Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť vysielanie spotov o využívaní eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ("ďalej ako OPII") prostredníctvom televízií s celoštátnym dosahom, rádií, digitálnych médií a regionálnych televízií, pričom v rámci regionálnych televízií budú okrem televíznych spotov odvysielané aj relácie o konkrétnych projektoch financovaných z OPII realizovaných v danom regióne. Realizáciou projektu sa zabezpečí informovanie širokej verejnosti o prínosoch projektov realizovaných v rámci OPII.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom šiestich hlavných aktivít. Prvá hlavná aktivita je zameraná na výrobu spotov v rôznych formátoch (TV spoty, rozhlasové spoty a videobannery pre digitálne vysielanie) a druhá hlavná aktivita sa zameriava na výrobu relácií, ktoré budú vysielané v regionálnych televíziách. Cieľom tretej až šiestej hlavnej aktivity je zabezpečenie vysielania spotov prostredníctvom jednotlivých komunikačných nástrojov (TV s celoštátnym dosahom, rádiá, digitálne médiá, regionálne TV) a relácií v regionálnych TV. Merateľnými ukazovateľmi sú počet mediálnych výstupov, pod ktorým rozumieme počet vyrobených spotov a relácií v rámci hlavnej aktivity č. 1 a 2 a počet odvysielaných a zobrazených spotov v rámci tretej až šiestej aktivity. Hodnota tohto merateľného ukazovateľa je za všetky hlavné aktivity stanovená na úroveň 24 986 339.

Zároveň je ako merateľný ukazovateľ určený počet zrealizovaných informačných aktivít, pričom pod zrealizovanou informačnou aktivitou rozumieme odvysielanie spotov a relácií prostredníctvom jedného z komunikačných nástrojov za celé obdobie (TV, rádio, digitálne médiá a regionálne televízie) a počet sme stanovili na úroveň 4.

Viac
Subjekt
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.02.2020
Celková suma
4,832,468 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,821,268 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vysielanie TV spotov a relácií v region…
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
21.01.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
30.12.2019
Názov
Vysielanie spotov prostredníctvom digit…
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
21.01.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Vysielanie spotov v rádiách
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
21.01.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Vysielanie TV spotov prostredníctvom te…
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
18.12.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Výroba TV relácií o projektoch financov…
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
25.07.2019
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
07.11.2019
Názov
Výroba spotov o projektoch financovanýc…
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
24.10.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
30.01.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet oslovených recipientov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podujatí s využitím propagačných predmetov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
25742443,0 (počet)
Cieľ
24986339,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vysielací čas 18. - 31.12.2018

Nákup vysielacieho času JOJ GROUP 18. - 31.12.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,000 €
Schválené na preplatenie
312,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas 18. - 31.12.2018

Nákup vysielacieho času JOJ GROUP 18. - 31.12.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,000 €
Schválené na preplatenie
312,000 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Vysielací čas RTVS 18. - 31.12.2018

Nákup vysielacieho času RTVS 18.12. - 31.12.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,737 €
Schválené na preplatenie
13,737 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Vysielací čas RTVS 18. - 31.12.2018

Nákup vysielacieho času RTVS 18.12. - 31.12.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,737 €
Schválené na preplatenie
13,737 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Markíza group 18. - 23.12.2018

Nákup vysielacieho času MARKÍZA GROUP 18. - 23.12.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
84,000 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Vysielací čas Markíza group 18. - 23.12.2018

Nákup vysielacieho času MARKÍZA GROUP 18. - 23.12.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
84,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Markíza 24. - 30.12.2018

Nákup vysielacieho času MARKÍZA GROUP 24. - 31.12.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
84,000 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Vysielací čas Markíza 24. - 30.12.2018

Nákup vysielacieho času MARKÍZA GROUP 24. - 31.12.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
84,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas MEDIA RTVS TV január 2019

Vysielací čas MEDIA RTVS TV január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,546 €
Schválené na preplatenie
43,546 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas MEDIA RTVS TV január 2019

Vysielací čas MEDIA RTVS TV január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,546 €
Schválené na preplatenie
43,546 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Vysielací čas Fun rádio január 2019

