerzita v Žiline

Popis projektu

Zámerom realizačného tímu projektu je vytvoriť .

Hlavná aktivita projektu ako nezávislý výskum a vývoj realizovaný žiadateľom naviazaný na priemyselný vývoj v spolupráci s partnerom projektu je orientovaná na návrh inovatívnych technológií využívaných pri realizácii a monitoringu počas prevádzky inžinierskych stavieb dopravnej infraštruktúry.

Riešiteľský kolektív je zameraný na riešenie problematiky v oblasti použitia inovatívnych materiálov a technológií pre konštruovanie jednotlivých častí stavieb dopravnej infraštruktúry s prepojením na geologické prostredie.

V rámci projektu sa budú integrovať vybrané senzorické a informačné prvky, ktoré budú implementované v  systémoch testovania vlastností materiálov používaných pri výstavbe. Pracovné tímy budú realizovať svoju činnosť na viacerých úrovniach s previazaním na nasledovné produktové línie:

  • Senzorové a snímacie prvky.
  • Vývoj a overenie nových technológií pre realizáciu inžinierskych konštrukcií.
  • Snímanie fyzikálnych veličín v oblasti použitia navrhovaných technológií v interakcii s geologickým prostredím.

V rámci projektu sa plánuje zabezpečiť účasť zahraničného výskumného pracovníka (2), zvýšiť počet nových výskumných pracovníkov (3), zaistiť vedecké publikácie (10) a vypracovať prihlášku registrácie práv duševného vlastníctva (2).

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Partneri
GEART, s.r.o.
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2022 - 01.11.2023
Celková suma
1,591,569 €
Vlastné zdroje
183,591 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
260 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1H6 Tvorba dokumentácie súvisiacej s du…
Typ
Podpora medzinárodn…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
01.04.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
0H5 Tvorba dokumentácie súvisiacej s du…
Typ
Podpora medzinárodn…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
1H4 Verifikácia teoretických prístupov …
Typ
Podpora medzinárodn…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
0H3 Verifikácia teoretických prístupov …
Typ
Podpora medzinárodn…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
01.11.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
1H2 Participácia na tvorbe platformy za…
Typ
Podpora medzinárodn…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
0H1 Tvorba platformy zahŕňajúcej teoret…
Typ
Podpora medzinárodn…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
02.09.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
02.09.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
16,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
6,6 (FTE)
Cieľ
3,12 (FTE)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet študentov/výskumných pracovníkov mladších ako 35 rokov veku zapojených do výskumných aktivít projektu
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zúčtovanie miezd 09/2022

Zúčtovanie miezd 09/2022

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
12,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 092022 BWS1

Paušálna sadzba 092022 BWS1

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
4,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 09/2022 BWS1_oprava č.2

Paušálna sadzba 09/2022 BWS1_oprava č.2

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 10/2023

Zúčtovanie miezd 10/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
33,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 11/2023

Zúčtovanie miezd 11/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
18,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 10/2022

Zúčtovanie miezd 10/2022

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
28,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
32,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS BWS1 04062023 oprava č. 2

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
38,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS BWS1 04062023 oprava č. 2

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 01/2023

Zúčtovanie miezd 1/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
5,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 01/2023

Zúčtovanie miezd 1/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
29,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 2/2023

Zúčtovanie miezd 2/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
21,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 2/2023

Zúčtovanie miezd 2/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
11,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 03/2023

Zúčtovanie miezd 03/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
33,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 03/2023

Zúčtovanie miezd 03/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
4,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 12/2022

Zúčtovanie miezda 12/2022

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
30,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 10122022 BWS1 oprava č. 1 GEART

Paušálna sadzba 10122022 BWS1 oprava č. 1 GEART

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
36,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_03/2022

Vyúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci_03/2022

Vyúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník_03/2022

Vyúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušálna sadba 10122022 BSW1 oprava č.1

Paušálna sadzba 10122022 BWS1 oprava č. 1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
44,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS BWS1 07092023 oprava

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS BWS1 07092023 oprava

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS BWS1 07092023 oprava

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS BWS1 10112023 oprava

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
20,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS BWS1 10112023 oprava

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS BWS1 10112023 oprava

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
19,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS BWS1 10112023 oprava

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 06/2023

Zúčtovanie miezd 06/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
1,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 06/2023

Zúčtovanie miezd 06/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
13,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 06/2023

Zúčtovanie miezd 06/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
23,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS 04062023 BWS1

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
4,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS 04062023 BWS1

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
31,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
6,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
30,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
4,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
35,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS 062023 BWS1 priebežná platba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
9,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS 01032023 BWS1 oprava č.2

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
23,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS 01032023 BWS1 oprava č.2

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
18,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS BWS1 01032023

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS BWS1 01032023

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
39,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS BWS1 01032023

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS 032023 BWS1 priebežná platba oprava č.3

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS 032023 BWS1 priebežná platba oprava č.3

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS 062023 BWS1 priebežná platba č. 5

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 09/2023

Zúčtovanie miezd 09/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
37,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Zúčtovanie miezd 09/2023

Zúčtovanie miezd 09/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

PS 07092023 BWS1

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
20,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS 07092023 BWS1

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS 07092023 BWS1

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
24,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie miezd 08/2023

Zúčtovanie miezd 08/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
22,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Zúčtovanie miezd 08/2023

Zúčtovanie miezd 08/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
13,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Zúčtovanie miezd 07/2023

Zúčtovanie miezd 07/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
36,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Zúčtovanie miezd 07/2023

Zúčtovanie miezd 07/2023

Vlastník dokladu
GEART, s.r.o.
Dodávateľ
GEART, s.r.o.
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

GEART, s.r.o.

Suma celkom
260 €
Vrátená suma
260 €
Suma na vymáhanie
260 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Názov
GEART, s.r.o.
IČO
36814571
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.