Slovenská technická univerzita v Bratislave

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Počet žiadostí
50
Projekty
26
Úspešnosť žiadostí
52%
Celková suma
165,941,804 €
Nezrovnalosti
180 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Advancing University Capacity and Competence in R…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
250,761 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,468,789 €
Vlastné zdroje
6,423,439 €
Projekt

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION p…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,458,648 €
Suma
10,442,178 €
Vlastné zdroje
522,109 €
Projekt

Podpora výskumných činností excelentných laborató…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,287,607 €
Vlastné zdroje
314,380 €
Projekt

Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, l…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
180 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,776,171 €
Vlastné zdroje
288,809 €
Projekt

Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúc…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
241,930 €
Suma
5,008,592 €
Vlastné zdroje
274,969 €
Projekt

Výskum pokročilých metód inteligentného spracovan…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,690,039 €
Vlastné zdroje
184,502 €
Projekt

Univerzálny telemedicínsky systém pre ambulantný …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
258,968 €
Suma
3,472,057 €
Vlastné zdroje
173,603 €
Projekt

Univerzitný vedecký park STU Bratislava - II. fáza

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,318,438 €
Suma
3,464,232 €
Vlastné zdroje
173,212 €
Projekt

Podpora výskumno-vývojových kapacít zameraných na…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,969,679 €
Vlastné zdroje
506,439 €
Projekt

Výskum fyzikálnych, technických a materiálových a…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,821,862 €
Vlastné zdroje
332,955 €
Projekt

Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyse…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
541,164 €
Suma
1,446,908 €
Vlastné zdroje
72,345 €
Projekt

Progresívne materiály a technológie ich prípravy …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,351,338 €
Vlastné zdroje
67,567 €
Projekt

Podpora univerzálneho navrhovania

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,300,035 €
Vlastné zdroje
65,002 €
Projekt

Vývoj nových progresívnych rezných nástrojov pre …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,170,251 €
Vlastné zdroje
193,039 €
Projekt

Výskum a vývoj pokročilých a inteligentných riadi…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,006,061 €
Vlastné zdroje
50,303 €
Projekt

Výskum a vývoj telemedicínskeho systému na podpor…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,256 €
Suma
1,003,269 €
Vlastné zdroje
50,163 €
Projekt

Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečen…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
262,845 €
Suma
702,956 €
Vlastné zdroje
35,148 €
Projekt

Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre in…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
697,340 €
Vlastné zdroje
45,982 €
Projekt

Výskum v oblasti jadrových reaktorov 4. generácie

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,088 €
Suma
571,002 €
Vlastné zdroje
28,550 €
Projekt

Výskum v oblasti biomonitorovacích technológií a …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
454,031 €
Vlastné zdroje
22,702 €
Projekt

Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych mat…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
412,020 €
Vlastné zdroje
20,601 €
Projekt

Nezávislý výskum a vývoj nových vysokotvrdých pov…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
410,702 €
Vlastné zdroje
20,535 €
Projekt

Vnútorný systém kvality na STU

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
290,895 €
Vlastné zdroje
14,545 €
Projekt

Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupo…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
285,473 €
Vlastné zdroje
21,373 €
Projekt

Predchádzanie prostredím urýchlenému praskaniu pr…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
206,092 €
Vlastné zdroje
10,305 €
Projekt

Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,991 €
Vlastné zdroje
14,057 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,235 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,534,646 €
Vlastné zdroje
2,502,594 €
Projekt

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnost…

VUJE, a. s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,511,570 €
Vlastné zdroje
2,576,070 €
Projekt

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služie…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,293,569 €
Suma
8,587,490 €
Vlastné zdroje
226,669 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnoco…

ALFA Slovakia, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,450,690 €
Vlastné zdroje
1,808,464 €
Projekt

Výskumno vývojové centrum v oblasti zvyšovania be…

Centrum pre vedu a výskum, s.…

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,067,161 €
Vlastné zdroje
1,131,517 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre zvyšovanie dlhodobe…

ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,046,187 €
Vlastné zdroje
1,292,695 €
Projekt

Priemyselné výskumno-vývojové centrum v oblasti m…

CRYSTALEX, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,006,497 €
Vlastné zdroje
1,067,568 €
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,910 €
Vyčerpané z projektu
34,396 €
Suma
7,999,927 €
Vlastné zdroje
518,982 €
Projekt

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum int…

Eviden Slovakia s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,924,365 €
Vlastné zdroje
1,590,924 €
Projekt

Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát - II. …

Asseco Central Europe, a. s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,327 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,890,143 €
Vlastné zdroje
1,683,577 €
Projekt

Výskum a rozvoj telemedicínskych riešení na podpo…

Asseco Central Europe, a. s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,435 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,949,270 €
Vlastné zdroje
956,975 €
Projekt

Autonómne, inteligentné, robotické vozidlá s elek…

DSSI, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,885,056 €
Vlastné zdroje
810,540 €
Projekt

Lingeo - Výskumné centrum počítačovej analýzy a s…

MEGA & LOMAN, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,397,652 €
Vlastné zdroje
432,152 €
Projekt

Výskumno-vývojové centrum pre mobilné služby a ko…

SWAN KE, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,354,622 €
Vlastné zdroje
1,543,284 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Výskum vplyvu tepelného spracovania na štruktúru …

KINEX BEARINGS, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,946,780 €
Vlastné zdroje
1,376,138 €
Projekt

Výskum a vývoj overenia mechanických a energetick…

WINDOW GLASS CMS, s. r. o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,853,436 €
Vlastné zdroje
1,082,290 €
Projekt

Vedecko technická platforma určená pre výskum, ná…

GLASS WAY, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,657,836 €
Vlastné zdroje
517,218 €
Projekt

Výskum a vývoj nových kreatívnych aplikačných for…

Vysoká škola Danubius s.r.o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,489,525 €
Vlastné zdroje
743,667 €
Projekt

Výskum typového radu kalových čerpadiel

PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,015,001 €
Vlastné zdroje
926,650 €
Projekt

Vybudovanie výskumného centra monitoringu srdca a…

SEVITECH a. s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,908,914 €
Vlastné zdroje
704,309 €
Projekt

Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej kon…

MASAM, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,878,042 €
Vlastné zdroje
850,533 €
Projekt

Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výrob…

KLARTEC, spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,083,882 €
Vlastné zdroje
1,663,063 €
Projekt

Elektronické ticketingové systémy ako predmet ino…

Adbee digital s. r. o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,993,072 €
Vlastné zdroje
463,642 €
Projekt

Výskumné centrum dynamického riadenia energetický…

Datapac s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,799,878 €
Vlastné zdroje
467,913 €
Projekt

Výskum v oblasti automatizovaného spracovania neš…

MindIT, s.r.o.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,787,103 €
Vlastné zdroje
635,938 €
Projekt

Automatizácia v procese výroby nákladných železni…

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
2,560 €
Vyčerpané z projektu
210,919 €
Suma
3,572,414 €
Vlastné zdroje
1,344,204 €
Projekt

Inovácia výrobných a distribučných procesov v Žil…

Žilinská Teplárenská a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,322,949 €
Vlastné zdroje
934,897 €
Projekt

Nová generácia nákladných železničných vozidiel

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
50,417 €
Vyčerpané z projektu
217,369 €
Suma
3,049,991 €
Vlastné zdroje
929,944 €
Projekt

Výskum bezpečných elektronických transakcií v dig…

DITEC, a.s.

Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,008,028 €
Vlastné zdroje
883,436 €
Projekt

Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a…

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,062,609 €
Vlastné zdroje
103,130 €
Projekt

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v …

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
203,538 €
Vyčerpané z projektu
1,793,400 €
Suma
2,030,840 €
Vlastné zdroje
101,542 €
Projekt

Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie ma…

VÚEZ, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
350,829 €
Suma
1,717,768 €
Vlastné zdroje
437,636 €
Projekt

Výskum a vývoj vylepšení lietadla SHARK UL a ich …

SHARK.AERO s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
880 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,539,595 €
Vlastné zdroje
298,092 €
Projekt

Digital Village

Universität für Weiterbildung…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,452,416 €
Vlastné zdroje
130,701 €
Projekt

Elektronické metódy odhaľovania neobvyklých obcho…

Beset, spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,254,639 €
Vlastné zdroje
276,772 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heter…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,220,688 €
Vlastné zdroje
224,923 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného m…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,205,343 €
Vlastné zdroje
212,314 €
Projekt

Výskum efektívnych metód vývoja adaptívnych softv…

Gratex International, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,202,753 €
Vlastné zdroje
276,630 €
Projekt

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v oblas…

Výskumný ústav zváračský

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,142,768 €
Vlastné zdroje
563,142 €
Projekt

Robotics Education driven by Interregional Cooper…

Practical Robotics Institute …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
93,617 €
Suma
1,074,537 €
Vlastné zdroje
113,259 €
Projekt

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariad…

Výskumný ústav zváračský

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,332 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
883,387 €
Vlastné zdroje
225,401 €
Projekt

Výskum a vývoj softvérového riešenia s aplikáciou…

OLTIS Slovakia s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
854,468 €
Vlastné zdroje
224,385 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti priemyselnej biotechnoló…

McCarter a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
262 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
762,622 €
Vlastné zdroje
211,678 €
Projekt

Digitalizácia robotizovaného pracoviska zvárania …

VÚEZ, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
738,159 €
Vlastné zdroje
179,011 €
Projekt

Výskum v oblasti technológie blockchain s prepoje…

QBSW, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
677,214 €
Vlastné zdroje
216,551 €
Projekt

Výskum korózie a korózneho praskania v tlakových …

Výskumný ústav zváračský

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
597,871 €
Vlastné zdroje
66,974 €
Projekt

Rozvoj kapacít a programov pre doktorandov v obla…

SAIA, n. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
549,156 €
Vlastné zdroje
50,870 €
Projekt

Výskum a vývoj inovovaného produktu - akustickej …

DOWINA, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,968 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
441,514 €
Vlastné zdroje
103,940 €
Projekt

Priemyselný výskum nových technologických postupo…

CHEZAR, spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
428,224 €
Vlastné zdroje
72,647 €
Projekt

Prevence a odstraňování následků eroze půdy, budo…

Obec Kuželov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
602,515 €
Suma
352,095 €
Vlastné zdroje
30,529 €
Projekt

Geoinformačná analytická IoT platforma na podporu…

AI-MAPS s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
307,355 €
Vlastné zdroje
54,800 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt

Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro …

Ostravská univerzita

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
193,884 €
Vlastné zdroje
13,441 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,299 €
Suma
122,358 €
Vlastné zdroje
5,522 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Advancing University Capacity and Competence in R…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
250,761 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,468,789 €
Vlastné zdroje
6,423,439 €
Projekt

Národná infraštruktúra pre podporu transferu tech…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
485,725 €
Suma
20,564,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,235 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,534,646 €
Vlastné zdroje
2,502,594 €
Projekt

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
15,588 €
Vyčerpané z projektu
5,167,051 €
Suma
12,272,673 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION p…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,458,648 €
Suma
10,442,178 €
Vlastné zdroje
522,109 €
Projekt

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služie…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,293,569 €
Suma
8,587,490 €
Vlastné zdroje
226,669 €
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,910 €
Vyčerpané z projektu
34,396 €
Suma
7,999,927 €
Vlastné zdroje
518,982 €
Projekt

