Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti.

R-DAS, s. r. o.

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom zavedenia , s využitím aplikovaného výskumu v spolupráci s vedecko- výskumnými organizáciami - .

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít:

Hlavným predmetom aktivity Priemyselný výskum bude výskum alternatívnych techník identifikácie, verifikácie a autentifikácie vymedzených bodov (uzlov) IoT systémov, výskum v oblasti mikrosenzorických systémov pre diaľkové a lokálne snímanie dát z meracích a riadiacich uzlov, výskum integrácie inovatívnych monitorovacích a senzorických systémov do súčasných informačných systémov a výskum možností digitalizácie s využitím technológie blockchain. Výskumné aktivity budú realizované v Banskej Bystrici. Na výskumné aktivity nadväzuje , ktorých výstupom bude: . Inovačná časť bude realizovaná vo Zvolene v administratívno-výrobných priestoroch zmiešaných z administratívnych a laboratórnych priestorov pripravených pre proces merania a výroby.

Realizáciou projektu bude zavedený jeden nový výrobok na trh, čo bude deklarované naplnením merateľného ukazovateľa. Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové a Počet produktov, ktoré sú pre trh nové. V rámci aktivity Priemyselný výskum bude firma R-DAS, s.r.o. spolupracovať s dvoma výskumnými organizáciami, a tým naplní ďalší ukazovateľ Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi. Zároveň bude realizáciou projektu naplnený merateľný ukazovateľ Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva s hodnotou jedna a taktiež realizácia projektu prinesie zvýšenie počtu zamestnancov spoločnosti minimálne v počte jeden, a tým sa naplní stanovený ukazovateľ Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch.

Viac
Subjekt
R-DAS, s. r. o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Miesta realizácie
Zvolen, Banská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.02.2023
Celková suma
1,221,334 €
Vlastné zdroje
224,223 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum UMB
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Priemyselný výskum STU
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
16.09.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
30.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
30.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
14.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
14.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
14.09.2023
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
14.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
14.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
14.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
14.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

pausalna sadzba Q938 01-03_2022

pausalna sadzba Q938 01-03_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 02_2022

mzdy 02_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity 02_2022

mzdy 02_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 02_2022

mzdy 02_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 01_2022

mzdy 01_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 01_2022

mzdy 01_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity 01_2022

mzdy 01_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 03_2022

mzdy 03_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity 03_2022

mzdy 03_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 03_2022

mzdy 03_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity 11_2021

mzdy 11_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 11_2021

mzdy 11_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 11_2021

mzdy 11_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 12_2021

mzdy 12_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity 12_2021

mzdy 12_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity 10_2021

mzdy 10_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 10_2021

mzdy 10_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 10_2021

mzdy 10_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

pausalna sadzba R-DAS 10-12_2021 - doplnenie

pausalna sadzba R-DAS 10-12_2021 - doplnenie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 3 za 11/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 2 za 11/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér_Partner 2 za 11/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 4 za 11/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 5 za 11/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 za 11/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Technický pracovník za 11/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 7 za 11/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti za 11/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 7 za 12/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér _Partner 2 za 12/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 4 za 12/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Technický pracovník za 12/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 3 za 12/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 1 za 12/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 za 12/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti za 12/2020

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 za 02/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 za 02/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 1 za 02/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 2 za 02/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti za 02/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Technický pracovník za 02/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 4 za 02/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 3 za 02/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér Partner 2 za 02/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér Partner 2_za 01/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 4 za 01/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 za 01/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Technický pracovník za 01/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 2 za 01/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti za 01/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 7 za 2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 3 za 01/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 za 01/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 1 za 01/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 4 za 03/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 za 03/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 za 03/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 1 za 03/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 3 za 03/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 2 za 03/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér Partner 2 za 03/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Technický pracovník za 03/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti za 03/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 1 za 04/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér_Partner 2 za 04/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti za 04/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 3 za 04/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 za 04/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 za 04/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Technický pracovník za 04/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 4 za 04/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 2 za 04/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner_2_04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Q938_Paušálna sadzba za nepriame výdavky 11-12/2020, 01-04/2021