Vysielací čas Fun rádio január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,944 €
Schválené na preplatenie
40,944 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Fun rádio január 2019

Vysielací čas Fun rádio január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,944 €
Schválené na preplatenie
40,944 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Vysielací čas TV JOJ GROUP január 2019

Vysielací čas TV JOJ GROUP január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,000 €
Schválené na preplatenie
312,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV JOJ GROUP január 2019

Vysielací čas TV JOJ GROUP január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,000 €
Schválené na preplatenie
312,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Vysielací čas regionálna TV SEVERKA január 2019

Vysielací čas regionálna TV SEVERKA január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,642 €
Schválené na preplatenie
11,642 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas regionálna TV SEVERKA január 2019

Vysielací čas regionálna TV SEVERKA január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,642 €
Schválené na preplatenie
11,642 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Vysielací čas regionálna TV HRONKA január 2019

Vysielací čas regionálna TV HRONKA január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,522 €
Schválené na preplatenie
23,522 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas regionálna TV HRONKA január 2019

Vysielací čas regionálna TV HRONKA január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,522 €
Schválené na preplatenie
23,522 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Produkčné zabezpečenie povinnej publicity, kreatívny koncept PINY

Produkčné zabezpečenie povinnej publicity OPII, kreatívny koncept PINY

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,480 €
Schválené na preplatenie
45,480 €
Realizácia
-
Názov

Produkčné zabezpečenie povinnej publicity, kreatívny koncept PINY

Produkčné zabezpečenie povinnej publicity OPII, kreatívny koncept PINY

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,480 €
Schválené na preplatenie
45,480 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

Vysielací čas TV Senior január 2019

Vysielací čas TV Senior január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
6,415 €
Schválené na preplatenie
6,415 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior január 2019

Vysielací čas TV Senior január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
6,415 €
Schválené na preplatenie
6,415 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

Vysielací čas TA3 január 2019

Vysielací čas TA3 január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,573 €
Schválené na preplatenie
47,573 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TA3 január 2019

Vysielací čas TA3 január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,573 €
Schválené na preplatenie
47,573 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Európa 2 január 2019

Vysielací čas rádio Európa 2 január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,555 €
Schválené na preplatenie
17,555 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Európa 2 január 2019

Vysielací čas rádio Európa 2 január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,555 €
Schválené na preplatenie
17,555 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

vysielací čas Rádio Jemné január 2019

Vysielací čas Rádio Jemné január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,688 €
Schválené na preplatenie
13,688 €
Realizácia
-
Názov

vysielací čas Rádio Jemné január 2019

Vysielací čas Rádio Jemné január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,688 €
Schválené na preplatenie
13,688 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

Vysielací čas MARKÍZA GROUP január 2019

Vysielací čas TV Markíza január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,000 €
Schválené na preplatenie
180,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas MARKÍZA GROUP január 2019

Vysielací čas TV Markíza január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,000 €
Schválené na preplatenie
180,000 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

Vysielací čas TV Jednotka a TV Dvojka 9.2.2019 - 17.02.2019

Vysielací čas TV Jednotka a TV Dvojka 9.2.2019 - 17.02.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,886 €
Schválené na preplatenie
10,886 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

Vysielací čas TV Jednotka a TV Dvojka 9.2.2019 - 17.02.2019

Vysielací čas TV Jednotka a TV Dvojka 9.2.2019 - 17.02.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,886 €
Schválené na preplatenie
10,886 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Slovensko január 2019

Vysielací čas Rádio Slovensko január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,865 €
Schválené na preplatenie
4,865 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Slovensko január 2019

Vysielací čas Rádio Slovensko január 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,865 €
Schválené na preplatenie
4,865 €
Realizácia
24.04.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Expres 21.1. - 31.1.2019

Vysielací čas Rádio Expres 21.1. - 31.1.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,510 €
Schválené na preplatenie
9,510 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Expres 21.1. - 31.1.2019

Vysielací čas Rádio Expres 21.1. - 31.1.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,510 €
Schválené na preplatenie
9,510 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV HRONKA február 2019

