Petit Press, a.s., divízia východ, o.z

Košice - mestská časť Sever

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na oc…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,466,177 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,794 €
Vyčerpané z projektu
5,729,923 €
Suma
19,522,896 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poraden…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,841 €
Vyčerpané z projektu
5,088,117 €
Suma
18,326,363 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Žiť energiou

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
27,232 €
Vyčerpané z projektu
5,423,380 €
Suma
15,323,383 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
15,588 €
Vyčerpané z projektu
5,167,051 €
Suma
12,272,673 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v Dv…

Obec Dvory nad Žitavou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,486,795 €
Suma
7,738,719 €
Vlastné zdroje
386,936 €
Projekt

Realizácia priebežnej mediálnej kampane v rámci k…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,167,014 €
Suma
5,824,310 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dos…

Národný inštitút vzdelávania …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,126,943 €
Suma
5,348,717 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunikačná kampaň OPII 2018-2019

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,821,268 €
Suma
4,832,468 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,173,461 €
Suma
4,800,325 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIR…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,880 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,590,906 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komu…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,250,000 €
Suma
4,250,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie publicity, informovania a podpory pr…

Ministerstvo školstva, výskum…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
600,023 €
Suma
3,657,424 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačná kampaň IROP 2014-2020

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
10,620 €
Vyčerpané z projektu
2,707,866 €
Suma
2,822,678 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačná kampaň 3 IROP 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,685,783 €
Suma
1,828,463 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačná kampaň 2 IROP 2014-2020

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
674,534 €
Vyčerpané z projektu
1,686,336 €
Suma
1,686,336 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mediálna kampaň Informatizácia šetrí čas a peniaze

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,644,738 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie publicity, informovania a podpory pr…

Ministerstvo školstva, výskum…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,567,474 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačné aktivity a online kampaň RO MŽP SR v r…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,235,202 €
Suma
1,235,202 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Starostlivosť o územie v správe Národného parku V…

Správa Národného parku Veľká …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
963,222 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Národná informačná a propagačná kampaň na podporu…

Ministerstvo pôdohospodárstva…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
101,556 €
Vyčerpané z projektu
834,956 €
Suma
834,956 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej…

Mesto Nové Zámky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,512 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
827,190 €
Vlastné zdroje
41,359 €
Projekt

Rozšírená mediálna kampaň zameraná na publicitu O…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
740,160 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia OPII prostredníctvom see&go médií a we…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
708,000 €
Suma
708,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partn…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,500 €
Suma
661,290 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zberný dvor odpadu Veľké Ludince

Obec Veľké Ludince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,080 €
Vyčerpané z projektu
188,528 €
Suma
588,833 €
Vlastné zdroje
29,442 €
Projekt

Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na …

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
481,776 €
Suma
487,249 €
Vlastné zdroje
24,362 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy …

Obec Spišský Štvrtok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
402,484 €
Suma
431,236 €
Vlastné zdroje
21,562 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
423,118 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Bátorová

Obec Bátorová

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
422,220 €
Vlastné zdroje
21,111 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Ožďany

Obec Ožďany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,680 €
Vyčerpané z projektu
194,396 €
Suma
399,960 €
Vlastné zdroje
19,998 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Záhorce

Obec Záhorce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
204,235 €
Suma
388,066 €
Vlastné zdroje
19,403 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti kaštieľa v obci …

Obec Hendrichovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
382,189 €
Suma
382,284 €
Vlastné zdroje
19,114 €
Projekt

Zberný dvor separovaného odpadu – Lesenice

Obec Lesenice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
382,038 €
Vlastné zdroje
19,102 €
Projekt

Zberný dvor odpadu v obci Pata

Obec Pata

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
367,998 €
Suma
368,432 €
Vlastné zdroje
18,422 €
Projekt

ZBERNÝ DVOR BELADICE

Obec Beladice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,129 €
Suma
348,808 €
Vlastné zdroje
17,440 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Balog nad Ipľom …

Obec Balog nad Ipľom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
335,935 €
Vlastné zdroje
16,797 €
Projekt

Zberný dvor Veľká Čalomija

Obec Veľká Čalomija

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
215 €
Vyčerpané z projektu
151,200 €
Suma
329,700 €
Vlastné zdroje
16,485 €
Projekt

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS Dol…

Dolné Záhorie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
40,021 €
Suma
292,005 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej bud…

Obec Oravské Veselé

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,132 €
Vyčerpané z projektu
218,068 €
Suma
227,627 €
Vlastné zdroje
11,381 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského…

Mesto Dolný Kubín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
213,482 €
Suma
216,692 €
Vlastné zdroje
10,835 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Dolinka (3)

Obec Dolinka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
212,088 €
Vlastné zdroje
10,604 €
Projekt

Miesta pre všetkých – realizácia sprievodnej infr…

Obec Oravský Podzámok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
208,925 €
Vlastné zdroje
12,082 €
Projekt

Kľuč k výzvam a vzdelávacím potrebám trhu práce

MEGA Education, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,507 €
Vyčerpané z projektu
150,004 €
Suma
208,607 €
Vlastné zdroje
10,430 €
Projekt

Komunikačné a informačné aktivity, publicita OPII

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,046 €
Vyčerpané z projektu
57,031 €
Suma
181,731 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MTZ AK SO SAŽP a publicita v rámci OP KŽP

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,445 €
Suma
145,445 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného …

Obec Varhaňovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
141,598 €
Suma
143,478 €
Vlastné zdroje
7,174 €
Projekt

Animačné aktivity VSP Stredný Gemer

VSP - Stredný Gemer

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
98,903 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poradenské centrum Senior Trend, n.o.

Senior Trend, n. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,136 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
86,312 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Partnerstvo MPČH - Animácie

Partnerstvo Muránska planina …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
66,823 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Animačné náklady MAS HORNOHRAD v súvislosti s oži…

MAS HORNOHRAD

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,910 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Oživovanie Stratégie rozvoja Horného Liptova do r…

Miestna akčná skupina Horný L…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
46,209 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Animácie PRV

Kopaničiarsky región - miestn…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
43,100 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Oživenie územia MAS Žiar.

Žiar

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,252 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie publicity, informovania a podpory pr…

Ministerstvo školstva, výskum…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,655 €
Suma
31,655 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.