INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
26.10.2018
Dátum uzavretia
31.01.2019
Stav
Vyhlásená
Typ
UZAVRETA
Zdroje EÚ
6,987,144 €
Prijaté žiadosti
47
Suma schválených žiadostí
3,882,533 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Trnavská univerzita v Trnave 2
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých od…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
232,830 €
Vlastné zdroje
16,232 €
Projekt

Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy abs…

Střední škola, Jablunkov, Ško…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
226,318 €
Vlastné zdroje
16,875 €
Projekt

Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom…

"Stredná odborná škola, Lipov…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
207,720 €
Vlastné zdroje
14,259 €
Projekt

Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s pri…

Trnavská univerzita v Trnave

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
205,459 €
Vlastné zdroje
13,471 €
Projekt

Nové inovácie v agrosektore- E-book

Stredná odborná škola Pruské …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
205,292 €
Vlastné zdroje
14,042 €
Projekt

IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a post…

Trnavská univerzita v Trnave

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
97 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
201,434 €
Vlastné zdroje
13,075 €
Projekt

Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedn…

Univerzita sv. Cyrila a Metod…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,874 €
Vlastné zdroje
14,985 €
Projekt

Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby…

Stredná odborná škola strojní…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
198,157 €
Vlastné zdroje
13,908 €
Projekt

Robotika... a robot ti tyká...

Gymnázium Antona Bernoláka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
19,588 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
192,263 €
Vlastné zdroje
12,817 €
Projekt

Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby tr…

Střední škola průmyslová, hot…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
192,225 €
Vlastné zdroje
16,470 €
Projekt

Vzdělávání bez hranic

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
169,930 €
Vlastné zdroje
13,841 €
Projekt

Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky

Vysoká škola báňská - Technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
156,400 €
Vlastné zdroje
11,770 €
Projekt

Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu…

Trenčianska univerzita Alexan…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,024 €
Vlastné zdroje
11,408 €
Projekt

Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných r…

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
116,196 €
Vlastné zdroje
9,903 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľnýc…

Centrum pasivního domu, z.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
233,937 €
Vlastné zdroje
17,871 €
Projekt

Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských…

Stredná priemyselná škola inf…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
222,265 €
Vlastné zdroje
14,952 €
Projekt

Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,991 €
Vlastné zdroje
14,057 €
Projekt

Vzdelávanie zamerané na prax a trh práce v oblast…

Stredná odborná škola elektro…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
855 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
193,323 €
Vlastné zdroje
13,943 €
Projekt

Střední školy jako centra podpory a propagace tec…

Střední průmyslová škola a Ob…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,555 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
185,812 €
Vlastné zdroje
14,186 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.