Popis projektu

Cieľom projektu je realizácia celoplošného monitoringu druhov a biotopov, zabezpečenie dostupnosti aktuálnych údajov prostredníctvom informačného systému a zníženie počtu neznámeho stavu biotopov a druhov európskeho významu (celkom o 59 biotopov a druhov). Prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia monitoringu bude možné spracovanie správ o stave biotopov a druhoch európskeho významu a jednotlivých druhoch vtákov (reporting) pre Európsku komisiu a tak naplnenie národných legislatívnych požiadaviek a požiadaviek smerníc EÚ. Realizácia a rozšírenie monitoringu budú zabezpečené sledovaním stavu (monitoring) druhov a biotopov európskeho významu podľa požiadaviek smernice o biotopoch a smernice o vtákoch na území celého Slovenska. Výsledky monitoringu budú slúžiť pre zabezpečenie cieľov smerníc, najmä udržanie a zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu a podávanie pravidelných správ Európskej komisii (reporting). Naplnenie cieľov projektu bude uskutočnené prostredníctvom realizácie monitoringu na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách (TML) podľa stanovenej metodiky a frekvencie, ktoré je potrebné pred realizáciou v teréne objektivizovať a spresniť. Monitorované budú: nelesné biotopy a botanické taxóny, lesné biotopy, vtáky, ryby a ostatné druhy živočíchov ako napríklad hlodavce, chrobáky, motýle atď. Sieť TML bude doplnená o ďalšie TML najmä pre jednotlivé druhy vtákov, čím sa zabezpečí rozmiestnenie TML na celom území SR. Pre tento účel je potrebné zabezpečiť návštevu všetkých pôvodných lokalít za účelom vytýčenia nových TML pre ďalšie biotopy/druhy (Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov – 3000). Rovnako je potrebné založiť úplne nové TML (Počet novo zaradených monitorovaných lokalít). Dôležitou súčasťou projektu je aj zabezpečenie publicity monitoringu prostredníctvom verejného portálu a jeho prepojenosť na praktický manažment lokalít a prípravu odborných publikácií.

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2023
Celková suma
17,093,082 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,792,452 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Hlavná aktivita 1 - Monitorovanie druho…
Typ
C. Dobudovanie a sk…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
02.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novo zaradených monitorovaných lokalít
Hodnota
678,0 (počet)
Cieľ
700,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet druhov alebo biotopov v neznámom stave, ktorých stav sa pri monitorovaní druhov, alebo biotopov zmenil
Hodnota
63,0 (počet)
Cieľ
59,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov
Hodnota
2947,0 (počet)
Cieľ
3000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

cestovné výdavky január 2018

cestovné výdavky január 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

januar 2018

mzdové výdavky - PA - 01/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

januar 2018

mzdové výdavky HA - 01/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,469 €
Schválené na preplatenie
10,469 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Toner do tlačiarní a kopírok

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,920 €
Schválené na preplatenie
8,920 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Toner do tlačiarní a kopírok

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
1,654 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Toner do tlačiarní a kopírok - odpadné nádobky

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Toner do plotra

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
1,154 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Toner do plotra

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Toner do tlačiarní a kopírok

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,920 €
Schválené na preplatenie
8,920 €
Realizácia
-
Názov

Toner do tlačiarní a kopírok

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
1,654 €
Realizácia
-
Názov

Toner do tlačiarní a kopírok - odpadné nádobky

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
-
Názov

Toner do plotra

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
1,154 €
Realizácia
-
Názov

Toner do plotra

3651801792_FA tonery

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady 02/2018_A

cestovné náhrady 02/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

cestovné náhrady 04/2018_A

cestovné náhrady 04/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

cestovné náhrady 05/2018_A

cestovné náhrady 05/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

mzdové výdavky HA 06/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,857 €
Schválené na preplatenie
20,857 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavky HA 02/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,515 €
Schválené na preplatenie
3,515 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

mzdové výdavky HA 03/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,253 €
Schválené na preplatenie
4,253 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

mzdové výdavky HA 04/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,999 €
Schválené na preplatenie
10,999 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky HA 05/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,041 €
Schválené na preplatenie
15,041 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

cestovné náhrady 06/2018_A

cestovné náhrady 06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
28.08.2018
Názov

cestovné náhrady 03/2018_A

cestovné náhrady 03/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2022

Mzdové výdavky HA 04-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2022

Mzdové výdavky HA 04-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2022

Mzdové výdavky HA 04-06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Ornitologické krúžky