Q938_Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11-12/2020, 01-04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 04_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1

mzdy 04_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

mzdy 04_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1

mzdy 05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

mzdy 05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

mzdy 06_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 06_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1

mzdy 06_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

pausalna sadzba 04-06_2022

pausalna sadzba Q938 04-06_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky k 1. ZoP

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky k 1. ZoP

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
10,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - Jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - Jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Výskumný pracovník 10 - Jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Výskumný pracovník 8 - Jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Výskumný pracovník 7 - Jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Výskumný pracovník 5 - Jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Výskumný pracovník 3 - Jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 - Jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - Jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Výskumný pracovník 10 - Máj 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Výskumný pracovník 3 - Máj 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 2 - Máj 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - Máj 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 - Máj 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Výskumný pracovník 2 - Máj 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Výskumný pracovník 5 - Máj 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Výskumný pracovník 7 - Máj 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Výskumný pracovník 8 - Máj 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - Máj 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - Máj 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Výskumný pracovník 2 - Apríl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 - Apríl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - Apríl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Výskumný pracovník 10 - Apríl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Výskumný pracovník 7 - Apríl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 2 - Apríl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Výskumný pracovník 5 - Apríl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Výskumný pracovník 8 - Apríl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - Apríl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Q938_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_Partner 2_5-12/2021

Q938_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_Partner 2_05-12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
3,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti_05/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 7_05/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 4_05/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér partnera 2_05/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Technický pracovník_05/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 1_05/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 5_05_2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Výskumný pracovník 2_05/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 3_05/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 6_05/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti_06/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Technický pracovník_06/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 1_06/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 4_06/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 7_06/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 2_06/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 6_06/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 3_06/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér partnera 2_06/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 5_06/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 5_07/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 2_07/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 4_07/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 7_07/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 1_07/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 6_07/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti_07/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 3_07/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Technický pracovník_07/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér partnera 2_07/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 6_08/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 7_08/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 4_08/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér partnera 2_08/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 2_08/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 3_08/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti_08/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 5_08/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Technický pracovník_08/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 1_08/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér partnera 2_09/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garant výskumnej činosti_09/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Technický pracovník_09/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 7_09/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 1_09/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 2_09/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 4_09/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 6_09/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 5_09/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 3_09/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 3_10/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Technický pracovník_10/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 5_10/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 6_10/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 7_10/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti_10/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 1_10/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér partnera 2_10/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 2_10/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 4_10/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 5_12/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný pracovník 2_12/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný pracovník 4_12/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný pracovník 1_12/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný pracovník 3_12/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný pracovník 7_12/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Garant výskumnej činnosti_12/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný pracovník 6_12/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Technický pracovník_12/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér partnera 2_12/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný pracovník 2_11/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti_11/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Riadenie aktivity-projektový manažér partnera 2_11/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 6_11/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 1_11/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 3_11/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 4_11/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Technický pracovník_11/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 5_11/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 7_11/2021

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou k 2. ZoP

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou k 2. ZoP

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
8,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - September 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - September 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 10 - September 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 8 - September 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 7 - September 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 5 - September 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 3 - September 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 - September 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - September 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - August 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - August 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 10 - August 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 8 - August 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 7 - August 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 5 - August 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 3 - August 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 - August 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - August 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - Júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - Júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 10 - Júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 8 - Júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 7 - Júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 5 - Júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 3 - Júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 - Júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - Júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Riadenie aktivity - Asistent projektového manažéra partnera č. 2 - Júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov Partnera č. 2 za 7/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér partnera č. 2 - Júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov Partnera č. 2 za 7/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti - Júl 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov Partnera č. 2 za 7/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Riadenie aktivity - Asistent projektového manažéra partnera č. 2 - Jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov Partnera č. 2 za 6/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér partnera č. 2 - Jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov Partnera č. 2 za 6/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti - Jún 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov Partnera č. 2 za 6/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 09-10/2020

Paušálna sadzba 09-10/2020-doplnenie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity - Október 2020

