Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Počet žiadostí
134
Projekty
166
Úspešnosť žiadostí
87%
Celková suma
282,099,286 €
Nezrovnalosti
11,291,915 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,098,056 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
6,668,429 €
Vyčerpané z projektu
38,885,337 €
Suma
43,002,937 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna int…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,748,154 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základn…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,445,377 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,453,166 €
Suma
13,300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kyb…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,250,940 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
252,221 €
Vyčerpané z projektu
11,712,602 €
Suma
12,400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcio…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,837,199 €
Vyčerpané z projektu
9,290,064 €
Suma
10,498,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,411,765 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úprava existujúcich funkcionalít a rozširovanie n…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,657,746 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

eSMART – Národný systém testovania a certifikácie…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,441,728 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,389,605 €
Suma
8,230,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2020 - 2022

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Konsolidovaná analytická vrstva - využitie dát pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
619,619 €
Suma
7,714,322 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,204,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koordin…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,440,153 €
Suma
5,718,706 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,278 €
Suma
5,567,026 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2016 - 2019

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
110 €
Vyčerpané z projektu
4,966,383 €
Suma
5,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,880 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,590,906 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
246 €
Vyčerpané z projektu
722,357 €
Suma
4,473,513 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPV…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,333,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,232,169 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK UPP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,294,611 €
Suma
3,850,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,601,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,041 €
Vyčerpané z projektu
2,028,423 €
Suma
3,513,670 €
Vlastné zdroje
187,709 €
Projekt

Poskytnutie odborno-poradenských služieb pre podp…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,308,691 €
Suma
3,298,877 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plá…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
14 €
Vyčerpané z projektu
1,571,744 €
Suma
3,040,107 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačná kampaň IROP 2014-2020

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
10,620 €
Vyčerpané z projektu
2,707,866 €
Suma
2,822,678 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,789,740 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riadenie IT aktív vo verejnej správe

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,700,498 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016 - 20…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,511,980 €
Suma
2,700,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť pre…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,610,445 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Manažment údajov vo VS - MetaIS konsolidácia

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,574,217 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Slovensko v mobile

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,537,429 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v roku 2023

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,611 €
Vyčerpané z projektu
1,678,533 €
Suma
2,314,457 €
Vlastné zdroje
142,167 €
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
746 €
Vyčerpané z projektu
275,515 €
Suma
1,905,111 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby podpory v rámci OP TP na roky 2016 – 2017

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
764,320 €
Vyčerpané z projektu
1,757,680 €
Suma
1,757,680 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačná kampaň 2 IROP 2014-2020

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
674,534 €
Vyčerpané z projektu
1,686,336 €
Suma
1,686,336 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mediálna kampaň Informatizácia šetrí čas a peniaze

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,644,738 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie podpory pre architektonickú a progra…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
403,253 €
Vyčerpané z projektu
1,157,283 €
Suma
1,573,628 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
215,134 €
Vyčerpané z projektu
1,485,370 €
Suma
1,418,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,270,871 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
178,477 €
Suma
1,174,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
47,967 €
Vyčerpané z projektu
1,115,049 €
Suma
1,173,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej b…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,155,042 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnancov …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
797,631 €
Suma
1,149,337 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
389,608 €
Suma
1,145,794 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponent…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,023,686 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,018,304 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znev…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
962,842 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
958,611 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
943,206 €
Suma
951,991 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podporné služby pre ITMS a odbor ITMS

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
395,886 €
Suma
929,760 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
656,272 €
Suma
926,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie útvarov ÚV SR v rámci OP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
67,813 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
900,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aplikačný rozvoj funkcionalít informačného monito…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
893,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPV…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
696,008 €
Suma
889,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platform…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
888,165 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora efektívnej implementácie IROP - zabezpeče…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
47,707 €
Vyčerpané z projektu
833,584 €
Suma
833,584 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora efektívnej implementácie IROP - zabezpeče…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
799,248 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby aplikačného rozvoja Informačného monitorov…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
780,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie spôsobilostí vládnej jednotky CSIRT

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
766,607 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
560 €
Vyčerpané z projektu
549,109 €
Suma
754,617 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
385 €
Vyčerpané z projektu
498,572 €
Suma
696,260 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby podpory pre rozvoj manažérskych nástrojov …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
341,144 €
Vyčerpané z projektu
682,287 €
Suma
682,287 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením, …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
652,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
635,583 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením, …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
611,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poradenské a konzultačné služby na podporu systém…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
598,696 €
Suma
598,696 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+ (2)