FA ornitologické krúžky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
40,989 €
Schválené na preplatenie
40,989 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

cestovné náhrady 06/2018 B

cestovné náhrady 06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

cestovné náhrady 05/2018 B

cestovné náhrady 05/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

cestovné náhrady 04/2018 B

cestovné náhrady 04/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

cestovné náhrady 03/2018 B

cestovné náhrady 03/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

cestovné náhrady 02/2018 B

cestovné náhrady 02/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

cestovné náhrady zahraničné 02-06/2018 B

cestovné náhrady zahraničné 02-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 02/2018 B

mzdové výdavky HA - 02-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,746 €
Schválené na preplatenie
12,746 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 06/2018 B

mzdové výdavky HA - 02-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,885 €
Schválené na preplatenie
25,885 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 04/2018 B

mzdové výdavky HA - 02-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,366 €
Schválené na preplatenie
23,366 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 03/2018 B

mzdové výdavky HA - 02-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,272 €
Schválené na preplatenie
13,272 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 05/2018 B

mzdové výdavky HA - 02-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,664 €
Schválené na preplatenie
24,664 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

mzdové výdavky PA -02-06/2018

mzdové výdavky PA - 02-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,240 €
Schválené na preplatenie
7,240 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavky PA - 07/2018

mzdové výdavky PA - 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

mzdové výdavky PA - 08/2018

mzdové výdavky PA - 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

mzdové výdavky PA - 09/2018

mzdové výdavky PA - 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 07/2018

mzdové výdavky HA - 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,966 €
Schválené na preplatenie
50,966 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 08/2018

mzdové výdavky HA - 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,236 €
Schválené na preplatenie
48,236 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 09/2018

mzdové výdavky HA - 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,549 €
Schválené na preplatenie
45,549 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

cestovné náhrady zahraničné

cestovné náhrady zahraničné

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

cestovné náhrady 09/2018

cestovné náhrady 09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
1,350 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

cestovné náhrady 08/2018

cestovné náhrady 08/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
1,842 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

cestovné náhrady 07/2018

cestovné náhrady 07/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
2,277 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

mzdové výdavky DoVP 2018

mzdové výdavky DoVP 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,335 €
Schválené na preplatenie
18,335 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Papier na tlač alebo iné grafické účely (ploter 914 mm)

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Papier na fotokopírovanie A4

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Papier na tlač alebo iné grafické účely (ploter 610 mm)

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Papier na fotokopírovanie A3

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Papier na fotokopírovanie A3

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
2,370 €
Realizácia
-
Názov

Papier na tlač alebo iné grafické účely (ploter 610 mm)

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
-
Názov

Papier na fotokopírovanie A4

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,555 €
Schválené na preplatenie
3,555 €
Realizácia
-
Názov

Papier na tlač alebo iné grafické účely (ploter 914 mm)

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
-
Názov

Papier na fotokopírovanie A4

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,555 €
Schválené na preplatenie
3,555 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Papier na tlač alebo iné grafické účely (ploter 914 mm)

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Papier na fotokopírovanie A3

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
2,370 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Papier na tlač alebo iné grafické účely (ploter 610 mm)

fa papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

cestovné náhrady 12/2018

cestovné náhrady 12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
1,002 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

cestovné náhrady 11/2018

cestovné náhrady 11/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
1,319 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

cestovné náhrady 10/2019

cestovné náhrady 10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
1,329 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

mzdové výdavky 10/2018 PA

mzdové výdavky 10-12/2018 PA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky 11/2018 PA

mzdové výdavky 10-12/2018 PA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky 12/2018 PA

mzdové výdavky 10-12/2018 PA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,269 €
Schválené na preplatenie
1,269 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky 10/2018 HA

mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,816 €
Schválené na preplatenie
39,816 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky 11/2018 HA

mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,509 €
Schválené na preplatenie
42,509 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky 12/2018 HA

mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,259 €
Schválené na preplatenie
32,259 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Cestovné náhrady zahraničné 02/2019

Cestovné náhrady zahraničné 02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Cestovné náhrady 02/2019

Cestovné náhrady 02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
998 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Cestovné náhrady 01/2019

Cestovné náhrady 01/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
916 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2019

Mzdové výdavky PA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2019

Mzdové výdavky PA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2019

Mzdové výdavky HA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,684 €
Schválené na preplatenie
42,684 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2019

Mzdové výdavky HA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,456 €
Schválené na preplatenie
51,456 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2019

Mzdové výdavky PA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2019

Mzdové výdavky PA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Cestovné náhrady 03/2019

Cestovné náhrady 03/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
1,475 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

Cestovné náhrady zahraničné

Cestovné náhrady zahraničné

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2019

Mzdové výdavky HA 03-04/2019 + Ambros 02

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,222 €
Schválené na preplatenie
53,222 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2019

Mzdové výdavky HA 03-04/2019 + Ambros 02

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56,242 €
Schválené na preplatenie
56,242 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2019 - Ambros

Mzdové výdavky HA 03-04/2019 + Ambros 02

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
1,090 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Cestovné náhrady 02/2019 Ambros

Cestovné náhrady 02/2019 Ambros

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

Cestovné náhrady 04/2019

Cestovné náhrady 04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
1,637 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

ubytovanie s raňajkami

Poskytnutie ubytovania, straby a prednáškových priestorov pre účely zorganizovania seminára k metodike monitoringu vážok

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

stravovanie - večera

Poskytnutie ubytovania, straby a prednáškových priestorov pre účely zorganizovania seminára k metodike monitoringu vážok

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

prenájom miestnosti s technikou

Poskytnutie ubytovania, straby a prednáškových priestorov pre účely zorganizovania seminára k metodike monitoringu vážok