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10-2020-doplnenie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - Október 2020

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10-2020-doplnenie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - Október 2020

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10-2020-doplnenie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - September 2020

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09-2020-doplnenie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity - September 2020

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09-2020-doplnenie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - September 2020

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09-2020-doplnenie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity -Asistent - november 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - november 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Technický pracovník 3 - november 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 10 - november 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 8 - november 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 7 - november 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 - november 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Garant výskumenj činnosti 1 - november 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky k 3. ŽoP

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky k 3. ŽoP

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
7,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity -Asistent - december 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - december 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Technický pracovník 3 - december 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 10 - december 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 8 - december 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 7 - december 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Výskumný pracovník 1 - december 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Garant výskumenj činnosti 1 - december 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - október 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 10 - október 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Riadenie aktivity -Asistent - október 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Technický pracovník 3 - október 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 8 - október 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 - október 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - október 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 7 - október 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Paušálna sadzba 11-12/2020 FIIT

Paušálna sadzba 11-12/2020 FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity 12/2020

Sumarizačný hárok 12/2020 FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Grant výskumnej činnosti partnera 1 - 12/2020

Sumarizačný hárok 12/2020 FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník1-11/2020

Sumarizačný hárok 11/2020 FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 -11/2020

Sumarizačný hárok 11/2020 FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity -11/2020

Sumarizačný hárok 11/2020 FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba Q938 1-3/2021

paušálna sadzba Q938 -1-3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 01_2021

sumarizačný hárok Q938 01_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity - 01_2021

sumarizačný hárok Q938 01_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 01_2021

sumarizačný hárok Q938 01_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 02_2021

sumarizačný hárok Q938 2_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity - 02_2021

sumarizačný hárok Q938 2_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 02_2021

sumarizačný hárok Q938 2_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 03/2021

sumarizačný hárok Q938 - 03_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity - 03/2021

sumarizačný hárok Q938 - 03_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 03/2021

sumarizačný hárok Q938 - 03_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 08,09,10/2020

Q938_902_Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 08,09,10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Technický pracovník za 10/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 4 za 10/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 za 10/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér partnera 2 za 10/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti za 10/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Riadenie aktivity - Asistent projektového manažéra partnera 2 za 10/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 3 za 10/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Výskumný pracovník 7 za 10/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Technický pracovník za 09/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 7 za 09/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 5 za 09/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 3 za 09/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 za 09/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér partnera 2 za 09/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Riadenie aktivity - Asistent projektového manažéra partnera 2 za 09/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 2 za 09/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 4 za 09/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti za 09/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov partnera č. 2 za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Riadenie aktivity - Asistent projektového manažéra partnera 2 za 08/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za partnera č. 2 za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti za 08/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za partnera č. 2 za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér partnera 2 za 08/2020

Q938_Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za partnera č. 2 za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-06/2021

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Q938 - 01-06/2021

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
11,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 10 - jún 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 06/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 - jún 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 06/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 2 - jún 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 06/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 - jún 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 06/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Technický pracovník 2 - jún 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 06/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - jún 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 06/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Technický pracovník 3 - jún 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 06/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - máj 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 05/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Technický pracovník 3 - máj 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 05/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 10 - máj 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 05/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 - máj 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 05/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 2 - máj 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 05/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 - máj 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 05/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Technický pracovník 2 - máj 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 05/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - máj 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 05/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - apríl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 04/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Technický pracovník 3 - apríl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 04/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 10 - apríl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 04/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 - apríl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 04/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 - apríl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 04/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Výskumný pracovník 8 - apríl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 04/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Technický pracovník 2 - apríl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 04/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - apríl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 04/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - marec 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 03/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 10 - marec 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 03/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 - marec 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 03/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 1 - marec 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 03/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 - marec 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 03/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Výskumný pracovník 8 - marec 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 03/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Technický pracovník 3 - marec 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 03/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - marec 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 03/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Technický pracovník 3 - február 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 02/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 8 - február 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 02/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 - február 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 02/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - február 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 02/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 1 - február 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 02/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 7 - február 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 02/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Výskumný pracovník 10 - február 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 02/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - február 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 02/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - február 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 02/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - január 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 01/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 10 - január 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 01/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 7 - január 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 01/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - január 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 01/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 1 - január 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 01/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný pracovník 8 - január 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 01/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Technický pracovník 3 - január 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 01/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - január 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 01/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

pausalna sadzba Q938 04_06-2021

pausalna sadzba Q938 04_06-2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 06_2021

