Popis projektu


Cieľom projektu je zabezpečiť priestorové vybavenie, t.j. nájom a prevádzkové náklady za obdobie od 12/2022 do 12/2023  pre príslušné administratívne kapacity orgánov zapojených do realizácie a vykonávania efektívnej implementácie Integrovaného Regionálneho Operačného Programu (ďalej len "IROP"). Podpora administratívnych kapacít vrátane adekvátneho priestorového  zabezpečenia pre programové obdobie 2014 - 2020 je základným predpokladom pre efektívne čerpanie z fondov EÚ. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov v tejto oblasti  v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie a riadenia EŠIF. Ako merateľný ukazovateľ bude stanovený priemerný počet refundovaných administratívnych kapacít všetkých orgánov zapojených do tohto projektu, pričom celková cieľová hodnota bola stanovená ako priemerná hodnota refundovaných administratívnych kapacít za obdobie od októbra 2022 do februára 2023. Výpočet týchto údajov je súčasťou príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, pričom podkladom k výpočtu bola evidencia zamestnancov zamestnaných na trvalý pracovný pomer evidovaných osobným úradom. K dátumu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok Oddelenie projektov prijímateľa OP EVS, PO 7 OP II a technickej pomoci IROP a PCS  disponovalo s údajmi z osobného úradu k 28.02.2023. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2022 - 01.12.2023
Celková suma
282,865 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prevádzkové náklady - január 2023

Prevádzkové náklady - január 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové náklady - marec (dofakturácia) 2023

Prevádzkové náklady - marec (dofakturácia) 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Prevádzkové náklady - február 2023

Prevádzkové náklady - február 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2023
Názov

Prevádzkové náklady - marec 2023

Prevádzkové náklady - marec 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Prevádzkové náklady - apríl 2023

Prevádzkové náklady - apríl 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Prevádzkové náklady - jún 2023

Prevádzkové náklady - jún 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Prevádzkové náklady - máj 2023

Prevádzkové náklady - máj 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Prevádzkové náklady - júl 2023

Prevádzkové náklady - júl 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Prevádzkové náklady - august 2023

Prevádzkové náklady - august 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Prevádzkové náklady - september 2023

Prevádzkové náklady - september 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

Prevádzkové náklady - október 2023

Prevádzkové náklady - október 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Prevádzkové náklady - november 2023

Prevádzkové náklady - november 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Prevádzkové náklady - december 2023

Prevádzkové náklady - december 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Nájomné december 2022

Nájomné december 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Nájomné január 2023

Nájomné január 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Nájomné február 2023

Nájomné február 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Nájomné marec 2023

Nájomné marec 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Nájomné máj 2023

Nájomné máj 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Nájomné jún 2023

Nájomné jún 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Nájomné apríl 2023

Nájomné apríl 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Nájomné júl 2023

Nájomné júl 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

Nájomné november 2023

Nájomné november 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Nájomné august 2023

Nájomné august 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Nájomné september 2023

Nájomné september 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Nájomné október 2023

Nájomné október 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Nájomné parking - december 2022

Nájomné - parking december 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Nájomné - parking jún 2023

Nájomné - parking jún 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Nájomné - parking február 2023

Nájomné - parking február 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Nájomné - parking január 2023

Nájomné - parking január 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Nájomné - parking marec 2023

Nájomné - parking marec 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Nájomné - parking apríl 2023

Nájomné - parking apríl 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Nájomné - parking máj 2023

Nájomné - parking máj 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Nájomné - parking júl 2023

Nájomné - parking júl 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

Nájomné - parking august 2023

Nájomné - parking august 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Nájomné - parking september 2023

Nájomné - parking september 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Nájomné - parking október 2023

Nájomné - parking október 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Nájomné - parking november 2023

Nájomné - parking november 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Prevádzkové náklady - december 2022

Prevádzkové náklady - december 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Tower 115, a.s.
IČO
35945320
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.