Popis projektu

Programové obdobie 2014-2020 predstavuje ďalšie pokračovanie pre Slovenskú republiku v rámci jednotlivých príležitostí čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže v nadväznosti na uplynulé roky použiť na zlepšovanie kvality života obyvateľov jednotlivých regiónov. Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje komunikačnú stratégiu v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov.

Projekt realizácia priebežnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre PD na PO 2014-2020 predstavuje súhrn mediálnych aktivít, ktoré svojím zameraním povedú k zvýšeniu informovanosti obyvateľov o európskych štrukturálnych a investičných fondov tohto programového obdobia. Zvýšená informovanosť obyvateľstva prispieva k vytváraniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Cieľom horizontálnej priebežnej kampane je prezentovať občanom výhody pomoci a podpory z EŠIF tak, aby na základe uvedených spotov občania získali predstavu o výsledkoch pomoci a podpory z EŠIF, a to pre zvýšenie povedomia o pomoci a podpore z EŠIF nielen na celom Slovensku ale aj v konkrétnom regióne občanov a pre zvýšenie znalostí o pomoci, ktorú nám ponúka EÚ v rámci EŠIF prostredníctvom úspešnej implementácie projektov podporených  prostredníctvom viacerých operačných programov PO 2014-2020 v celej SR.

Hlavnou myšlienkou kampane je upriamiť pozornosť, že napriek skutočnosti, že už existuje množstvo investícií z fondov, výzvy aj naďalej pokračujú a k dispozícii je ešte veľa príležitostí na zhmotnenie myšlienok, dobrých nápadov a inovatívnych postupov prostredníctvom realizácie projektov zo štrukturálnych fondov tak, aby z nich mal úžitok každý obyvateľ našej krajiny.Kampaň podporí znalosť o pomoci, ktorú nám ponúka EÚ v rámci EŠIF prostredníctvom úspešnej implementácie projektov z viacerých operačných programov podporených z fondov EÚ.Cieľovou skupinou priebežnej horizontálnej mediálnej kampane je široká verejnosť (obyvatelia SR).

Reklamná a mediálna kampaň bude realizovaná najmä prostredníctvom nasledovných médií:

 - rozhlasové média (prostredníctvom 10 rozhlasových spotov vo verejnoprávnych a súkromných médiách)

- televízne média (prostredníctvom 10 televíznych spotov vo verejnoprávnych a súkromných televíziách)

- internet (prostredníctvom 10 web bannerov na webových portáloch s vysokou návštevnosťou a prostredníctvom vizuálov)

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.06.2020
Celková suma
5,824,310 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,167,014 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Reklamná a mediálna kampaň
Typ
A. Realizácia komun…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
30,0 (počet)
Cieľ
30,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Radio Services Europa 2

Radio services a.s. Europa 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,120 €
Schválené na preplatenie
27,120 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services Europa 2

Radio services a.s. Europa 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,120 €
Schválené na preplatenie
27,120 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Radio Services Jemne

Radio Services Jemné

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,017 €
Schválené na preplatenie
45,017 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services Jemne

Radio Services Jemné

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,017 €
Schválené na preplatenie
45,017 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

C.E.N. sr.o.

C.E.N.s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,957 €
Schválené na preplatenie
40,957 €
Realizácia
-
Názov

C.E.N. sr.o.

C.E.N.s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,957 €
Schválené na preplatenie
40,957 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Markiza - Slovakia, spol. s r.o.

Markíza - Slovakia, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,400 €
Schválené na preplatenie
278,400 €
Realizácia
-
Názov

Markiza - Slovakia, spol. s r.o.

Markíza - Slovakia, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,400 €
Schválené na preplatenie
278,400 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Medie RTVS TV

Media RTVS, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,581 €
Schválené na preplatenie
33,581 €
Realizácia
-
Názov

Medie RTVS TV

Media RTVS, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,581 €
Schválené na preplatenie
33,581 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Slovenská produkčná, a.s.

Slovenská produkčná, a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,000 €
Schválené na preplatenie
60,000 €
Realizácia
-
Názov

Slovenská produkčná, a.s.

Slovenská produkčná, a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,000 €
Schválené na preplatenie
60,000 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
10,000 €
Realizácia
-
Názov

Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
10,000 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

FUN MEDIA GROUP a.s.

