IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce

Trnavská univerzita v Trnave

Popis projektu

Projekt chce prostredníctvom výskumne ladenej koncepcie vzdelávania (IBSE - Inquiry-based Science Education) ovplyvňovať rozvoj zamestnávateľmi žiadaných spôsobilostí v technickej a prírodovednej oblasti. Cezhraničná expertná skupina pozostávajúca zo vzdelávacích, výskumných a zamestnávateľských inštitúcií identifikuje relevantné trendy trhu práce v oprávnených regiónoch. Navrhnuté stratégie riešenia budú implementované do práce s učiteľmi i žiakmi cez pripravené IBSE aktivity a zriadené kompetenčné centrá. Včasná a správna intervencia na všeobecno-vzdelávacích školách umožní ovplyvňovať spôsobilosti a postoje žiakov k perspektívnej orientácii na prírodovedné a technické povolania. Aktivity budú realizované v Trnavskom a Moravsko-sliezskom kraji za účasti Trnavskej a Ostravskej univerzity.

Viac
Subjekt
Trnavská univerzita v Trnave
Partneri
Ostravská univerzita
Miesta realizácie
Trnava, Ostrava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.07.2021
Celková suma
201,434 €
Vlastné zdroje
13,075 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
03.02.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
03.02.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2020
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
27.02.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2020
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
20.02.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
58,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Administratívne, kancelárské a iné výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárské a iné výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálné výdavky 03-06/2020

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
10,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálné výdavky 03-06/2020

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
10,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
5,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
30,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
15,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Personálne náklady

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Vybavení

Vybavení

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
3,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobní náklady

Mzdové výdaje 7-12/2020

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
15,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé náklady

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé náklady

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
2,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné

Cestovné 8/202 -1/2021

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby - publicita

Služby - publicita

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Personálne náklady

Podrobný zoznam ZDV

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
16,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Náklady na vybavenie

Podrobný zoznam ZDV

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
77,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov IČO
Názov
Ostravská univerzita
IČO
61988987
Názov
Trnavská univerzita v Trnave
IČO
31825249
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.