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum int…

Eviden Slovakia s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,924,365 €
Vlastné zdroje
1,590,924 €
Projekt

Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát - II. …

Asseco Central Europe, a. s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,327 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,890,143 €
Vlastné zdroje
1,683,577 €
Projekt

Výskum a rozvoj telemedicínskych riešení na podpo…

Asseco Central Europe, a. s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,435 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,949,270 €
Vlastné zdroje
956,975 €
Projekt

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, in…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
666 €
Vyčerpané z projektu
360,816 €
Suma
6,486,652 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora výskumných činností excelentných laborató…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,287,607 €
Vlastné zdroje
314,380 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, l…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
180 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,776,171 €
Vlastné zdroje
288,809 €
Projekt

Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúc…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
241,930 €
Suma
5,008,592 €
Vlastné zdroje
274,969 €
Projekt

Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výrob…

KLARTEC, spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,083,882 €
Vlastné zdroje
1,663,063 €
Projekt

Výskum pokročilých metód inteligentného spracovan…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,690,039 €
Vlastné zdroje
184,502 €
Projekt

Automatizácia v procese výroby nákladných železni…

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
2,560 €
Vyčerpané z projektu
210,919 €
Suma
3,572,414 €
Vlastné zdroje
1,344,204 €
Projekt

Univerzálny telemedicínsky systém pre ambulantný …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
258,968 €
Suma
3,472,057 €
Vlastné zdroje
173,603 €
Projekt

Univerzitný vedecký park STU Bratislava - II. fáza

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,318,438 €
Suma
3,464,232 €
Vlastné zdroje
173,212 €
Projekt

Nová generácia nákladných železničných vozidiel

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
50,417 €
Vyčerpané z projektu
217,369 €
Suma
3,049,991 €
Vlastné zdroje
929,944 €
Projekt

Lepší Trenčiansky kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,329,100 €
Suma
2,991,440 €
Vlastné zdroje
149,572 €
Projekt

Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a…

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,062,609 €
Vlastné zdroje
103,130 €
Projekt

Podpora výskumno-vývojových kapacít zameraných na…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,969,679 €
Vlastné zdroje
506,439 €
Projekt

Výskum fyzikálnych, technických a materiálových a…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,821,862 €
Vlastné zdroje
332,955 €
Projekt

Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie ma…

VÚEZ, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
350,829 €
Suma
1,717,768 €
Vlastné zdroje
437,636 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,578,152 €
Vlastné zdroje
78,908 €
Projekt

Výskum a vývoj vylepšení lietadla SHARK UL a ich …

SHARK.AERO s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
880 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,539,595 €
Vlastné zdroje
298,092 €
Projekt

Digital Village

Universität für Weiterbildung…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,452,416 €
Vlastné zdroje
130,701 €
Projekt

Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyse…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
541,164 €
Suma
1,446,908 €
Vlastné zdroje
72,345 €
Projekt

Progresívne materiály a technológie ich prípravy …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,351,338 €
Vlastné zdroje
67,567 €
Projekt

Podpora univerzálneho navrhovania

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,300,035 €
Vlastné zdroje
65,002 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heter…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,220,688 €
Vlastné zdroje
224,923 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného m…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,205,343 €
Vlastné zdroje
212,314 €
Projekt

Príprava metodík a skvalitnenie emisných inventúr…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,170,506 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vývoj nových progresívnych rezných nástrojov pre …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,170,251 €
Vlastné zdroje
193,039 €
Projekt

Robotics Education driven by Interregional Cooper…

Practical Robotics Institute …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
93,617 €
Suma
1,074,537 €
Vlastné zdroje
113,259 €
Projekt

Výskum a vývoj pokročilých a inteligentných riadi…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,006,061 €
Vlastné zdroje
50,303 €
Projekt

Výskum a vývoj telemedicínskeho systému na podpor…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,256 €
Suma
1,003,269 €
Vlastné zdroje
50,163 €
Projekt

