Úrad vlády Slovenskej republiky

Most pri Bratislave

IČO
00151513
DIČ
2020845057
IČ DPH
SK2020845057
Vznik subjektu
1. január 1972 0:00
Tržby
+39%
Počet žiadostí
34
Projekty
35
Úspešnosť žiadostí
100%
Celková suma
42,975,799 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora monitorovacích, hodnotiacich a koordina...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
14,927 €
Vyčerpané z projektu
1,059,914 €
Suma
6,677,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK Ú...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,019,237 €
Suma
5,030,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci ko...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,173,461 €
Suma
4,800,325 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci ko...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,250,000 €
Suma
4,250,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK Ú...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,436,752 €
Suma
4,062,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,643,677 €
Suma
1,940,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby podpory v rámci OP TP na roky 2016 – 2017

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,757,680 €
Suma
1,757,680 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelá...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,297,480 €
Suma
1,364,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
121,168 €
Suma
1,310,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
581,071 €
Suma
1,284,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚV ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,099,097 €
Suma
1,212,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie činností CKO a RO OP ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
793,663 €
Suma
1,120,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
893,200 €
Suma
1,087,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPI...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
706,804 €
Suma
780,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora ukončovania fázovaných projektov OPIS a...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
699,168 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby podpory pre rozvoj manažérskych nástrojo...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
682,287 €
Suma
682,287 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
49,443 €
Suma
670,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia centrálneho plánu vzdelávania admini...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
504,938 €
Suma
635,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených d...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
410,875 €
Suma
574,854 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠI...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
132,946 €
Suma
470,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre P...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
304,463 €
Suma
435,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zapojených ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
122,740 €
Suma
430,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK Ú...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
119,589 €
Suma
354,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby podpory pri nastavení modelu finančnej i...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
345,847 €
Suma
345,848 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúc...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
121,624 €
Suma
258,092 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných z...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
45,754 €
Suma
233,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia informačných aktivít v rámci komunik...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
216,328 €
Suma
231,100 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPI...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
161,915 €
Suma
220,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spol...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
31,666 €
Suma
132,560 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora riadenia a ukončovania OPIS pre RO OPIS...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
107,542 €
Suma
126,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vyššej kvality a efektívnosti riadenia ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
109,692 €
Suma
120,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie a pracovné cesty AK EŠIF...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,868 €
Suma
78,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jazykové vzdelávanie AK zapojených do riadenia,...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
36,625 €
Suma
51,100 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technické vybavenie na zabezpečenie činností za...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
16,208 €
Suma
30,193 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zasadnutia Monitorovacích výborov OP TP

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,684 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Digitálne učivo na dosah – 2. fáza

Ministerstvo školstva, vedy...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
24,406,005 €
Suma
24,434,769 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
243,166 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v orga...

Úrad pre normalizáciu, metr...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
122,300 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (rev...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,024,494 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytick...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
293,853 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Digitálne učivo na dosah – 2. fáza

Ministerstvo školstva, vedy...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
24,406,005 €
Suma
24,434,769 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
243,166 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK Ú...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,019,237 €
Suma
5,030,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci ko...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,250,000 €
Suma
4,250,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK Ú...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,436,752 €
Suma
4,062,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytick...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
293,853 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,643,677 €
Suma
1,940,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelá...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,297,480 €
Suma
1,364,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
121,168 €
Suma
1,310,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
581,071 €
Suma
1,284,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚV ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,099,097 €
Suma
1,212,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
893,200 €
Suma
1,087,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPI...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
706,804 €
Suma
780,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
560 €
Vyčerpané z projektu
360,697 €
Suma
765,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
49,443 €
Suma
670,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia centrálneho plánu vzdelávania admini...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
504,938 €
Suma
635,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených d...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
410,875 €
Suma
574,854 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠI...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
132,946 €
Suma
470,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre P...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
304,463 €
Suma
435,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zapojených ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
122,740 €
Suma
430,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
88,105 €
Suma
357,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK Ú...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
119,589 €
Suma
354,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, ...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
165 €
Vyčerpané z projektu
240,983 €
Suma
300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúc...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
121,624 €
Suma
258,092 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do i...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných z...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
45,754 €
Suma
233,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia informačných aktivít v rámci komunik...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
216,328 €
Suma
231,100 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPI...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
161,915 €
Suma
220,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie monitorovacích výborov, koordinačn...

Ministerstvo dopravy a výst...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
161,221 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podujatia SK V4 PRES

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
77,986 €
Suma
194,965 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spol...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
31,666 €
Suma
132,560 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora riadenia a ukončovania OPIS pre RO OPIS...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
107,542 €
Suma
126,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie a pracovné cesty AK EŠIF...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,868 €
Suma
78,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jazykové vzdelávanie AK zapojených do riadenia,...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
36,625 €
Suma
51,100 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora plnenia odborných úloh ÚVO v boji proti...

Úrad pre verejné obstarávanie

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,542 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF gestora HP UR

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,479 €
Suma
17,000 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.