Popis projektu

Predkladaný projekt má jednu hlavnú aktivitu Priemyselný výskum a dva primárne ciele: 1. Výskum technológie na výrobu závlahovej vody pre poľnohospodárov z odpadovej vody z odtoku z čistiarní odpadových vôd; 2. Výskum regenerácie fosforu v odpadovej vode ako zdroja živín pre poľnohospodársku výrobu spolu s upravenou závlahovou vodou. Projekt bude realizovaný v partnerstve s oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STU. Nobelova 34, Radlinského 9, Bratislava.

:

P0091 Nárast zamestnanosti... (1)

P0760 Počet inovovaných procesov (0)

P0869 Počet novovytvorených pracovných miest... (1)

P0231 Počet nových výskumných pracovníkov.. (1)

P0761 Počet organizačných inovácií (0)

P0280 Počet podaných patentových prihlášok (0)

P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (1)

P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu... (1)

P0289 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu... (1)

P0282 Počet podnikov spolupracujúcich s... (1)

P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií (2)

P0326 Počet podporených výskumných inštitúcií... (1)

P0355 Počet prihlášok registrácie... (1)

P0512 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (1)

P0513 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové (1)

Viac
Subjekt
CHEZAR, spol. s r.o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.04.2023
Celková suma
428,224 €
Vlastné zdroje
72,647 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nepriame paušálne výdavky 07/2022

Nepriame paušálne výdavky 01/2022-09/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 01/2022

Nepriame paušálne výdavky 01/2022-09/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 02/2022

Nepriame paušálne výdavky 01/2022-09/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 06/2022

Nepriame paušálne výdavky 01/2022-09/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 08/2022

Nepriame paušálne výdavky 01/2022-09/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 09/2022

Nepriame paušálne výdavky 01/2022-09/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2022

Mzdové výdavky 01/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2022

Mzdové výdavky 02/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2022

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2022

Mzdové výdavky 07/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 08/2022

Mzdové výdavky 08/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2022

Mzdové výdavky 09/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Riadenie aktivity 04/2022

Mzdové výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2022

Mzdové výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 04/2022

Mzdové výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2022

Mzdové výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborné činnosti 05/2022

Mzdové výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Riadenie aktivity 05/2022

Mzdové výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 05/2022

Mzdové výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2022

Mzdové výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 06/2022

Nepriame paušálne výdavky 04-06/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 04/2022

Nepriame paušálne výdavky 04-06/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 05/2022

Nepriame paušálne výdavky 04-06/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 06/2022

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2022

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Riadenie aktivity 06/2022

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 06/2022

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Riadenie aktivity - jún 2020

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Výskumný pracovník - odborná činnosť - jún 2020

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Garant - odborná činnosť - jún 2020

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - jún 2020

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - júl 2020

Paušálne nepriame náklady

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - jún 2020

Paušálne nepriame náklady

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - máj 2020

Paušálne nepriame náklady

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - júl 2020

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Riadenie aktivity - júl 2020

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Výskumný pracovník - odborná činnosť - júl 2020

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Garant - odborná činnosť - júl 2020

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Riadenie aktivity - máj 2020

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - máj 2020

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Výskumný pracovník - odborná činnosť - máj 2020

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Garant - odborná činnosť - máj 2020

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 09/2020

Nepriame paušálne výdavky 08-09/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 08/2020

Nepriame paušálne výdavky 08-09/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Riadenie aktivity 09/2020

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 09/2020

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2020

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 09/2020

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Riadenie aktivity 08/2020

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 08/2020

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 08/2020

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 08/2020

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 09/2020

Nepriame paušálne výdavky 05/2020 - 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 07/2020

Nepriame paušálne výdavky 05/2020 - 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 06/2020

Nepriame paušálne výdavky 05/2020 - 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 05/2020

Nepriame paušálne výdavky 05/2020 - 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 08/2020

Nepriame paušálne výdavky 05/2020 - 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2020

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 08/2020

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2020

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2020

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2020

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výpočtová technika - Stolový počítač

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Výpočtová technika - Notebook 2