SH 06_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 06_2021

SH 06_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity - 06_2021

SH 06_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity - 05_2021

SH 05_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 05_2021

SH 05_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 05_2021

SH 05_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 04_2021

SH 04_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 04_2021

SH 04_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity - 04_2021

SH 04_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník 10 - júl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 07/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 2 - júl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 07/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 - júl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 07/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Technický pracovník 2 - júl 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 07/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07-09/2021

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Q938 - 07-09/2021

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník 2 - august 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 08/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 - august 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 08/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 2 - august 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 08/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 10 - august 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 08/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 - august 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 08/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Technický pracovník 2 - september 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 09/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 10 - september 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 09/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 - september 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 09/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 - september 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 09/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Výskumný pracovník 2 - september 2021

Sumarizačný hárok - mzdové náklady - 09/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Riadenie aktivity - 07_2021

SH 07_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 07_2021

SH 07_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 07_2021

SH 07_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 08_2021

SH 08_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity - 08_2021

SH 08_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity - 09_2021

SH 09_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1 - 09_2021

SH 09_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1 - 09_2021

SH 09_2021 R-DAS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba Q938 07_09-2021

paušálna sadzba Q938 07_09-2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Notebook typ 2

21600706 (DF1221034)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Notebook typ 1

21600706 (DF1221034)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Notebook typ 2

21600706 (DF1221034)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Antivírus

21600706 (DF1221034)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

MS Office

21600706 (DF1221034)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 10 - november 2021

Mzdové náklady - 11/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 - november 2021

Mzdové náklady - 11/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - november 2021

Mzdové náklady - 11/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - november 2021

Mzdové náklady - 11/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 8 - november 2021

Mzdové náklady - 11/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Technický pracovník 2 - november 2021

Mzdové náklady - 11/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 - november 2021

Mzdové náklady - 11/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Technický pracovník 3 - november 2021

Mzdové náklady - 11/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Výskumný pracovník 10 - október 2021

Mzdové náklady - 10/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 6 - október 2021

Mzdové náklady - 10/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 - október 2021

Mzdové náklady - 10/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Technický pracovník 2 - október 2021

Mzdové náklady - 10/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Výskumný pracovník 5 - december 2021

Mzdové náklady - 12/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Výskumný pracovník 6 - december 2021

Mzdové náklady - 12/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Výskumný pracovník 8 - december 2021

Mzdové náklady - 12/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Technický pracovník 2 - december 2021

Mzdové náklady - 12/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Výskumný pracovník 10 - december 2021

Mzdové náklady - 12/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - december 2021

Mzdové náklady - 12/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - december 2021

Mzdové náklady - 12/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Technický pracovník 3 - december 2021

Mzdové náklady - 12/2021 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12/2021

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Q938 - 10-12/2021

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti_01/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Výskumný pracovník 3_01/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Výskumný pracovník 5_01/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Výskumný pracovník 4_01/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Výskumný pracovník 3_03/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti_03/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Výskumný pracovník 4_03/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Výskumný pracovník 5_03/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Výskumný pracovník 3_06/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti_06/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_06/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Výskumný pracovník 3_07/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti 07/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_07/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Výskumný pracovník 3_05/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/202

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti 05/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/202

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Výskumný pracovník 4_05/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/202

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Výskumný pracovník 5_05/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_05/202

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti_04_2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04/202

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný pracovník 3_04_2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04/202

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný pracovník 4_04/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04/202

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný pracovník 5_04/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_04/202

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný pracovník 3_02/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti_02/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný pracovník 5_02/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný pracovník 4_02/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný pracovník 3_08/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti_08/2023