Štúdie, analýzy, posudky a poradenské služby pre …

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
181,080 €
Suma
989,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariad…

Výskumný ústav zváračský

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,332 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
883,387 €
Vlastné zdroje
225,401 €
Projekt

Výskum a vývoj softvérového riešenia s aplikáciou…

OLTIS Slovakia s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
854,468 €
Vlastné zdroje
224,385 €
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti priemyselnej biotechnoló…

McCarter a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
262 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
762,622 €
Vlastné zdroje
211,678 €
Projekt

Digitalizácia robotizovaného pracoviska zvárania …

VÚEZ, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
738,159 €
Vlastné zdroje
179,011 €
Projekt

Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečen…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
262,845 €
Suma
702,956 €
Vlastné zdroje
35,148 €
Projekt

Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre in…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
697,340 €
Vlastné zdroje
45,982 €
Projekt

Výskum korózie a korózneho praskania v tlakových …

Výskumný ústav zváračský

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
597,871 €
Vlastné zdroje
66,974 €
Projekt

Výskum v oblasti jadrových reaktorov 4. generácie

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,088 €
Suma
571,002 €
Vlastné zdroje
28,550 €
Projekt

Rozvoj kapacít a programov pre doktorandov v obla…

SAIA, n. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
549,156 €
Vlastné zdroje
50,870 €
Projekt

Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odb…

Ministerstvo školstva, výskum…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
283,674 €
Suma
519,785 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformác…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
506,168 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výskum v oblasti biomonitorovacích technológií a …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
454,031 €
Vlastné zdroje
22,702 €
Projekt

Výskum a vývoj inovovaného produktu - akustickej …

DOWINA, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,968 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
441,514 €
Vlastné zdroje
103,940 €
Projekt

Priemyselný výskum nových technologických postupo…

CHEZAR, spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
428,224 €
Vlastné zdroje
72,647 €
Projekt

Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych mat…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
412,020 €
Vlastné zdroje
20,601 €
Projekt

Nezávislý výskum a vývoj nových vysokotvrdých pov…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
410,702 €
Vlastné zdroje
20,535 €
Projekt

Servisné služby ITMS II pre PO 2007-2013

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
170,942 €
Suma
350,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
285,462 €
Suma
314,674 €
Vlastné zdroje
9,354 €
Projekt

Geoinformačná analytická IoT platforma na podporu…

AI-MAPS s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
307,355 €
Vlastné zdroje
54,800 €
Projekt

Informovanosť a publicita na úrovni Úradu podpred…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,135 €
Suma
294,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vnútorný systém kvality na STU

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
290,895 €
Vlastné zdroje
14,545 €
Projekt

Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupo…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
285,473 €
Vlastné zdroje
21,373 €
Projekt

Terminus technicus v praxi

Stredná odborná škola technic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
265,894 €
Vlastné zdroje
13,295 €
Projekt

Štúdia uskutočniteľnosti-Modernizácia technologic…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kľuč k výzvam a vzdelávacím potrebám trhu práce

MEGA Education, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,507 €
Vyčerpané z projektu
150,004 €
Suma
208,607 €
Vlastné zdroje
10,430 €
Projekt

Softvérová platforma pre správu virtuálnych sprie…

Brainware s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
168,276 €
Suma
206,170 €
Vlastné zdroje
103,085 €
Projekt

Predchádzanie prostredím urýchlenému praskaniu pr…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
206,092 €
Vlastné zdroje
10,305 €
Projekt

Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,991 €
Vlastné zdroje
14,057 €
Projekt

Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro …

Ostravská univerzita

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
193,884 €
Vlastné zdroje
13,441 €
Projekt

Optimalizácia a rozširovanie funkcionalít zabezpe…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
166,320 €
Suma
168,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,299 €
Suma
122,358 €
Vlastné zdroje
5,522 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.