Vysielací čas TV HRONKA február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,510 €
Schválené na preplatenie
29,510 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV HRONKA február 2019

Vysielací čas TV HRONKA február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,510 €
Schválené na preplatenie
29,510 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas Fun rádio 1.2. - 28.2.2019

Vysielací čas Fun rádio 1.2. - 28.2.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,820 €
Schválené na preplatenie
41,820 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Fun rádio 1.2. - 28.2.2019

Vysielací čas Fun rádio 1.2. - 28.2.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,820 €
Schválené na preplatenie
41,820 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Jemné február 2019

Vysielací čas Rádio Jemné Február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,379 €
Schválené na preplatenie
15,379 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Jemné február 2019

Vysielací čas Rádio Jemné Február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,379 €
Schválené na preplatenie
15,379 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Európa 2 február 2019

Vysielací čas Rádio Európa 2 február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,175 €
Schválené na preplatenie
21,175 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Európa 2 február 2019

Vysielací čas Rádio Európa 2 február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,175 €
Schválené na preplatenie
21,175 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas TA3 február 2019

Vysielací čas TA3 február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,207 €
Schválené na preplatenie
44,207 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TA3 február 2019

Vysielací čas TA3 február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,207 €
Schválené na preplatenie
44,207 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas Markíza február 2019

Vysielací čas Markíza február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,000 €
Schválené na preplatenie
156,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Markíza február 2019

Vysielací čas Markíza február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,000 €
Schválené na preplatenie
156,000 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas JOJ GROUP február 2019

Vysielací čas JOJ GROUP február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,000 €
Schválené na preplatenie
312,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas JOJ GROUP február 2019

Vysielací čas JOJ GROUP február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,000 €
Schválené na preplatenie
312,000 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Expres február 2019

Vysielací čas Rádio Expres február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,123 €
Schválené na preplatenie
10,123 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Expres február 2019

Vysielací čas Rádio Expres február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,123 €
Schválené na preplatenie
10,123 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas Európa 2 1.3. - 17.3.2019

Vysielací čas Európa 2 1.3. - 17.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,676 €
Schválené na preplatenie
24,676 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Európa 2 1.3. - 17.3.2019

Vysielací čas Európa 2 1.3. - 17.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,676 €
Schválené na preplatenie
24,676 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Jemné marec 2019

Vysielací čas Rádio Jemné marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,463 €
Schválené na preplatenie
18,463 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Jemné marec 2019

Vysielací čas Rádio Jemné marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,463 €
Schválené na preplatenie
18,463 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas Fun rádio 1.3. - 17.3.2019

Vysielací čas Fun rádio 1.3. - 17.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,498 €
Schválené na preplatenie
21,498 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Fun rádio 1.3. - 17.3.2019

Vysielací čas Fun rádio 1.3. - 17.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,498 €
Schválené na preplatenie
21,498 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas TV Hronka marec 2019

Vysielací čas TV Hronka marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,812 €
Schválené na preplatenie
21,812 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas TV Hronka marec 2019

Vysielací čas TV Hronka marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,812 €
Schválené na preplatenie
21,812 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas JOJ GROUP marec 2019

Vysielací čas JOJ GROUP Marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,000 €
Schválené na preplatenie
234,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas JOJ GROUP marec 2019

Vysielací čas JOJ GROUP Marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,000 €
Schválené na preplatenie
234,000 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas TV Severka február 2019

Vysielací čas TV Severka február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,606 €
Schválené na preplatenie
14,606 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas TV Severka február 2019

Vysielací čas TV Severka február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,606 €
Schválené na preplatenie
14,606 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Slovensko marec 2019

Vysielací čas Rádio Slovensko marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,477 €
Schválené na preplatenie
6,477 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Slovensko marec 2019

Vysielací čas Rádio Slovensko marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,477 €
Schválené na preplatenie
6,477 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Slovensko február 2019

Vysielací čas Rádio Slovensko február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,059 €
Schválené na preplatenie
5,059 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Slovensko február 2019

Vysielací čas Rádio Slovensko február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,059 €
Schválené na preplatenie
5,059 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Vysielací čas TV SEVERKA marec 2019

