Popis projektu

Cieľom projektu je modernizácia informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR). Modernizácia zahŕňa úpravy a zmeny funkčnosti existujúceho systému IS ASR, ktoré vyplynuli z legislatívnych zmien alebo z novo vzniknutých potrieb MIRRI SR. Úpravy sú realizované primárne formou tzv. „change requests“ t.j. zmenových požiadaviek, zmien, vykonávaných prostredníctvom existujúcej Rámcovej dohody na poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory, rozvoja a údržby Informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR). Z hľadiska realizátora projektu bude projekt realizovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Cieľovými skupinami projektu sú používatelia IS ASR, kam patria zamestnanci MIRRI SR. Projekt bude realizovaný prostredníctvom 3 hlavných aktivít a to Analýza a Dizajn, Implementácia a testovanie a Nasadenie . Miestom realizácie projektu je celé územie SR. Merateľným ukazovateľom projektu je počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy, ktorý dosiahne hodnotu 3 úseky.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.10.2023
Celková suma
371,817 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rozvoj systému DKS na SW platforme - Nasadenie

DWC Slovakia a. s.- 220120006

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
2,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozvoj systému DKS na SW platforme - Analýza a Dizajn

DWC Slovakia a. s.- 220120006

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
25,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozvoj systému DKS na SW platforme - Implementácia

DWC Slovakia a. s.- 220120006

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
56,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozšírenie IS DKS o modul POBJ - Analýza a Dizajn

DWC Slovakia a. s. - 221030035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozšírenie IS DKS o modul POBJ - Implementácia

DWC Slovakia a. s. - 221030035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
15,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Impl_X - Implementácia

DWC Slovakia a. s.- 221110005

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
8,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úprava a optimalizácia IS DKS - Implementácia

DWC Slovakia a. s. - 221090025

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
8,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úprava a optimalizácia IS DKS - doplnenie modulu Absencie - Implementácia

Asseco Central Europe, a.s. - 60220778

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úprava a optimalizácia IS DKS - doplnenie modulu Absencie - Nasadenie

Asseco Central Europe, a.s. - 60220778

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vytvorenie integrácie s IS ITMS+ - Implementácia

DWC Slovakia a. s. - 221110024

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
24,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vytvorenie integrácie s IS ITMS+ - Nasadenie

DWC Slovakia a. s. - 221110024

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úprava a optimalizácia IS DKS - Nasadenie

Asseco Central Europe, a.s. - 60221798

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úprava a optimalizácia IS DKS - Implementácia

Asseco Central Europe, a.s. - 60221798

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
6,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úprava a optimalizácia IS DKS - Implementácia

Asseco Central Europe, a.s. - 60220827

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úprava a optimalizácia IS DKS - Nasadenie

Asseco Central Europe, a.s. - 60220827

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologický update 2016 IS DKS -Analýza a Dizajn

DWC Slovakia a. s. - 220060003

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
62,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologický update 2016 IS DKS - Implementácia

DWC Slovakia a. s. - 220060003

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
30,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologický update 2016 IS DKS - Nasadenie

DWC Slovakia a. s. - 220060003

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Asseco Central Europe, a. s.
IČO
35760419
Názov
DWC Slovakia a.s.
IČO
35918501
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.