Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Počet žiadostí
39
Projekty
36
Úspešnosť žiadostí
87%
Celková suma
93,973,192 €
Nezrovnalosti
1,173,429 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Mzdy administratívnych kapacít OPII 2

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,579,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy administratívnych kapacít OPII

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,588 €
Vyčerpané z projektu
13,731,665 €
Suma
14,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, in…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
666 €
Vyčerpané z projektu
360,816 €
Suma
6,486,652 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačná kampaň

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,281,040 €
Suma
6,281,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunikačná kampaň OPII 2018-2019

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,821,268 €
Suma
4,832,468 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie OP …

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
236,187 €
Vyčerpané z projektu
1,812,790 €
Suma
4,060,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Právne služby pre podporu riadenia a implementáci…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
303,390 €
Vyčerpané z projektu
1,787,940 €
Suma
3,690,050 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Záverečná mediálna kampaň zameraná na publicitu O…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,600,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2020

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,808,888 €
Suma
3,431,520 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pripomínacia kampaň OPII prostredníctvom vysielan…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,017,695 €
Suma
3,017,695 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Registre informačného systému o výstavbe - Jednod…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,984,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poradenské služby pre podporu riadenia OPII

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
617,955 €
Vyčerpané z projektu
2,629,725 €
Suma
2,856,456 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpe…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,742,736 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírená mediálna kampaň zameraná na publicitu O…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,528,088 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
582,023 €
Suma
1,044,079 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdie, analýzy, posudky a poradenské služby pre …

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
181,080 €
Suma
989,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia Jednotného informačného systému v ce…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
955,769 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno - technické zabezpečenie AK EŠIF zapoj…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
890,120 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírená mediálna kampaň zameraná na publicitu O…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
740,160 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia OPII prostredníctvom see&go médií a we…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
708,000 €
Suma
708,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora riadenia a implementácie OPII - odmeňovan…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
613,591 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora riadenia a implementácie OPII - odmeňovan…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
472,763 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Koordinačné porady a monitorovacie výbory k prípr…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,038 €
Suma
414,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služobné cesty manažérov zapojených do implementá…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
916 €
Vyčerpané z projektu
84,042 €
Suma
400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia OPII prostredníctvom see&go 2019

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
360,000 €
Suma
360,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie administratívnych kapacít Riadiaceho …

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,098 €
Vyčerpané z projektu
188,544 €
Suma
354,443 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Integrácia scenárov budúceho stavu k Dopravnému m…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
243,000 €
Suma
243,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia OPII prostredníctvom verejnej osobnej …

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
240,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie monitorovacích výborov, koordinačnýc…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
172,737 €
Suma
200,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunikačné a informačné aktivity, publicita OPII

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,046 €
Vyčerpané z projektu
57,031 €
Suma
181,731 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja prístupových sietí novej generácie

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
154,800 €
Suma
154,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie publicity OPII prostredníctvom propa…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,881 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
99,268 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby dopravného modelovania

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,434 €
Suma
75,078 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora dopravného modelovania

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,204 €
Suma
48,813 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie prekladov a tlmočenia pre účely impl…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,498 €
Vyčerpané z projektu
25,994 €
Suma
46,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Mzdy administratívnych kapacít OPII 2

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,579,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy administratívnych kapacít OPII

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,588 €
Vyčerpané z projektu
13,731,665 €
Suma
14,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, in…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
666 €
Vyčerpané z projektu
360,816 €
Suma
6,486,652 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Štúdie, analýzy, posudky a poradenské služby pre …

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
181,080 €
Suma
989,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora riadenia a implementácie OPII - odmeňovan…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
613,591 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora riadenia a implementácie OPII - odmeňovan…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
472,763 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služobné cesty manažérov zapojených do implementá…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
916 €
Vyčerpané z projektu
84,042 €
Suma
400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie administratívnych kapacít Riadiaceho …

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,098 €
Vyčerpané z projektu
188,544 €
Suma
354,443 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Integrácia scenárov budúceho stavu k Dopravnému m…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
243,000 €
Suma
243,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
99,268 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.