Slovenská technická univerzita v Bratislave

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
00397687
IČ DPH
SK2020845255
Vznik subjektu
5. jún 1982 0:00
Tržby
+10%
Počet žiadostí
33
Projekty
18
Úspešnosť žiadostí
60%
Celková suma
146,724,422 €
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
prof. Ing. Stanislav Unčík PhD., prof. Ing. Ľubomír Šooš PhD., prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, prof. Ing. Mária Bieliková PhD., Mgr. Alexander Gejmovský PhD., Mgr. art. Ľubica Mešková, JUDr. Lucia Rybanská, Ing. František Hulík, Mgr. Regína Remenárová, Ing. Roman Zsigo, PhDr. Mária Boriková, Ing. Marian Ďurkovič, Ing. Dušan Faktor PhD., doc. Ing. Marián Zajko PhD. M.B.A., Dr.h.c., prof. h.c., prof. Dr.Ing. Oliver Moravčík, Ing. Jozef Benka, Mag. Martina Vavreková, prof. Ing. Miloš Čambál CSc.,, prof. Ing. arch Pavel Gregor PhD., prof. Ing Miroslav Fikar DrSc., Ing. Lucia Uhorskaiová PhD., prof. Ing Anton Gatial DrSc., prof. Ing. Miroslav Fikar DrSc., doc. Ing. arch. Ľubica Vitková PhD., prof. Ing. František Uherek PhD., doc. Ing. Monika Bakošová CSc., prof. Ing. Ján Szolgay PhD.

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Advancing University Capacity and Competence in R…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,965,539 €
Vlastné zdroje
5,548,277 €
Projekt

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION p…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,578 €
Suma
10,442,178 €
Vlastné zdroje
522,109 €
Projekt

Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, l…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,040,962 €
Vlastné zdroje
302,048 €
Projekt

Výskum pokročilých metód inteligentného spracovan…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,253,998 €
Vlastné zdroje
212,700 €
Projekt

Univerzitný vedecký park STU Bratislava - II. fáza

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,318,438 €
Suma
3,464,232 €
Vlastné zdroje
173,212 €
Projekt

Výskum a vývoj telemedicínskeho systému na podpor…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,097,332 €
Vlastné zdroje
104,867 €
Projekt

Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyse…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
541,164 €
Suma
1,651,054 €
Vlastné zdroje
82,553 €
Projekt

Progresívne materiály a technológie ich prípravy …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,467,304 €
Vlastné zdroje
73,365 €
Projekt

Podpora univerzálneho navrhovania

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,300,035 €
Vlastné zdroje
65,002 €
Projekt

Výskum a vývoj pokročilých a inteligentných riadi…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,076,695 €
Vlastné zdroje
53,835 €
Projekt

Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečen…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
262,845 €
Suma
782,067 €
Vlastné zdroje
39,103 €
Projekt

Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre in…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
697,340 €
Vlastné zdroje
45,982 €
Projekt

Výskum v oblasti jadrových reaktorov 4. generácie

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,088 €
Suma
649,181 €
Vlastné zdroje
32,459 €
Projekt

Výskum v oblasti biomonitorovacích technológií a …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
559,258 €
Vlastné zdroje
22,702 €
Projekt

Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych mat…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
443,170 €
Vlastné zdroje
22,158 €
Projekt

Nezávislý výskum a vývoj nových vysokotvrdých pov…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
429,996 €
Vlastné zdroje
21,500 €
Projekt

Predchádzanie prostredím urýchlenému praskaniu pr…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
206,092 €
Vlastné zdroje
10,305 €
Projekt

Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,991 €
Vlastné zdroje
14,057 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,536,667 €
Vlastné zdroje
2,502,695 €
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,413,651 €
Vlastné zdroje
600,182 €
Projekt

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnost…

VUJE, a. s.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,511,570 €
Vlastné zdroje
2,576,070 €
Projekt

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služie…

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,858,569 €
Suma
8,587,490 €
Vlastné zdroje
226,669 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnoco…

ALFA Slovakia, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,450,690 €
Vlastné zdroje
1,808,464 €
Projekt

Výskumno vývojové centrum v oblasti zvyšovania be…

Centrum pre vedu a výskum, s.…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,067,161 €
Vlastné zdroje
1,131,517 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre zvyšovanie dlhodobe…

ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,046,187 €
Vlastné zdroje
1,292,695 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum v oblasti m…

CRYSTALEX, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,006,497 €
Vlastné zdroje
1,067,568 €
Projekt

Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát - II. …

Asseco Central Europe, a. s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,962,983 €
Vlastné zdroje
1,683,577 €
Projekt

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum int…

Atos IT Solutions and Service…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,924,385 €
Vlastné zdroje
1,574,417 €
Projekt

Výskum a rozvoj telemedicínskych riešení na podpo…

Asseco Central Europe, a. s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,949,270 €
Vlastné zdroje
956,975 €
Projekt

Lingeo - Výskumné centrum počítačovej analýzy a s…

MEGA & LOMAN, s.r.o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,397,652 €
Vlastné zdroje
432,152 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre mobilné služby a ko…

