Popis projektu

Cieľom projektu je realizácia celoplošného monitoringu druhov a biotopov, zabezpečenie dostupnosti aktuálnych údajov prostredníctvom informačného systému a zníženie počtu neznámeho stavu biotopov a druhov európskeho významu (celkom o 59 biotopov a druhov). Prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia monitoringu bude možné spracovanie správ o stave biotopov a druhoch európskeho významu a jednotlivých druhoch vtákov (reporting) pre Európsku komisiu a tak naplnenie národných legislatívnych požiadaviek a požiadaviek smerníc EÚ. Realizácia a rozšírenie monitoringu budú zabezpečené sledovaním stavu (monitoring) druhov a biotopov európskeho významu podľa požiadaviek smernice o biotopoch a smernice o vtákoch na území celého Slovenska. Výsledky monitoringu budú slúžiť pre zabezpečenie cieľov smerníc, najmä udržanie a zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu a podávanie pravidelných správ Európskej komisii (reporting). Naplnenie cieľov projektu bude uskutočnené prostredníctvom realizácie monitoringu na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách (TML) podľa stanovenej metodiky a frekvencie, ktoré je potrebné pred realizáciou v teréne objektivizovať a spresniť. Monitorované budú: nelesné biotopy a botanické taxóny, lesné biotopy, vtáky, ryby a ostatné druhy živočíchov ako napríklad hlodavce, chrobáky, motýle atď. Sieť TML bude doplnená o ďalšie TML najmä pre jednotlivé druhy vtákov, čím sa zabezpečí rozmiestnenie TML na celom území SR. Pre tento účel je potrebné zabezpečiť návštevu všetkých pôvodných lokalít za účelom vytýčenia nových TML pre ďalšie biotopy/druhy (Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov – 3000). Rovnako je potrebné založiť úplne nové TML (Počet novo zaradených monitorovaných lokalít). Dôležitou súčasťou projektu je aj zabezpečenie publicity monitoringu prostredníctvom verejného portálu a jeho prepojenosť na praktický manažment lokalít a prípravu odborných publikácií.

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2022
Celková suma
20,915,217 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,710,412 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hlavná aktivita 1 - Monitorovanie druho…
Typ
C. Dobudovanie a sk…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
02.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novo zaradených monitorovaných lokalít
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
700,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov
Hodnota
50,0 (počet)
Cieľ
3000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet druhov alebo biotopov v neznámom stave, ktorých stav sa pri monitorovaní druhov, alebo biotopov zmenil
Hodnota
63,0 (počet)
Cieľ
59,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

cestovné výdavky január 2018

cestovné výdavky január 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

januar 2018

mzdové výdavky - PA - 01/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

januar 2018

mzdové výdavky HA - 01/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,469 €
Schválené na preplatenie
10,469 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Toner do tlačiarní a kopírok

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,920 €
Schválené na preplatenie
8,920 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Toner do tlačiarní a kopírok

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
1,654 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Toner do tlačiarní a kopírok - odpadné nádobky

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Toner do plotra

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
1,154 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Toner do plotra

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Toner do tlačiarní a kopírok

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,920 €
Schválené na preplatenie
8,920 €
Realizácia
-
Názov

Toner do tlačiarní a kopírok

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
1,654 €
Realizácia
-
Názov

Toner do tlačiarní a kopírok - odpadné nádobky

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
-
Názov

Toner do plotra

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
1,154 €
Realizácia
-
Názov

Toner do plotra

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady 02/2018_A

cestovné náhrady 02/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

cestovné náhrady 04/2018_A

cestovné náhrady 04/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

cestovné náhrady 05/2018_A

cestovné náhrady 05/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

mzdové výdavky HA 06/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,857 €
Schválené na preplatenie
20,857 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavky HA 02/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,515 €
Schválené na preplatenie
3,515 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

mzdové výdavky HA 03/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,253 €
Schválené na preplatenie
4,253 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

mzdové výdavky HA 04/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,999 €
Schválené na preplatenie
10,999 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky HA 05/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,041 €
Schválené na preplatenie
15,041 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

cestovné náhrady 06/2018_A

cestovné náhrady 06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
28.08.2018
Názov

cestovné náhrady 03/2018_A

cestovné náhrady 03/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

Ornitologické krúžky

FA ornitologické krúžky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
40,989 €
Schválené na preplatenie
40,989 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

cestovné náhrady 06/2018 B

cestovné náhrady 06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

cestovné náhrady 05/2018 B

cestovné náhrady 05/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

cestovné náhrady 04/2018 B

cestovné náhrady 04/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

cestovné náhrady 03/2018 B

cestovné náhrady 03/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

cestovné náhrady 02/2018 B

cestovné náhrady 02/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

cestovné náhrady zahraničné 02-06/2018 B

cestovné náhrady zahraničné 02-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 02/2018 B