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,693 €
Schválené na preplatenie
53,693 €
Realizácia
-
Názov

FUN MEDIA GROUP a.s.

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,693 €
Schválené na preplatenie
53,693 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Media RTVS,s.r.o

Media RTVS, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,093 €
Schválené na preplatenie
38,093 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS,s.r.o

Media RTVS, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,093 €
Schválené na preplatenie
38,093 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Expres Media k.s.

Expres Media k.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,145 €
Schválené na preplatenie
19,145 €
Realizácia
-
Názov

Expres Media k.s.

Expres Media k.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,145 €
Schválené na preplatenie
19,145 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

FPD Media

FPD Media, a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

FPD Media

FPD Media, a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
-
Názov

Petit Press, a.s.

Petit Press, a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,500 €
Schválené na preplatenie
13,500 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Petit Press, a.s.

Petit Press, a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,500 €
Schválené na preplatenie
13,500 €
Realizácia
-
Názov

Mafra

MAFRA Slovakia, a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,030 €
Schválené na preplatenie
27,030 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Mafra

MAFRA Slovakia, a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,030 €
Schválené na preplatenie
27,030 €
Realizácia
-
Názov

News and Media Holding, a.s.

News and Media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
45,000 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

News and Media Holding, a.s.

News and Media Holding a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
45,000 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam, s.r.o.

Zoznam, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
41,667 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Zoznam, s.r.o.

Zoznam, s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
41,667 €
Realizácia
-
Názov

Slovenska produkcna JOJ

Slovenska produkčná JOJ

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,000 €
Schválené na preplatenie
180,000 €
Realizácia
-
Názov

Slovenska produkcna JOJ

Slovenska produkčná JOJ

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,000 €
Schválené na preplatenie
180,000 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Ringier Axel

Ringier Axel

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
10,000 €
Realizácia
-
Názov

Ringier Axel

Ringier Axel

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
10,000 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Mafra

Mafra

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,030 €
Schválené na preplatenie
27,030 €
Realizácia
-
Názov

Mafra

Mafra

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,030 €
Schválené na preplatenie
27,030 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

bannerTV

bannerTV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,881 €
Schválené na preplatenie
35,881 €
Realizácia
-
Názov

bannerTV

bannerTV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,881 €
Schválené na preplatenie
35,881 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

FPD Novy cas

FPD Novy čas

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
-
Názov

FPD Novy cas

FPD Novy čas

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Petit Pres

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,500 €
Schválené na preplatenie
13,500 €
Realizácia
-
Názov

Petit Pres

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,500 €
Schválené na preplatenie
13,500 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

CEN TA3

CEN TA3

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,358 €
Schválené na preplatenie
39,358 €
Realizácia
-
Názov

CEN TA3

CEN TA3

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,358 €
Schválené na preplatenie
39,358 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Media RTVS TV

Media RTVS TV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,696 €
Schválené na preplatenie
141,696 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS TV

Media RTVS TV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,696 €
Schválené na preplatenie
141,696 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Expres Media

Expres Media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,908 €
Schválené na preplatenie
18,908 €
Realizácia
-
Názov

Expres Media

Expres Media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,908 €
Schválené na preplatenie
18,908 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Radio Services Europa 2

Radio Services EUROPA 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,120 €
Schválené na preplatenie
27,120 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services Europa 2

Radio Services EUROPA 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,120 €
Schválené na preplatenie
27,120 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Radio Services Jemne

Radio Services Jemné

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,017 €
Schválené na preplatenie
45,017 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Radio Services Jemne

Radio Services Jemné

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,017 €
Schválené na preplatenie
45,017 €
Realizácia
-
Názov

FUN MEDIA GROUP

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,379 €
Schválené na preplatenie
64,379 €
Realizácia
-
Názov

FUN MEDIA GROUP

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,379 €
Schválené na preplatenie
64,379 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Markíza - Slovakia, s.r.o.

Markíza Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,200 €
Schválené na preplatenie
289,200 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Markíza - Slovakia, s.r.o.