Vysielací čas TV SEVERKA marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,796 €
Schválené na preplatenie
10,796 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV SEVERKA marec 2019

Vysielací čas TV SEVERKA marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,796 €
Schválené na preplatenie
10,796 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Expres 1.3.2019 - 15.3.2019

Vysielací čas rádio Expres 1.3. - 15.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,162 €
Schválené na preplatenie
11,162 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Expres 1.3.2019 - 15.3.2019

Vysielací čas rádio Expres 1.3. - 15.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,162 €
Schválené na preplatenie
11,162 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Vysielací čas Markíza group marec 2019

Vysielací čas Markíza group marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,000 €
Schválené na preplatenie
144,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Markíza group marec 2019

Vysielací čas Markíza group marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,000 €
Schválené na preplatenie
144,000 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Vysielací čas TA3 marec 2019

Vysielací čas TA3 marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,210 €
Schválené na preplatenie
94,210 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TA3 marec 2019

Vysielací čas TA3 marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,210 €
Schválené na preplatenie
94,210 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Vysielací čas TV Senior Február 2019

Vysielací čas TV Senior február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
12,131 €
Schválené na preplatenie
12,131 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior Február 2019

Vysielací čas TV Senior február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
12,131 €
Schválené na preplatenie
12,131 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Vysielací čas TV Senior marec 2019

vysielací čas TV Senior marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
5,949 €
Schválené na preplatenie
5,949 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior marec 2019

vysielací čas TV Senior marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
5,949 €
Schválené na preplatenie
5,949 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Vysielací čas RTVS Jednotka a Dvojka 25.2. - 28.2.2019

Vysielací čas RTVS Jednotka a Dvojka 25.2. - 28.2.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,431 €
Schválené na preplatenie
11,431 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas RTVS Jednotka a Dvojka 25.2. - 28.2.2019

Vysielací čas RTVS Jednotka a Dvojka 25.2. - 28.2.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,431 €
Schválené na preplatenie
11,431 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Vysielací čas Jednotka a Dvojka marec 2019

Vysielací čas RTVS Jendotka a Dvojka marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,246 €
Schválené na preplatenie
56,246 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Jednotka a Dvojka marec 2019

Vysielací čas RTVS Jendotka a Dvojka marec 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,246 €
Schválené na preplatenie
56,246 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Slovensko apríl 2019

Vysielací čas Rádio Slovensko apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,701 €
Schválené na preplatenie
7,701 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Slovensko apríl 2019

Vysielací čas Rádio Slovensko apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,701 €
Schválené na preplatenie
7,701 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Vysielací čas JOJ GROUP apríl 2019

Vysielací čas JOJ GROUP apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,000 €
Schválené na preplatenie
234,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas JOJ GROUP apríl 2019

Vysielací čas JOJ GROUP apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,000 €
Schválené na preplatenie
234,000 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vysielací čas TA3 apríl 2019

Vysielací čas TA3 apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,696 €
Schválené na preplatenie
65,696 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TA3 apríl 2019

Vysielací čas TA3 apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,696 €
Schválené na preplatenie
65,696 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vysielací čas TV Severka apríl 2019

Vysielací čas TV Severka apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,161 €
Schválené na preplatenie
10,161 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Severka apríl 2019

Vysielací čas TV Severka apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,161 €
Schválené na preplatenie
10,161 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vysielací čas Fun rádio apríl 2019

Vysielací čas Fun rádio apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,750 €
Schválené na preplatenie
27,750 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Fun rádio apríl 2019

Vysielací čas Fun rádio apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,750 €
Schválené na preplatenie
27,750 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vysielací čas RTVS Jednotka a Dvojka apríl 2019

Vysielací čas RTVS Jednotka a Dvojka apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,547 €
Schválené na preplatenie
38,547 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas RTVS Jednotka a Dvojka apríl 2019

Vysielací čas RTVS Jednotka a Dvojka apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,547 €
Schválené na preplatenie
38,547 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vysielací čas Markíza group apríl 2019

Vysielací čas Markíza group apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Markíza group apríl 2019

