Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
13.05.2016
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
13,083,902 €
Prijaté žiadosti
13
Suma schválených žiadostí
17,710,770 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Úrad vlády Slovenskej republiky 12

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Realizácia priebežnej mediálnej kampane v rámci k…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,167,014 €
Suma
5,824,310 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,173,461 €
Suma
4,800,325 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,250,000 €
Suma
4,250,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Par…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
310,357 €
Suma
435,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informovanosť a publicita na úrovni Úradu podpred…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,135 €
Suma
294,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia informačných aktivít v rámci komunikač…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
216,328 €
Suma
231,100 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia informačných aktivít v rámci Komunikač…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
268 €
Vyčerpané z projektu
75,100 €
Suma
75,100 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia informačných aktivít Komunikačnej stra…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,270 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partn…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,500 €
Suma
661,290 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci K…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
510,777 €
Suma
579,280 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie povedomia verejnosti o možnostiach čer…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,870 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partne…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
60,423 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia informačných aktivít Komunikačnej stra…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,139 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.