mzdové výdavky HA - 02-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,746 €
Schválené na preplatenie
12,746 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 06/2018 B

mzdové výdavky HA - 02-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,885 €
Schválené na preplatenie
25,885 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 04/2018 B

mzdové výdavky HA - 02-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,366 €
Schválené na preplatenie
23,366 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 03/2018 B

mzdové výdavky HA - 02-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,272 €
Schválené na preplatenie
13,272 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 05/2018 B

mzdové výdavky HA - 02-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,664 €
Schválené na preplatenie
24,664 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

mzdové výdavky PA -02-06/2018

mzdové výdavky PA - 02-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,240 €
Schválené na preplatenie
7,240 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavky PA - 07/2018

mzdové výdavky PA - 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

mzdové výdavky PA - 08/2018

mzdové výdavky PA - 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

mzdové výdavky PA - 09/2018

mzdové výdavky PA - 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 07/2018

mzdové výdavky HA - 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,966 €
Schválené na preplatenie
50,966 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 08/2018

mzdové výdavky HA - 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,236 €
Schválené na preplatenie
48,236 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 09/2018

mzdové výdavky HA - 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,549 €
Schválené na preplatenie
45,549 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

cestovné náhrady zahraničné

cestovné náhrady zahraničné

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

cestovné náhrady 09/2018

cestovné náhrady 09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
1,350 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

cestovné náhrady 08/2018

cestovné náhrady 08/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
1,842 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

cestovné náhrady 07/2018

cestovné náhrady 07/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
2,277 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

mzdové výdavky DoVP 2018

mzdové výdavky DoVP 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,335 €
Schválené na preplatenie
18,335 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Papier na tlač alebo iné grafické účely (ploter 914 mm)

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Papier na fotokopírovanie A4

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Papier na tlač alebo iné grafické účely (ploter 610 mm)

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Papier na fotokopírovanie A3

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Papier na fotokopírovanie A3

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
2,370 €
Realizácia
-
Názov

Papier na tlač alebo iné grafické účely (ploter 610 mm)

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
-
Názov

Papier na fotokopírovanie A4

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,555 €
Schválené na preplatenie
3,555 €
Realizácia
-
Názov

Papier na tlač alebo iné grafické účely (ploter 914 mm)

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
-
Názov

Papier na fotokopírovanie A4

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,555 €
Schválené na preplatenie
3,555 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Papier na tlač alebo iné grafické účely (ploter 914 mm)

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Papier na fotokopírovanie A3

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
2,370 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Papier na tlač alebo iné grafické účely (ploter 610 mm)

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

cestovné náhrady 12/2018

cestovné náhrady 12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
1,002 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

cestovné náhrady 11/2018

cestovné náhrady 11/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
1,319 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

cestovné náhrady 10/2019

cestovné náhrady 10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
1,329 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

mzdové výdavky 10/2018 PA

mzdové výdavky 10-12/2018 PA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky 11/2018 PA

mzdové výdavky 10-12/2018 PA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky 12/2018 PA

mzdové výdavky 10-12/2018 PA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,269 €
Schválené na preplatenie
1,269 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky 10/2018 HA

mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,816 €
Schválené na preplatenie
39,816 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky 11/2018 HA

mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,509 €
Schválené na preplatenie
42,509 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky 12/2018 HA

mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,259 €
Schválené na preplatenie
32,259 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Cestovné náhrady zahraničné 02/2019

Cestovné náhrady zahraničné 02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Cestovné náhrady 02/2019

Cestovné náhrady 02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
998 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Cestovné náhrady 01/2019

Cestovné náhrady 01/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
916 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2019

Mzdové výdavky PA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2019

Mzdové výdavky PA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2019

Mzdové výdavky HA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,684 €
Schválené na preplatenie
42,684 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2019

Mzdové výdavky HA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,456 €
Schválené na preplatenie
51,456 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2019

Mzdové výdavky PA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2019

Mzdové výdavky PA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Cestovné náhrady 03/2019

Cestovné náhrady 03/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
1,475 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

Cestovné náhrady zahraničné

Cestovné náhrady zahraničné

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2019

Mzdové výdavky HA 03-04/2019 + Ambros 02

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,222 €
Schválené na preplatenie
53,222 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2019

Mzdové výdavky HA 03-04/2019 + Ambros 02

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56,242 €
Schválené na preplatenie
56,242 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2019 - Ambros

Mzdové výdavky HA 03-04/2019 + Ambros 02

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
1,090 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Cestovné náhrady 02/2019 Ambros