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

stravovanie - obed

Poskytnutie ubytovania, straby a prednáškových priestorov pre účely zorganizovania seminára k metodike monitoringu vážok

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

Zariadenie pre statický monitoring zvukov

Prístroje pre monitoring netopierov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Zariadenie pre líniový monitoring zvukov netopierov pripojiteľný k MT

Prístroje pre monitoring netopierov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Softvér na detekciu zvukov netopierov

Prístroje pre monitoring netopierov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Zoznam zrealizovaných návštev na TML uložených v KIMS

Zoznam zrealizovaných návštev na TML uložených v KIMS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
27,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

cestovné náhrady ZPC 05-06/2019

cestovné náhrady ZPC 05-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,817 €
Schválené na preplatenie
2,817 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

cestovné náhrady 06/2019

cestovné náhrady 06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
1,872 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

cestovné náhrady 05/2019

cestovné náhrady 05/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

mzdy PA 05 2019

mzdy PA 05-06 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdy PA 06 2019

mzdy PA 05-06 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
1,966 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdy HA 05 2019

mzdy HA 05-06 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,627 €
Schválené na preplatenie
53,627 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdy HA 06 2019

mzdy HA 05-06 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,745 €
Schválené na preplatenie
61,745 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

LCD monitor typ 2

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC zostava typ 1 pracovná stanica s príslušenstvom

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý HDD 3,5

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LCD monitor typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UPS desktop typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC zostava typ 2 pracovná stanica s príslušenstvom

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC zostava typ 2 pracovná stanica s príslušenstvom

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

LCD monitor typ 2

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

PC zostava typ 1 pracovná stanica s príslušenstvom

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

LCD monitor typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

UPS desktop typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Externý HDD 3,5

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

mzdové výdavky HA 08/2019

mzdové výdavky HA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,987 €
Schválené na preplatenie
50,987 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

mzdové výdavky HA 07/2019

mzdové výdavky HA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,848 €
Schválené na preplatenie
54,848 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

cestovné náhrady 07/2019

cestovné náhrady 07/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
1,903 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

cestovné náhrady 08/2019

cestovné náhrady 08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
1,606 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

mzdové výdavky PA 08/2019

mzdové výdavky PA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

mzdové výdavky PA 07/2019

mzdové výdavky PA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

cestovné náhrady 09/2019

cestovné náhrady 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
1,390 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

mzdové výdavky PA 09/2019

mzdové výdavky PA 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky HA 09/2019

mzdové výdavky HA 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,840 €
Schválené na preplatenie
51,840 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Profesionálna nabíjačka na AKU

Fotopasce 1 - M2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
3,240 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Nabíjacie články

Fotopasce 1 - M2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
41,791 €
Schválené na preplatenie
41,791 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Vysokorýchlostná pamäťová karta s rýchlym zápisom

Fotopasce 1 - M2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
20,160 €
Schválené na preplatenie
20,160 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

SD karta do fotopasce štandardná

Fotopasce 1 - M2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
12,240 €
Schválené na preplatenie
12,240 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Balenie denaturovaného liehu v 1 l fľačiach

Pomôcky na prepravu živočíchov a živ. materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
749 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Petriho misky

Pomôcky na prepravu živočíchov a živ. materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Cestovné náhrady 12/2019

Cestovné náhrady 12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Cestovné náhrady 11/2019

Cestovné náhrady 11/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Cestovné náhrady 10/2019

Cestovné náhrady 10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2019

Mzdové výdavky PA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2019

Mzdové výdavky PA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2019

Mzdové výdavky PA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Koly/kolíky

kolíky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

Licenciana evidenciu údajov z telemetrie

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
230,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Monitoring a Alarm pre Telemetriu

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
125,580 €
Schválené na preplatenie
125,580 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Fotopasca SPYPOINT FORCE-DARK

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
218,376 €
Schválené na preplatenie
218,376 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Fotopasca Cuddeback X-change COLOR

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
124,500 €
Schválené na preplatenie
124,500 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Fotopasca SPROMISE S308

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
64,260 €
Schválené na preplatenie
64,260 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Monitoring a Alarm pre Telemetriu

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
125,580 €
Schválené na preplatenie
125,580 €
Realizácia
-
Názov

Fotopasca SPROMISE S308

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
64,260 €
Schválené na preplatenie
64,260 €
Realizácia
-
Názov

Fotopasca Cuddeback X-change COLOR

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
124,500 €
Schválené na preplatenie
124,500 €
Realizácia
-
Názov

Fotopasca SPYPOINT FORCE-DARK

fotopasce

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
218,376 €
Schválené na preplatenie
218,376 €
Realizácia
-
Názov

Diktafón - Olympus DM-720

Diktafóny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,080 €
Schválené na preplatenie
52,080 €
Realizácia
19.03.2020
Názov

Analýza monitoringu a návrh jeho rozšírenia

Analýza monitoringu a návrh jeho rozšírenia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Doplnenie a zakreslenie siete TML

Doplnenie a zakreslenie siete TML

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Analýza monitoringu a návrh jeho rozšírenia

Analýza monitoringu a návrh jeho rozšírenia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
88,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Doplnenie a zakreslenie siete TML