Vysielací čas Markíza group apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Jemné apríl 2019

Vysielací čas Rádio Jemné apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,214 €
Schválené na preplatenie
23,214 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Jemné apríl 2019

Vysielací čas Rádio Jemné apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,214 €
Schválené na preplatenie
23,214 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vysielací čas Markíza group 1.4.-18.4.2019

Vysielací čas Markíza group 1.4.-18.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,000 €
Schválené na preplatenie
96,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Markíza group 1.4.-18.4.2019

Vysielací čas Markíza group 1.4.-18.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,000 €
Schválené na preplatenie
96,000 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vysielací čas TV HRONKA apríl 2019

Vysielací čas TV HRONKA apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,529 €
Schválené na preplatenie
20,529 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV HRONKA apríl 2019

Vysielací čas TV HRONKA apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,529 €
Schválené na preplatenie
20,529 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vysielací čas rádio Expres apríl 2019

Vysielací čas rádio Expres apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,397 €
Schválené na preplatenie
15,397 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas rádio Expres apríl 2019

Vysielací čas rádio Expres apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,397 €
Schválené na preplatenie
15,397 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vysielací čas TV Senior apríl 2019

Vysielací čas TV Senior apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
5,599 €
Schválené na preplatenie
5,599 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior apríl 2019

Vysielací čas TV Senior apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
5,599 €
Schválené na preplatenie
5,599 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vysielací čas Európa 2 apríl 2019

Vysielací čas Európa 2 apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,957 €
Schválené na preplatenie
30,957 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Európa 2 apríl 2019

Vysielací čas Európa 2 apríl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,957 €
Schválené na preplatenie
30,957 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Jemné máj 2019

Vysielací čas Rádio Jemné máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,232 €
Schválené na preplatenie
37,232 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Jemné máj 2019

Vysielací čas Rádio Jemné máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,232 €
Schválené na preplatenie
37,232 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas TV Senior máj 2019

Vysielací čas TV Senior máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
4,199 €
Schválené na preplatenie
4,199 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior máj 2019

Vysielací čas TV Senior máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
4,199 €
Schválené na preplatenie
4,199 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas TV Severka máj 2019

Vysielací čas TV Severka máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,029 €
Schválené na preplatenie
15,029 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Severka máj 2019

Vysielací čas TV Severka máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,029 €
Schválené na preplatenie
15,029 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas Markíza group máj 2019

Vysielací čas Markíza group máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
84,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Markíza group máj 2019

Vysielací čas Markíza group máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
84,000 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Slovensko máj 2019

Vysielací čas Rádio Slovensko máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,897 €
Schválené na preplatenie
11,897 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Slovensko máj 2019

Vysielací čas Rádio Slovensko máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,897 €
Schválené na preplatenie
11,897 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas Fun rádio máj 2019

Vysielací čas Fun rádio máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,988 €
Schválené na preplatenie
47,988 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Fun rádio máj 2019

Vysielací čas Fun rádio máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,988 €
Schválené na preplatenie
47,988 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas Europa 2 máj 2019

Vysielací čas Europa 2 máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,627 €
Schválené na preplatenie
49,627 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Europa 2 máj 2019

Vysielací čas Europa 2 máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,627 €
Schválené na preplatenie
49,627 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas TV Hronka máj 2019

Vysielací čas TV Hronka máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,365 €
Schválené na preplatenie
30,365 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Hronka máj 2019

Vysielací čas TV Hronka máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,365 €
Schválené na preplatenie
30,365 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas Rádio Expres máj 2019

Vysielací čas Rádio Expres máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,749 €
Schválené na preplatenie
25,749 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Rádio Expres máj 2019

Vysielací čas Rádio Expres máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,749 €
Schválené na preplatenie
25,749 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas RTVS Jednotka a Dvojka máj 2019

Vysielací čas RTVS Jednotka a Dvojka máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,607 €
Schválené na preplatenie
35,607 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas RTVS Jednotka a Dvojka máj 2019

Vysielací čas RTVS Jednotka a Dvojka máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,607 €
Schválené na preplatenie
35,607 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas JOJ GROUP máj 2019