SWAN KE, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,354,622 €
Vlastné zdroje
1,543,284 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Výskum vplyvu tepelného spracovania na štruktúru …

KINEX BEARINGS, a.s.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,946,780 €
Vlastné zdroje
1,376,138 €
Projekt

Výskum a vývoj overenia mechanických a energetick…

WINDOW GLASS CMS, s. r. o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,853,436 €
Vlastné zdroje
1,082,290 €
Projekt

Vedecko technická platforma určená pre výskum, ná…

GLASS WAY, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,657,836 €
Vlastné zdroje
517,218 €
Projekt

Výskum a vývoj nových kreatívnych aplikačných for…

Vysoká škola Danubius s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,489,525 €
Vlastné zdroje
743,667 €
Projekt

Výskum typového radu kalových čerpadiel

PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,015,001 €
Vlastné zdroje
926,650 €
Projekt

Automatizácia v procese výroby nákladných železni…

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
210,919 €
Suma
4,965,362 €
Vlastné zdroje
1,961,586 €
Projekt

Vybudovanie výskumného centra monitoringu srdca a…

SEVITECH a. s.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,908,914 €
Vlastné zdroje
704,309 €
Projekt

Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej kon…

MASAM, s.r.o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,878,042 €
Vlastné zdroje
850,533 €
Projekt

Nová generácia nákladných železničných vozidiel

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
217,369 €
Suma
4,254,830 €
Vlastné zdroje
1,401,803 €
Projekt

Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výrob…

KLARTEC, spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,161,771 €
Vlastné zdroje
1,615,999 €
Projekt

Elektronické ticketingové systémy ako predmet ino…

Adbee digital s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,993,072 €
Vlastné zdroje
463,642 €
Projekt

Výskumné centrum dynamického riadenia energetický…

Datapac s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,799,878 €
Vlastné zdroje
467,913 €
Projekt

Výskum v oblasti automatizovaného spracovania neš…

MindIT, s.r.o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,787,103 €
Vlastné zdroje
635,938 €
Projekt

Inovácia výrobných a distribučných procesov v Žil…

Žilinská teplárenská, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,322,949 €
Vlastné zdroje
934,897 €
Projekt

Výskum bezpečných elektronických transakcií v dig…

DITEC, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,008,028 €
Vlastné zdroje
883,436 €
Projekt

Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie ma…

VÚEZ, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
350,829 €
Suma
2,136,592 €
Vlastné zdroje
568,673 €
Projekt

Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a…

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,103,523 €
Vlastné zdroje
105,176 €
Projekt

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v …

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
503 €
Vyčerpané z projektu
1,793,400 €
Suma
2,030,840 €
Vlastné zdroje
101,542 €
Projekt

Výskum a vývoj vylepšení lietadla SHARK UL a ich …

SHARK.AERO s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,880,253 €
Vlastné zdroje
369,053 €
Projekt

Elektronické metódy odhaľovania neobvyklých obcho…

Beset, spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,273,149 €
Vlastné zdroje
278,120 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heter…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,221,334 €
Vlastné zdroje
224,223 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného m…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,212,821 €
Vlastné zdroje
213,085 €
Projekt

Výskum efektívnych metód vývoja adaptívnych softv…

Gratex International, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,202,938 €
Vlastné zdroje
276,676 €
Projekt

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v oblas…

Výskumný ústav zváračský

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,142,768 €
Vlastné zdroje
563,142 €
Projekt

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariad…

Výskumný ústav zváračský

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,101,960 €
Vlastné zdroje
264,811 €
Projekt

Robotics Education driven by Interregional Cooper…

Practical Robotics Institute …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
93,617 €
Suma
1,074,537 €
Vlastné zdroje
113,259 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti priemyselnej biotechnoló…

McCarter a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
965,659 €
Vlastné zdroje
274,782 €
Projekt

Výskum a vývoj softvérového riešenia s aplikáciou…

OLTIS Slovakia s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
905,907 €
Vlastné zdroje
238,527 €
Projekt

Digitalizácia robotizovaného pracoviska zvárania …

VÚEZ, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
820,380 €
Vlastné zdroje
199,092 €
Projekt

Výskum v oblasti technológie blockchain s prepoje…

QBSW, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
677,214 €
Vlastné zdroje
216,551 €
Projekt

Výskum a vývoj inovovaného produktu - akustickej …

DOWINA, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
562,823 €
Vlastné zdroje
137,643 €
Projekt

Priemyselný výskum nových technologických postupo…

CHEZAR, spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
456,300 €
Vlastné zdroje
78,136 €
Projekt

Výskum a vývoj modulu detekcie zmätenia v reálnom…

Brainware s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
403,431 €
Vlastné zdroje
109,324 €
Projekt

Prevence a odstraňování následků eroze půdy, budo…

Obec Kuželov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
602,515 €
Suma
352,095 €
Vlastné zdroje
30,529 €
Projekt

Geoinformačná analytická IoT platforma na podporu…

AI-MAPS s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
307,379 €
Vlastné zdroje
54,805 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,299 €
Suma
122,358 €
Vlastné zdroje
5,522 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Advancing University Capacity and Competence in R…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,965,539 €
Vlastné zdroje
5,548,277 €
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,536,667 €
Vlastné zdroje
2,502,695 €
Projekt