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Výpočtová technika - Notebook 1

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Spotrebný materiál laboratórium - kyvetové testy

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
3,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2020

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 10/2020

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11/2020

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12/2020

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 12/2020

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2020

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Riadenie aktivity 12/2020

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11/2020

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 11/2020

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2020

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Riadenie aktivity 11/2020

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 10/2020

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 10/2020

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2020

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Riadenie aktivity 10/2020

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 02/2021

Nepriame paušálne výdavky 01-02/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 01/2021

Nepriame paušálne výdavky 01-02/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Riadenie aktivity 02/2021

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 02/2021

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2021

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2021

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Riadenie aktivity - 01/2021

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2020

Nepriame paušálne výdavky 10/2020 - 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 02/2021

Nepriame paušálne výdavky 10/2020 - 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 10/2020

Nepriame paušálne výdavky 10/2020 - 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11/2020

Nepriame paušálne výdavky 10/2020 - 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 01/2021

Nepriame paušálne výdavky 10/2020 - 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2021

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2020

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2020

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2020

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 03/2021

Nepriame paušálne výdavky 03-04/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 04/2021

Nepriame paušálne výdavky 03-04/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2021

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2021

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 04/2021

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Riadenie aktivity 04/2021

Sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 03/2021

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Riadenie aktivity 03/2021

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2021

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2021

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 07/2021

Nepriame paušálne výdavky 05-07/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 05/2021

Nepriame paušálne výdavky 05-07/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 06/2021

Nepriame paušálne výdavky 05-07/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Riadenie aktivity 05/2021

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 05/2021

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 05/2021

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2021

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 06/2021

Sumarizačný hárok 06/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Riadenie aktivity 06/2021

Sumarizačný hárok 06/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 06/2021

Sumarizačný hárok 06/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2021

Sumarizačný hárok 06/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Riadenie aktivity 07/2021

Sumarizačný hárok 07/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 07/2021

Sumarizačný hárok 07/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 07/2021

Sumarizačný hárok 07/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2021

Sumarizačný hárok 07/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 08/2021

Sumarizačný hárok 08/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 08/2021

Sumarizačný hárok 08/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Riadenie aktivity 08/2021

Sumarizačný hárok 08/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 08/2021

Sumarizačný hárok 08/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2021

Sumarizačný hárok 09/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Riadenie aktivity 09/2021

Sumarizačný hárok 09/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 09/2021

Sumarizačný hárok 09/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 09/2021

Sumarizačný hárok 09/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 09/2021

Nepriame paušálne výdavky 08-09/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 08/2021

Nepriame paušálne výdavky 08-09/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Spotrebný materiál laboratórium - kyvetové testy

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Spotrebný materiál laboratórium - kyvetové testy

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Laboratórne zariadenia

Odpisy dlhodobého majetku

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 10/2021

Sumarizačný hárok 10/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Riadenie aktivity 10/2021

Sumarizačný hárok 10/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 10/2021

Sumarizačný hárok 10/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2021

Sumarizačný hárok 10/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Riadenie aktivity 11/2021

Sumarizačný hárok 11/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11/2021

Sumarizačný hárok 11/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2021

Sumarizačný hárok 11/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 11/2021

Sumarizačný hárok 11/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2021

Sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Riadenie aktivity 12/2021

Sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12/2021

Sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 12/2021

Sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 10/2021

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11/2021

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2021

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2021

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11/2021

Nepriame paušálne výdavky 04-12/2021 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 04/2021

Nepriame paušálne výdavky 04-12/2021 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2021

Nepriame paušálne výdavky 04-12/2021 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 09/2021

Nepriame paušálne výdavky 04-12/2021 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 10/2021

Nepriame paušálne výdavky 04-12/2021 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Riadenie aktivity 01/2022

Mzdové výdavky 01/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 01/2022

Mzdové výdavky 01/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2022

Mzdové výdavky 01/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2022

Mzdové výdavky 01/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2022

Mzdové výdavky 02/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2022

Mzdové výdavky 02/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 02/2022

Mzdové výdavky 02/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Riadenie aktivity 02/2022