Markíza Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,200 €
Schválené na preplatenie
289,200 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS radio

Media RTVS radio

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,246 €
Schválené na preplatenie
38,246 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Media RTVS radio

Media RTVS radio

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,246 €
Schválené na preplatenie
38,246 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam

Zoznam s.r.o

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
41,667 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Zoznam

Zoznam s.r.o

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
41,667 €
Realizácia
-
Názov

Newe and media holding

News media Holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
45,000 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Newe and media holding

News media Holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
45,000 €
Realizácia
-
Názov

FUN MEDIA GROUP

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,664 €
Schválené na preplatenie
64,664 €
Realizácia
-
Názov

FUN MEDIA GROUP

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,664 €
Schválené na preplatenie
64,664 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Radio Services Europa 2

Radio Sevices Europa 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,120 €
Schválené na preplatenie
27,120 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services Europa 2

Radio Sevices Europa 2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,120 €
Schválené na preplatenie
27,120 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Radio Services Jemne

Radio Sevices Jemne

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,740 €
Schválené na preplatenie
44,740 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Radio Services Jemne

Radio Sevices Jemne

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,740 €
Schválené na preplatenie
44,740 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS Radio

Media RTVS Radio

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,400 €
Schválené na preplatenie
38,400 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS Radio

Media RTVS Radio

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,400 €
Schválené na preplatenie
38,400 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Expres Media

Expres Media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,709 €
Schválené na preplatenie
17,709 €
Realizácia
-
Názov

Expres Media

Expres Media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,709 €
Schválené na preplatenie
17,709 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

News and Media Holding

News and Media Holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
45,000 €
Realizácia
-
Názov

News and Media Holding

News and Media Holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
45,000 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

FPD Novy čAS

FPD Novy čas

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,000 €
Schválené na preplatenie
17,000 €
Realizácia
-
Názov

FPD Novy čAS

FPD Novy čas

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,000 €
Schválené na preplatenie
17,000 €
Realizácia
20.01.2020
Názov

MAFRA

MAFRA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,030 €
Schválené na preplatenie
27,030 €
Realizácia
-
Názov

MAFRA

MAFRA

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,030 €
Schválené na preplatenie
27,030 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Petit Press

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,500 €
Schválené na preplatenie
13,500 €
Realizácia
-
Názov

Petit Press

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,500 €
Schválené na preplatenie
13,500 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Media RTVS TV

Media RTVS TV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,696 €
Schválené na preplatenie
141,696 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Media RTVS TV

Media RTVS TV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,696 €
Schválené na preplatenie
141,696 €
Realizácia
-
Názov

bannerTV

bannerTV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,264 €
Schválené na preplatenie
29,264 €
Realizácia
-
Názov

bannerTV

bannerTV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,264 €
Schválené na preplatenie
29,264 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
10,000 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
10,000 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam

Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
41,667 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Zoznam

Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
41,667 €
Realizácia
-
Názov

Markíza

Markíza

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,200 €
Schválené na preplatenie
289,200 €
Realizácia
-
Názov

Markíza

Markíza

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,200 €
Schválené na preplatenie
289,200 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Slovenská produkčná JOJ

Slovenská produkčná

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,000 €
Schválené na preplatenie
204,000 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Slovenská produkčná JOJ

Slovenská produkčná

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,000 €
Schválené na preplatenie
204,000 €
Realizácia
-
Názov

CEN TA3

CEN

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,213 €
Schválené na preplatenie
40,213 €
Realizácia
-
Názov

CEN TA3

CEN

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,213 €
Schválené na preplatenie
40,213 €
Realizácia
17.01.2020
Názov

Expres Media

Expres Media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,552 €
Schválené na preplatenie
17,552 €
Realizácia
-
Názov

Expres Media

Expres Media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,552 €
Schválené na preplatenie
17,552 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Fun Media

Fun Media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,519 €
Schválené na preplatenie
56,519 €
Realizácia
-
Názov

Fun Media

Fun Media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,519 €
Schválené na preplatenie
56,519 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Radio RTVS

Radio Rtvs

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,786 €
Schválené na preplatenie
37,786 €
Realizácia
-
Názov

Radio RTVS

Radio Rtvs

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,786 €
Schválené na preplatenie
37,786 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Radio Services Jemné

Radio Services Jemné

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,891 €
Schválené na preplatenie
44,891 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services Jemné

Radio Services Jemné

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,891 €
Schválené na preplatenie
44,891 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Radio Services Europa 2

Radio Services Europa2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,853 €
Schválené na preplatenie
26,853 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services Europa 2

Radio Services Europa2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,853 €
Schválené na preplatenie
26,853 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

FPD Media

FPD Media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,000 €
Schválené na preplatenie
17,000 €
Realizácia
-
Názov

