Technická univerzita vo Zvolene

Zvolen

Počet žiadostí
10
Projekty
7
Úspešnosť žiadostí
80%
Celková suma
9,983,402 €
Nezrovnalosti
10,710 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Progresívny výskum úžitkových vlastností materiál…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,891,118 €
Vlastné zdroje
194,556 €
Projekt

Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,793,315 €
Vlastné zdroje
350,361 €
Projekt

Komplexný výskum mitigačných a adaptačných opatre…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,640,411 €
Vlastné zdroje
82,021 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy TU vo Zv…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,322,981 €
Suma
1,364,667 €
Vlastné zdroje
68,233 €
Projekt

Komplexný výskum determinantov pre zabezpečenie e…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,043,647 €
Vlastné zdroje
52,182 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Strediska…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
10,710 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
182,285 €
Vlastné zdroje
9,114 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia na TU vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,959 €
Vlastné zdroje
3,398 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavani…

Národné lesnícke centrum

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,732,813 €
Vlastné zdroje
505,041 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojového centrum CELESTIAL

Lomtec.com a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,128,190 €
Vlastné zdroje
492,373 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum analýzy a s…

DATALAN, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,022,424 €
Vlastné zdroje
291,821 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre pôdohos…

SOFTIP, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,992,926 €
Vlastné zdroje
539,657 €
Projekt

FDAAS - automatizovaný systém pre vyhodnocovanie …

Ardaco, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
814,778 €
Vlastné zdroje
150,730 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Národná infraštruktúra pre podporu transferu tech…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
485,725 €
Suma
20,564,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poraden…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,841 €
Vyčerpané z projektu
5,088,117 €
Suma
18,324,336 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,792,452 €
Suma
17,093,082 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavani…

Národné lesnícke centrum

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,732,813 €
Vlastné zdroje
505,041 €
Projekt

Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtá…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,311,884 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Progresívny výskum úžitkových vlastností materiál…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,891,118 €
Vlastné zdroje
194,556 €
Projekt

Realizácia vybraných aktivít Programu starostlivo…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,864,285 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,793,315 €
Vlastné zdroje
350,361 €
Projekt

Realizácia vybraných opatrení Programu záchrany h…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,957 €
Suma
1,762,158 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexný výskum mitigačných a adaptačných opatre…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,640,411 €
Vlastné zdroje
82,021 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy TU vo Zv…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,322,981 €
Suma
1,364,667 €
Vlastné zdroje
68,233 €
Projekt

Komplexný výskum determinantov pre zabezpečenie e…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,043,647 €
Vlastné zdroje
52,182 €
Projekt

FDAAS - automatizovaný systém pre vyhodnocovanie …

Ardaco, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
814,778 €
Vlastné zdroje
150,730 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Strediska…

Technická univerzita vo Zvole…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
10,710 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
182,285 €
Vlastné zdroje
9,114 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.