Doplnenie a zakreslenie siete TML

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Cestovné náhrady 06/2022

Cestovné náhrady 06/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Cestovné náhrady 07/2022

Cestovné náhrady 07/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Cestovné náhrady 08/2022

Cestovné náhrady 08/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Cestovné náhrady 09/2022

Cestovné náhrady 09/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Cestovné náhrady ZPC 9/2022

Cestovné náhrady ZPC 9/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2022

Mzdové výdavky HA 07-09/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2022

Mzdové výdavky HA 07-09/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2022

Mzdové výdavky HA 07-09/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Cestovné náhrady 10/2021

Cestovné náhrady 10/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Cestovné náhrady 11/2021

Cestovné náhrady 11/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Cestovné náhrady 12/2021

Cestovné náhrady 12/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Cestovné náhrady 01/2022

Cestovné náhrady 01/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Cestovné náhrady 02/2022

Cestovné náhrady 02/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Cestovné náhrady 03/2022

Cestovné náhrady 03/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Cestovné náhrady 04/2022

Cestovné náhrady 04/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Cestovné náhrady 05/2022

Cestovné náhrady 05/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2020

Mzdové výdavky PA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2020

Mzdové výdavky PA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Cestovné náhrady 01/2020

Cestovné náhrady 01/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

zahraničné pracovné cesty 01-02/2020

zahraničné pracovné cesty 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Cestovné náhrady 02/2020

Cestovné náhrady 02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2020

Mzdové výdavky HA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2020

Mzdové výdavky HA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
139,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
139,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
69,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
69,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
194,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
194,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
259,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovanie, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
259,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Cestovné náhrady 04/2020

Cestovné náhrady 04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Cestovné náhrady 03/2020

Cestovné náhrady 03/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2020

Mzdové výdavky PA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2020

Mzdové výdavky PA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2020

Mzdové výdavky HA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2020

Mzdové výdavky HA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

DoVP 2019 november 2019

Dohody o vykonaní práce 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

DoVP 2019 júl 2019

Dohody o vykonaní práce 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

DoVP CES 08/2022

Mzdové výdavky DoVP CES 08-09/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

DoVP CES 09/2022

Mzdové výdavky DoVP CES 08-09/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Cestovné náhrady 06/2020

Cestovné náhrady 06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Cestovné náhrady 05/2020

Cestovné náhrady 05/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2020

Mzdové výdavky PA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2020

Mzdové výdavky PA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2020

Mzdové výdavky HA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2020

Mzdové výdavky HA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
139,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
139,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
67,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
67,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilné zábrany pre obojživelníky

Mobilné zábrany pre obojživelníky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovávania, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovávania, editácie a zverejňovania údajov - biotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
25,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovávania, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovávania, editácie a zverejňovania údajov - živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
27,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2020

Mzdové výdavky HA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2020

Mzdové výdavky HA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2020

Mzdové výdavky PA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2020

Mzdové výdavky PA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Cestovné náhrady 08/2020

Cestovné náhrady 08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Cestovné náhrady 07/2020

Cestovné náhrady 07/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Cestovné náhrady 09/2020

Cestovné náhrady 09/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2020

Mzdové výdavky PA 09/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2020

Mzdové výdavky HA 09/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

obal na diktafón

obaly na diktafóny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Profesionálny monokulárny ďalekohľad - A

Technické vybavenie pre potreby monitoringu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
129,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Kamera s mikročipom na prenos obrazu

Technické vybavenie pre potreby monitoringu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
9,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Batoh na fototechniku

Technické vybavenie pre potreby monitoringu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
3,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Telekonvertor 1,4x

Technické vybavenie pre potreby monitoringu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
14,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Binokulárny ďalekohľad

Technické vybavenie pre potreby monitoringu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
37,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Statív k monokulár. ďalekohľadu A,B,C

Technické vybavenie pre potreby monitoringu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
6,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Cestovné náhrady 11/2020

Cestovné náhrady 11/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Cestovné náhrady 10/2020

Cestovné náhrady 10/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2020

Mzdové výdavky PA 10-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2020

Mzdové výdavky PA 10-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2020

Mzdové výdavky PA 10-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2020

Mzdové výdavky HA 10-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2020

Mzdové výdavky HA 10-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2020

Mzdové výdavky HA 10-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Vrecková lupa

Ornitopomôcky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Ornitologická sieť 16 x 16, 12 m

Ornitopomôcky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Ornitologické kliešte

Ornitopomôcky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Obal na siete

Ornitopomôcky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Sada skladacích hliníkových tyčí na siete

Ornitopomôcky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Ornitologická sieť 30x30, 18 m

Ornitopomôcky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Ručný sčítač

Ornitopomôcky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Ornitologická sieť 19x19, 18 m

Ornitopomôcky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Ornitologická sieť 70x70, 21 m

Ornitopomôcky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Hliníková tyč na ornitologické siete

Ornitopomôcky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Sada k napínaniu sietí na tyčkách

Ornitopomôcky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Cestovné náhrady 02/2021

Cestovné náhrady 02/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Cestovné náhrady 01/2021

Cestovné náhrady 01/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2021

Mzdové výdavky PA 01-02/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2021

