Popis projektu

V programovom období 2014 – 2020 predstavujú procesy a činnosti RO OP TP extrémne veľké množstvo údajov a termínov, ktoré nie je možné efektívne riadiť, vykonávať a sledovať manuálne. RO OP TP má síce k dispozícií systém ITMS 2014+, ktorý však obsahuje len implementačné procesy a údaje, ale neposkytuje prehľad o úlohách, termínoch a procesoch a vôbec neumožňuje riadiacim pracovníkom manažérske riadenie implementácie OP TP.

Projekt je teda zameraný na celkové zlepšenie podmienok v rámci plnenia úloh RO OP TP v oblasti riadenia OP TP a implementácie  projektov OP TP prostredníctvom vytvorenia nevyhnutnej dokumentácie pre ďalší vývoj komplexného  manažérskeho informačného systému (ďalej aj ,,MIS“) . Nebude sa jednať o duplicitu zo systémom ITMS 2014+, ktorý neumožňuje manažérske riadenie.

Efektívnosť výkonu úloh RO OP TP v programovom období 2014-2020  možno podporiť zavedením a používaním kvalitného komplexného MIS zameraného na realizáciu činností RO OP TP  za účelom naplnenia cieľov OP TP 2014 – 2020 a jeho prioritných osí a zvýšenia celkovej kvality čerpania finančných prostriedkov z OP TP v programovom období 2014 – 2020. Projekt plynule nadväzuje na predchádzajúci projekt s názvom “Služby podpory v rámci OP TP na roky 2016 - 2017“ v rámci ktorého boli realizované služby podpory súvisiace s počiatočnou fázou návrhu MIS. Optimálne využitie MIS však vyžaduje zdokonalenie čiastkových procesov ako aj adaptáciu na novovzniknuté zmeny v systémoch riadenia a implementácie OP TP. 

Na základe realizácie projektu RO OP TP získa projektovú dokumentáciu nevyhnutne potrebnú pre  zdokonalenie a aktualizáciu MIS. Plánované predpokladané výstupy realizácie projektu sú:

•              analýza

•              detailná funkčná špecifikácia

•              implementačné zadanie

•              používateľská príručka

•              testovací protokol

•              testovací scenár

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.12.2017
Celková suma
682,287 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
682,287 €
Nezrovnalosti
341,144 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora aktivít riadenia programov a pr…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
03.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora aktivít riadenia programov a pr…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
03.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
24,0 (počet)
Cieľ
24,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1 expert pre riadenie projektov

829_podpora manažérskych nástrojov_september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,594 €
Schválené na preplatenie
9,594 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

2 expert pre koordinačnú a metodickú podporu

829_podpora manažérskych nástrojov_september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,126 €
Schválené na preplatenie
122,126 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

1 expert pre riadenie projektov

829_podpora manažérskych nástrojov_jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
4,992 €
Realizácia
25.08.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

829_podpora manažérskych nástrojov_jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,296 €
Schválené na preplatenie
7,296 €
Realizácia
25.08.2017
Názov

2 expert pre koordinačnú a metodickú podporu

829_podpora manažérskych nástrojov_august 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,459 €
Schválené na preplatenie
88,459 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

1expert pre riadenie projektov

829_podpora manažérskych nástrojov_august 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,123 €
Schválené na preplatenie
6,123 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

829_podpora manažérskch nástrojov_október 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,126 €
Schválené na preplatenie
144,126 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

expert pre riadenie projektov

829_podpora manažérskch nástrojov_október 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,636 €
Schválené na preplatenie
12,636 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

1 expert pre riadenie programov

829_podpora manažérskych nástrojov_júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,357 €
Schválené na preplatenie
6,357 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

829_podpora manažérskych nástrojov_júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,906 €
Schválené na preplatenie
32,906 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

expert pre riadenie projektov

Fa_stengl_MIS II._december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
1,872 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

Fa_stengl_MIS II._december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,311 €
Schválené na preplatenie
135,311 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

expert pre koordinančnú a metodickú podporu

Fa_stengl_MIS II._november 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,023 €
Schválené na preplatenie
99,023 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

expert pre riadenie projektov

Fa_stengl_MIS II._november 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,466 €
Schválené na preplatenie
11,466 €
Realizácia
29.12.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Úrad vlády Slovenskej republiky

Suma celkom
170,572 €
Vrátená suma
170,572 €
Suma na vymáhanie
170,572 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
170,572 €
Vrátená suma
170,572 €
Suma na vymáhanie
170,572 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.