Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie strategických partnerstiev a vypracovanie Cezhraničnej stratégie celoživotného vzdelávania vo vybraných technicky zameraných odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu, zohľadňujúcej aplikáciu spoločných európskych kvalifikačných rámcov na uznávanie získaných kvalifikácií. Vytýčené ciele vychádzajú z reálnych požiadaviek a potrieb zamestnávateľov a trhu práce. Výstupom bude príprava a pilotná implementácia pokročilých programov CŽV v oblasti materiálového inžinierstva, kvality produkcie, strojárskych technológií a automatizácie a vytvorenie spoločnej databázy vzdelávacích programov ako nástroja na zvyšovanie úrovne vedomostí, zručností a kompetencií zamestnancov, ako aj konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu firiem.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partneri
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Národní klastrová asociace
Miesta realizácie
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Žilinský kraj, Moravskoslezský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.12.2021
Celková suma
197,991 €
Vlastné zdroje
14,057 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
20,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.07.2022
Riziko
-
Názov
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.07.2022
Riziko
-
Názov
Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.07.2022
Riziko
-
Názov
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálné výdavky

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárské, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálné výdavky

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárské, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok_ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok_ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok_ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok_ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok_ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok_ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
44,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
43,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné výdaj

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a jiné externí služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a jiné externí služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné výdaj

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
19,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
17,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
2,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálné výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Administrative, kancelárské a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výdavky na expertizu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Administrative, kancelárské a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Personálné výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Výdavky na expertizu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Národní klastrová asociace
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
25,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.