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
325,852 €
Suma
590,121 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov SOPS a vybraných p…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
590,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Natívne spoty v TV a rozhlase

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
548,482 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
548,311 €
Suma
525,293 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora efektívnej implementácie IROP - zabezpeče…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
479,690 €
Suma
508,447 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia PO7 OPII na odborných podujatiach II

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
500,553 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora efektívnej implementácie IROP - zabezpeče…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
479,549 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPV…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
461,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
439,205 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
435,408 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora SRIN pri hodnotení a strategickom plánova…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
405,059 €
Suma
431,660 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie externých hodnotiteľov pre SO OPII v…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
198,437 €
Suma
425,844 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
417,005 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie odborných hodnotiteľov pre SO OPII v…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
411,631 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVI…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
271,580 €
Suma
400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
345,853 €
Suma
372,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia informačného systému Automatizovanej…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
371,817 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
263,389 €
Suma
367,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spolupráca s OECD na vytváraní protikorupčného pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
358,800 €
Suma
358,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ci…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,301 €
Suma
357,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
355,170 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Servisné služby ITMS II pre PO 2007-2013

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
170,942 €
Suma
350,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia PO7 OPII na odborných podujatiach

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,000 €
Suma
334,667 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby zamerané na rozvoj Manažérskeho informačné…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
333,985 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita AK M…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
332,860 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Servisné služby Informačného monitorovacieho syst…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
330,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do pro…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
329,229 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externá podpora pre sekciu sprostredkovateľského …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
10,197 €
Vyčerpané z projektu
99,708 €
Suma
327,234 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prenájom priestorov pre SO OPII v období 05/2022 …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
319,682 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
285,462 €
Suma
314,674 €
Vlastné zdroje
9,354 €
Projekt

Materiálno technické zabezpečenie pre AK IROP

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
303,210 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, ko…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
165 €
Vyčerpané z projektu
241,943 €
Suma
300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spolupráca s OECD na vytváraní protikorupčného pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
119,600 €
Suma
299,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informovanosť a publicita na úrovni Úradu podpred…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,135 €
Suma
294,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
289,212 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
286,289 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora efektívnej implementácie IROP - zabezpeče…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
282,865 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
72,692 €
Suma
273,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, ko…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
260,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do pro…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
259,974 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt

Priestorové zabezpečenie SO OPII v období 04/2021…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
244,591 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie a štúdie OP TP

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
242,582 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamest…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
241,079 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVI…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
159,835 €
Suma
220,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora efektívnej implementácie IROP - zabezpeče…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
218,314 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačnéh…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
216,567 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexné zabezpečenie poradenských služieb pre p…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
209,261 €
Suma
213,750 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamest…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPVII…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Legislatívne služby pre SO OPII

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,460 €
Suma
206,564 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
205,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poradenské a konzultačné služby pre podporu systé…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
236,467 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
163,489 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podujatia SK V4 PRES

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,326 €
Suma
194,965 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poskytovanie servisných služieb k IT monitorovaci…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
76,198 €
Suma
189,533 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno - technické zabezpečenie SO OPII v rok…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
171,960 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia a rozširovanie funkcionalít zabezpe…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
166,320 €
Suma
168,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdia uskutočniteľnosti k Národnému plánu široko…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,680 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamest…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
164,707 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
162,616 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,340 €
Suma
150,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírenie informačno-poradenského centra v Prešo…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,951 €
Vlastné zdroje
6,981 €
Projekt

Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej d…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
125,000 €
Suma
125,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,299 €
Suma
122,358 €
Vlastné zdroje
5,522 €
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
114,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,911 €
Suma
108,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zapojených do…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,652 €
Suma
105,872 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služobné cesty administratívnych kapacít IROP

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
100,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno - technické zabezpečenie pre SO OPII

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,928 €
Suma
89,260 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poskytovanie odborných poradenských služieb pre o…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,629 €
Vyčerpané z projektu
86,054 €
Suma
86,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava expertnej analýzy na splnenie kritérií z…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,220 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,543 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Tvorba a produkcia videospotov s tematikou využív…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
78,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
73,742 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nákup výpočtovej techniky a tabletových počítačov…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
71,915 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vyššej kvality a efektívnosti systému koo…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,613 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Právna podpora pre CKO

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,338 €
Suma
55,965 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie prekladateľských, tlmočníckych služi…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
55,101 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie externých služieb súvisiacich s kont…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,290 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRRI…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,380 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRRI…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,464 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jazykové vzdelávanie AK zapojených do systému ria…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,305 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRRI…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,546 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie pre PJ IROP