Q938_Výkaz o zaučtovaní miezd a odvodov_Partner 2_08/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Q938_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_Partner 2_01-08/2023

Q938_Paušálna sadzba na nepriame výdavky_Partner 2_01-08/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 08_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 08_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 09_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 09_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 06_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 06_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 07_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 07_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 10_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 10_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

paušálna sadzba Q938 06-10_2023

paušálna sadzba Q938 06-10_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výskumný pracovník partnera 1

mzdy 07_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

garant výskumnej činnosti partnera 1

mzdy 07_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

riadenie aktivity

mzdy 07_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

výskumný pracovník partnera 1

mzdy 09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

garant výskumnej činnosti partnera 1

mzdy 09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

riadenie aktivity

mzdy 09_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

riadenie aktivity

mzdy 08_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

garant výskumnej činnosti partnera 1

mzdy 08_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

výskumný pracovník partnera 1

mzdy 08_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

garant výskumnej činnosti partnera 1

mzdy 10_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

riadenie aktivity

mzdy 10_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

výskumný pracovník partnera 1

mzdy 10_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

výskumný pracovník partnera 1

mzdy 11_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

riadenie aktivitiy

mzdy 11_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

garant výskumnej činnosti partnera 1

mzdy 11_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

mzdy 12_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 12_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1

mzdy 12_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

paušálna sadzba Q938 07-12_2022

paušálna sadzba Q938 07-12_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti 2 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
5,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Výskumný pracovník 2 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
6,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Výskumný pracovník 7 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Výskumný pracovník 3 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
5,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Technický pracovník 3 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Výskumný pracovník 9 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Výskumný pracovník 8 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Výskumný pracovník 1 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
6,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Technický pracovník 2 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Výskumný pracovník 4 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Výskumný pracovník 6 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Technický pracovník 1 - 07/2023

Mzdové náklady - 07/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Technický pracovník 2 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Výskumný pracovník 1 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
6,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Výskumný pracovník 6 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Technický pracovník 1 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Výskumný pracovník 8 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Technický pracovník 3 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Výskumný pracovník 4 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti 2 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
8,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Výskumný pracovník 2 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
16,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Výskumný pracovník 7 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Výskumný pracovník 3 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
5,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Výskumný pracovník 9 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - 09/2023

Mzdové náklady - 09/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Výskumný pracovník 9 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Výskumný pracovník 2 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
16,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Výskumný pracovník 4 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Výskumný pracovník 7 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Technický pracovník 3 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Technický pracovník 2 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Výskumný pracovník 1 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
6,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti 2 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
10,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Výskumný pracovník 6 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Technický pracovník 1 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Výskumný pracovník 8 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Výskumný pracovník 3 - 10/2023

Mzdové náklady - 10/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
5,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Výskumný pracovník 3 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
5,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Technický pracovník 2 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Výskumný pracovník 2 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
13,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Technický pracovník 1 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Výskumný pracovník 9 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Výskumný pracovník 7 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Technický pracovník 3 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Výskumný pracovník 4 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Výskumný pracovník 8 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti 2 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
6,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Výskumný pracovník 1 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
6,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Výskumný pracovník 6 - 08/2023

Mzdové náklady - 08/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - 11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Výskumný pracovník 6 - 11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Výskumný pracovník 4 -11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti 2 - 11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
9,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Výskumný pracovník 7 - 11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Technický pracovník 3 - 11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Výskumný pracovník 1 - 11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
6,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Technický pracovník 2 - 11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Výskumný pracovník 9 - 11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Technický pracovník 1 - 11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Výskumný pracovník 8 - 11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Výskumný pracovník 2 - 11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
17,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Výskumný pracovník 3 - 11/2023

Mzdové náklady - 11/2023 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
5,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Q938 - 06 - 11/2023 + doplnenie 05+06+10/2022

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Q938 - 06- 11/2023

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
41,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitor typ 2

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

IT vybavenie

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Notebook typ 1

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Notebook typ 2

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Microsoft Office

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Monitor typ 1

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Notebook typ 2

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Notebook typ 1

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Monitor typ 1

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Monitor typ 2

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

MS Office

DF1123037 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Meracie sondy

DF1123019 - SOS electronic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Licencie