FPD Media

FPD Media

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,000 €
Schválené na preplatenie
17,000 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Zoznam

Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
41,667 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam

Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
41,667 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

News and media holding

News and media holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
45,000 €
Realizácia
-
Názov

News and media holding

News and media holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
45,000 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mafra

Mafra

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,030 €
Schválené na preplatenie
27,030 €
Realizácia
-
Názov

Mafra

Mafra

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,030 €
Schválené na preplatenie
27,030 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
10,000 €
Realizácia
-
Názov

Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
10,000 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

bannerTV

bannerTV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,704 €
Schválené na preplatenie
25,704 €
Realizácia
-
Názov

bannerTV

bannerTV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,704 €
Schválené na preplatenie
25,704 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Markiza

Markiza

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,600 €
Schválené na preplatenie
69,600 €
Realizácia
-
Názov

Markiza

Markiza

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,600 €
Schválené na preplatenie
69,600 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Markiza

Markiza

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,400 €
Schválené na preplatenie
56,400 €
Realizácia
-
Názov

Markiza

Markiza

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,400 €
Schválené na preplatenie
56,400 €
Realizácia
13.02.2020
Názov

CEN TA3

CEN TA3

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,939 €
Schválené na preplatenie
19,939 €
Realizácia
-
Názov

CEN TA3

CEN TA3

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,939 €
Schválené na preplatenie
19,939 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Slovenská produkčná

JOJ

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,000 €
Schválené na preplatenie
120,000 €
Realizácia
-
Názov

Slovenská produkčná

JOJ

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,000 €
Schválené na preplatenie
120,000 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

JOJ

JOJ

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,000 €
Schválené na preplatenie
156,000 €
Realizácia
-
Názov

JOJ

JOJ

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,000 €
Schválené na preplatenie
156,000 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Radio RTVS

RTVS TV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,291 €
Schválené na preplatenie
82,291 €
Realizácia
-
Názov

Radio RTVS

RTVS TV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,291 €
Schválené na preplatenie
82,291 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Petit Press

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,500 €
Schválené na preplatenie
13,500 €
Realizácia
-
Názov

Petit Press

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,500 €
Schválené na preplatenie
13,500 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

FUN MEDIA

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,722 €
Schválené na preplatenie
30,722 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

FUN MEDIA

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,722 €
Schválené na preplatenie
30,722 €
Realizácia
-
Názov

Petit Press

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
10,500 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

Petit Press

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
10,500 €
Realizácia
-
Názov

Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
5,000 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
5,000 €
Realizácia
-
Názov

RTVS TV

Media RTVS TV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,464 €
Schválené na preplatenie
94,464 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

RTVS TV

Media RTVS TV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,464 €
Schválené na preplatenie
94,464 €
Realizácia
-
Názov

Expres Media

EXPRES

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,087 €
Schválené na preplatenie
13,087 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

Expres Media

EXPRES

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,087 €
Schválené na preplatenie
13,087 €
Realizácia
-
Názov

Jemné

Jemné

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,561 €
Schválené na preplatenie
35,561 €
Realizácia
-
Názov

Jemné

Jemné

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,561 €
Schválené na preplatenie
35,561 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

Europa 2

Europa2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,886 €
Schválené na preplatenie
20,886 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

Europa 2

Europa2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,886 €
Schválené na preplatenie
20,886 €
Realizácia
-
Názov

News Media Holding

News Media Holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,500 €
Schválené na preplatenie
22,500 €
Realizácia
-
Názov

News Media Holding

News Media Holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,500 €
Schválené na preplatenie
22,500 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

JOJ

JOJ

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,000 €
Schválené na preplatenie
240,000 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

JOJ

JOJ

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,000 €
Schválené na preplatenie
240,000 €
Realizácia
-
Názov

TA3

TA3

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,355 €
Schválené na preplatenie
30,355 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

TA3

TA3

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,355 €
Schválené na preplatenie
30,355 €
Realizácia
-
Názov

FPD

FPD

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

FPD

FPD

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
-
Názov

bannerTV

bannerTV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,388 €
Schválené na preplatenie
13,388 €
Realizácia
-
Názov

bannerTV

bannerTV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,388 €
Schválené na preplatenie
13,388 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

Media RTVS Radio

Media RTVS radio

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,654 €
Schválené na preplatenie
23,654 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS Radio

