Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1

Úrad vlády Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
21.03.2016
Dátum uzavretia
28.09.2018
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
23,000,000 €
Prijaté žiadosti
33
Suma schválených žiadostí
27,598,007 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Spolupráca s OECD na vytváraní protikorupčného pr…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
119,600 €
Suma
299,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Právna podpora pre ÚPPVII v rámci strategického p…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,550 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora monitorovacích, hodnotiacich a koordinačn…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
14,927 €
Vyčerpané z projektu
1,059,914 €
Suma
6,677,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Externé služby pre orgán auditu v rámci výkonu vl…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,387,407 €
Suma
8,056,581 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koordin…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,440,153 €
Suma
5,718,706 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby podpory v rámci OP TP na roky 2016 – 2017

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
764,320 €
Vyčerpané z projektu
1,757,680 €
Suma
1,757,680 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
385 €
Vyčerpané z projektu
498,572 €
Suma
696,260 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby podpory pre rozvoj manažérskych nástrojov …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
341,144 €
Vyčerpané z projektu
682,287 €
Suma
682,287 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora SRIN pri hodnotení a strategickom plánova…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
405,059 €
Suma
431,660 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby podpory pri nastavení modelu finančnej imp…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
345,847 €
Suma
345,848 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie administratívnych kapací…

Úrad pre verejné obstarávanie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
189,239 €
Suma
325,704 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, ko…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
165 €
Vyčerpané z projektu
241,943 €
Suma
300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
218,654 €
Suma
258,092 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,436 €
Suma
233,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podujatia SK V4 PRES

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,326 €
Suma
194,965 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktualizácia ex ante hodnotenia pre využitie fina…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
184,000 €
Suma
184,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Znalecké služby pre potreby Úradu vládneho auditu

Úrad vládneho auditu

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
88,030 €
Suma
138,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vyššej kvality a efektívnosti riadenia ma…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
109,692 €
Suma
120,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie Koordinátora EIA

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
96,588 €
Suma
96,588 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Právna podpora pre CKO

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,338 €
Suma
55,965 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora plnenia úloh ÚVO prostredníctvom zabezpeč…

Úrad pre verejné obstarávanie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
34,907 €
Suma
34,907 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora plnenia odborných úloh ÚVO v boji proti p…

Úrad pre verejné obstarávanie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,388 €
Suma
26,542 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia GHP

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,897 €
Suma
4,235 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zasadnutia Monitorovacích výborov OP TP

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,063 €
Suma
1,684 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.