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 3

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
20,104 €
Suma
21,359 €
Vlastné zdroje
1,031 €
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF gestora HP UR

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,454 €
Suma
16,935 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podujatia SK V4 PRES 2 new

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,170 €
Suma
16,170 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK útvaru zabezpečujúceho …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,357 €
Suma
14,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Právna podpora pre ÚPPVII v rámci strategického p…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,550 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie mobility AK zapojených do riadenia, …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,145 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rezortný privátny cloud RPC

DataCentrum

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
39,844,341 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozš…

DataCentrum elektronizácie úz…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,863,465 €
Suma
37,234,442 €
Vlastné zdroje
1,649,113 €
Projekt

Centrálne komponenty správneho konania vo verejne…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,378,946 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrálny ekonomický systém

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
27,548,655 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Ko…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,052,261 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru…

Generálne riaditeľstvo Zboru …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,889,975 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Systém verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,645,010 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministe…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,438,675 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie služieb Platform as a Service

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,955,495 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne …

Sociálna poisťovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,434,889 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,950,436 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,387,034 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre K…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,351,648 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie efektívneho používania služieb E…

Národné centrum zdravotníckyc…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,025,464 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centralizovaný systém súdneho riadenia – CSSR

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,857,165 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb …

Národná agentúra pre sieťové …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,681,058 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém Obchodného registra SR

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,935,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám …

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,663,685 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Redizajn siete GOVNET

Národná agentúra pre sieťové …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,577,560 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,495,886 €
Suma
9,316,736 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronick…

DataCentrum elektronizácie úz…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,133,015 €
Vlastné zdroje
392,380 €
Projekt

Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb e…

Národné centrum zdravotníckyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,795,896 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jednotný informačný systém štatistických údajov

Štatistický úrad Slovenskej r…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,203,404 €
Suma
8,224,132 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,089,157 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Register zbraní a streliva

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,247,751 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pamiatkový informačný systém

Pamiatkový úrad Slovenskej re…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,217 €
Vyčerpané z projektu
168,208 €
Suma
7,089,574 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Online procesy eZdravia

Národné centrum zdravotníckyc…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,042,750 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov

Národná agentúra pre sieťové …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,946,721 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
685,146 €
Suma
6,859,983 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, in…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
666 €
Vyčerpané z projektu
360,816 €
Suma
6,486,652 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,780,958 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa strat…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,005,034 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu

Kancelária Najvyššieho súdu S…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
474 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,432,222 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o …

Slovenská inšpekcia životného…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,230,365 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EF…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,038,375 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronický register mimovládnych neziskových or…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,560,154 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,424 €
Suma
4,259,347 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu el…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,350 €
Suma
4,058,804 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém - Živnostenský register

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,913,299 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého šk…

Ministerstvo školstva, výskum…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,895,561 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrálny informačný systém štátnej služby

Národná agentúra pre sieťové …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
199,590 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,358,959 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné poč…

Centrum spoločných činností S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,717,271 €
Vlastné zdroje
117,271 €
Projekt

Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu prá…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,454,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej …

Sociálna poisťovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,257,255 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IS eForms

Úrad pre verejné obstarávanie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,184,042 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém Centra právnej pomoci

Centrum právnej pomoci

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,037,121 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomic…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,527,603 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ)

Slovenské národné múzeum

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
627,360 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
6,668,429 €
Vyčerpané z projektu
38,885,337 €
Suma
43,002,937 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozš…

DataCentrum elektronizácie úz…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,863,465 €
Suma
37,234,442 €
Vlastné zdroje
1,649,113 €
Projekt

Centrálne komponenty správneho konania vo verejne…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,378,946 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru…

Generálne riaditeľstvo Zboru …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,889,975 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie služieb Platform as a Service

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,955,495 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,950,436 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna int…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,748,154 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základn…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,445,377 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,453,166 €
Suma
13,300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb …

Národná agentúra pre sieťové …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,681,058 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Redizajn siete GOVNET

Národná agentúra pre sieťové …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,577,560 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,411,765 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,495,886 €
Suma
9,316,736 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,389,605 €
Suma
8,230,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jednotný informačný systém štatistických údajov

Štatistický úrad Slovenskej r…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,203,404 €
Suma
8,224,132 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2020 - 2022

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Konsolidovaná analytická vrstva - využitie dát pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
619,619 €
Suma
7,714,322 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pamiatkový informačný systém