Mzdové výdavky PA 01-02/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2021

Mzdové výdavky HA 01-02/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2021

Mzdové výdavky HA 01-02/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Cestovné náhrady 04/2021

Cestovné náhrady 04/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Cestovné náhrady 03/2021

Cestovné náhrady 03/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2021

Mzdové výdavky PA 03-04/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2021

Mzdové výdavky PA 03-04/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2021

Mzdové výdavky HA 03-04/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2021

Mzdové výdavky HA 03-04/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

sponkovačka

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

podberák s teleskopickou tyčou

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

sekera

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Perlik s násadou

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Lopata s násadou oceľ

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Rýľ špicatý s násadou

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Krompáč s násadou

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

rukavice PVC dlhé

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

ruka kanalizačná

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

vedro s vekom 20L

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Kladivo s násadou

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Kolíky drevené

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

klince

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

spony do sponkovačky

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

maltovník

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

vedro s vekom 15L

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

rukavice pracovné

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Fólia pre obojživelníky

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

rukavice pracovné

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vedro s vekom 15L

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

maltovník

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

spony do sponkovačky

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

klince

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Perlik s násadou

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rýľ špicatý s násadou

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Krompáč s násadou

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fólia pre obojživelníky

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kolíky drevené

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kladivo s násadou

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lopata s násadou oceľ

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

sekera

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

podberák s teleskopickou tyčou

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

sponkovačka

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vedro s vekom 20L

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ruka kanalizačná

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

rukavice PVC dlhé

Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

terénna obuv

terénna obuv - monitoring2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

terénna obuv

terénna obuv - monitoring2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

Cestovné náhrady 05/2021

Cestovné náhrady 05/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Cestovné náhrady 06/2021

Cestovné náhrady 06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2021

Mzdové výdavky HA 05-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2021

Mzdové výdavky HA 05-06/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

stravovanie (obed)

Seminár k metodike monitoringu vážok

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

ubytovanie s raňajkami

Seminár k metodike monitoringu vážok

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

stravovanie (večera)

Seminár k metodike monitoringu vážok

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

prenájom miestnosti a techniky

Seminár k metodike monitoringu vážok

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2021

Mzdové výdavky HA 07-08/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2021

Mzdové výdavky HA 07-08/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

DoVP 12/2020 Thopmson

Mzdové výdavky DoVP 12/2020 - 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

DoVP 06/2021

Mzdové výdavky DoVP 12/2020 - 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

DoVP 07/2021

Mzdové výdavky DoVP 12/2020 - 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

DoVP 08/2021

Mzdové výdavky DoVP 12/2020 - 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

DoVP 09/2021

Mzdové výdavky DoVP 12/2020 - 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
363,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Vypracovanie metodík mon. vtákov a návrh TML

Vypracovanie metodík mon. vtákov a návrh TML

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
67,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Vypracovanie metodík mon. vtákov a návrh TML

Vypracovanie metodík mon. vtákov a návrh TML

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
67,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH - odolné mobilné telefóny

DPH - odolné mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Ulefone Armor X5 pro 64GB oranžový

Odolné mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Ulefone Armor X5 pro 64GB čierny

Odolné mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Ulefone Armor X5 pro 64GB červený

Odolné mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2021

Mzdové výdavky HA 09-11/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2021

Mzdové výdavky HA 09-11/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 9/2021

Mzdové výdavky HA 09-11/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Ornitologické krúžky

Ornitologické krúžky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
83,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

JBL CHARGE 5 šedý

Prenosný reproduktor

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Grafické spracovanie publikácie - Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Tlač publikácie - Katalóg ekosystémových služieb Slovenska

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Grafické spracovanie publikácie - Value of ecosystems and their services in Slovakia

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Grafické spracovanie publikácie - Katalóg ekosystémových služieb Slovenska

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

USB kľúč s nahranou publikáciou - Katalóg ekosystémových služieb Slovenska

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Tlač publikácie - Value of ecosystems and their services in Slovakia

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Tlač publikácie - Stav ochrany vtáctva na Slovensku v rokoch 2013-2018

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

USB kľúč s nahratou publikáciou - Stav ochrany vtáctva na Slovensku v rokoch 2013-2018

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Grafické spracovanie publikácie - Stav ochrany vtáctva na Slovensku v rokoch 2013-2018

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Tlač publikácie - Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu na Slovensku 2013-2018

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

USB kľúč s nahranou publikáciou - Value of ecosystems and their services in Slovakia

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Grafické spracovanie publikácie - Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu na Slovensku 2013-2018

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

USB kľúč s nahranou publikáciou - Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

USB kľúč s nahranou publikáciou - Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu na Slovensku 2013-2018

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Tlač publikácie - Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku

Odborné publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Cestovné náhrady 09/2021

Cestovné náhrady 09/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2022

Mzdové výdavky HA 12/21-03/22

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2022

Mzdové výdavky HA 12/21-03/22

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2022

Mzdové výdavky HA 12/21-03/22

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2021

Mzdové výdavky HA 12/21-03/22

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Cestovné náhrady 07/2021

Cestovné náhrady 07/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Cestovné náhrady 08/2021

