Popis projektu

Nové programové obdobie 2014-2020 predstavuje pre Slovenskú republiku príležitosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže rovnako ako v uplynulých rokoch použiť na zlepšovanie kvality života regiónov v mnohých oblastiach. Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje komunikačnú stratégiu v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov. Projekt „Realizácia informačných aktivít v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020“ vedie k zvýšeniu povedomia obyvateľov o európskych štrukturálnych a investičných fondoch prostredníctvom vydávaných tlačovín, publikácií, časopisov. Zvýšená informovanosť obyvateľstva prispieva k vytváraniu priaznivého prostredia pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2016 - 01.12.2018
Celková suma
231,100 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
216,328 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie tlače časopisu Eurokompas …
Typ
A. Realizácia komun…
Plánovaný začiatok
01.07.2016
Skutočný začiatok
01.07.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie služieb spravovania hlavné…
Typ
A. Realizácia komun…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
23,0 (počet)
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SP

Výpis prizananých a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

UP

Výpis prizananých a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

IP

Výpis prizananých a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

PvN

Výpis prizananých a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

RFS

Výpis prizananých a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Odmeny mimo pracovného pomeru

Výpis prizananých a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,520 €
Schválené na preplatenie
3,520 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

OZP

Výpis prizananých a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

NP

Výpis prizananých a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Eurokompas č.3/2016

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 3/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

Eurokompas č. 2/2016

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č.2/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

Odmeny mimo pracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za obdobie: Júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Časopis Eurokompas č. 1/2016

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 1/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
13.10.2016
Názov

Príloha časopisu Eurokompas 2016

Faktúra za návrh, tlač a dodanie Prílohy časopisu Eurokompas 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Eurokompas č. 4/2016

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 4/2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

leták Hodnotenie

Faktúra za tlač a dodanie letákov "Hodnotenie"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
746 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

časopis Eurokompas č. 2/2017

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 2/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

časopis Eurokompas č. 1/2017

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 1/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

brožúra Horizontálne princípy nediskriminácia, rovnosť mužov a žien v programovom období 2014 - 2020

Faktúra za tlač a dodanie brožúry "Horizontálne princípy nediskriminácia, rovnosť mužov a žien v programovom období 2014 - 2020"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
754 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

brožúra Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 - 2020

Faktúra za tlač informačnej brožúry o EŠIF "Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014-2020"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,368 €
Schválené na preplatenie
9,368 €
Realizácia
17.02.2017
Názov

časopis Eurokompas č.3/2017

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 3/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

časopis Eurokompas č.4/2017

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 4/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Príloha časopisu Eurokompas 2017

Faktúra za návrh, tlač a dodanie Prílohy časopisu Eurokompas 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za rok 2018 k Dohode o vyk. práce č.16/2018 (Cesta k výsledkom_publikácia na web)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za rok 2018 k Dohode o vyk. práce č.16/2018 (Cesta k výsledkom_publikácia na web)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za rok 2018 k Dohode o vyk. práce č.16/2018 (Cesta k výsledkom_publikácia na web)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
2,280 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

621 Poistné do VšZP

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za rok 2018 k Dohode o vyk. práce č.16/2018 (Cesta k výsledkom_publikácia na web)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625 001 Na nemocenské pistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za rok 2018 k Dohode o vyk. práce č.16/2018 (Cesta k výsledkom_publikácia na web)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625 003 Na úrazové pistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za rok 2018 k Dohode o vyk. práce č.16/2018 (Cesta k výsledkom_publikácia na web)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za rok 2018 k Dohode o vyk. práce č.16/2018 (Cesta k výsledkom_publikácia na web)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za rok 2018 k Dohode o vyk. práce č.16/2018 (Cesta k výsledkom_publikácia na web)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

časopis Eurokompas č.1/2018

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 1/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
16.05.2018
Názov

Časopis Eurokompas č. 3/2018

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 3/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Eurokompas PRÍLOHA 2018

Faktúra za návrh, tlač a dodanie Prílohy časopisu Eurokompas 2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Časopis Eurokompas č. 2/2018

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 2/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Brožúra Historické pamiatky podporené z fondov EÚ

Faktúra za tlač brožúr Historické pamiatky podporené z fondov EÚ

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,400 €
Schválené na preplatenie
15,400 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Časopis Eurokompas č. 4/2018

Faktúra za návrh, tlač a distribúciu časopisu Eurokompas č. 4/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
M KREO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,925 €
Schválené na preplatenie
11,925 €
Realizácia
14.12.2018
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Stredná odborná škola polygrafická
IČO
00894915
Názov
M KREO, s.r.o.
IČO
43979033
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.