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,167,051 €
Suma
12,981,770 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION p…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,578 €
Suma
10,442,178 €
Vlastné zdroje
522,109 €
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,413,651 €
Vlastné zdroje
600,182 €
Projekt

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služie…

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,858,569 €
Suma
8,587,490 €
Vlastné zdroje
226,669 €
Projekt

Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát - II. …

Asseco Central Europe, a. s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,962,983 €
Vlastné zdroje
1,683,577 €
Projekt

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum int…

Atos IT Solutions and Service…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,924,385 €
Vlastné zdroje
1,574,417 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Automatizácia v procese výroby nákladných železni…

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
210,919 €
Suma
4,965,362 €
Vlastné zdroje
1,961,586 €
Projekt

Nová generácia nákladných železničných vozidiel

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
217,369 €
Suma
4,254,830 €
Vlastné zdroje
1,401,803 €
Projekt

Výskum pokročilých metód inteligentného spracovan…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,253,998 €
Vlastné zdroje
212,700 €
Projekt

Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výrob…

KLARTEC, spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,161,771 €
Vlastné zdroje
1,615,999 €
Projekt

Univerzitný vedecký park STU Bratislava - II. fáza

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,318,438 €
Suma
3,464,232 €
Vlastné zdroje
173,212 €
Projekt

Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie ma…

VÚEZ, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
350,829 €
Suma
2,136,592 €
Vlastné zdroje
568,673 €
Projekt

Výskum a vývoj vylepšení lietadla SHARK UL a ich …

SHARK.AERO s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,880,253 €
Vlastné zdroje
369,053 €
Projekt

Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyse…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
541,164 €
Suma
1,651,054 €
Vlastné zdroje
82,553 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,578,152 €
Vlastné zdroje
78,908 €
Projekt

Progresívne materiály a technológie ich prípravy …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,467,304 €
Vlastné zdroje
73,365 €
Projekt

Podpora univerzálneho navrhovania

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,300,035 €
Vlastné zdroje
65,002 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heter…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,221,334 €
Vlastné zdroje
224,223 €
Projekt

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariad…

Výskumný ústav zváračský

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,101,960 €
Vlastné zdroje
264,811 €
Projekt

Výskum a vývoj pokročilých a inteligentných riadi…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,076,695 €
Vlastné zdroje
53,835 €
Projekt

Robotics Education driven by Interregional Cooper…

Practical Robotics Institute …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
93,617 €
Suma
1,074,537 €
Vlastné zdroje
113,259 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti priemyselnej biotechnoló…

McCarter a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
965,659 €
Vlastné zdroje
274,782 €
Projekt

Výskum a vývoj softvérového riešenia s aplikáciou…

OLTIS Slovakia s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
905,907 €
Vlastné zdroje
238,527 €
Projekt

Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečen…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
262,845 €
Suma
782,067 €
Vlastné zdroje
39,103 €
Projekt

Výskum v oblasti jadrových reaktorov 4. generácie

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,088 €
Suma
649,181 €
Vlastné zdroje
32,459 €
Projekt

Výskum a vývoj inovovaného produktu - akustickej …

DOWINA, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
562,823 €
Vlastné zdroje
137,643 €
Projekt

Výskum v oblasti biomonitorovacích technológií a …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
559,258 €
Vlastné zdroje
22,702 €
Projekt

Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odb…

Ministerstvo školstva, vedy, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
283,674 €
Suma
519,785 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priemyselný výskum nových technologických postupo…

CHEZAR, spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
456,300 €
Vlastné zdroje
78,136 €
Projekt

Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych mat…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
443,170 €
Vlastné zdroje
22,158 €
Projekt

Nezávislý výskum a vývoj nových vysokotvrdých pov…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
429,996 €
Vlastné zdroje
21,500 €
Projekt

Servisné služby ITMS II pre PO 2007-2013

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
170,942 €
Suma
350,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
285,462 €
Suma
314,674 €
Vlastné zdroje
9,354 €
Projekt

Geoinformačná analytická IoT platforma na podporu…

AI-MAPS s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
307,379 €
Vlastné zdroje
54,805 €
Projekt

Informovanosť a publicita na úrovni Úradu podpred…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,135 €
Suma
294,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kľuč k výzvam a vzdelávacím potrebám trhu práce

MEGA Education, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,507 €
Vyčerpané z projektu
150,004 €
Suma
208,607 €
Vlastné zdroje
10,430 €
Projekt

Softvérová platforma pre správu virtuálnych sprie…

Brainware s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
168,276 €
Suma
206,170 €
Vlastné zdroje
103,085 €
Projekt

Predchádzanie prostredím urýchlenému praskaniu pr…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
206,092 €
Vlastné zdroje
10,305 €
Projekt

Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,991 €
Vlastné zdroje
14,057 €
Projekt

Optimalizácia a rozširovanie funkcionalít zabezpe…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
166,320 €
Suma
168,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,299 €
Suma
122,358 €
Vlastné zdroje
5,522 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.