Vysielací čas JOJ GROUP máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,000 €
Schválené na preplatenie
156,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas JOJ GROUP máj 2019

Vysielací čas JOJ GROUP máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,000 €
Schválené na preplatenie
156,000 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas TA3 máj 2019

Vysielací čas TA3 máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,887 €
Schválené na preplatenie
137,887 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TA3 máj 2019

Vysielací čas TA3 máj 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,887 €
Schválené na preplatenie
137,887 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas Nový čas 01-05/2019

Vysielací čas Nový čas 01-05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
36,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Nový čas 01-05/2019

Vysielací čas Nový čas 01-05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
36,000 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas Pluska.sk 01-05/2019

Vysielací čas Pluska.sk 01-05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,000 €
Schválené na preplatenie
144,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Pluska.sk 01-05/2019

Vysielací čas Pluska.sk 01-05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,000 €
Schválené na preplatenie
144,000 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas Hnonline.sk 01-05/2019

Vysielací čas Hnonline.sk 01-05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,000 €
Schválené na preplatenie
180,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Hnonline.sk 01-05/2019

Vysielací čas Hnonline.sk 01-05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,000 €
Schválené na preplatenie
180,000 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas Sme.sk 01-05/2019

Vysielací čas Sme.sk 01-05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,000 €
Schválené na preplatenie
108,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas Sme.sk 01-05/2019

Vysielací čas Sme.sk 01-05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,000 €
Schválené na preplatenie
108,000 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas Zoznam.sk 01-05/2019

Vysielací čas Zoznam.sk 01-05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,000 €
Schválené na preplatenie
72,000 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vysielací čas Zoznam.sk 01-05/2019

Vysielací čas Zoznam.sk 01-05/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,000 €
Schválené na preplatenie
72,000 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Severka jún 2019

Vysielací čas TV Severka jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,891 €
Schválené na preplatenie
8,891 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Severka jún 2019

Vysielací čas TV Severka jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,891 €
Schválené na preplatenie
8,891 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Vysielací čas TV Hronka jún 2019

Vysielací čas TV Hronka jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,246 €
Schválené na preplatenie
19,246 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Hronka jún 2019

Vysielací čas TV Hronka jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,246 €
Schválené na preplatenie
19,246 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Vysielací čas TV Senior jún 2019

Vysielací čas TV Senior jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
5,249 €
Schválené na preplatenie
5,249 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior jún 2019

Vysielací čas TV Senior jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
5,249 €
Schválené na preplatenie
5,249 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Vysielací čas TV Senior júl 2019

Vysielací čas TV Senior júl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
4,899 €
Schválené na preplatenie
4,899 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior júl 2019

Vysielací čas TV Senior júl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
4,899 €
Schválené na preplatenie
4,899 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Vysielací čas TV Severka júl 2019

Vysielací čas TV Severka júl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,891 €
Schválené na preplatenie
8,891 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Severka júl 2019

Vysielací čas TV Severka júl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,891 €
Schválené na preplatenie
8,891 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Vysielací čas TV Hronka júl 2019

Vysielací čas TV Hronka júl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,529 €
Schválené na preplatenie
20,529 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Hronka júl 2019

Vysielací čas TV Hronka júl 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,529 €
Schválené na preplatenie
20,529 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Vysielací čas TV Severka august 2019

Vysielací čas TV Severka august 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,526 €
Schválené na preplatenie
9,526 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Vysielací čas TV Severka august 2019

Vysielací čas TV Severka august 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,526 €
Schválené na preplatenie
9,526 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Hronka august 2019

Vysielací čas TV Hronka august 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,246 €
Schválené na preplatenie
19,246 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Vysielací čas TV Hronka august 2019

Vysielací čas TV Hronka august 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,246 €
Schválené na preplatenie
19,246 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior august 2019

Vysielací čas TV Senior august 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
5,249 €
Schválené na preplatenie
5,249 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Vysielací čas TV Senior august 2019

Vysielací čas TV Senior august 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
5,249 €
Schválené na preplatenie
5,249 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Hronka september 2019

Vysielací čas TV Hronka september 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,944 €
Schválené na preplatenie
26,944 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Hronka september 2019