Cestovné náhrady 02/2019 Ambros

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

Cestovné náhrady 04/2019

Cestovné náhrady 04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
1,637 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

cestovné náhrady ZPC 05-06/2019

cestovné náhrady ZPC 05-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,817 €
Schválené na preplatenie
2,817 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

cestovné náhrady 06/2019

cestovné náhrady 06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
1,872 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

cestovné náhrady 05/2019

cestovné náhrady 05/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

mzdy PA 05 2019

mzdy PA 05-06 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdy PA 06 2019

mzdy PA 05-06 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
1,966 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdy HA 05 2019

mzdy HA 05-06 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,627 €
Schválené na preplatenie
53,627 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdy HA 06 2019

mzdy HA 05-06 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,745 €
Schválené na preplatenie
61,745 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky HA 08/2019

mzdové výdavky HA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,987 €
Schválené na preplatenie
50,987 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

mzdové výdavky HA 07/2019

mzdové výdavky HA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,848 €
Schválené na preplatenie
54,848 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

cestovné náhrady 07/2019

cestovné náhrady 07/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
1,903 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

cestovné náhrady 08/2019

cestovné náhrady 08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
1,606 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

mzdové výdavky PA 08/2019

mzdové výdavky PA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

mzdové výdavky PA 07/2019

mzdové výdavky PA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

cestovné náhrady 09/2019

cestovné náhrady 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
1,390 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

mzdové výdavky PA 09/2019

mzdové výdavky PA 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky HA 09/2019

mzdové výdavky HA 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,840 €
Schválené na preplatenie
51,840 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Profesionálna nabíjačka na AKU

Fotopasce 1 - M2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
3,240 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Nabíjacie články

Fotopasce 1 - M2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
41,791 €
Schválené na preplatenie
41,791 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Vysokorýchlostná pamäťová karta s rýchlym zápisom

Fotopasce 1 - M2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
20,160 €
Schválené na preplatenie
20,160 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

SD karta do fotopasce štandardná

Fotopasce 1 - M2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
12,240 €
Schválené na preplatenie
12,240 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Balenie denaturovaného liehu v 1 l fľačiach

Pomôcky na prepravu živočíchov a živ. materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
749 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Petriho misky

Pomôcky na prepravu živočíchov a živ. materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Cestovné náhrady 12/2019

Cestovné náhrady 12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Cestovné náhrady 11/2019

Cestovné náhrady 11/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Cestovné náhrady 10/2019

Cestovné náhrady 10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2019

Mzdové výdavky PA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2019

Mzdové výdavky PA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2019

Mzdové výdavky PA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Koly/kolíky

kolíky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

Licenciana evidenciu údajov z telemetrie

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
230,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Monitoring a Alarm pre Telemetriu

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
125,580 €
Schválené na preplatenie
125,580 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Fotopasca SPYPOINT FORCE-DARK

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
218,376 €
Schválené na preplatenie
218,376 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Fotopasca Cuddeback X-change COLOR

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
124,500 €
Schválené na preplatenie
124,500 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Fotopasca SPROMISE S308

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
64,260 €
Schválené na preplatenie
64,260 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Monitoring a Alarm pre Telemetriu

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
125,580 €
Schválené na preplatenie
125,580 €
Realizácia
-
Názov

Fotopasca SPROMISE S308

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
64,260 €
Schválené na preplatenie
64,260 €
Realizácia
-
Názov

Fotopasca Cuddeback X-change COLOR

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
124,500 €
Schválené na preplatenie
124,500 €
Realizácia
-
Názov

Fotopasca SPYPOINT FORCE-DARK

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
218,376 €
Schválené na preplatenie
218,376 €
Realizácia
-
Názov

Diktafón - Olympus DM-720

Diktafóny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,080 €
Schválené na preplatenie
52,080 €
Realizácia
19.03.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2020

Mzdové výdavky PA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2020

Mzdové výdavky PA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Cestovné náhrady 01/2020

Cestovné náhrady 01/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

zahraničné pracovné cesty 01-02/2020

zahraničné pracovné cesty 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Cestovné náhrady 02/2020

Cestovné náhrady 02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2020

Mzdové výdavky HA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2020

Mzdové výdavky HA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Cestovné náhrady 04/2020

Cestovné náhrady 04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Cestovné náhrady 03/2020

Cestovné náhrady 03/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2020

Mzdové výdavky PA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2020

Mzdové výdavky PA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2020

Mzdové výdavky HA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2020

Mzdové výdavky HA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

DoVP 2019 november 2019

Dohody o vykonaní práce 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

DoVP 2019 júl 2019

Dohody o vykonaní práce 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Cestovné náhrady 06/2020

Cestovné náhrady 06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Cestovné náhrady 05/2020

Cestovné náhrady 05/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2020

Mzdové výdavky PA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2020

Mzdové výdavky PA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2020

Mzdové výdavky HA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2020

Mzdové výdavky HA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2020

Mzdové výdavky HA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2020

Mzdové výdavky HA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2020

Mzdové výdavky PA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2020

Mzdové výdavky PA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Cestovné náhrady 08/2020

Cestovné náhrady 08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Cestovné náhrady 07/2020

Cestovné náhrady 07/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.