Media RTVS radio

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,654 €
Schválené na preplatenie
23,654 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

Markíza

Markíza

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,800 €
Schválené na preplatenie
100,800 €
Realizácia
-
Názov

Markíza

Markíza

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,800 €
Schválené na preplatenie
100,800 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mafra

MaFRA Slovakia,a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,910 €
Schválené na preplatenie
20,910 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mafra

MaFRA Slovakia,a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,910 €
Schválené na preplatenie
20,910 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam

Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
41,667 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

Zoznam

Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
41,667 €
Realizácia
-
Názov

News and Media Holding

News and Media Holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

News and Media Holding

News and Media Holding

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,500 €
Schválené na preplatenie
22,500 €
Realizácia
-
Názov

Mafra

Mafra

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Mafra

Mafra

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,970 €
Schválené na preplatenie
20,970 €
Realizácia
-
Názov

Petit Press

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Petit Press

Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
10,500 €
Realizácia
-
Názov

Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer SK a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer SK a.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
5,000 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam

Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Zoznam

Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
41,667 €
Realizácia
-
Názov

bannerTV

bannerTV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

bannerTV

bannerTV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,852 €
Schválené na preplatenie
12,852 €
Realizácia
-
Názov

FPD

FPD

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

FPD

FPD

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
-
Názov

Markíza

Markíza

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Markíza

Markíza

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,400 €
Schválené na preplatenie
116,400 €
Realizácia
-
Názov

Slovenska produkčná

Slovenska produkčná

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Slovenska produkčná

Slovenska produkčná

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,000 €
Schválené na preplatenie
240,000 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS TV

Media RTVS TV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Media RTVS TV

Media RTVS TV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106,272 €
Schválené na preplatenie
106,272 €
Realizácia
-
Názov

CEN TA3

CEN TA3

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

CEN TA3

CEN TA3

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,165 €
Schválené na preplatenie
29,165 €
Realizácia
-
Názov

Radio RTVS

Radio RTVS

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Radio RTVS

Radio RTVS

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,808 €
Schválené na preplatenie
23,808 €
Realizácia
-
Názov

FUN MEDIA

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

FUN MEDIA

FUN MEDIA GROUP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,002 €
Schválené na preplatenie
30,002 €
Realizácia
-
Názov

Radio services jemne

Radio Services Jemne

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Radio services jemne

Radio Services Jemne

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,769 €
Schválené na preplatenie
34,769 €
Realizácia
-
Názov

Expres media

Expres Media k.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Expres media

Expres Media k.s.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,594 €
Schválené na preplatenie
13,594 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services Europa2

Radio Services Europa2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Radio Services Europa2

Radio Services Europa2

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,886 €
Schválené na preplatenie
20,886 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra bannerTV 9_2019

bannerTV 9_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

Faktúra Creative Department 2019/0019

Faktúra Creative Department

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2020
Názov

Faktúra Creative Deparment

Faktúra Creative Deparment

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Dotcom 12_2019

Dotcom 12_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

Dotcom 11_2019

Dotcom 11_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2019
Názov

Dotcom 10_2019

Dotcom 10_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Dotcom 9_2019

Dotcom 9_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

Dotcom 8_2019

Dotcom 8_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2019
Názov

Dotcom 7_2019

Dotcom 7_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Dotcom 6_2019

Dotcom 6_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

637027

Sumarizačný hárok 9_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007

Sumarizačný hárok 9_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

625004

Sumarizačný hárok 9_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

625002

Sumarizačný hárok 9_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

621

Sumarizačný hárok 9_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

625001

Sumarizačný hárok 9_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

625003

Sumarizačný hárok 9_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

625005

Sumarizačný hárok 9_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

625007 Poistne na rezervne fondy

Sumarizacný harok 05_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

625005 Poistne v nezamestnanosti

Sumarizacný harok 05_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

625004 Invalidne poist

Sumarizacný harok 05_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

625003 Urazove poistenie

Sumarizacný harok 05_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

625002 Starobne poistenie

Sumarizacný harok 05_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Sumarizacný harok 05_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

