Popis projektu


Cieľom projektu je zabezpečiť priestorové vybavenie, t.j. nájom a prevádzkové náklady za obdobie od 12/2022 do 12/2023  pre príslušné administratívne kapacity orgánov zapojených do realizácie a vykonávania efektívnej implementácie Integrovaného Regionálneho Operačného Programu (ďalej len "IROP"). Podpora administratívnych kapacít vrátane adekvátneho priestorového  zabezpečenia pre programové obdobie 2014 - 2020 je základným predpokladom pre efektívne čerpanie z fondov EÚ. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov v tejto oblasti  v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie a riadenia EŠIF. Ako merateľný ukazovateľ bude stanovený priemerný počet refundovaných administratívnych kapacít všetkých orgánov zapojených do tohto projektu, pričom celková cieľová hodnota bola stanovená ako priemerná hodnota refundovaných administratívnych kapacít za obdobie od októbra 2022 do februára 2023. Výpočet týchto údajov je súčasťou príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, pričom podkladom k výpočtu bola evidencia zamestnancov zamestnaných na trvalý pracovný pomer evidovaných osobným úradom. K dátumu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok Oddelenie projektov prijímateľa OP EVS, PO 7 OP II a technickej pomoci IROP a PCS  disponovalo s údajmi z osobného úradu k 28.02.2023. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2022 - 01.12.2023
Celková suma
282,865 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.