Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
50349287
IČ DPH
SK2120287004
Vznik subjektu
1. jún 2016 0:00
Zisk
-787,067 € (+355%)
Počet žiadostí
61
Projekty
60
Úspešnosť žiadostí
93%
Celková suma
140,374,209 €
Nezrovnalosti
441,045 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej …

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
18,098,717 €
Suma
44,960,647 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna int…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,748,292 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základn…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,578,251 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcio…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,290,064 €
Suma
10,498,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPP…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,389,605 €
Suma
8,230,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koordin…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,440,153 €
Suma
5,718,706 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
722,357 €
Suma
5,471,710 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2016 - 2019

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
110 €
Vyčerpané z projektu
4,475,015 €
Suma
5,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK UPP…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,339,065 €
Suma
3,850,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plá…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
14 €
Vyčerpané z projektu
1,571,744 €
Suma
3,119,971 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe …

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
275,515 €
Suma
2,066,289 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,754,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie podpory pre architektonickú a progra…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
403,253 €
Vyčerpané z projektu
1,157,283 €
Suma
1,573,628 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,485,370 €
Suma
1,418,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,194,323 €
Vlastné zdroje
57,493 €
Projekt

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,115,049 €
Suma
1,173,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnancov …

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
680,256 €
Suma
1,149,337 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
187,200 €
Suma
975,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podporné služby pre ITMS a odbor ITMS

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
395,886 €
Suma
929,760 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPV…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
696,008 €
Suma
889,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+ (2)

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
221,852 €
Suma
786,828 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
560 €
Vyčerpané z projektu
477,672 €
Suma
764,827 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Legislatívne služby pre SO OPII

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,460 €
Suma
740,430 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
385 €
Vyčerpané z projektu
498,572 €
Suma
696,260 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poradenské a konzultačné služby na podporu systém…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
598,696 €
Suma
598,696 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora SRIN pri hodnotení a strategickom plánova…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
405,059 €
Suma
431,660 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie externých hodnotiteľov pre SO OPII v…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
198,437 €
Suma
425,844 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVI…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
271,580 €
Suma
400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externá podpora pre sekciu sprostredkovateľského …

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
397,756 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPP…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
170,586 €
Suma
372,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
263,389 €
Suma
367,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spolupráca s OECD na vytváraní protikorupčného pr…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
358,800 €
Suma
358,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ci…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,301 €
Suma
357,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Servisné služby ITMS II pre PO 2007-2013

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
170,942 €
Suma
350,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia PO7 OPII na odborných podujatiach

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
334,667 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
137,797 €
Suma
314,674 €
Vlastné zdroje
9,354 €
Projekt

Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, ko…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
165 €
Vyčerpané z projektu
241,943 €
Suma
300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spolupráca s OECD na vytváraní protikorupčného pr…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
119,600 €
Suma
299,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informovanosť a publicita na úrovni Úradu podpred…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,135 €
Suma
294,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poskytovanie servisných služieb k IT monitorovaci…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,000 €
Suma
275,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,000 €
Suma
273,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
250,408 €
Vlastné zdroje
12,050 €
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVI…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,172 €
Suma
220,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexné zabezpečenie poradenských služieb pre p…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
209,261 €
Suma
213,750 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poradenské a konzultačné služby pre podporu systé…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
236,467 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPP…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
163,489 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podujatia SK V4 PRES

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,326 €
Suma
194,965 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia a rozširovanie funkcionalít zabezpe…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
166,320 €
Suma
168,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,340 €
Suma
150,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,545 €
Suma
123,280 €
Vlastné zdroje
5,567 €
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPP…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
108,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno - technické zabezpečenie pre SO OPII

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
32,928 €
Vyčerpané z projektu
32,928 €
Suma
89,260 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poskytovanie odborných poradenských služieb pre o…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,629 €
Vyčerpané z projektu
86,054 €
Suma
86,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Právna podpora pre CKO

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,338 €
Suma
55,965 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 3

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,359 €
Vlastné zdroje
1,031 €
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF gestora HP UR

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,454 €
Suma
16,935 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podujatia SK V4 PRES 2 new

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,170 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK útvaru zabezpečujúceho …

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,357 €
Suma
14,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Právna podpora pre ÚPPVII v rámci strategického p…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,550 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Centrálny ekonomický systém

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,184,181 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrálne komponenty správneho konania vo verejne…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,378,946 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozš…

DataCentrum elektronizácie úz…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,835,636 €
Suma
31,283,191 €
Vlastné zdroje
1,385,533 €
Projekt

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru…

Generálne riaditeľstvo Zboru …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,748,264 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministe…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,438,675 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie služieb Platform as a Service

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,955,495 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,980,412 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,387,034 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb …

Národná agentúra pre sieťové …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,444,685 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
778,641 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie efektívneho používania služieb E…

Národné centrum zdravotníckyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,025,464 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém Obchodného registra SR

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,935,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám …

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,663,685 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,316,744 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronick…

DataCentrum elektronizácie úz…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,133,015 €
Vlastné zdroje
392,380 €
Projekt

Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o …

Slovenská inšpekcia životného…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,733,251 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
624,452 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Online procesy eZdravia

Národné centrum zdravotníckyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,491,951 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, in…

Ministerstvo dopravy a výstav…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
336,800 €
Suma
6,910,343 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,461,341 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa strat…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,005,034 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu prá…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,773,715 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu

Kancelária Najvyššieho súdu S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,432,222 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej …

Sociálna poisťovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,971,150 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém Centra právnej pomoci

Centrum právnej pomoci

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,943,293 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrálny informačný systém štátnej služby

Národná agentúra pre sieťové …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,902,568 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,574,485 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronický register mimovládnych neziskových or…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,560,154 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu el…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,350 €
Suma
4,390,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém - Živnostenský register

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,913,299 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
451,561 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozš…

DataCentrum elektronizácie úz…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,835,636 €
Suma
31,283,191 €
Vlastné zdroje
1,385,533 €
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
778,641 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPP…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,389,605 €
Suma
8,230,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
722,357 €
Suma
5,471,710 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2016 - 2019

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
110 €
Vyčerpané z projektu
4,475,015 €
Suma
5,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK UPP…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,339,065 €
Suma
3,850,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plá…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
14 €
Vyčerpané z projektu
1,571,744 €
Suma
3,119,971 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
451,561 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe …

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
275,515 €
Suma
2,066,289 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,754,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,194,323 €
Vlastné zdroje
57,493 €
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPV…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
696,008 €
Suma
889,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
560 €
Vyčerpané z projektu
477,672 €
Suma
764,827 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
385 €
Vyčerpané z projektu
498,572 €
Suma
696,260 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie externých hodnotiteľov pre SO OPII v…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
198,437 €
Suma
425,844 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVI…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
271,580 €
Suma
400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPP…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
170,586 €
Suma
372,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ci…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,301 €
Suma
357,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
137,797 €
Suma
314,674 €
Vlastné zdroje
9,354 €
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,000 €
Suma
273,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
250,408 €
Vlastné zdroje
12,050 €
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVI…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,172 €
Suma
220,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPP…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
163,489 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,340 €
Suma
150,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,545 €
Suma
123,280 €
Vlastné zdroje
5,567 €
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPP…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
108,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 3

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,359 €
Vlastné zdroje
1,031 €
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF gestora HP UR

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,454 €
Suma
16,935 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK útvaru zabezpečujúceho …

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,357 €
Suma
14,800 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.