621 Poistné do všeob zdrav posit

Sumarizacný harok 05_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

637027 Odmeny mimo prac pomeru

Sumarizacný harok 05_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

621

Sumarizačný hárok 8_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007

Sumarizačný hárok 8_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004

Sumarizačný hárok 8_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

625002

Sumarizačný hárok 8_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

637027

Sumarizačný hárok 8_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

625001

Sumarizačný hárok 8_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

625003

Sumarizačný hárok 8_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

625005

Sumarizačný hárok 8_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004

Sumarizacny hárok 5 _2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

625002

Sumarizacny hárok 5 _2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

625007

Sumarizacny hárok 5 _2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

621

Sumarizacny hárok 5 _2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

637027

Sumarizacny hárok 5 _2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

625001

Sumarizacny hárok 5 _2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

625003

Sumarizacny hárok 5 _2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

625005

Sumarizacny hárok 5 _2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

625007

Sumarizačný hárok 6_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625005

Sumarizačný hárok 6_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625004

Sumarizačný hárok 6_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625003

Sumarizačný hárok 6_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625002

Sumarizačný hárok 6_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625001

Sumarizačný hárok 6_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

621

Sumarizačný hárok 6_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

637027

Sumarizačný hárok 6_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625007

Sumarizačný hárok 3_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625005

Sumarizačný hárok 3_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625004

Sumarizačný hárok 3_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625003

Sumarizačný hárok 3_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625002

Sumarizačný hárok 3_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625001

Sumarizačný hárok 3_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

621

Sumarizačný hárok 3_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

637027

Sumarizačný hárok 3_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

625007

Sumarizačný hárok 2_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625004

Sumarizačný hárok 2_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625002

Sumarizačný hárok 2_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

621

Sumarizačný hárok 2_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

637027

Sumarizačný hárok 2_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625001

Sumarizačný hárok 2_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625003

Sumarizačný hárok 2_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625005

Sumarizačný hárok 2_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

637027

Sumarizačný hárok 1_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

625001

Sumarizačný hárok 1_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

625003

Sumarizačný hárok 1_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

625005

Sumarizačný hárok 1_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

625007

Sumarizačný hárok 1_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

625004

Sumarizačný hárok 1_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

625002

Sumarizačný hárok 1_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

621

Sumarizačný hárok 1_2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

625007

Sumarizačný hárok 12_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625005

Sumarizačný hárok 12_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004

Sumarizačný hárok 12_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003

Sumarizačný hárok 12_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625002

Sumarizačný hárok 12_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

621

Sumarizačný hárok 12_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

637027

Sumarizačný hárok 12_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001

Sumarizačný hárok 12_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007

Sumarizačný hárok 11_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

625004

Sumarizačný hárok 11_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

625002

Sumarizačný hárok 11_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

621

Sumarizačný hárok 11_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

637027

Sumarizačný hárok 11_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

625001

Sumarizačný hárok 11_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

625003

Sumarizačný hárok 11_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

625005

Sumarizačný hárok 11_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

625004

Sumarizačný hárok 10_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

625001

Sumarizačný hárok 10_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

637027

Sumarizačný hárok 10_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

625007

Sumarizačný hárok 10_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

625002

Sumarizačný hárok 10_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

621

Sumarizačný hárok 10_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

625003

Sumarizačný hárok 10_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

625005

Sumarizačný hárok 10_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

625004

Sumarizačný hárok 7_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

625003

Sumarizačný hárok 7_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

625002

Sumarizačný hárok 7_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

625001

Sumarizačný hárok 7_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

621

Sumarizačný hárok 7_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

637027

Sumarizačný hárok 7_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

625007

Sumarizačný hárok 7_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

625005

Sumarizačný hárok 7_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

625 007 poistne rezervny fond

Sumarizačný hárok 6_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok 6_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

625004 Invalidne poistenie

Sumarizačný hárok 6_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

625 003 Urazove poistenie

Sumarizačný hárok 6_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

625002 Na starobne poistenie

Sumarizačný hárok 6_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok 6_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

621 Poistne do vseob zdrav poistovne

Sumarizačný hárok 6_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo prac pomeru

Sumarizačný hárok 6_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Fun Media Group a.s.
IČO
44845995
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
Ringier Axel Springer SK, a.s.
IČO
51251761
Názov
FPD Media, a.s.
IČO
47237601
Názov
bannerTV s.r.o.
IČO
50593226
Názov
dotcom.sk s. r. o.
IČO
46636706
Názov
Creative Department, s.r.o.
IČO
35817615
Názov
MAFRA Slovakia, a.s.
IČO
51904446
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.