Pamiatkový úrad Slovenskej re…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,217 €
Vyčerpané z projektu
168,208 €
Suma
7,089,574 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, in…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
666 €
Vyčerpané z projektu
360,816 €
Suma
6,486,652 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,278 €
Suma
5,567,026 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2016 - 2019

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
110 €
Vyčerpané z projektu
4,966,383 €
Suma
5,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,880 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,590,906 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
246 €
Vyčerpané z projektu
722,357 €
Suma
4,473,513 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPV…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,333,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,424 €
Suma
4,259,347 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého šk…

Ministerstvo školstva, výskum…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,895,561 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK UPP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,294,611 €
Suma
3,850,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,601,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,041 €
Vyčerpané z projektu
2,028,423 €
Suma
3,513,670 €
Vlastné zdroje
187,709 €
Projekt

Centrálny informačný systém štátnej služby

Národná agentúra pre sieťové …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
199,590 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,358,959 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plá…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
14 €
Vyčerpané z projektu
1,571,744 €
Suma
3,040,107 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,789,740 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné poč…

Centrum spoločných činností S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,717,271 €
Vlastné zdroje
117,271 €
Projekt

Riadenie IT aktív vo verejnej správe

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,700,498 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016 - 20…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,511,980 €
Suma
2,700,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť pre…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,610,445 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu prá…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,454,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v roku 2023

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,611 €
Vyčerpané z projektu
1,678,533 €
Suma
2,314,457 €
Vlastné zdroje
142,167 €
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej …

Sociálna poisťovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,257,255 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém Centra právnej pomoci

Centrum právnej pomoci

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,037,121 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
746 €
Vyčerpané z projektu
275,515 €
Suma
1,905,111 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,270,871 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
178,477 €
Suma
1,174,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej b…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,155,042 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
389,608 €
Suma
1,145,794 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponent…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,023,686 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,018,304 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znev…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
962,842 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
958,611 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
943,206 €
Suma
951,991 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPV…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
696,008 €
Suma
889,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platform…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
888,165 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
560 €
Vyčerpané z projektu
549,109 €
Suma
754,617 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
385 €
Vyčerpané z projektu
498,572 €
Suma
696,260 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením, …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
652,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
635,583 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením, …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
611,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov SOPS a vybraných p…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
590,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku …

Mesto Tvrdošín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
581,870 €
Vlastné zdroje
29,094 €
Projekt

Natívne spoty v TV a rozhlase

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
548,482 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
548,311 €
Suma
525,293 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPV…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
461,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
439,205 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
435,408 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie externých hodnotiteľov pre SO OPII v…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
198,437 €
Suma
425,844 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
417,005 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie odborných hodnotiteľov pre SO OPII v…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
411,631 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVI…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
271,580 €
Suma
400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
345,853 €
Suma
372,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ci…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,301 €
Suma
357,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
355,170 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do pro…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
329,229 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externá podpora pre sekciu sprostredkovateľského …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
10,197 €
Vyčerpané z projektu
99,708 €
Suma
327,234 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prenájom priestorov pre SO OPII v období 05/2022 …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
319,682 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
285,462 €
Suma
314,674 €
Vlastné zdroje
9,354 €
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
289,212 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
286,289 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
72,692 €
Suma
273,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do pro…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
259,974 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt

Priestorové zabezpečenie SO OPII v období 04/2021…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
244,591 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamest…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
241,079 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVI…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
159,835 €
Suma
220,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamest…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPVII…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
205,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
163,489 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamest…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
164,707 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
162,616 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,340 €
Suma
150,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírenie informačno-poradenského centra v Prešo…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,951 €
Vlastné zdroje
6,981 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,299 €
Suma
122,358 €
Vlastné zdroje
5,522 €
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
114,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPP…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,911 €
Suma
108,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služobné cesty administratívnych kapacít IROP

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
100,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava expertnej analýzy na splnenie kritérií z…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,220 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,543 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
73,742 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riešenie migračných výziev v obci Zavar

Obec Zavar

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRRI…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,380 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRRI…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,464 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jazykové vzdelávanie AK zapojených do systému ria…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,305 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRRI…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,546 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 3

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
20,104 €
Suma
21,359 €
Vlastné zdroje
1,031 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v obci Selice

Obec Selice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riešenie migračných výziev v obci Krasňany

Obec Krasňany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF gestora HP UR

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,454 €
Suma
16,935 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riešenie migračných výziev v obci Turček

Obec Turček

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK útvaru zabezpečujúceho …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,357 €
Suma
14,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zmiernenia migrácie obyvateľov Ukrajiny v…

Obec Bušovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie mobility AK zapojených do riadenia, …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,145 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.