Podpora vyššej kvality a efektívnosti riadenia makroregionálnych stratégií a programov Európskej územnej spolupráce ako súčasti systému riadenia EŠIF

Úrad vlády Slovenskej republiky

Popis projektu

Cieľ zadania projektu je podpora zabezpečenia vyššej kvality a efektívnosti riadenia makroregionálnych stratégií a programov európskej územnej spolupráce v podmienkach SR. Projekt sa osobitne venuje celkovému zlepšeniu podmienok v oblasti riadenia Stratégie EÚ pre dunajský región, prostredníctvom vytvorenia nevyhnutnej dokumentácie pre ďalší vývoj tohto regionálneho nástroja. Zlepšenie riadenia bude mať dopad na implementačný proces a proces negociácií s Európskou komisiou v rokoch 2018 a 2019. Výsledné výstupy projektu zlepšia kvalitu riadenia a koordináciu medzi jednotlivými subjektmi zapojenými do procesu implementácie makroregionálnych stratégií a programov nadnárodnej spolupráce. Realizáciou projektu sa získajú nevyhnutné analytické a koncepčné dokumenty potrebné v rámci príprav politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v oblasti makroregionálnych stratégií a európskej územnej spolupráce. Projekt je tiež zameraný na prípravu východiskovej pozície SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020, časť makroregionálne stratégie a programy nadnárodnej spolupráce

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.10.2018
Celková suma
120,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
109,692 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora riadenia makroregionálnych stra…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
02.06.2017
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
29.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

expert pre hodnotenie programov a projektov

faktúra č. 1700460

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,400 €
Schválené na preplatenie
26,400 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

faktúra č. 1700460

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,292 €
Schválené na preplatenie
83,292 €
Realizácia
29.12.2017
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.