Popis projektu

je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova ŠD2 UMB (trakty F a G), Komenského 20, Banská Bystrica, ktorá slúži hlavne na ubytovanie študentov počas vysokoškolského štúdia.

Energetická náročnosť budovy spôsobuje problémy s hospodárením s energiou. Obvodové konštrukcie nevyhovujú platným teplo technickým normám. Budova a jej jednotlivé časti sú až na pár výnimiek nezateplené, od roku výstavby okrem výmeny okien neprešli komplexnou rekonštrukciou, použité stavebné konštrukcie sú dnes z hľadiska tepelno-technických vlastností nevyhovujúce.

Budova je podľa pôvodného projektu z obdobia rokov 1984-85. Objekt je značne členitý.

predstavujú zateplenie striech riešenej časti a zateplenie obvodových stien riešenej časti budovy, zriadenie solárneho systému na ohrev pitnej vody, rekonštrukciu interiérového osvetlenia a súvisiace stavebné úpravy.

Viac
Subjekt
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.08.2020
Celková suma
714,139 €
Vlastné zdroje
35,707 €
Vyčerpané z projektu
146,463 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
27.09.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
27.09.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
648,318 (MWh/rok)
Cieľ
648,318 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
324114,0288 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
402279,255 (kWh/rok)
Cieľ
387494,5882 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
367880,6143 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
5396,1 (m2)
Cieľ
5689,99 (m2)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
324,204 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,057 (MW)
Cieľ
0,057 (MW)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,057 (MWt)
Cieľ
0,057 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
56,952 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
67,1237 (t ekviv. CO2)
Cieľ
75,3065 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
75,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
54,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce /DPH/

Interný účtovný doklad k DPH /01.2020/

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
22,271 €
Schválené na preplatenie
22,271 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,440 €
Schválené na preplatenie
10,440 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Stavebný dozor /10.2020 - 11.2020/

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
2,399 €
Realizácia
30.01.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,353 €
Schválené na preplatenie
111,353 €
Realizácia
04.02.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Stavebné práce /DPH/

Interný účtovný doklad k DPH /04.2020/

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
8,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)

Sumarizačný_hárok_mzdy_ŠD2

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
6,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Stavebné práce /DPH/

Interný účtovný doklad k DPH /04.2020/

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
57,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Stavebné práce /DPH/

Interný účtovný doklad k DPH /06.2020/

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
27,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov IČO
Názov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
IČO
30232295
Názov
PDP s.r.o.
IČO
36295981
Názov
M-STAV servis, s.r.o.
IČO
47004291
Názov
Bizoň Martin Ing. arch.
IČO
34707034
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.