Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK

Výskumná agentúra

Dátum vyhlásenia
17.12.2021
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
25,000,000 €
Prijaté žiadosti
36
Suma schválených žiadostí
31,126,563 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Výskum fyzikálnych, technických a materiálových a…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,821,862 €
Vlastné zdroje
332,955 €
Projekt

Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,793,315 €
Vlastné zdroje
350,361 €
Projekt

Podpora výskumno-vývojových kapacít na poli gener…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,759,424 €
Vlastné zdroje
261,572 €
Projekt

InoCHF – výskum a vývoj v oblasti inovatívnych te…

Trnavská univerzita v Trnave

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,695,449 €
Vlastné zdroje
204,807 €
Projekt

Výskum možností využitia odpadového tepla z priem…

Ústav materiálov a mechaniky …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,634,384 €
Vlastné zdroje
264,119 €
Projekt

Výskum a vývoj inteligentných traumatologických e…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,583,193 €
Vlastné zdroje
234,424 €
Projekt

Implementačný rámec a business model internetu ve…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,561,283 €
Vlastné zdroje
202,586 €
Projekt

Vývoj nových progresívnych rezných nástrojov pre …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,170,251 €
Vlastné zdroje
193,039 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora výskumno-vývojových kapacít zameraných na…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,969,679 €
Vlastné zdroje
506,439 €
Projekt

Nová technológia prípravy senzorov, detektorov a …

Elektrotechnický ústav Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,811,520 €
Vlastné zdroje
356,835 €
Projekt

Pokročilé bioaktívne hydrogélové materiály pre re…

Národný ústav reumatických ch…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,671,681 €
Vlastné zdroje
181,581 €
Projekt

Koncepcia, bezpečnosť a súvisiaci priemyselný výs…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,612,738 €
Vlastné zdroje
405,564 €
Projekt

Aplikácia inovatívnych technológií zameraných na …

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
260 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,591,569 €
Vlastné zdroje
183,591 €
Projekt

Výskum spektroskopických metód na včasnú, neinvaz…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,512,476 €
Vlastné zdroje
167,226 €
Projekt

Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného r…

Ústav krajinnej ekológie Slov…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,393,505 €
Vlastné zdroje
171,105 €
Projekt

Hybridné úložiská energie pre zvýšenie nezávislos…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,330,350 €
Vlastné zdroje
393,015 €
Projekt

Výskum inteligentného riadiaceho logistického sys…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,513 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,263,797 €
Vlastné zdroje
150,275 €
Projekt

Inovatívne hnojivá s alternatívnymi prírodnými z…

Národné poľnohospodárske a po…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,173,209 €
Vlastné zdroje
190,482 €
Projekt

Rozvoj excelentných výskumných kapacít v oblasti …

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
978,044 €
Vlastné zdroje
128,547 €
Projekt

Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových po…

Ústav vied o Zemi Slovenskej …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
930,300 €
Vlastné zdroje
135,891 €
Projekt

Adaptácia technológií 21 storočia pre nekonvenčné…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
868,533 €
Vlastné zdroje
135,261 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.