DF1123019 - SOS electronic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Multimeter

DF0323035 - SOS electronic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

Zdroj

DF1122071 - SOS electronic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Network analyzer

DF1122071 - SOS electronic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Osciloskop

DF1122071 - SOS electronic

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

IT komponenty

DF1123036 - PC SEMA

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Elektronické súčiastky a komponenty

zDF0822010 - Farnell

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

paušálna sadzba Q938 01-05_2023

paušálna sadzba Q938 01-05_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1

mzdy 01_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Riadenie aktivity

mzdy 01_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 01_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1

mzdy 03_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 03_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Riadenie aktivity

mzdy 02_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 02_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Garant výskumnej činnosti partnera 1

mzdy 02_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1

mzdy 04_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1.

mzdy 05_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Výskumný pracovník partnera 1.

mzdy 05_2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - 01/2022

Mzdové náklady - 01/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Výskumný pracovník 6 - 01/2022

Mzdové náklady - 01/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - 01/2022

Mzdové náklady - 01/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Výskumný pracovník 5 - 01/2022

Mzdové náklady - 01/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Technický pracovník 2 - 01/2022

Mzdové náklady - 01/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Výskumný pracovník 10 - 01/2022

Mzdové náklady - 01/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Technický pracovník 3 - 01/2022

Mzdové náklady - 01/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - 04/2022

Mzdové náklady - 04/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Riadenie aktivity Hlavný manažér projektu - 04/2022

Mzdové náklady - 04/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Technický pracovník 2 - 04/2022

Mzdové náklady - 04/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Výskumný pracovník 10 - 04/2022

Mzdové náklady - 04/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Výskumný pracovník 6 - 04/2022

Mzdové náklady - 04/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Výskumný pracovník 5 - 04/2022

Mzdové náklady - 04/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - 03/2022

Mzdové náklady - 03/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - 03/2022

Mzdové náklady - 03/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Technický pracovník 3 - 03/2022

Mzdové náklady - 03/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Technický pracovník 2 - 03/2022

Mzdové náklady - 03/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Výskumný pracovník 10 - 03/2022

Mzdové náklady - 03/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Výskumný pracovník 5 - 03/2022

Mzdové náklady - 03/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Technický pracovník 2 - 02/2022

Mzdové náklady - 02/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - 02/2022

Mzdové náklady - 02/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Výskumný pracovník 6 - 02/2022

Mzdové náklady - 02/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Riadenie aktivity - Asistent - 02/2022

Mzdové náklady - 02/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Výskumný pracovník 5 - 02/2022

Mzdové náklady - 02/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Technický pracovník 3 - 02/2022

Mzdové náklady - 02/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Výskumný pracovník 10 - 02/2022

Mzdové náklady - 02/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Výskumný pracovník 10 - 05/2022

Mzdové náklady - 05/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Výskumný pracovník 6 - 05/2022

Mzdové náklady - 05/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Výskumný pracovník 5 - 05/2022

Mzdové náklady - 05/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Technický pracovník 2 - 05/2022

Mzdové náklady - 05/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Technický pracovník 1 - 05/2022

Mzdové náklady - 05/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Technický pracovník 3 - 05/2022

Mzdové náklady - 05/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Riadenie aktivity - Hlavný manažér projektu - 05/2022

Mzdové náklady - 05/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Technický pracovník 2 - 05/2022

Mzdové náklady - 05/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Výskumný pracovník 6 - 07/2022

Mzdové náklady - 07/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Výskumný pracovník 10 - 07/2022

Mzdové náklady - 07/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Technický pracovník 2 - 07/2022

Mzdové náklady - 07/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Technický pracovník 1 - 07/2022

Mzdové náklady - 07/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Výskumný pracovník 2 - 07/2022

Mzdové náklady - 07/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Výskumný pracovník 3 - 07/2022

Mzdové náklady - 07/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Technický pracovník 1 - 08/2022

Mzdové náklady - 08/2022 - Q938

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie