Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

Počet žiadostí
13
Projekty
7
Úspešnosť žiadostí
61%
Celková suma
4,684,443 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozof…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,870,328 €
Vlastné zdroje
93,516 €
Projekt

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Právnic…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,075,658 €
Suma
1,084,677 €
Vlastné zdroje
54,234 €
Projekt

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študent…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
146,463 €
Suma
714,139 €
Vlastné zdroje
35,707 €
Projekt

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozof…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
333,004 €
Suma
364,507 €
Vlastné zdroje
18,225 €
Projekt

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvalit…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
312,987 €
Vlastné zdroje
15,649 €
Projekt

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a od…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
296,231 €
Vlastné zdroje
14,812 €
Projekt

Solárny systém na ohrev pitnej vody pre Študentsk…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,574 €
Vlastné zdroje
2,079 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
20,186 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
417,895 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heter…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,220,688 €
Vlastné zdroje
224,923 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného m…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,212,821 €
Vlastné zdroje
213,085 €
Projekt

Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lep…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
327,763 €
Suma
967,970 €
Vlastné zdroje
10,165 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,299 €
Suma
122,358 €
Vlastné zdroje
5,522 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019-2023

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,752,083 €
Suma
25,404,370 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
20,186 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
417,895 €
Projekt

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,792,452 €
Suma
17,093,082 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozof…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,870,328 €
Vlastné zdroje
93,516 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heter…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,220,688 €
Vlastné zdroje
224,923 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného m…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,212,821 €
Vlastné zdroje
213,085 €
Projekt

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Právnic…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,075,658 €
Suma
1,084,677 €
Vlastné zdroje
54,234 €
Projekt

Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lep…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
327,763 €
Suma
967,970 €
Vlastné zdroje
10,165 €
Projekt

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študent…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
146,463 €
Suma
714,139 €
Vlastné zdroje
35,707 €
Projekt

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozof…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
333,004 €
Suma
364,507 €
Vlastné zdroje
18,225 €
Projekt

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvalit…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
312,987 €
Vlastné zdroje
15,649 €
Projekt

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a od…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
296,231 €
Vlastné zdroje
14,812 €
Projekt

Úspech (že)nám pristane - Biznis akadémia pre zač…

SRDCE PRE TALENTY

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
182,092 €
Suma
206,589 €
Vlastné zdroje
10,329 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,299 €
Suma
122,358 €
Vlastné zdroje
5,522 €
Projekt

Solárny systém na ohrev pitnej vody pre Študentsk…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,574 €
Vlastné zdroje
2,079 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.