Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
50349287
IČ DPH
SK2120287004
Vznik subjektu
1. jún 2016 0:00
Počet žiadostí
40
Projekty
44
Úspešnosť žiadostí
92%
Celková suma
48,689,540 €
Nezrovnalosti
403,803 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna i...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,748,292 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej zákla...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,578,251 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkc...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
9,290,064 €
Suma
10,498,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK Ú...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
7,389,605 €
Suma
8,230,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koord...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,440,153 €
Suma
5,718,706 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,471,710 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2016 - 2019

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,034,843 €
Suma
5,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vybudovanie intervenčnej logiky strategického p...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
14 €
Vyčerpané z projektu
1,180,770 €
Suma
3,119,972 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správ...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,066,289 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie podpory pre architektonickú a prog...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
403,253 €
Vyčerpané z projektu
1,157,283 €
Suma
1,573,628 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,381,231 €
Suma
1,418,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete ...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
698,675 €
Suma
1,194,323 €
Vlastné zdroje
57,493 €
Projekt

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gesto...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,115,049 €
Suma
1,173,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnanco...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
525,101 €
Suma
1,149,337 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podporné služby pre ITMS a odbor ITMS

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
395,886 €
Suma
929,760 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK Ú...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
696,008 €
Suma
889,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
560 €
Vyčerpané z projektu
360,697 €
Suma
765,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Legislatívne služby pre SO OPII

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
67,460 €
Suma
740,430 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúc...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
385 €
Vyčerpané z projektu
434,230 €
Suma
696,260 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poradenské a konzultačné služby na podporu syst...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
598,696 €
Suma
598,696 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora SRIN pri hodnotení a strategickom pláno...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
171,447 €
Suma
431,660 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie externých hodnotiteľov a ochrany i...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
23,036 €
Suma
425,844 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPP...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
271,580 €
Suma
400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita za...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
251,650 €
Suma
368,635 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
88,105 €
Suma
357,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Servisné služby ITMS II pre PO 2007-2013

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
140,000 €
Suma
350,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete ...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
7,422 €
Vyčerpané z projektu
137,797 €
Suma
314,674 €
Vlastné zdroje
9,354 €
Projekt

Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, ...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
165 €
Vyčerpané z projektu
240,983 €
Suma
300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spolupráca s OECD na vytváraní protikorupčného ...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
119,600 €
Suma
299,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informovanosť a publicita na úrovni Úradu podpr...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
294,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do i...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexné zabezpečenie poradenských služieb pre...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
209,261 €
Suma
213,750 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poradenské a konzultačné služby pre podporu sys...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
236,467 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK U...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
163,489 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podujatia SK V4 PRES

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
77,986 €
Suma
194,965 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia a rozširovanie funkcionalít zabez...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
168,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do i...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,280 €
Vlastné zdroje
5,567 €
Projekt

Materiálno - technické zabezpečenie pre SO OPII

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
32,928 €
Suma
89,260 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poskytovanie odborných poradenských služieb pre...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
3,629 €
Vyčerpané z projektu
86,054 €
Suma
86,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Právna podpora pre CKO

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
22,338 €
Suma
55,965 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF gestora HP UR

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,479 €
Suma
17,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK útvaru zabezpečujúceh...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Právna podpora pre ÚPPVII v rámci strategického...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,550 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Centrálny ekonomický systém

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,184,181 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné ro...

DataCentrum elektronizácie ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,283,191 €
Vlastné zdroje
1,385,533 €
Projekt

Zavedenie služieb Platform as a Service

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,955,495 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služie...

Národná agentúra pre sieťov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,444,685 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
243,166 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém Obchodného registra SR

Ministerstvo spravodlivosti...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,935,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v orga...

Úrad pre normalizáciu, metr...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
122,300 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (rev...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,024,494 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálne...

Sociálna poisťovňa

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,971,150 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém Centra právnej pomoci

Centrum právnej pomoci

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,943,293 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrálny informačný systém štátnej služby

Národná agentúra pre sieťov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,902,568 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytick...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
293,853 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
243,166 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK Ú...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
7,389,605 €
Suma
8,230,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2016 - 2019

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,034,843 €
Suma
5,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vybudovanie intervenčnej logiky strategického p...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
14 €
Vyčerpané z projektu
1,180,770 €
Suma
3,119,972 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytick...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
293,853 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete ...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
698,675 €
Suma
1,194,323 €
Vlastné zdroje
57,493 €
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK Ú...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
696,008 €
Suma
889,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
560 €
Vyčerpané z projektu
360,697 €
Suma
765,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúc...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
385 €
Vyčerpané z projektu
434,230 €
Suma
696,260 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie externých hodnotiteľov a ochrany i...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
23,036 €
Suma
425,844 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPP...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
271,580 €
Suma
400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
88,105 €
Suma
357,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete ...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
7,422 €
Vyčerpané z projektu
137,797 €
Suma
314,674 €
Vlastné zdroje
9,354 €
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do i...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK U...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
163,489 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,280 €
Vlastné zdroje
5,567 €
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF gestora HP UR

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,479 €
Suma
17,000 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.