Mzdové výdavky 02/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2022

Mzdové výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 03/2022

Mzdové výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2022

Mzdové výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Riadenie aktivity 03/2022

Mzdové výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 02/2022

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 01/2022

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 03/2022

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2021

Mzdové výdavky V911 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2021

Mzdové výdavky V911 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2021

Mzdové výdavky V911 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2021

Mzdové výdavky V911 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2021

Mzdové výdavky V911 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Odstredivé čerpadlá

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Odstredivé čerpadlá

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Sondy

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Meradlá

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Plastová nádrž P-H

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Membrány

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Spotrebný materiál zariadenie - Ventily

Faktúra

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Laboratórne zariadenia

Odpisy dlhodobého majetku

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2022

Mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 10/2022

Mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Riadenie aktivity 10/2022

Mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 10/2022

Mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11/2022

Mzdové výdavky 11/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2022

Mzdové výdavky 11/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Riadenie aktivity 11/2022

Mzdové výdavky 11/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 11/2022

Mzdové výdavky 11/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 12/2022

Mzdové výdavky 12/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2022

Mzdové výdavky 12/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Riadenie aktivity 12/2022

Mzdové výdavky 12/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12/2022

Mzdové výdavky 12/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 11/2022

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 10/2022

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 12/2022

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 07/2022

Mzdové výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 07/2022

Mzdové výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Riadenie aktivity 07/2022

Mzdové výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2022

Mzdové výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 08/2022

Mzdové výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 08/2022

Mzdové výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Riadenie aktivity 08/2022

Mzdové výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 08/2022

Mzdové výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2022

Mzdové výdavky 09/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 09/2022

Mzdové výdavky 09/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 09/2022

Mzdové výdavky 09/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Riadenie aktivity 09/2022

Mzdové výdavky 09/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 07/2022

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 09/2022

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 08/2022

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2022

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Laboratórne zariadenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2022

Mzdové výdavky 10/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2022

Mzdové výdavky 11/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2022

Mzdové výdavky 12/2022 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2023

Mzdové výdavky 01/2023 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2023

Mzdové výdavky 02/2023 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2023

Mzdové výdavky 03/2023 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2023

Mzdové výdavky 04/2023 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 11/2022

Nepriame paušálne výdavky 10/2022-04/2023 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 01/2023

Nepriame paušálne výdavky 10/2022-04/2023 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 04/2023

Nepriame paušálne výdavky 10/2022-04/2023 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 02/2023

Nepriame paušálne výdavky 10/2022-04/2023 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 10/2022

Nepriame paušálne výdavky 10/2022-04/2023 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 03/2023

Nepriame paušálne výdavky 10/2022-04/2023 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 12/2022

Nepriame paušálne výdavky 10/2022-04/2023 V911

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2023

Mzdové výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 02/2023

Mzdové výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Riadenie aktivity 02/2023

Mzdové výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2023

Mzdové výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2023

Mzdové výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 01/2023

Mzdové výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Riadenie aktivity 01/2023

Mzdové výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2023

Mzdové výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2023

Mzdové výdavky 04/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 04/2023

Mzdové výdavky 04/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Riadenie aktivity 04/2023

Mzdové výdavky 04/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2023

Mzdové výdavky 04/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2023

Mzdové výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 03/2023

Mzdové výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Riadenie aktivity 03/2023

Mzdové výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2023

Mzdové výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 02/2023

Nepriame paušálne výdavky 01-04/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 03/2023

Nepriame paušálne výdavky 01-04/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 01/2023

Nepriame paušálne výdavky 01-04/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 04/2023

Nepriame paušálne výdavky 01-04/2023

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Laboratórne zariadenia

20IM00001-20IM00003

Vlastník dokladu
CHEZAR, spol. s r.o.
Dodávateľ
CHEZAR, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2023
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
ITES Vranov, s.r.o.
IČO
31680259
Názov
CHEZAR, spol. s r.o.
IČO
35701501
Názov
Hermes LabSystems, s.r.o.,
IČO
35693487
Názov
Euroline computer, s.r.o.
IČO
36395994
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.