Úrad vlády Slovenskej republiky

Most pri Bratislave

IČO
00151513
DIČ
2020845057
IČ DPH
SK2020845057
Vznik subjektu
1. január 1972 0:00
Zisk
69,288,208 € (+391%)
Tržby
467,472 € (+1%)
Počet žiadostí
42
Projekty
42
Úspešnosť žiadostí
100%
Celková suma
47,245,083 €
Nezrovnalosti
14,927 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora monitorovacích, hodnotiacich a koordinačn…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
14,927 €
Vyčerpané z projektu
1,059,914 €
Suma
6,677,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,019,237 €
Suma
5,030,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,173,461 €
Suma
4,800,325 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,250,000 €
Suma
4,250,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚV …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,436,752 €
Suma
4,062,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,155,497 €
Suma
2,630,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených za…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,643,677 €
Suma
1,940,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby podpory v rámci OP TP na roky 2016 – 2017

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,757,680 €
Suma
1,757,680 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdeláva…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,297,480 €
Suma
1,364,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
121,168 €
Suma
1,310,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
734,974 €
Suma
1,284,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚV SR…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,099,097 €
Suma
1,212,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie činností CKO a RO OP TP…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
854,349 €
Suma
1,120,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV SR…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
893,200 €
Suma
1,087,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených za…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
826,300 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
706,804 €
Suma
780,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚV SR…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
755,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora ukončovania fázovaných projektov OPIS a p…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
593,232 €
Suma
699,168 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby podpory pre rozvoj manažérskych nástrojov …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
682,287 €
Suma
682,287 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,443 €
Suma
670,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia centrálneho plánu vzdelávania administ…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
504,938 €
Suma
635,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených do …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
505,007 €
Suma
574,854 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
159,699 €
Suma
470,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Par…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
310,357 €
Suma
435,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zapojených do…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
158,022 €
Suma
422,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
119,589 €
Suma
354,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby podpory pri nastavení modelu finančnej imp…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
345,847 €
Suma
345,848 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených do …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
304,305 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
218,654 €
Suma
258,092 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,436 €
Suma
233,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia informačných aktivít v rámci komunikač…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
216,328 €
Suma
231,100 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
210,601 €
Suma
220,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolup…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,074 €
Suma
132,560 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora riadenia a ukončovania OPIS pre RO OPIS v…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
107,542 €
Suma
126,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolup…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
124,961 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
121,614 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vyššej kvality a efektívnosti riadenia ma…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
109,692 €
Suma
120,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie a pracovné cesty AK EŠIF I…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,868 €
Suma
78,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jazykové vzdelávanie AK zapojených do riadenia, …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,625 €
Suma
51,100 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jazykové vzdelávanie AK zapojených do riadenia, i…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technické vybavenie na zabezpečenie činností zame…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,208 €
Suma
30,193 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zasadnutia Monitorovacích výborov OP TP

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,063 €
Suma
1,684 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Digitálne učivo na dosah – 2. fáza

Ministerstvo školstva, vedy, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
24,406,005 €
Suma
24,434,769 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
427,249 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
324,353 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,445,606 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
384,136 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Digitálne učivo na dosah – 2. fáza

Ministerstvo školstva, vedy, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
24,406,005 €
Suma
24,434,769 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2014-2018

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,417,371 €
Suma
14,774,433 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
427,249 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejn…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,896,764 €
Suma
8,140,036 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,445,606 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,019,237 €
Suma
5,030,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,250,000 €
Suma
4,250,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚV …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,436,752 €
Suma
4,062,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,155,497 €
Suma
2,630,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
384,136 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených za…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,643,677 €
Suma
1,940,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdeláva…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,297,480 €
Suma
1,364,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
121,168 €
Suma
1,310,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
734,974 €
Suma
1,284,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚV SR…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,099,097 €
Suma
1,212,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,194,323 €
Vlastné zdroje
57,493 €
Projekt

Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV SR…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
893,200 €
Suma
1,087,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených za…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
826,300 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
706,804 €
Suma
780,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
560 €
Vyčerpané z projektu
444,739 €
Suma
765,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,443 €
Suma
670,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia centrálneho plánu vzdelávania administ…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
504,938 €
Suma
635,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených do …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
505,007 €
Suma
574,854 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
159,699 €
Suma
470,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Par…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
310,357 €
Suma
435,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zapojených do…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
158,022 €
Suma
422,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ci…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
99,596 €
Suma
357,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
119,589 €
Suma
354,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených do …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
304,305 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, ko…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
165 €
Vyčerpané z projektu
241,943 €
Suma
300,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcic…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
218,654 €
Suma
258,092 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,436 €
Suma
233,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia informačných aktivít v rámci komunikač…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
216,328 €
Suma
231,100 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
210,601 €
Suma
220,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie monitorovacích výborov, koordinačnýc…

Ministerstvo dopravy a výstav…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
171,044 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podujatia SK V4 PRES

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,326 €
Suma
194,965 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolup…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,074 €
Suma
132,560 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora riadenia a ukončovania OPIS pre RO OPIS v…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
107,542 €
Suma
126,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie a pracovné cesty AK EŠIF I…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,868 €
Suma
78,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jazykové vzdelávanie AK zapojených do riadenia, …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,625 €
Suma
51,100 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora plnenia odborných úloh ÚVO v boji proti p…

Úrad pre verejné obstarávanie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,388 €
Suma
26,542 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF gestora HP UR

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,454 €
Suma
16,935 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK útvaru zabezpečujúceho …

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,357 €
Suma
14,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zasadnutia Monitorovacích výborov OP TP

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,063 €
Suma
1,684 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.