Cestovné náhrady 08/2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
63,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
70,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Terénne odevy - DPH k FA č. 1222016

Terénne odevy - DPH k FA č. 1222015, FA č. 1222016

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

Terénne odevy - DPH k FA č. 1222015

Terénne odevy - DPH k FA č. 1222015, FA č. 1222016

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Košeľa s krátkym rukávom

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Košela s dlhým rukávom

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Termoponožky

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Čiapka zimná pletená

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Vetrovka vrchná nepremokavá- tmavo zelená

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Nohavice letné

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Fleecová bunda- tmavo zelená

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Reflexné popruhy/ traky

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2022

Mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2022

Mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022

Mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Cestovné náhrady 10/2022

Cestovné náhrady 10/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Cestovné náhrady 11/2022

Cestovné náhrady 11/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Cestovné náhrady 12/2022

Cestovné náhrady 12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

Mzdové výdavky DoVP 5/2023

Mzdové výdavky DoVP 5/2023 a 9/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Mzdové výdavky DoVP 9/2023

Mzdové výdavky DoVP 5/2023 a 9/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Externý monitoring vtákov v zmysle smernice o vtákoch - „Zoznam zrealizovaných návštev na TML“

Externý monitoring vtákov v zmysle smernice o vtákoch - „Zoznam zrealizovaných návštev na TML“

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
168,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

„Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov" - biotopy a nižšie rastliny

„Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov" - biotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
152,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Externý monitoring vtákov v zmysle smernice o vtákoch - „Zoznam zrealizovaných návštev na TML“

Externý monitoring vtákov v zmysle smernice o vtákoch - „Zoznam zrealizovaných návštev na TML“

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
76,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

„Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov" - živočíchy

„Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov" - živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
45,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov

Realizácia monitoringu v teréne

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
13,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov

Realizácia monitoringu v teréne

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
18,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Mzdy 2/2023

Mzdové výdavky 1/2023 a 2/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 1/2023

Mzdové výdavky 1/2023 a 2/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Rozkladací pracovný stolík

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Led svietidlo

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Snežnice s príslušenstvom

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Prenosná stolička

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Čelová lampa

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Vtáky Európy

Publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Klíč ke květeně České republiky

Publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Poznáváme naše savce

Publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Obojživelníci a plazi

Publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Vajíčka a larvy

Publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Rastlinné spoločenstvá Slovenska

Publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Atlas machorastvo Slovenska

Publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Rastlinné spoločenstvá Slovenska

Publikácie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 3/2023

Mzdové výdavky HA 3-4/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 4/2023

Mzdové výdavky HA 3-4/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
43,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
43,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
42,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
42,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

Reflexné popruhy/ traky

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Vetrovka vrchná nepremokavá tmavo zelená

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Bunda softshellová tmavo zelená

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Nohavice nepremokavé

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Fleece bunda tmavo zelená

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Nohavice letné

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Termobielizeň- nohavice

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Košeľa s dlhým rukávom

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Termobielizeň- tričko dlhý rukáv

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Čiapka zimná pletená

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Košeľa s krátkym rukávom

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Termobielizeň- tričko krátky rukáv

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Termoponožky

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Náhradná nadobka na uskladnenie PH elektródy

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Verifikácia systému

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Skladovací roztok

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

PH v rozsahu min. 6,3-9,0

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Meď

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Rozpustné železo

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

LDO sonda pre meranie rozpustného kyslíka

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Tvrdosť vody- mäkká voda

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Ortofosporečnany

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Celkový amoniak

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Prenosný paralelný analyzátor- multimeter

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Batoh s popruhmi na chrbát na prenos analyzátora

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Alkalita celková

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Nabíjačka do auta

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Ortofosporečnany

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Verifikácia analýzy chlóru

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Celkový amoniak

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Aplikátor s vatovou špičkou

Prenosný analyzátor (multimeter) na meranie chemických vlastností vody

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Pamäťové médium

Fotopasce s funkciou odosielania snímok s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Lanový zámok

Fotopasce s funkciou odosielania snímok s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Jednorázové AA batérie

Fotopasce s funkciou odosielania snímok s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Nabíjateľné AA batérie

Fotopasce s funkciou odosielania snímok s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Ochranný box na fotopascu

Fotopasce s funkciou odosielania snímok s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Fotopasce s funkciou odosielania snímok

Fotopasce s funkciou odosielania snímok s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Vypracovanie červenej knihy cicavcov

Vypracovanie červenej knihy cicavcov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
34,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Katalóg biotopov Slovenska

Katalóg biotopov Slovenska

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Alfa print, s.r.o.
Žiadaná suma
22,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Binokulárny ďalekohľad 10x42

Ďalekohľady a termovízne optické zariadenia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Statív k monokulárnemu ďalekohľadu a fotoaparátu

Ďalekohľady a termovízne optické zariadenia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Vypracovanie červenej knihy vyšších rastlín Slovenska

Vypracovanie červenej knihy vyšších rastlín Slovenska

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
39,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Vypracovanie červenej knihy vtákov

Vypracovanie červenej knihy vtákov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
35,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Stereomikroskop na určovanie bezstavovcov so zabudovanou digitálnou kamerou

Stereomikroskop na určovanie bezstavovcov so zabudovanou digitálnou kamerou

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Mzdové výdavky- DoVP 2022- Národné parky

Mzdové výdavky- DoVP 2022- Národné parky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82,040 €
Schválené na preplatenie
82,040 €
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2023

Mzdové výdavky HA 11-12/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
201,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2023

Mzdové výdavky HA 11-12/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 DoVP

Mzdové výdavky 12/22 a 10-11/2023 DoVP

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 DoVP

Mzdové výdavky 12/22 a 10-11/2023 DoVP

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 DoVP

Mzdové výdavky 12/22 a 10-11/2023 DoVP

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Spojovací prostriedok PETZL Adjust Y

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Tlačiareň

Tlačiarne a projektory

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Projektor s príslušenstvom

Tlačiarne a projektory

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Multifunkčné zariadenia A3 s podávačmi s príslušenstvom

Tlačiarne a projektory

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Batériový elektrický rybolovný agregát

Elektrické rybolovné zariadenia s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Elektrický rybolovný agregát s benzonovým motorom

Elektrické rybolovné zariadenia s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Zdroj záložného napájania

Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

24 portový sieťový prepínač

Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Rack- 19- rozvádzač stojanový

Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

48 portový sieťový prepínač

Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Práce a inštalácia

Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Rack- príslušenstvo k 19 rozvádzaču stojanovému

Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Príslušenstvo

Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Bezdrôtový prístupový bod WiFi

Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Server pre kontrolu prístupu do siete

Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

24 portový mGig sieťový prepínač

Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

24 portový sieťový prepínač

Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

24 portový sieťový prepínač

Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Jednomužná totálna stanica

Nákup GNSS zostáv a prístrojov 1.časť

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

GNSS zostava č.4

Nákup GNSS zostáv a prístrojov 2. časť

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

GPS prístroj

Nákup GNSS zostáv a prístrojov 2. časť

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

ArcGIS Online Mobile Worker

GIS Licencie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

ArcGIS enterprise Standard

GIS Licencie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
70,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use

GIS Licencie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
56,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

ArcGIS Desktop Advance Concurrent Use

GIS Licencie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
46,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Geostatistical Analyst Concurrent Use

GIS Licencie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Spatial Analyst Concurrent Use

GIS Licencie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
20,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

3D Analyst Concurrent Use

GIS Licencie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Sedací postroj pre prácu vo výškach PETZL Falcon Ascent 2023

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ00K309984

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ00K309984

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ605028349

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ605028349

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ60K307737

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ60K307737

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ405028415

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ405028415

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ10K306852

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ10K306852

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ205028400

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ205028400

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ405028317

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ405028317

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ805028319

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ805028319

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Vypracovanie červenej knihy rýb, obojživelníkov a plazov Slovenska

Vypracovanie červenej knihy rýb, obojživelníkov a plazov Slovenska

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
33,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ405028396

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ405028396

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ405028382

Land Cruiser BMC17 JTEBR3FJ405028382

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nohavice nepremokavé dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nohavice nepremokavé pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fleece bunda pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softshellová bunda dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softshellová bunda pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fleece bunda dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vetrovka vrchná nepremokavá pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vetrovka vrchná nepremokavá dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nohavice letné pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nohavice letné dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reflexné popruhy/ traky

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fleece bunda pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Softshellová bunda pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Softshellová bunda dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nohavice nepremokavé dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Vetrovka vrchná nepremokavá pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Fleece bunda dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Vetrovka vrchná nepremokavá dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Reflexné popruhy/ traky

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nohavice nepremokavé pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nohavice letné pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nohavice letné dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Termobielizeň- tričko krátky rukáv pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Termobielizeň- tričko krátky rukáv dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Košela s dlhým rukávom dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Košela s dlhým rukávom pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čiapka zimná pletená

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Termobielizeň- nohavice dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Termobielizeň- tričko dlhý rukáv dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Termoponožky

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Košela s krátkym rukávom dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Košela s krátkym rukávom pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Termobielizeň- tričko dlhý rukáv pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Termobielizeň- nohavice pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Termoponožky

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Prvky publicity

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Košela s dlhým rukávom pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Termobielizeň- tričko krátky rukáv dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Termobielizeň- nohavice pánske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Termobielizeň- nohavice dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Košela s krátkym rukávom pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Košela s krátkym rukávom dámska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Košela s dlhým rukávom dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Termobielizeň- tričko krátky rukáv pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Termobielizeň- tričko dlhý rukáv pánska

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Termobielizeň- tričko dlhý rukáv dámske

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Čiapka zimná pletená

Terénne odevy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Stavebné úpravy priestorov serverovne v budove ŠOP SR v BB

Stavebné úpravy priestorov serverovne v budove ŠOP SR v BB

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Kopírovací papier A4

Kancelársky papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2023

Mzdové výdavky HA 05-06/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2023

Mzdové výdavky HA 05-06/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
45,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
45,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
89,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
89,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Zachytávač pádov pre prácu vo výškach

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Samoblokovacia zlaňovacia brzda pre prácu vo výškach

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Batoh na fototechniku

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Makroobjektív k zrkadlovému fotoaparátu

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Makroobjektív k plnoformátovému fotoaparátu

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Teleobjektív k plnoformátovému fotoaparátu

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Základný objektív k plnoformátovému fotoaparátu

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Príslušenstvo k plnoformátovému fotoaparátu

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Plnoformátový fotoaparát- telo

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Digitálny fotoaparát s vysokým ultrazoomom

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Príslušenstvo k fotoaparátu s ultrazoomom

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

TETRAO gumáky zelené s neoprénom veľ. 44

Nákup ochranných pracovných pomôcok

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

TETRAO gumáky zelené s neoprénom veľ. 43

Nákup ochranných pracovných pomôcok

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Netopiere Slanských a Zemplínskych vrchov

Netopiere Slanských a Zemplínskych vrchov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Alfa print, s.r.o.
Žiadaná suma
5,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Kancelársky softvér na prácu s dokumentami PDF

Kancelársky softvér na prácu s dokumentami PDF

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Odolný vak na výstroj do pracovných podmienok

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Pracovné statické lano

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Chránič na lano

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Hrudný postroj

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Podberák s násadou

Elektrické rybolovné zariadenia s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Polarizační brýle

Elektrické rybolovné zariadenia s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Dielektrické rukavice

Elektrické rybolovné zariadenia s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Tonery do tlačiarní

Tonery do tlačiarní

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tonery do tlačiarní

Tonery do tlačiarní

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie minitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie minitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
69,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie minitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie minitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
69,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie minitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
98,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie minitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
98,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Karabína s poistkou zámku

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Profesionálna ochranná prilba pre prácu vo výškach

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Oválna maticová rýchlospojka

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Viacsmerová karabína s poistkou zámku

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Slučka 60 cm

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Slučka 80 cm

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Viacúčelová kladka

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Ručný blokant

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Slučka 120 cm

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Popruhová stúpačka k blokantu

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Tlmič pádu

Horolezecký výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

"Terénne odevy - DPH k FA č. 1223013 112 - Zásoby"

Stavebné úpravy priestorov serverovne v budove ŠOP SR v Banskej Bystrici, Tajovského 28B - DPH k faktúre č. 202305003, Terénne odevy - DPH k FA č. 1223013, FA č. 1223007

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

"Terénne odevy - DPH k FA č. 1223007 112 - Zásoby"

Stavebné úpravy priestorov serverovne v budove ŠOP SR v Banskej Bystrici, Tajovského 28B - DPH k faktúre č. 202305003, Terénne odevy - DPH k FA č. 1223013, FA č. 1223007

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

"Stavebné úpravy priestorov serverovne v budove ŠOP SR v Banskej Bystrici, Tajovského 28B - DPH k faktúre č. 202305003 021 - Stavby"

Stavebné úpravy priestorov serverovne v budove ŠOP SR v Banskej Bystrici, Tajovského 28B - DPH k faktúre č. 202305003, Terénne odevy - DPH k FA č. 1223013, FA č. 1223007

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

SD karta 500GB

Zariadenia na akustický monitoring živočíchov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Lanový zámok

Zariadenia na akustický monitoring živočíchov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Lítiové batérie

Zariadenia na akustický monitoring živočíchov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Nabíjateľné batérie

Zariadenia na akustický monitoring živočíchov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

SD karta 250GB

Zariadenia na akustický monitoring živočíchov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Zariadenie pre statický monitoring zvukov netopierov a iných živočíchov

Zariadenia na akustický monitoring živočíchov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Obed typ 2

Seminár Vážky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
4 TRAVEL s.r.o.
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Ubytovanie s raňajkami

Seminár Vážky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
4 TRAVEL s.r.o.
Žiadaná suma
4,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Večera typ 1

Seminár Vážky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
4 TRAVEL s.r.o.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Večera typ 2

Seminár Vážky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
4 TRAVEL s.r.o.
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Prenájom miestnosti a techniky

Seminár Vážky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
4 TRAVEL s.r.o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Obed typ 1

Seminár Vážky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
4 TRAVEL s.r.o.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Externý monitoring vtákov- zrealizované návštevy na TML

Externý monitoring vtákov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
578,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Externý monitoring vtákov- zrealizované návštevy na TML

Externý monitoring vtákov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
578,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne- živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
97,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne- živočíchy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
97,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koorinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu- bitotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
141,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koorinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu- bitotopy a nižšie rastliny

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
141,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Kancelársky notebook s dokovacou stanicou a príslušenstvom

Kancelárske notebooky s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelársky notebook s dokovacou stanicou a príslušenstvom

Kancelárske notebooky s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Kancelárka technika a potreby

Kancelárka technika a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárka technika a potreby

Kancelárka technika a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
281,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- živočíchy

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
281,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
117,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov- biotopy a nižšie rastliny

Realizácia monitoringu v teréne vrátane koordinácie monitoringu, spracovania, editácie a zverejňovania údajov

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Žiadaná suma
117,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2023

Mzdové výdavky HA 07-08/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2023

Mzdové výdavky HA 07-08/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Neoprénové prsačky 40/41

Ochranné pracovné pomôcky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