Vysielací čas TV Hronka september 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,944 €
Schválené na preplatenie
26,944 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Vysielací čas TV Senior september 2019

Vysielací čas TV Senior september 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
7,698 €
Schválené na preplatenie
7,698 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior september 2019

Vysielací čas TV Senior september 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
7,698 €
Schválené na preplatenie
7,698 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Vysielací čas TV Severka september 2019

Vysielací čas TV Severka september 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,066 €
Schválené na preplatenie
12,066 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Severka september 2019

Vysielací čas TV Severka september 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,066 €
Schválené na preplatenie
12,066 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Vysielací čas TV Hronka október 2019

Vysielací čas TV Hronka október 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,026 €
Schválené na preplatenie
33,026 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Vysielací čas TV Hronka október 2019

Vysielací čas TV Hronka október 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,026 €
Schválené na preplatenie
33,026 €
Realizácia
-
Názov

Tvorba audiovizuálneho obsahu

Tvorba audiovizuálneho obsahu

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,608 €
Schválené na preplatenie
76,608 €
Realizácia
-
Názov

Tvorba audiovizuálneho obsahu

Tvorba audiovizuálneho obsahu

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,608 €
Schválené na preplatenie
76,608 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Vysielací čas TV Severka október 2019

Vysielací čas TV Severka október 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,913 €
Schválené na preplatenie
13,913 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Vysielací čas TV Severka október 2019

Vysielací čas TV Severka október 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,913 €
Schválené na preplatenie
13,913 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior október 2019

Vysielací čas TV Senior október 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
10,596 €
Schválené na preplatenie
10,596 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior október 2019

Vysielací čas TV Senior október 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
10,596 €
Schválené na preplatenie
10,596 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Vysielací čas TV Hronka november 2019

Vysielací čas TV Hronka november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Hronka november 2019

Vysielací čas TV Hronka november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,592 €
Schválené na preplatenie
35,592 €
Realizácia
13.02.2020
Názov

Vysielací čas TV Hronka november 2019

Vysielací čas TV Hronka november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,592 €
Schválené na preplatenie
35,592 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Severka november 2019

Vysielací čas TV Severka november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior november 2019

Vysielací čas TV Senior november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
21,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior november 2019

Vysielací čas TV Senior november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
21,534 €
Schválené na preplatenie
21,534 €
Realizácia
13.02.2020
Názov

Vysielací čas TV Senior november 2019

Vysielací čas TV Senior november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
21,534 €
Schválené na preplatenie
21,534 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior december 2019

Vysielací čas TV Senior december 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
14,482 €
Schválené na preplatenie
14,482 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Senior december 2019

Vysielací čas TV Senior december 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
Žiadaná suma
14,482 €
Schválené na preplatenie
14,482 €
Realizácia
21.02.2020
Názov

Vysielací čas TV Hronka december 2019

Vysielací čas TV Hronka december 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,508 €
Schválené na preplatenie
30,508 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Hronka december 2019

Vysielací čas TV Hronka december 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,508 €
Schválené na preplatenie
30,508 €
Realizácia
21.02.2020
Názov

Vysielací čas TV Severka november 2019

Vysielací čas TV Severka november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,668 €
Schválené na preplatenie
39,668 €
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vysielací čas TV Severka november 2019

Vysielací čas TV Severka november 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,668 €
Schválené na preplatenie
39,668 €
Realizácia
-
Názov

Vysielací čas TV Severka december 2019

Vysielací čas TV Severka december 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,685 €
Schválené na preplatenie
49,685 €
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vysielací čas TV Severka december 2019

Vysielací čas TV Severka december 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,685 €
Schválené na preplatenie
49,685 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť
IČO
17197724
Názov
HRONKA PRODUCTION s.r.o.
IČO
44795360
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Fun Media Group a.s.
IČO
44845995
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
HomeMedia Production, s.r.o.
IČO
36771023
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
Nový čas, a. s.
IČO
51249979
Názov
Slov Media Group s. r. o.
IČO
46889299
Názov
AZTV Group s.r.o.
IČO
35692031
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.